Kopie van `Verklarende Woordenlijst Dierkunde`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Verklarende Woordenlijst Dierkunde
Categorie: Planten en dieren > Dierkunde
Datum & Land: 02/11/2007, BE
Woorden: 112


Amfiblastula
larvaal stadium eigen aan de Porifera. Eigenlijk gewoon een blastula met cilia waardoor ze zelfstandig voort kan bewegen. Zet zich na enkele omzwervingen vast op de bodem waaruit een nieuwe spons zal groeien.

Amnion
het binnenste embryonale eivlies.

Amoebocyten
voedselverterende cellen. Cellen die het voedsel intracellulair verteren. Gezien bij het phylum Porifera.

Amoeboïde beweging
voortbeweging door middel van pseudopodiën, waarbij de lichaamsvorm constant verandert.

Amphide
een paar organen, aan de voorkant van de kop ingeplant, bij de Nematoda. Zintuiglijke functie.

Amyloplast
kleurloze plastide die gedifferentieerd is om eiwitten op te slaan.

Aorta
ader. Kanaal waarlangs bloed vanuit het hart naar de organen gebracht wordt.

Apex
de top (plaatsbepaling).

Apicale papilla
papillen die bovenaan, aan de top gelegen zijn.

Appendix
blind uiteinde van de darm, beter bekend als uiteinde van de dikke darm bij de mens. Gezien onder de Mammalia.

Asci
zakvormige structuur waarin de 8 ascosporen bij de Ascomycota zitten.

Ascon
primitiefste type van inwendige structuur bij de Porifera. Onvertakte inwendige kanalen. Rechtstreekse connectie tussen binnenkant en buitenkant.

Aster
stervormig.

Astragalus
is een voetwortelbeentje langs de kant van de tibia. Gezien bij kikker.

Atrium
voorkamer in het hart, de hartboezem. Genitaal atrium is bij Platyhelminthes kamer waarin beide voortplantingsstelsels uitmonden.

Axon
een neuriet, een lange uitloper van de zenuwcel.

Byssusdraden
de vasthechtingsdraden van sommige Bivalvia om zich vast te zetten op een substraat.

Clitellum
Een klierachtig deel van de epidermis bij Annelida dat als zadel gevormd is en gehanteerd wordt bij de voortplanting.

Clitoris
deel van het vrouwelijke voortplantingsorgaan bij de Mammalia. Bevindt zich boven de vulva. Een erectiel orgaantje, vergelijkbaar met de mannelijke penis. Was heel opgezwollen bij de Rattus norvegicus.

Cloaca
ruimte die door zowel spijsverteringsstelsel als urogenitaalstelsel gebruikt wordt en waar beiden uitmonden in de buitenwereld.

Cnidoblast
aanvalscel. Ook wel nematocyst geheten. Gezien bij de Cnidaria. Bevat een opgespannen draadje dat bij druk op de cnidocil ontspannen wordt en afgeschoten in de huid van de drukleverancier. Kan in gif gedompeld zijn.

Cnidocil
een klein haarvormig orgaantje dat bij druk de cnidoblast zal ontladen, waardoor deze aanvalt en steekt.

Ctenes
ciliënplaatjes, eigen aan de Ctenophora. Eigenlijk een transversale band van lange samengesmolten cilia. Staan in 8 meridiane rijen (zogenaamde costa’s) op de epidermis geplaatst en vormen onder controle van statocyst het zwemorgaan.

Ctenidium
wetenschappelijke naam voor kieuw.

Cuticula
een specialisatie van epitheelweefsel aan een vrij oppervlak van het epitheel ( aan de buitenkant ). Dit is een beschermende laag, afgescheiden door de epitheelcellen. Ze kan gelaagd zijn en veel dikker dan de vormende epitheelcellen. Vooral bij invertebraten aan te treffen. Bestaat uit dood materiaal.Dwarsdeling
aseksuele voortplantingsvorm waarbij de moedercel zichzelf deelt tot twee nieuwe dochtercellen. Eigenlijk een proces van mitose waardoor ééncellige organismen zichzelf kunnen voortplanten-klonen.

