Kopie van `Kiddroom - Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Kiddroom - Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad
Categorie: Medisch > KID
Datum & Land: Me/di/sch, NL
Woorden: 93


Androgenen
Mannelijk geslachtshormonen welke de zaadvorming,alsmede de ontwikkeling,instandhouding en functie van secundaire mannelijke geslachtskenmerken reguleren(zoals de baardgroei en stemvorming).Androgenen worden hoofdzakelijk in de testis aangemaakt en in kleine hoeveelheden in onder andere de eierstok.De belangrijkste androgeen is testosteron.

Anonieme spermadonor
Man die semen doneert meestal voor meerdere vrouwen,waarbij gegarandeerd wordt dat het verwekte kind en-of de vrouw nimmer de identiteit van de donor zal kunnen achterhalen.Dergelijke volledige anonieme semendonatie zijn in Nederland toegestaan voor donaties gedaan voor 1 juni 2004

Aspermatogenese
Het ontbreken van de vorming van spermacellen

Baarmoederslijmvlies(uterusslijmvlies of endometrium)
Het baarmoederslijmvlies ontwikkeld zich maandelijks onder invloed van hormonen om eventueel een embryo te kunnen opvangen en voeden.Als er geen zwangerschap ontstaat in de baarmoeder,wordt het slijmvlies afgebroken en via de menstruatie uitgescheiden om vervolgens opnieuw te groeien.

Bevruchte eicel(zygoot of zygote)
Het product van versmelting van een eicel met een zaadcel.

Bijbal
Afvoerorgaan van de in de zaadbal geproduceerde zaadcellen.De bijbal is een lang,nauw,gewonden buisje dat aan de buitenzijde van de zaadbal vastzit.Het zaad uit de zaadbuisjes wordt tijdelijk opgeslagen in de bijbal tot ze bij de paring vrijkomen via de zaadbuis.

Broedstoof
Een apparaat waarin embryo,s onder steriele omstandigheden verder gekweekt kunnen worden.

BTC
Afkorting van:Basale Temperatuur-Curve;de grafische voorstelling van het verloop van de lichaamstemperatuur,s"ochtends bij het ontwaken(=basale temperatuur)gedurende de menstruatie cyclus

CCKL
Stichting voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg

Chromosomaal
Met betrekking tot de chromosomen,de eiwitten die de erfelijke informatie bevat.

Chromosomen
Draadvormig lichaampje in de celkern dat de dragers van de erfelijke eigenschappen van een individu bevat.Chromosomen kunnen sterk gekleurd worden en zijn dan onder een microscoop waar te nemen.Bij de mens zijn er 23 paren,welke in de literatuur onderscheiden worden door een vast nummer bij een vast chromosoom.Ëen enkelchromosoom bestaat uit gemiddeld 100 miljoen DNA bouwstenen.Verder bevat het eiwitten en RNA Het chromosoom kan zichzelf verdubbelen,zodat bij iedere celdeling dezelfde informatie terecht komt in beide dochtercellen.

Clitoraal
Zwellichaam van het vrouwelijk geslachtsorgaan

Clomifeen
Synthetische stof die de spiegels van gonadotrope hormonen verhoogd.wordt veelal bij IVF gebruikt om de productie van meerdere eicellen op gang te brengen

Cognitief vermogen
Het ontbreken van de vorming van spermacellen

Coitus
Geslachtsgemeenschap

Conceptie
Bevruchting

Conjugatie
Het stadium van de bevruchting waarin de chromosomen van de eicel en de chromosomen van de zaadcel die bij elkaar horen,naast elkaar gaan liggen en zo een nieuwe genetische combunatie vormen.Eerst vind de conceptie plaats,vervolgens de conjugatie

Cryo
Ingevroren embryo.Deze embryo's kunnen in een later stadium bij een spontane cyclus worden teruggeplaats.

Cryopreservatie
Bewaring van biologisch matriaal(bij voorbeeld semen)bij zeer lage temperatuur.

Cryptorchisme
Als een of beide zaadballen niet ingedaald zijn.

DES
DiEthyStibestrol: Dit verboden middel werdt in het verleden aan zwangere vrouwen voorgeschreven om een miskraam tegen te gaan.Het heeft geleid tot afwijkingen aan de voortplantingsorganen bij de dochters van deze dochters.

Dominante follikel
Follikel die uiteindelijk tot de eisprong komt.

Draagmoeder
Een vrouw die,al dan niet tegen betaling,door implantatie van een bevruchte eicel van een andere vrouw voor deze een kind draagt en baart.

Dysmennorroe
Pijnelijke menstruatie

Dyspareunie
Pijn bij het vrijen

Ejaculaat
Het bij een zaadlozing geproduceerde zaadmengsel

Ejaculatie
Zaadlozing

Endometriose
Baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder

Endometrium
Aanwezigheid van weefsel van het baarmoederslijmvlies op ongewone plaatsen in het lichaam

ET
Embryo Transfer:Het terugplaatsen van het embryo in de baarmoeder.

EUG
Extra Uteriene Graviditeit:Buitenbaarmoedelijke zwangerschap.

