Kopie van `Huub`s Fibromyalgiesite`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Huub`s Fibromyalgiesite
Categorie: Medisch > Fibromyalgie
Datum & Land: Me/di/sch, NL
Woorden: 38


Amnesie
Geheugenverlies of geheugenstoornis. Volledige geheugenstoornis of hiaat in het geheugen.

Aspecifieke pijnklachten
Pijnklachten zonder specifieke oorzaak, dat wil zeggen niet passend in een specifieke aandoening.

Astma
Aanvalsgewijs optredende vernauwing van de kleinste vertakkingen van de luchtpijp, ziek uitsluitend in bemoeilijkte ademhaling.

Atlas
Eerste halswervel.

Atonie
Ontbreken van tonus of spanning van weefsels, speciaal gebruikt voor spieren.

Atrofie
Achteruitgang in bouw en werking van organen en weefsels in het lichaam ten gevolge van het ziekteproces.

BSE
Bloedbezinking

CK
Stof in het bloed; maat voor spierafbraak.

Claudiocattio intermittens
Hinken of manklopen. Onregelmatige gang door het niet normaal functioneren van een been, bijvoorbeeld intermitterend hinken.

CTG
College Tarieven Gezondheidszorg

CVD
Centraal Veneuze Druk; druk in de aderen.

CVZ
College voor Zorgverzekeraars

EMG
Onderzoek naar geleidingssnelheid van zenuwen.

EPD
Elektronisch Patiënte Dossier

FM
Fibromyalgie. Chronische ziekte aan bewegingsapparaat waaronder spieren, gewrichten, pezen en kapsel. Kenmerken: veel pijn, vermoeidheid en diverse andere klachten.

FMS
Fibromyalgie syndroom: zie: FM: Fibromyalgie. Chronische ziekte aan bewegingsapparaat waaronder spieren, gewrichten, pezen en kapsel. Kenmerken: veel pijn, vermoeidheid en diverse andere klachten.

Funduscopie
Onderzoelk naar het netvlies.

Fysiotherapie
Onderdeel van de geneeskunde warbij de patiënt wordt behandeld met fysische (natuurkundige) methodes, onder andere massage, oefenen, warmte en bestraling.

Hyperalgesie
Verhoogde gevoeligheid voor pijnprikkels, vooral van de huid.

Hyperthesie
Overmatige gevoeligheid voor zintuigprikkel in de huid en het onderhuidse weefsel. Te onderscheiden van parenthesie, tintelingen in de huid zonder prikkeling van buitenaf  van hypesthesie  verminderd tastgevoel en anesthesie, gevoelloosheid.

Hyperventilatie
Zodanige toeneming van de ademhaling dat het koolzuurgehalte van de uitademingslucht daalt tot de helft of minder. Te onderscheiden van hypoventilatie te geringe ademhaling.

Hypotonie
Verlaagde spanning, meestal van spieren. Te onderscheiden van hypertonie, verhoogde spanning en vanatonie, spannningsloosheid.

IGZ
Inspectie voor de Volksgezondheid

IKG
Informatie-en Klachtenbureau Gezondheidszorg

LWK
Röntgenfoto van de lage rug. (lendenwervels).

NPCF
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

NSAID
(Non Steroidal Anti Inflammatory Drugs), Ontstekingsremmende pijnstillers.

Occipitaal
Plek aan de achterzijde van de schedel, waar de nekspieren vastzitten aan de schedel.

Osteitis
Ontsteking van beenweefsel. Meestal een ontstekingsproces in de holte van het bot.

Pyrosis
Branderig gevoel in de maagstreek door te veel zuur.

RP/CP
Regionaal Patiënten-Consumenten Platform

SGC
Stichting Geschillencommissie voor

SS’EP
Onderzoek naar het functioneren van de zenuw.

Ulna
Ellenpijp.

VWS
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WBP
Wet Bescherming Persoonsgegevens

WGBO
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (boek 7 Burgerlijk Wetboek art. 455 – 468)

X-CWK
Röntgenfoto van nekwervel.