Kopie van `Couveuse-woordenboek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Couveuse-woordenboek
Categorie: Medisch > Couveuse
Datum & Land: 05/02/2008, NL
Woorden: 35


Apneu
Het gebeurt vaak dat ouders op een couveuseafdeling te horen krijgen dat hun kind apneu’s en brady’s heeft gehad. We spreken van een apneu als de ademhaling stokt, veelal als gevolg van onrijpheid. Doordat het kind aan de monitor ligt, wordt een apneu geregistreerd. ’Aantikken’ is meestal voldoende om het ademhalen door het kind te laten hervatten. …

Beademen
Het kunstmatig overnemen van de ademhaling

BMF
Afkorting van breast milk fortifier. BMF wordt aan afgekolfde moedermelk toegevoegd om de voeding beter op de behoefte van een vroeg geboren baby af te stemmen. Het is eiwit- en calorierijk en bevat niet zelden ook kalk, fosfor, vitamine B6 en de sporenelementen zink, magnesium en koper.

BPD
Met BPD, voluit Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) wordt een chronische longaandoening bedoeld die gekenmerkt wordt door het langdurig bestaan van ademhalingsmoeilijkheden, met name bij te vroeg geboren kinderen. BPD is een ernstige aandoening, die voor het kind maar ook voor de ouders grote gevolgen heeft. Gelukkig bestaan er steeds meer mogelijkhed …

Bradycardie
Een te lage hartslag, hartslagdalingen

Brilletje
Zie “snorretje”

Couveuse
In feite is een couveuse niets meer dan een kijkdoos van kunststof, waarin onder meer temperatuur en luchtvochtgehalte zeer nauwkeurig geregeld kunnen worden. Een couveuse is een medisch apparaat waarin zieke of te vroeg geboren baby’s in een constante omgeving geobserveerd en verpleegd kunnen worden.

CPAP
Staat voor Continuous Positive Airway Pressure. Het is een therapie die de eigen ademhaling van de baby ondersteunt en stimuleert. Of een kindje wordt aangesloten op CPAP-apparatuur hang onder meer af van de ernst van de ademhalingsmoeilijkheden. Kindjes die 'kreunen en neusvleugelen' kunnen deze ondersteuning vaak goed gebruiken. CPAP wordt gegeve …

Dysmatuur
Baby's die waarbij het geboortegewicht niet in overeenstemming is met de zwangerschapsduur. Dysmaturiteit wordt ook wel 'intra-uteriene groeivertraging' (intra-uterien = in de baarmoeder) genoemd.

ECG
Electro Cardio Gram = hartfilmpje

EEG
Het Electroencephalogram (EEG) is een instrument om de algehele activiteit van de hersenen (specifieker: de cerebrale cortex) te bepalen.

Fototherapie
'Ze ligt onder de lamp'. Een veelgehoorde zin op een couveuseafdeling. 'Geelzucht of icterus' is de term die wordt gebruikt wanneer kinderen een te hoog bilirubinegehalte van het bloed hebben. Het kindje ziet er dan wat gelig uit. Dit wordt veroorzaakt doordat de galkleurstof zich in het lichaam ophoopt omdat de lever nog niet goed werkt. Een te ho …

Gairdner-box
Dit is een plexiglazen kap over het hoofdje van het kind, met een aansluiting voor zuurstof die ervoor zorgt dat de hoeveelheid aangeboden zuurstof constant blijft.

HELLP
Een ziektebeeld dat alleen voorkomt in de zwangerschap en dat gepaard gaat met afbraak van rode bloedcellen (Haemolyse), leverfunctiestoornissen (Liverenzymes), en een verlaagd aantal bloedplaatjes (Low Platelets), leidend tot ernstige bedreiging van vitale functies van moeder en kind; vaak in combinatie met pre-eclampsie.

HFO
Staat voor Hoog Frequente Oscillatie. Het risico op chronische longziekte tracht men te verminderen door middel van hoogfrequente beademing (HFO). Daarmee wordt het kind beademd zonder dat iedere keer met een zeer hoge druk lucht in de longetjes wordt geperst. Bij deze techniek wordt in een veel hogere frequentie het luchtzuurstofmengsel in de long …

High Care
De zorg voor de pasgeborene is op de 'high-care' minder intensief dan op een NICU.

Intuberen
Aan de beademing leggen. Zie “beademen”.

IRDS
Staat voor: Idiopathic Respiratory Distress Syndrome. IRDS is de belangrijkste doodsoorzaak bij te vroeg geboren kinderen (hoe onrijper een kind geboren wordt, hoe groter de kans). Door de onrijpheid van de longen blijft er niet, zoals normaal gesproken wel het geval is, een beetje lucht in de longblaasjes achter. Ze klappen als het ware dicht. Een …

Kangaroeën
Bij het kangaroeën wordt het kind uit de couveuse gehaald en bloot, eventueel met een luier om op je blote borst gelegd. Van buiten wordt het kind dan toegedekt met een molton deken of iets dergelijks. Het kind kan het beste met het hoofd omhoog tegen je borst liggen en van onderen wat gesteund worden. Ga daarbij in een lekkere stoel zitten en leun …

Klaplong
Door de geforceerde ademhaling kan er een longblaasje knappen. Hierdoor komt er lucht tussen de long en de borstkaswand, waardoor de long dichtklapt en niet meer functioneert. Dit is een ernstige complicatie, waarvan het kind een behoorlijke terugslag kan krijgen. De lucht die op de verkeerde plaats zit, moet dan met een slangetje worden weggezogen …

Meconium
Eerste ontlasting van de baby.