Dysenterie
zware vorm van diarree, bloeddiarree genaamd, waarbij patiënt kan sterven aan dehydratatie. Gezien bij de Entamoeba hystolytica.

Eénhuizig
als organismes zowel mannelijke als vrouwelijke voortplantingsstelsels bevatten. + hermafrodiet te noemen. Vooral bij planten gebruikt.

Embolie
aka invaginatie. Vooral aangetroffen bij egale klievingen. Hierbij ontstaan dubbelwandige zak die de archenteron omhult en één opening, de blastoporus, openlaat naar de buitenwereld toe.

Epibolie
proces van overgroeiing. Bij sterk inegale klieving, waarbij de micromeren zich sneller dan de macromeren zullen delen.

Epicuticula
dunne harde buitenste laag van de gelaagde cuticula der Arthropoda.

Epidermis
de opperhuid.

Epididymus
klein opgewonden kanaaltje bij Mammalia. Ligt als kap op testes. Loopt uit in het vas deferens. Bijbal genoemd.

Epiglottis
de stembanden.

Epimeer
laterale beschermende platen van ventraal vergroeid tergiet.

Epimysium
bindweefselomhulling rond een spierbundel.

Epipodiet
een gedeelte van de splijtpoot. Bij Nephrops zijn er plaatvormige kieuwen op ingeplant.

Epiproct
dorsale uitstulping aan de anus van Insectae.

Epitheel
celweefsel dat hoofdzakelijk als functie heeft oppervlaktes af te lijnen en dit om zowel oppervlaktes te bedekken als te beschermen. Een weefsel dat bestaat uit dicht aaneengesloten rijen cellen, aan elkaar vastgemaakt via cellulaire hechtingen.

Equifasciaal
gelijkzijdig, twee kanten van het blad zijn morfologisch gelijk (zoals bijvoorbeeld bij Ilex).

Erythrocyten
rode bloedcellen. Bloedcel zonder kern, bevat hemoglobine.

Fundus
het fundament, de basis van een orgaan.

Fusiform
spoelvormig.

Fylogenie
studie van het ontstaan van en de verwantschap tussen de organismen en vooral groepen van organismen.

Fysiologie
studie van de onderlinge verwantschap van processen in organismen.

Fysoklist
gesloten zwemblaas bij beenvissen.

Fysostoom
open zwemblaas bij beenvissen. Zwemblaas staat dmv. een ductus in verbinding met de darm.

Gnathobase
basislid-coxa bij de pedipalpen van de Arachnida. Plaatvormig en wordt gebruikt om te verkauwen.

Gnathosoma
vooste tagma bij Acari, waar de monddelen op staan ingeplant.

Gnathostomata
systematische benaming voor gewervelden waarvan één paar der kieuwbogen zich tot bijtende kaken heeft omgevormd.

Gynecofore groef
de geslachtelijke groef in het mannelijk lichaam bij de Platyhelminthes.

Hibernatie
winterslaap.

Hilum
top van de zetmeelkorrel. Litteken waar vrucht van eistok afbrak.

Hilus
de plaats waar afvoerkanalen uit een orgaan komen. Vezeltje. Ook hilum.

Hirudine
een stof in het speeksel van bloedzuigers (Hirudinea) die bloedstolling tegengaat en bloedvaten verwijdt en verdooft.

Histologie
de studie van de weefsels.

Hyalien ectoplasma
transparant ectoplasma. Gezien bij de Protozoa.

Hyalien kraakbeen
een bepaald type van glasachtig kraakbeen.

Hydrant
de voedingspoliepen bij de Cnidaria. Vangen met hun tentakeltjes prooien en kunnen zo voedsel aan de hele kolonie verschaffen.

Hygroscopisch
vocht uit de lucht onttrekkend.

Hyomandibula
het dorsale gedeelte van de tongbeenboog.

Hyostyl
manier van kaakophanging waarbij palatoquadraat enkel dmv. hyomandibula verbonden is met de schedel.

Hypertrofie
een proces-anomalie van overmatige groei.

Hypodermis
onderlaag van de huid. Laag onder de dermis, bestaande uit losmazig bindweefsel bij Mammalia.

Hypognaath
duidt de stand van de monddelen aan bij de Insectae

Hypostracum
de parelmoerlaag. Binnenste laag bij de schelp van Mollusca.

