Kopie van `Dieren ehbo, medisch en kynologisch woordenboek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Dieren ehbo, medisch en kynologisch woordenboek
Categorie: Planten en dieren > Dieren
Datum & Land: 12/11/2007, NL
Woorden: 3789


Aaien
met de hand de hond zijn hoofd, hals of lichaam strelen.

aalstreep
streep donkergekleurde haren op lichte ondergrond, lopend van schoft tot staartaanzet (bijv. bij een mopshond)

Aambeien (= hemorroïden)
Opgezette aders van het laatste gedeelte ( = endeldarm) van de dikke darm. Inwendige aambeien bevinden zich binnen de anus; uitwendige daarbuiten. Verschijnselen zijn o.a. jeuk, bloed bij de ontlasting en huidontsteking ( = dermatitis) in en rond de anus. De oorzaak van aambeien is bloedstuwing vó³² of in de anus. Bij geen behandeling kan dit de dood tot gevolg hebben.

Aangeboren (congenitaal)
bij de geboorte aanwezig; zegt niets over de vererving, m.a.w. aangeboren aandoeningen kunnen erfelijk of niet-erfelijk zijn. Niet alle aangeboren afwijkingen zijn direct na de geboorte waarneembaar. Daarom worden in de hondenfokkerij die afwijkingen als aangeboren aangemerkt, die op een leeftijd van 9 weken bij de pup waarneembaar zijn.

Aangeboren gedrag
Gedrag dat niet geleerd hoeft te worden.

Aangereden
EHBO tips bij aangereden dier Aangereden

aangezichtsmusculatuur
spieren in het gezicht

Aangrijpingspunt
dit punt heet ook wel de insertie of inplanting. Het is dat deel van de spier, waarvan het peesvormig uiteinde is vastgehecht aan een bot van het skelet, dat bij spiercontractie in beweging wordt gebracht. Zie voor meer info spieren.

Aanhitsen
het aanhitsen van een hond (of een ander dier) op een mens is strafbaar gesteld in Art. 425 van het Wetboek van Strafrecht. Volgens dit wetsartikel is men ook strafbaar als men niet voldoende zorg draagt voor het onschadelijk houden van een onder zijn hoede staand dier of het niet terughoudt, wanneer het een mens aanvalt.

Aankijkgedrag
Imponeren d.m.v. aankijken.

Aanlijngebod
veel gemeenten kennen een aanlijngebod voor honden op bepaalde plaatsen, bijv. in parken. Regels hieromtrent zijn opgenomen in de Algemene Politie Verordening (APV), evenals regels betreffende het uitlaten van honden.

Aanslaan
beginnen met blaffen als reactie ergens op

Aansprakelijkheidsverzekering
wie een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid heeft afgesloten, zal over het algemeen gedekt zijn tegen de kosten van vorderingen van derden tot schadevergoeding waarvoor men aansprakelijk kan worden gesteld, omdat de schade is veroorzaakt door de hond die men bezit. Heeft men meerdere honden, dan is het aan te raden bij de verzekeraar te informeren of de polis voldoende dekking biedt. Ke…

Aantal jongen
het aantal jongen dat een hond werpt, varieert van 1 tot 15. Op de nestgrootte zijn verscheidene factoren van invloed, o.a. het formaat van de hond (meer pups bij de grotere rassen), het moment van de dekking (meer pups, als dekking op het eind van de vruchtbare periode plaatsvindt), en de leeftijd van de teef (grootste nesten t-m het derde levensjaar).

Aantrekken
voorzichtig volgen van het wild tot dit vastligt (lang blijft liggen) en zich niet meer verplaatst

aanvalsdrempel
een geheel, optelling, van uitlokkende faktoren individueel zijn ze onschadelijk maar als ze samen voorkomen zullen ze een aanval uitlokken. Iemand met een lage aanvalsdrempel heeft meer kans op aanvallen.

aardappelrooiersziekte
compressie van de N. peronaeus communis ter hoogte van de kop van het kuitbeen

aardhonden
honden die het wild onder de grond (in holen) moeten zoeken

Abces
Een met pus gevulde holte, meestal onder de huid, ook wel etterbult genoemd. Een abces komt nogal eens voor bij katten in het voorjaar en zomer als gevolg van vechtwonden.

abdomen
buik

abdominaal
met betrekking tot de buik

abductie
zijwaartse beweging van de middellijn af

Aberdeen
een van de oude namen van de Schotse Terriër, naar de stad in Schotland. In Groot-Brittannië en elders wordt de naam ook nu nog wel gebruikt.

aberrant
afwijkend

Abessijnse Zandterriër
is een licht zandkleurige Afrikaanse naakte hond, die op de Mexicaanse Naakthond lijkt. De oren zijn vaak windhondachtig achterwaarts tegen het hoofd gevouwen. De gehele verschijning is terriërachtig.

