Kopie van `Homeopathie begrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Homeopathie begrippen
Categorie: Medisch > Homeopathie
Datum & Land: Me/di/sch, BE
Woorden: 6


Agravatie
Het is mogelijk dat er een lichte verergering van bestaande klachten optreedt bij het begin van een homeopathische behandeling. Meestal is dit van korte duur en verloopt dit ook volgens een welbepaald patroon, nl van binnen naar buiten en van boven naar beneden. De genezingsprocessen verlopen ook in omgekeerde volgorde. Zie resonantie en wetten van Hering.

Anamnese
De opbouw van je klachtenpatroon en je ziektegeschiedenis is iets wat progressief tijdens het gesprek met je therapeut opgemaakt wordt. Alles wat je in het verleden hebt meegemaakt of wat je van ziekten hebt doorgemaakt kan in de homeopathische behandeling heel belangrijk zijn om het passende middel voor je te selecteren. Zie ook het homeopathisch consult.

Dynamis
Dit energetisch en niet spontaan zichtbaar fysiek fenomeen, wordt door de stichter eeuwen geleden al als regulerend mechanisme beschreven. Het is in staat, zonder tussenkomst van de wil, functies in het lichaam te beïnvoeden. Tot in de huidige eeuw bestond er alleen een beschrijving van dit principe, maar was het uiteraard ook moeilijk om goed te begrijpen waarover dit allemaal ging. Langzamerhand beginnen huidige wetenschappers meer en meer kennis op te doen over energetische patronen en hulpmiddelen om energetische fenomenen te onderzoeken. Er zijn momenteel weinig registreer- of meetmogelijkheden die dit energetisch gebeuren rechtstreeks voor het menselijk oog zichtbaar kunnen maken. Tot nu toe onderzocht men dit wel op een onrechtstreekse manier via de gewaarwordingen in het menselijk lichaam, ook door de reactiemechanismen, de gevoelens en gedachten grondig te gaan onderzoeken, dit is dus ook meteen ook de werkmethode van de unitaire homeopaten. Vele hypothesen rond dit mechanisme worden door gevestigde wetenschappers afgewezen, omdat ze vinden dat er geen afdoende bewijzen zijn. Inderdaad, de meest gekende en algemeen gebruikte meet- of registratiemethoden in de geneeskunde zijn niet in de mogelijkheid om die levens-energie vast te leggen, maar dat wil überhaupt ook niet zeggen dat ze niet bestaat. (zie levenskracht).

Kirlianfotografie
Dit is een fotografisch procédé waarbij het elektromagnetisch veld rondom levende wezens visueel kan gemaakt worden. Voor meer uitleg zie het procédé en lees i.v.m. de waarde als onderzoeksmiddel.

Similimum
Klassieke homeopathie berust op de wet van gelijksoortigheid of de similiawet. Vandaar dat er gesproken wordt over "SIMILIA SIMILIBUS CURRENTUR" wat wil zeggen dat men het gelijke met het gelijksoortige geneest. Een similimum is dat gelijkende middel, wat dus compleet passend is bij de totale toestand van de patiënt. Klassiek geschoolde homeopaten schrijven voor op grond van die gelijksoortigheid, wat wil zeggen dat ze hetzelfde klachtenbeeld bij de zieke zien die tijdens een prooving bij een gezond mens ontstond door hetzelfde middel in te nemen. Omdat een klassiek homeopaat diepgaand werkt zal hij dat middel geven dat berust op gelijkenis van de "totaliteit", daarom is homeopathie ook een holistische geneeswijze. zie ook homeopathisch consult. In acute gevallen wordt altijd de voorkeur gegeven aan het constitutiemiddel van de persoon, maar als dat niet gekend is of niet werkt, dan schrijft hij voor op grond van de totaliteit van de acute klacht en geeft hij het similimum of het passend middel daarbij.

Symptomatologie
Symptomenbeeld: Verzameling van al de symptomen op de verschillende vlakken van het menselijk functioneren, levert in het kader van homeopathie een bepaald globaal beeld op. Het is dit beeld dat men op fysiek, mentaal, psychologisch en sociaal vlak herkent, dat leidt tot succesvol voorschrijven. Zie ook resultaten.