Ileum
het laagst gelegen gedeelte van de dunne darm.

Imago
een adult insectenexemplaar.

Isogamie
het versmelten van 2 morfologisch gelijke gameten.

Isogeen
van dezelfde oorsprong.

Kiemblad
één van de lagen waaruit het embryo vanaf de gastrulatie wordt opgebouwd. Er zijn er drie in het totaal. Ecto-, meso-en endoblast.

Kiemcellen
cellenpakketjes in de larve van de Platyhelminthes.

Kiemknop
pakje cellen dat zich kan ontwikkelen tot een nieuw individu.

Kinetoplast
structuurelement gezien bij Trypanosoma (Protozoa). Opbouw flagel.

Nucleolus
kernlichaampje, gelegen in de celkern ofte nucleus.

Nucleus
de (cel)kern. Waarin het genetisch materiaal zich bevindt. Apart celorganel, afgelijnd door een membraan.

Numerieke apertuur
of NA, is de maat voor de maximale lichtkegel die het objectief kan binnendringen vanuit het voorwerp. Ze wordt weergegeven door de formule van Ernst Abbe

Nymfe
een jong larvaal stadium bij Arthropoda die een onvolledige metamorfose ondergaan. In dit stadium zijn nog grote verschillen merkbaar met het volwassen stadium. Gezien bij de Acari, drie paar poten ipv. de adulte vier paar.

Occiput
het achterhoofd.

Ocelli
kleine oogvlekjes. Bij verschillende Invertebrata.

Oerdarm
ook wel bekend onder de naam archenteron. Holte die bij het embryo ontstaat tijdens de gastrulatie. Via zogenaamde oermond in verbinding met milieu. Deze oerdarm wordt later de primitieve darm en de oermond ofwel mond of anus (hierop wordt deuterostomata -protostomata systematiek gebaseerd).

Oesophagus
de slokdarm.

Oestrogeen
verzamelnaam voor groep steroïde hormonen bij Vertebrata. De voornaamste vrouwelijke sex hormonen. Geproduceerd door eierstokken en placenta. Verantwoordelijk voor secundaire vrouwelijke geslachtskenmerken.

Oligolecithaal
eicellen met een weinig aan dooier.

Omnivoor
allesetend.

Osculum
opening bovenaan bij Porifera, waarlangs gebruikt water en onverteerbare partikels naar buiten gespuwd worden (cfr. rokende sponzen).

Osmoregulatie
de regulatie van alle osmotisch werkzame stoffen binnen het organisme. Ook regulatie om osmotisch potentieel tegenover osmotische krachten van externe factoren (milieu,…) te bewaren.

Osmose
diffusie van een oplosbaar middel doorheen een semi-permeabel membraan dat oplossingen van verschillende concentratie scheidt. Transport zal verlopen van oplossing met lage concentratie naar die met de hoge concentratie.

Osmotroof
voedingswijze waarbij voedselpartikels en organische substanties opgenomen worden zonder proces van fagocytosis.

Osteoblast
cel die het beenweefsel opvormt.

Osteoclast
cel die beenweefsel weer afbreekt.

Osteocyt
een niet-secreterende en niet-delende cel afgeleid van de osteoblast. In gecalcifieerd bot.

Ostracum
naam van de middelste van de kalklagen bij de Mollusca-schelp. Door mantelcellen nabij de buitenste mantelzoom afgescheiden.

Ovarium
de eierstok. Waar de vrouwelijke eieren worden aangemaakt. Mondt uit in het oviduct.

Oviduct
kanaal waarlangs de vrouwelijke eieren worden afgevoerd.

Ovipositor
een legbuis voor eitjes. Gezien bij vrouwelijke Romalea.

Ovoïed
eivormig.

Ovovivipaar
eierlevendbarend. Het bevruchte ei wordt in het moederlichaam uitgebroed. Embryo zit in een schaal. Geen inwendige voeding.

Pylorus
de maaguitgang. Pylorische maag is gedeelte van maag dat in duodenum overloopt.

Pyrenoïde
korrels van zetmeel die gevonden kunnen worden als reactieproduct na fotosynthese in de chloroplasten.