Fertiliteit
Vruchtbaarheid

Foetus
Het ongeboren kind na de 85e zwangerschapsdag

Follikel
Een kleine holte;een zakje of blaasje binnen een orgaan of weefsel.Een eicel wordt omgeven door een laagje kleinere cellen,die tezamen de follikels vormen.Een follikel met daarin de eicel,kan zich alleen verder ontwikkelen in aanwezigheid van het hormoon FSH

FSH
Afkorting van Follikel Stimulerend Hormoon

Gele lichaampjes
Lege follikel die na de eisprong in eierstok achterblijft en onder invloed van LH omgevormd is tot het gele lichaam en progesteron gaat produceren

Genitaal
Met betrekking tot de geslachtsorgaan

Geslachtscellen
Eicellen en zaadcellen

Gestatie
Zwangerschapstijd

Gonadaal
Met betrekking tot de geslachtsklieren

Gonaden
Geslachtsklieren

Gonadotrofines
Geslachtsklierstimulerende hormonen{ FSH,LH}

Gonadotroop
Wat de werking van de geslachtsklieren beinvloedt

Graviditeit
Zwangerschap

Heterologe cryopreservatie
Bewaren van semen ten behoeve van een of meerdere recipientes die niet de partner van de semendonerende man is.Hieronder vallen eigen donoren,anonieme donoren en traceerbare donoren

Homologe cryopreservatie
Bewaren van semen ten behoeve van het gebruik nu of in de toekomst bij de eigen partner,bijvoorbeeld omdat de vruchtbaarheid wordt bedreigd ten gevolge van een bepaalde behandeling

HSG
Afkorting van:Hystero-Salpingo-Gram;rontgencontrastfoto van de baarmoederholte en de eileiders

Hypogonadisme
Het onvoldoende functioneren van de gonaden,de geslachtsklieren,waardoor er te weinig testosteron in het bloed zit.

Hysterectomie
Verwijdering van de baarmoeder

Impregnatie
Binnendringen van de zaadcel in de eicel

In Vitro
In een reageerbuis

Infertiliteit
Onvruchtbaarheid

Innesteling
De innesteling van de vrucht in het slijmvlies van de baarmoeder in de eerste fase van de zwangerschap

IUI
Afkorting van:Intra-Uterine Inseminatie;het direct in de baarmoederholte brengen van spermatozoa

IVF
In Vitro Fertilisatie;de versmelting van een eicel en een zaadcel buiten het lichaam in een laboratorium

Karyogram
Een afbeelding van de chromosomen van een persoon

Karyotype
Chromosomenpatroon

KI
Kunstmatige inseminatie

KID
Kunstmatige inseminatie met zaad van een donor

KIE
Kunstmatige inseminatie met zaad van eigen partner

KLEM
Vereniging van Klinisch Embryologen

LH
Luteiniserend hormoon;hormoon dat gemaakt wordt in de hypofyse

LH-piek
Treedt op in het midden van de cyclus en veroorzaakt de eisprong

Meiose
Celdeling waarbij de geslachtscellen,de eicel en de zaadcel ontstaan met slechts de helft van het aantal chromosomen van de oorspronkelijke cel

Mitose
Een gewone celdeling,waarbij het aantal chromosomen per kern normaal gesproken gehandhaafd blijft

Mozaiekpatroon
Het naast elkaar bestaan van cellen met een gewoon chromosomenpatroon en cellen met een afwijkend chromosomenpatroon

Nageboorte
Het geheel van de moederkoek,navelstreng en vliezen dat na geboorte van een kind door de baarmoeder wordt uitgestoten

NBVKI
Nederlandse-Belgische Vereniging voor Kunstmatige Inseminatie

NVKC
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

NVOG
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Oestrogeen
Vrouwelijk geslachtshormoon

OHSS
Ovarieel Hyperstimulatie Syndroom,Een bijwerking van de IVF behandeling,waarbij teveel follikels tot rijping zijn gekomen.

Ovarium
Eierstok

Ovulatie
Eisprong

Ovulatie-inductie
Eicelrijping en eisprongstimulatie middels hormoontoediening

Patient
Man die verzoekt om cryopreservatie van eigen semen,bijvoorbeeld omdat zijn vruchtbaarheid wordt bedreigd als gevolg van een medische behandeling

Progesteron
Hormoon dat ervoor zorgt dat het baarmoederslijmvlies geschikt blijft voor het innestelen van de bevruchte eicel

Prostaat
Klier die bij de man de urinebuis van boven grotendeels omgeeft en waarvan de afscheiding voor en tijdens de zaaduitstorting zich met de overige bestandelen van het te vormen ejaculaat vermengt

Prostaatvocht
Vocht dat tijdens de zaadlozing met het zaad vermengd wordt

Recipiente
Vrouw die een medische behandeling ondergaat met gecryopreserveerd semen,met het oog op het doen ontstaan van een zwangerschap

Samenlevingstest
Test waarin de geslachtsgemeenschap gekeken wordt of de zaadcellen in het baarmoederslijmvlies kunnen gedijen

Semen
Sperma

Sperma
Zaadcellen

Spermatogenese
Aanmaak van sperma door de testes

Subfertiliteit
Verminderde vruchtbaarheid

Testosteron
Het mannelijk hormoon dat o.a een rol speelt bij de productie van zaadcellen

Traceerbare semendonor
Man die anoniem semen doneert,meestal voor meerdere vrouwen waarbij uitsluitend het kind op termijn de indentiteit van een donor kan achterhalen

Tuba-pathologie
Wetenschap die zich bezighoudt met aandoeningen aan de eileiders(tuba uterina)

Tubuli seminiferi
Zaadbuisjes

Zaadbal
De mannelijke geslachtsklier die de zaadcellen geproduceert worden

Zaadblaasje
Klier bij mannen die uitmondt in de zaadbuis.Zaadblaasjes scheiden onder invloed van androgenen een dikke vloeistof af die worden toegevoegd aan het zaad bij de zaadlozing

Zaadbuisje
Een klein opgerold buisje in de zaadbal waarin de zaadcellen geproduceerd worden.

Zygote
Een nieuwe cel die gevormd is uit de versmelting van eicel en zaadcel en die een complete set chromosomrn bevat.