Ablatio retinae
Het loslaten van het netvlies van het oog waardoor blindheid ontstaat. Een erfelijke aandoening of ontsteking zijn nogal eens de oorzaak.

abnormaal
afwijkend van de norm

Abnormaal gedrag
Atypisch gedrag, afwijkend van het normale gedrag

abortus
miskraam

abrasie
afkrabbing

Abrikoos
een roomgele tot oranjegele kleur.

abrupt
plotseling

ABS
acrylonitril-butadiëen-styreen

absence
kortstondig bewustzijnsverlies

absence-status
toestand waarin de absences elkaar snel opvolgen. waardoor er een soort schemertoestand ontstaat die uren of soms wel dagen duurt.

absorptie
opname

abstinentie
onthouding

abusus
misbruik

Acanthosis nigricans
olifantshuid, huidafwijking waarbij een kale huid ontstaat. De huid is ter plaatse zeer verdikt en vertoont plooivorming. Dit gaat gepaard met zwartverkleuring en vaak ook jeuk. De oorzaak is niet altijd duidelijk, meerdere factoren spelen een rol en er is sprake van een erfelijke aanleg. De aanleiding is vrijwel steeds wrijving die tussen de bepaalde huiddelen, bijv. in de oksel, plaatsvindt. Doo…

Acarus
veel voorkomende huidaandoening vooral bij jonge honden.

Acathisie
rusteloosheid Zie handboek: acathisie

accidenteel
toevallig

accommodatie
scherpstelling van het oog

accumulatie
opeenhoping

ACE-remmer
is een geneesmiddel, dat de werking van het angiotensine converting enzym (ACE) remt en daardoor een bloedvatverwijdend effect heeft. ACE-remmers remmen een bepaalde stof in de bloedvaten en nieren, waardoor de hoeveelheid vocht minder wordt, de bloedvaten zich verwijden en de bloeddruk daalt. Voorbeelden zijn Enacard, Fortekor of Vasotop.

aceton
oplosmiddel

Acetonaemie
Slepende melkziekte; Komt voor bij hoogdrachtige schapen, vooral bij meerling dracht. De lammeren vragen zoveel voedsel dat de ooi zelf te kort komt.

achalasie
aandoening van de slokdarm die berust op een stoornis van de zenuwvoorziening van de spieren in de wand

Achillespees
pees waarmee de kuitspieren aan de hiel vastzitten. Zie kuitspier.

Achodroplasie
Een erfelijke stoornis in de ontwikkeling van het kraakbeen van de botten. Door de stoornis treedt een gebrekkige groei en een verkromming van de poten op. Dit komt doordat de groeischijven onregelmatig en te vroeg verbenen en dus niet meer voor botaangroei zorgen.

Achondroplasie
ook chondrodys. Een erfelijke stoornis in de ontwikkeling van het kraakbeen van de botten. Door de stoornis treedt een gebrekkige groei en een verkromming van de poten op. Dit komt doordat de groeischijven onregelmatig en te vroeg verbenen en dus niet meer voor botaangroei zorgen. Onvoldoende of verlate verbening van het kraakbeen, waardoor misvormingen kunnen ontstaan. Synoniem: chondrodys

Achondroplasten
aanduiding voor honden waarbij door een bepaalde erfelijke aanleg het kraakbeen van de ongeboren vrucht op afwijkende wijze verbeent. Dogachtigen en kortbenige rassen vertonen dit verschijnsel.

achter middenvoet
het deel van het achterbeen tussen de hak en de tenen

achterhand
de achterbenen en de bekkengordel

achterhandslapte
Chronische achterhandslapte komt veelvuldig voor bij de oudere hond, geleidelijk treden de volgende verschijnselen van achterhandslapte zichtbaar op: vertraagde stelreflexen, soms "overkoot" gaan, "wegzakken" en dergelijke. Daarbij kunnen klachten optreden zoals pijn in de rug, heupen en knieën, door de achterhand "zakken" (de omvang van de achterhandspieren neemt af), soms onwillekeurig urineverl…

achterhoofdsknobbel
ook: jachtknobbel Kam op het achterhoofdsbeen

achterhoofdskwab
(Occipitaalkwab) het aan de achterkant gelegen deel van de grote hersenen, onder meer van belang voor de verwerking van de informatie die ons via de ogen bereikt en voor het geheugen voor kleur en vormen.

