Kopie van `Dierenwoordenboek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Dierenwoordenboek
Categorie: Planten en dieren > Dieren
Datum & Land: Pl/an/ten , NL
Woorden: 3446


Conjunctivitis
Bindvliesontsteking in het oog..

Consistentie
Mate van stevigheid, vastheid..

Constipatie
Verstopping van de stoelgang (z.o. obstipatie, obstructie)..

Constitutie
Gestel, gesteldheid..

Contagieus
Besmettelijk..

Contagiositeit
Mate van besmettelijkheid van een ziekte bij direct of indirect contact. Niet iedere infectieziekte is besmettelijk, b.v. gele koorts, malaria en tetanus zijn niet besmettelijk, varkenspest en mond- en klauwzeer wel..

Contaminatie
Besmetting (z.o. contagiositeit)..

Contra-
Tegen-, tegenovergestelde..

Contraceptie
Anticonceptie; voorkomen van bevruchting, b.v. prikpil bij de hond..

Contractie
Samentrekking, b.v. van het hart..

Contractiel
Samentrekbaar, b.v. van spieren..

Contrastvloeistof
Een stof die tijdens het röntgenonderzoek een orgaan of lichaamsdeel duidelijk laat afsteken tegen de omgevende weefsels..

Contusie
Letsel door stomp of schok, b.v. hersenschudding..

Convex
Bol, met bolle zijde (i.t.t. concaaf)..

Convulsie
Kramp, b.v. bij een epileptische aanval..

COPD
Chronic Obstructive Pulmonary Disease; chronische ziekte van de luchtwegen, vaak met astma-achtige verschijnselen en bronchitis bij het paard, ook wel dampigheid genoemd. Bij uitademing wordt door de buikspieren actief nageperst, waardoor de "dubbelslag" ontstaat..

Copr-, copro-
Met ontlasting te maken hebbend..

Coprofagie
Het eten van ontlasting, normaal bij konijnen, cavia's en chinchilla's (z.o. nachtontlasting, caecotrofie)..

Coprologie
Onderzoek van de ontlasting, meestal controle op wormeieren (z.o. fecesonderzoek)..

Copulatie
Geslachtelijke vereniging, paring..

Cor
Hart, bestaand uit twee boezems en twee kamers (z.o. atrium, ventrikel)..

Corium
Lederhuid; een bindweefsellaag onder de epidermis.

Cornage
Verlamming van één van de stembanden (meestal links) van het paard, waardoor een piepend geluid wordt gemaakt bij het inademen (z.o. corneur)..

Cornea
Hoornvlies van het oog..

Corneadystrofie
Vaak aangeboren afwijking van het hoornvlies met troebeling..

Corneal sequestrum
Bruin-zwarte plek van pigment in het hoornvlies. Erfelijke afwijking bij sommige kattenrassen..

Corneareflex
Onwillekeurig sluiten van de oogleden bij aanraken van het hoornvlies..

Corneur
Paard met cornage..

Coronair
M.b.t. de kransslagaders van het hart, b.v. Coronair sclerose (= vernauwing van de kransslagaders), Corona virus (= groep virussen die luchtweginfecties (verkoudheid) bij verschillende diersoorten en diarree bij jonge kalveren kunnen geven)..

Coronoïdeus
Zie processus coronoïdeus.

Corpus
Lichaam..

Corpus alienum
binnengedrongen (z.o. scherp in)..

Corpus cavernosum
Zwellichaam in de penis..

Corpus luteum
Geel lichaam, dat ontstaat in de eierstok na de eisprong, dat het hormoon progesteron (zwangerschapshormoon) afscheidt..

Corpus uteri
Baarmoederlichaam (z.o. cervix uteri)..

Corpus vertebrae
Wervellichaam (z.o. vertebra)..

Corpus vitreum
Glasachtig lichaam..

Correctiereflexen
Natuurlijke herstelreflexen van een dier, b.v. als een been kruislings onder het lichaam wordt geplaatst (kruisreflex), zal het gezonde dier dit corrigeren (= herstellen) (z.o.dubbeltreden)..

Cortex
Schors; buitenste laag van een orgaan, b.v. van de hersenen..

Corticosteroïden
Een groep van de door de bijnierschors gevormde hormonen (stresshormonen) (z.o. adrenaline, bijnierschorshormonen, cortison)..

Cortison
Eén der bijnierschorshormonen (z.o. Cushing, corticosteroïden)..

Cosmopolitisch, kosmopolitisch
Over vrijwel de hele aarde voorkomend ( i.t.t. endemisch)..

Costa
Rib..

Costale ademhaling
Zie ademhaling.

Cotyledonen
Vlokken op het buitenste vruchtvlies bij o.a. runderen. Hechten zich aan de baarmoederwand..

Coupe
Dun plakje weefsel voor histologisch onderzoek..

Couperen
Verwijderen van een deel van de oren en-of staart (meestal van honden) om schoonheidsredenen..

Cowperse klieren
Glandulae bulbo-urethrales; één van de accessoire geslachtsklieren van het mannelijk dier, die vocht levert aan het sperma (z.o. prostaat, ampullen)..

Coxa
Heup, heupgewricht..

Coördinatie
Mate waarin bewegingen op elkaar zijn afgestemd. Een verminderde coördinatie geeft ataxie..

