Kopie van `Dieren ehbo, medisch en kynologisch woordenboek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Dieren ehbo, medisch en kynologisch woordenboek
Categorie: Planten en dieren > Dieren
Datum & Land: 12/11/2007, NL
Woorden: 588


Ajokoiramme
is de Finse Brak.

akinesie
bewegingsarmoede

amandelvormig
aanduiding voor de ovale vorm van het oog

Ambivalent gedrag
twee of meerdere gedragssystemen geactiveerd.

Ambivalentgedrag
Tegenstrijdig gedrag-dubbelwaardig gedrag. Elementen van twee gedragssystemen worden dus gecombineerd

Amble
een symmetrische gang, waarbij het tijdsinterval tussen het neerzetten van de voeten aan dezelfde zijde van de hond bijna nul is. De snelheid kan verschillen.

Amblyopia
lui oog

Ambulant
in staat om te lopen, wandelend, rondgaan

ambulante
zonder opname in het ziekenhuis

Amenorrhoea
het uitblijven van de maandelijkse menstruatie)

Amertoy
dwerg-foxterrier in de Verenigde Staten, ook bekend onder de naam Cheefox, de naam komt van American en toy.

aminen
van ammoniak afgeleide organische verbinding

Aminozuur
bouwstof van de eiwitten

AMIVEDI
in 1933 opgerichte stichting met als doel d.m.v. registratie van vermiste en gevonden dieren bij te dragen tot hereniging van eigenaar-verzorger met het vermiste huisdier.De naam is een afkorting van "Amor en Iustitia, Verzorging van Dieren".

amnesie
geheugenverlies, vergeetachtigheid

amnestisch syndroom
stoornis in het korte- en lange-termijngeheugen met organische oorzaak (o.a. alcoholmisbruik); symptomenvooral stoornis van

amniocentese
vruchtwaterpunctie

Amoebe
eencellig vormveranderlijk diertje, dat zich voortbeweegt d.m.v. protoplasma-uitstulpingen.

Amoebiasis
besmetting met of ziekte door amoebe.

Ampul
dichtgesmolten medicijnflesje

Amputatie staart
honden met geamputeerde staarten mogen aan een tentoonstelling deelnemen, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserend dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort (pagina operaties) te zijn vastgelegd. De verklaring in het paspoort dient te zijn voorzien van de reden (medische indicatie) en datum va…

Amputeren
gehele of gedeeltelijke chirurgische afzetting van een lichaamsdeel.

amylase
enzym dat zetmeel afbreekt

Amyloïdose
Een stapelingsziekte waarbij een bepaald eiwit (amyloïd) in een te grote hoeveelheid wordt opgeslagen in het weefsel van lever, milt en vooral de nieren. Het gevolg is dat de werking van die organen verslechtert wat allerlei symptomen kan veroorzaken.

Amyloidosis
ophoping van een eiwitsubstantie in vooral lever, milt en nieren. Gezond orgaanweefsel wordt hierdoor beschadigd. Bij de Shar-Pei zien we een erfelijke vorm FSF.aorta
grote lichaamsslagader

aortografie
röntgencontrastonderzoek van de aorta (grote lichaamsslagader)

aortogram
foto van lichaamsslagader

apathie
abnormale lusteloosheid, ongevoelig voor indrukken van buiten.

apex
top

aplasie
onvolkomen ontwikkeling

aplastische
niet-vormend

aplastische anemie
bloedarmoede door tekort aan rode bloedlichaampjes

apnoe
ademstilstand

apoplexie
beroerte, syndroom als gevolg van een bloeding in de hersenen

Apoptose
geprogrammeerde celdood

appèl
gehoorzaam, alert gedrag. (Fik staat keurig onder appèl)

appelhoofd
bol voorhoofd, vaak met uitpuilende ogen

appendectomie
verwijderen van een ontstoken blinde darm

appendicitis
ontsteking van wormvormig aanhangsel ("blindedarmontsteking")

appendix vermiformis
wormvormig aanhangsel

applicatie
toepassing

applicator
toedieningshulpmiddel

Apporteerdrift
Drift om buit(voedsel) naar de roedel(leider) te brengen

apporteren
het bij de jager brengen van het geschoten wild; het terugbrengen van een weggeworpen voorwerp

approximaal, approximatief
benaderend

apron
witte kraag van collies en shelties

aquosus
waterig

asbest
onbrandbare vezel die voorkomt als delfstof

asbestose
chronische luchtweg- en longontsteking veroorzaakt door asbest

asbestpleuritis
diffuse, exsudatieve pleurareactie, met of zonder fibrose, met of zonder klachten

Ascaris
spoelworm.

ascendens
opstijgend

ascites
buikwaterzucht; Eierstokkanker kan leiden tot een verhoogde aanmaak van vocht in de buikholte. Ascites is een abnormaal grote hoeveelheid vocht. Vaak kan het lichaam dit overtollige vocht moeilijk afvoeren. Ascites kan een opgezette buik veroorzaken die zwaar aanvoelt.