Achtermiddenvoet
het deel van het achterbeen tussen hak en tenen. Zie ook skelet.

aciditeit
zuurgehalte

acidose
verzuring van het bloed; zuurvergiftiging.

acne
huiduitslag, meeeters

acne vulgaris
jeugdpuistjes

Aconitum
Monnikskap (Aconitum) is een bijzonder geslacht vaste planten uit de ranonkelfamilie (Ranunculaceae). Het zijn kruidachtige planten die over het algemeen goed tegen kou kunnen. Er bestaan ongeveer driehonderd soorten. In het tertiair was het een arctische plant die zich tijdens de ijstijden vanuit Siberië heeft verspreid naar Eurazië en Noord-Amerika. De voornaamste bloeiplekken zijn vochtige bode…

Acrocefalie
(Acrocephalie) ziekelijke vergroting van de schedel.

Acrocephalie
(Acrocefalie) ziekelijke vergroting van de schedel.

acrocyanose
Hierbij is sprake van een blauwige verkleuring van de uiteinden van het lichaam. Zie handboek: acrocyanose

Acrodermatitis chronica atrophicans
bruinrood verkleurde droge huid.

Acromegalie
Een hormonale stoornis waardoor met name de ledematen, de neus en de kin te groot worden. Het is dus een vorm van reuzengroei.

acrosarcoma
symmetrische gesystematiseerde angiomatosis (tumor) der huid van onzekere histogenese , meestal verlopende in een granulomateuze, angiomateuze en sarcomateuze fase

acryl
allergeen kunststof

acrylaat
een kunststof

ACTH
bijnier-stimulerend-hormoon, wordt gemaakt door de hypofyse. Zie Handboek: ACTH

actief
werkzaam

Actieve onderwerping
Met lage lichaamshouding likbeweging maken richting ranghogere.

activeren
werkzaam maken

activiteit
werking

acuïteit
scherpte

acute irritatiedermatitis
huidaandoening, na enkele minuten tot uren, afhankelijk van de blootstellingsintensiteit

acuut
plotseling en hevig

Acuvteit
scherpte

ad libitum
Voedsel-voer moet altijd aanwezig zijn

Adamsappel
Is de alledaagse naam voor prominentia laryngea, het naar voren uitstekende gedeelte van het schildkraakbeen (cartilago thyreoidea) dat als een verhevenheid midden voor in de hals zichtbaar is. Onder invloed van mannelijke geslachtshormonen groeit het schildkraakbeen in de puberteit sterk, waarbij de adamsappel naar voren uitgroeit. Daarom is met name bij mannen de adamsappel duidelijk zichtbaar. …

adaptatie
aanpassing

addictie
verslaving

Addisonisme
Bij addisonisme zijn wel de klachten van de ziekte van Addison aanwezig, maar kan geen afwijking in de bijnierschors worden aangetoond. Zie ook handboek ziekte van Addison.

Additioneel
toegevoegd

additivum
toevoeging

adductie
zijwaartse beweging naar de middellijn

adel
geeft een harmonische belijning, een trotse en edele verschijning aan, zonder de bruikbaarheid te verliezen. Duidt ook op symmetrie en zelfbewustheid.

Ademfrequentie
De adem frequentie is het aantal keren per minuut dat het dier in- en uitademt

Ademhaling
Ademhaling ; hoe de luchtstroom door het ademhalingsapparaat tot stand komt zie ook ademhaling handboek

adenitis
Zie handboek: Speekselklierontsteking

Adenohypofyse
voorste kwab van de hypofyse

Adenoom
klierweefseltumor Meestal goedaardige (= benigne) klierweefsel-gezwellen zoals alvleesklier- of pancreas-adenoom, maag-adenoom en borstklier- adenoom en (= mamma). Het gezwel leidt vaak tot toename van de klierproductie (bijv. hormonen en enzymen). Zie ook handboek levertumor en kaner

adequaat
passend bij

adhaesis
vergroeiing, verkleving

adhaesisolysis
verwijdering of losmaken van verklevingen

ADHD
Gedragsstoornis bij jonge honden. Kenmerkend zijn een zeer grote beweeglijkheid ( = hyperkinesie) en zeer druk gedrag ( = hyperactiviteit). ADHD ( = Attention Deficit-Hyperactivity Disorder) Opvallende verschijnselen zijn o.a. zeer druk gedrag, concentratieproblemen, niet rustig kunnen spelen, andere honden storen of lastig vallen, gevaarlijke dingen doen en hart bijten. Ongeveer een derde van all…

adhesie
vergroeiing

adhesie
vergroeiing, verkleving