Craniaal
In de richting van het hoofd..

Craniofaciaal
M.b.t. hersen- en aangezichtschedel..

Cranium
Schedel (vgl. cauda)..

Crepitatie
Beenstukken bij een beenbreuk die tegen elkaar schuiven..

Cretinisme
Ziekte waarbij het lichaam sterk in groei achterblijft en die met achterlijkheid gepaard gaat, als gevolg van onvoldoende werking van de schildklier in de jeugd. Vaak door jodiumtekort in de voeding (z.o. struma, hyperthyroïdie)..

Creuzfeldt Jacob, ziekte van
Hersenziekte bij de mens, mogelijk een relatie met BSE bij het rund. Verwekker is mogelijk een prion..

Crista
Lijst, kam, rand..

Crista sterni
Borstbeenkam, bij vogels vaak zeer groot (= carina)..

Crohn, ziekte van
Chronische ontsteking van de dikke darm bij de mens, mogelijk een relatie met paratuberculose..

CRT
Apillary Refill Time; geeft een indruk hoe snel de haarvaten in b.v. het mondslijmvlies zich weer vullen, nadat ze leeg gedrukt zijn. Is een maat voor de vulling van de bloedvaten en de circulatie..

Cryo-
Koude-, koude betreffend..

Cryochirurgie
Opereren met vloeibare stikstof, b.v. om tumoren weg te "branden"..

Cryptococcose
Infectie met een gist..

Cryptokarion irritans
Trilhaardiertje dat bij vissen de ziekte "grove zeestip" veroorzaakt..

Cryptorchidie
Zie cryptorchisme.

Cryptorchisme
Afwijking, waarbij één of beide teelballen niet zijn afgedaald in de balzak (z.o. monorchidie, binnenbeer, klophengst)..

Cryptosporidiose
Protozoaire darminfectie met de eencellige parasiet Cryptosporidium..

Ctenocephalides
Geslacht van honden- en kattenvlooien. C. canis = hondenvlo en C. felis = kattenvlo..

Cub
Welp, jonge beer..

Cuff
Manchet, gebruikt o.a. bij het meten van de bloeddruk..

Cuffed tube
Manchetbuis, gebruikt bij de endotracheale narcose, waarbij de opblaasbare manchet de ruimte tussen de buis en de wand van de luchtpijp afdicht..

Cultuur
Kweek, b.v. van bacteriën (z.o. antibiogram, kolonie)..

Cultuurvolger
(Dier)soort die zich aanpast aan de door de mens veroorzaakte veranderingen in het milieu, b.v. Bruine rat..

Curare
Bepaalde plantaardige stof met een verlammende werking (zit ook in pijlgif van sommige indianen)..

Curatief
Genezend (vgl. preventie)..

Curettage
Het wegnemen van overtollig weefsel of ongeboren vrucht..

Cushing, ziekte van
Overproductie van bijnierschorshormoon, b.v. cortison, met als gevolg vetzucht van romp-buik, kaalheid en verhoogde urineproductie. Vaak bij oudere honden (z.o. hypercorticisme)..

Cutaan
Betrekking hebbend op de huid (z.o. subcutaan, cutis)..

Cutane asthenie
Aplasia cutis, epitheliogenesis imperfecta (z.o. asthenie)..

Cuticula
Harde buitenlaag, buitenste laag cellen van dieren, b.v. bij insecten en wormen..

Cutis
Huid, lederhuid; deel van de lederhuid dat direct onder de epidermis ligt..

CVA
CerebroVasculair Accident; plotselinge storing in de bloedvoorziening van de hersenen, geeft vaak hersenbeschadiging..

Cyanose
Blauwe verkleuring van de huid, (meestal) door zuurstoftekort..

Cyclops
Eenoogkreeftjes, onderdeel van waterplankton, veel gebruikt als voer voor vissen en amfibieën..

Cyclus
In de tijd terugkerende gebeurtenis, b.v. bronstigheid bij runderen (z.o. acyclisch)..

Cycluslengte
Vrij vaste periode tussen twee ovulaties, b.v. bij runderen 21 dagen..

Cystadenocarcinoom
Kanker met kliervormige bouw en vorming van cysten (z.o. dermatofibrose)..

Cyste
Afgegrensd ruststadium van diverse eencellige organismen..

Cysticercose
Ziekte door de lintworm Cysticercus (z.o. vinnenziekte)..

Cysticercus
Blaasworm, larve van een lintworm (z.o. vinnenziekte)..

Cystine
Zwavelbevattend aminozuur, ontstaan door koppeling van twee moleculen cysteïne..

Cystinurie
Voorkomen van een te hoog gehalte aan cystine in de urine, soms door een aangeboren stofwisselingsziekte, meestal in de vorm van een "overflow" door een hoog gehalte van cystine in het bloed..

Cystitis
Blaasontsteking (z.o. blaassteen)..

Cystoscopie
Bekijken van de blaas met een optisch instrument, een scoop (z.o. endoscoop)..

Cyto-
Cel(len) betreffende..

Cytologie
Wetenschap van de cellen..

Cytoplasma
Celplasma; celvocht buiten de kern..

CZS
Centraal Zenuw Stelsel; omvat zowel hersenen als ruggenmerg..

Daas
Steekvlieg..

Dacryo-
Tranen of traanafvoerbuis betreffend..