Meconium Aspiratie Syndroom
Een baby met dit syndroom heeft moeite met de ademhaling doordat het kind door zuurstofnood voor of tijdens de bevalling een beetje van de eerste ontlasting, het meconium, heeft geloosd en die via het vruchtwater in de longen terecht is gekomen.

Medium Care
De ‘medium care’ wordt ook wel ‘warme kamer’ genoemd. De temperatuur is hoog, maar de overige zorg is minder intensief, bijna vergelijkbaar met thuis. De medium care is dan ook een overgang naar de laatste fase: naar huis!

Nasale IMV
Bij IMV krijgt de patiënt een vastgesteld aantal slagen met een bepaald volume zoals die op de machine zijn ingesteld. Er is echter een paralel lopend continu tweede gasstroom systeem, waardoor de patiënt tussen de machineslagen door zelf spontaan kan ademen. Het continue karakter van de gasstroom (er hoeft dus niets getriggerd te worden) verminder …

NEC
Een ernstige vorm van darminfectie is necrotiserende enterocolitis (NEC). De darm is dan heel kwetsbaar en kan over een groot stuk ontstoken raken. In ernstige gevallen gaat een stuk darm verloren of treedt er buikvliesontsteking op. Dan is een operatie meestal noodzakelijk, waarbij het kind in een aantal gevallen een (tijdelijke) stoma krijgt. In …

NICU
Neonatale Intensive Care Unit, de intensieve care-afdeling voor pasgeborenen. Hier worden ernstig zieke of sterk premature-dysmature baby's opgenomen.

Open ductus Botalli
Onder bepaalde omstandigheden kan een bloedvat open blijven dat zich gewoonlijk kort na de geboorte sluit. Dit bloedvat, dat een verbinding vormt tussen de bloedstroom door de longen en de bloedstroom door de rest van het lichaam, is vóór de geboorte van grote betekenis. Als het na de geboorte open blijft kan het soms de oorzaak zijn van een overbe …

Pre-eclampsie
Zwangerschaps hoge bloeddruk gepaard gaand met eiwitverlies in de urine, met als risico onder meer nierschade, leverschade en ernstige neurologische problemen bij de moeder en ernstige groeivertraging, hersenbeschadiging en uiteindelijk doodgeboorte van het kind

Prematuur
Baby's die te vroeg (voor 37 weken zwangerschap) zijn geboren.

PVL
Deze drie letters zijn een afkorting van de term Periventriculaire leucomalacie. Deze aandoening, hersenverweking, komt voor bij ernstig zieke kinderen en ontstaat door een voldoende bloeddoorstroming van het hersenweefsel. Behandeling is niet mogelijk omdat beschadigd hersenweefsel zich niet kan herstellen in tegenstelling tot andere weefsels in o …

ROP
ROP staat voor 'Retinopathy Of Prematurity' (dat wil zeggen, de netvliesafwijkingen bij kinderen die geboren zijn voor 32 weken zwangerschapsduur) Bij deze aandoening is het netvlies van de ogen beschadigd. Dit kan ontstaan bij kinderen die behandeld zijn met extra zuurstof. (De netvliesafwijking ontstaat als gevolg van de extra zuurstof die na de …

RSV
RS-Virus is een uiterst besmettelijk virus dat bij oudere kinderen en volwassenen een gewone verkoudheid veroorzaakt. Eigenlijk kan elke verkoudheid het gevolg zijn van RSVen zonder speciale test is niet na te gaan of de verkoudheid het gevolg is van RSV of een ander virus. Voordat kinderen drie jaar zijn, krijgen ze vrijwel allemaal een keer te ma …

Saturatiemeter
Een klein rood 'lampje' meestal aan het voetje of het enkeltje bevestigd, meet het zuurstofgehalte in het bloed. Als er te weinig zuurstof in het bloed zit, gaat er een alarm.

Sepsis
Ook wel bloedvergiftiging. Dit is een infectie die zich in de bloedbaan heeft uitgebreid, van het hele lichaam. Meestal zijn de kinderen erg ziek. Na bloedafname voor een bloedkweek wordt direct met antibiotica begonnen. Het hangt van de soort bacterie en de weerstand van het kind af, hoe zich het kind is en hoe snel een kind opknapt. In enkele gev …

Snorretje
Dit is een slangetje, aangesloten op de zuurstoftoevoer, dat onder de neus door wordt geleid. De aangeboden extra zuurstof wordt gewoon ingeademd, maar geeft geen overdruk.