Ascorbinezuur
vitamine C; belangrijk voor de vorming van bindweefsel en kraakbeen.

asepsis
kiemvrijheid

aseptisch
vrij van ziektekiemen

asfyxie
letterlijk: polsloosheid. Verstikkingsgevaar door het ophouden van voldoende zuurstofaanvoer naar weefsels

Asiel
opvangoord voor weggelopen, gevonden en afgestane dieren.

aspecifiek
niet door een bijzondere oorzaak teweeggebracht

aspecifiek, niet-specifiek
niet door een bijzondere oorzaak teweeggebracht

Aspergillose
Een aandoening veroorzaakt door de schimmel met de naam Aspergillus fumigatus. Deze schimmel kan groeien in de longen of de luchtzakken van vogels, maar ook bijvoorbeeld bij katten.

Aspergillosis
schimmelziekte. Zie ook rinitis.

Asphyxie
polsverlies; ook schijndood t.g.v. verstikking.

aspiratie
opzuiging

Aspirine
oftewel Acetylsalicylzuur; klik hier.

ASS
acute stress stoornis

assay
toetsing

Assimilatie
opbouw van chemische stoffen in (levende) organismen, i.t.t. dissimilatie.

assisteren
bijstaan

associatie
koppeling

astatische myoclonieën
myoclonieën (zie verder) die geen vast patroon volgen, die telkens anders zijn.

astheen
dun, zwak

asthenie
krachteloosheid

asthma
benauwdheid die vaak in aanvallen optreedt

Astigmatisme
onregelmatigheid van het hoornvlies

astma
een long- en luchtwegziekte.

asymptomatisch
zonder ziekteverschijnselen

asystolie
hartstilstand

Atavisme
het optreden van eigenschappen die reeds bij verre voorouders voorgekomen zouden zijn, maar de directe voorouders niet bezitten. Vooral de ziekelijke afwijkingen, zoals het aanwezig zijn van meer tenen of juist het ontbreken van enkele, worden als zodanig aangemerkt. In het algemeen wordt dit in de erfelijkheidsleer verklaard door het uitmendelen van een bepaald kenmerk, of door het weer samenvall…

ataxia
waarbij de kontrole van de bewegingen onvoldoende, onzeker is

ataxie
onzekere gang

Atelectase
aandoening waarbij de longblaasjes niet of slechts gedeeltelijk uitzetten.

atheromatose
degeneratie van de vaatwand

atherosclerose
aandoening van de slagaders

athetose
onwillekeurige bewegingen van vingers en tenen

Atibox
Association Technique Internationale du Boxer. Een internationale organisatie, opgericht in 1968, waarin boxerclubs van vele landen (incl. Nederland) zijn verenigd. Ieder jaar organiseert de Atibox, telkens in een andere lidstaat, een tentoonstelling, waarop gestreden wordt om de prestigieuze titels Atiboxsieger en Atiboxjugendsieger. Deze titels zijn te vergeven in beide geslachten en kleurslagen…

Atlas
bovenste halswervel die het hoofd draagt (zie wervels en spieren). Deze wervel wordt gekenmerkt door een zeer groot wervelgat, terwijl er nauwelijks sprake is van een wervellichaam. Het doornuitsteeksel is afwezig en de dwarsuitsteeksels zijn tot grote vleugels geworden. Het gewricht tussen de atlas en de schedel veroorzaakt de ja-knikkende beweging van het hoofd. Zie ook rolgewricht, wervels en …

atonie
spierslapte

atonische aanval
:Type epileptische aanval waarbij er geen verstijving van de spieren optreedt, maar juist een verslapping, waardoor de betrokkene plotseling bewusteloos neervalt.

atonische aanvallen
worden gekenmerkt door plotse spierslapte (en daardoor valpartijen) bewustzijn is meestal zeer kort afwezig behoort tot de gegeneraliseerde aanvallen (de hele hersenmassa is er bij betrokken).

Atopie
inhalatie en contact allergie komt voor bij hond, paard, koe en kat. Zie handboek atopie voor meer informatie

atopisch
met betrekking tot een vorm van overgevoeligheid

atoxisch
niet-giftig

Atresia van de traanpunten (atresia puncta lacrimalis)
is een aangeboren afsluiting van de traanafvoerpuntjes. Hierbij loopt het traanvocht in de binnenooghoek over de lidrand en treedt traanstreepvorming op. Onder anesthesie kan worden getracht een nieuw gaatje aan te brengen. Daarna wordt er een paar weken een slangetje aangebracht, zodat het gaatje niet meer dichtgroeit. De afsluiting kan het gevolg zijn van een polygeen overervend defect. Zie ook …

Atresie
afsluiting van een lichaamsopening door vergroeiing; ontbreken van een lichaamsopening door een groeistoornis bij het embryo, bijv. van de anus.

atriaal
met betrekking tot een hartboezem

atrioventriculair
met betrekking tot hartboezem en hartkamer

atrioventriculaire knoop
plek in het hart waar de prikkels voor de hartcontractie vanuit het atrium worden voortgeleid naar de ventrikel

atrium
voorkamer van het hart