Kopie van `Kartografisch woordenboek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Kartografisch woordenboek
Categorie: Aardrijkskunde > Kartografie
Datum & Land: 16/08/2008, NL
Woorden: 282


kleine cirkel
Cirkel op de als bol beschouwde aarde waarvan het middelpunt niet samenvalt met het middelpunt van de aarde. Opm: Alle parallellen* zijn kleine cirkels. Syn: kleincirkel. Engels: small circle Frans: petit cercle Duits: Kleinkreis

kleingeldmethode
Methode waarbij waarden worden voorgesteld door een combinatie van eenheidspuntsymbolen* met verschillende vaste waarden. Bijv. 975 eenheden voorgesteld door 9 puntsymbolen à 100 eenheden en 3 kleinere puntsymbolen à 25 eenheden. Engels: – Frans: – Duits: Kleingelddarstellung

kleinoffsetpers
Drukpers voor het drukken in offset* met behulp van eenvoudig te vervaardigen drukvormen en beperkt tot een maximaal formaat van ca. 30 x 40 cm (A 3). Syn: kantooroffsetmachine. Engels: small offset press Frans: petite machine offset Duits: Kleinoffsetpresse

kleinschalig
Betrekking hebbend op een relatief kleine weergave van een gebied op de kaart. Opm: De grenswaarden voor dit begrip variëren met de gebruikersgroep. Voor landmeters is kleinschalig alles wat een schaal kleiner dan 1:5000 heeft, voor topografen alles wat een schaal kleiner dan 1:250 000 heeft. Engels: small scale Frans: à petite échelle Duits: kl...

kleur
(a) Samenspel van de lichtsoort, die samenhangt met een bepaalde golflengte (of een combinatie van golflengtes) van het zichtbare licht, en de kleurindruk, die met het oog wordt ervaren. (b) Eén van de grafische variabelen* waarmee in de kaart objecten en verschijnselen kunnen worden aangeduid en van elkaar onderscheiden. Opm: Kleuren kunnen ontsta...

kleurcontrast
Een in het oog springend onderscheid tussen kleuren. Engels: colour contrast Frans: contraste de couleurs Duits: Farbkontrast

kleurcontrolestrook
Buiten het kaartbeeld meegedrukte kleurbalk bestaande uit meerdere meeten controle-elementen, bedoeld om na te gaan of het drukproces volgens plan verloopt. Opm: Bij het schoonsnijden* wordt deze strook afgesneden. Syn: kleurbalk; controlestrip. Engels: colour control strip Frans: témoin de couleur Duits: Farbkontrollstreifen

kleurdeelnegatief
Filmnegatief dat tot stand komt bij het procédé van de fotografische kleurscheiding*. Engels: colour separation negative Frans: négatif de sélection Duits: Farbauszugsnegativ

kleureigenschappen
De drie fysisch meetbare basiseigenschappen van een kleur: grijswaarde*, kleurtint*, en verzadiging*. Engels: colour characteristics Frans: caractéristiques d'une couleur Duits: Farbeigenschaften

kleuren
Het met de hand aanbrengen van kleur op een model, tekening of kaart. Opm: Het meest gebruikelijk is kleuren met waterverf of met kleurpotloden. Engels: hand colouring Frans: coloriage Duits: Kolorieren

kleuren-infraroodfilm
Fotografische emulsie* die gevoelig is voor stralingsenergie in het zichtbare en nabij-infrarode deel van het elektromagnetisch spectrum. Engels: colour infrared image Frans: image infrarouge en couleur Duits: Infrarotbild

kleurenassociatie
De verwantschap die er bestaat tussen een kleur en het object of verschijnsel dat door die kleur in de kaart wordt voorgesteld, bijv. blauw voor water, groen voor vegetatie. Opm: Een deel van de kleurenassociatie berust op (1) kleurensymboliek, de symbolische betekenis die aan bepaalde kleuren wordt toegekend, bijv. rood voor warmte, blauw voor kou...

kleurencirkel
Rangschikking van de kleuren in opeenvolgende sectoren van een cirkel, naar de volgorde zoals ze in het spectrum voorkomen. Engels: colour circle Frans: cercle chromatique Duits: Farbkreis

kleurencomposiet
Opname in kleuren die gegenereerd zijn met behulp van 2 tot 4 zwart-witdiapositieven of negatieven, welke geprojecteerd worden met licht van verschillende kleur. Opm: In plaats van met diapositieven of negatieven kan een kleurencomposiet ook gegenereerd worden op een beeldscherm*, uitgaande van digitaal opgeslagen gegevens, bijv. afkomstig van tele...

kleurenharmonie
Het aangenaam en welgeordend samengaan van kleuren. Engels: colour harmony Frans: harmonie des couleurs Duits: Farbharmonie

kleurenmengboek
Catalogus van normkleuren* of normkleurtinten*. Opm: Een kleurenmengboek wordt gebruikt in de drukkerij om na te gaan op welke wijze een gewenste kleur door menging van drukinkten kan worden verkregen.Een (1) kleurenwaaier is een bijzondere vorm van een kleurenmengboek. Engels: colour catalogue Frans: catalogue de couleurs Duits: Farbkatalog

kleurenschaal
Reeks legendablokjes* met in grijswaarde* oplopende tinten, die de oplopende waarden in een isolijnenkaart* of choropletenkaart* verklaren. Engels: colour wedge Frans: échelle de couleurs Duits: Farbskala

kleurenschema
Rangschikking van kleuren naar opeenvolgende grijswaarden* van de gebruikte drukkleuren of combinaties daarvan. Opm: Een kleurenschema kan worden uitgevoerd in een matrixof een cirkelvorm. Syn: kleurenkaart. Engels: colour chart Frans: charte de couleurs Duits: Farbtafel

kleurfilter
Transparant materiaal dat de eigenschap bezit bepaalde kleuren door te laten en andere te absorberen. Opm: Kleurfilters worden in de fotografie gebruikt om kleurscheiding* tot stand te brengen of kleurcorrecties uit te voeren: maskeren*. Engels: colour filter Frans: filtre de sélection photographique Duits: Farbfilter

kleurgradatie
Rangschikking van kleuren naar hun kleureigenschappen*. Engels: colour gradation Frans: dégradé de teinte Duits: Farbabstufung

kleurkeuze
De keuze en specificatie van de kleuren voor een kaart of kaartserie. Engels: colour choice Frans: – Duits: Farbgebung

kleurmodel
Model aan de hand waarvan de deeloriginelen* voor de kleuren worden vervaardigd. Syn: Het kleurmodel vormt de leidraad bij het inwassen* of pellen* van kleurmaskers. Engels: colour model Frans: modèle de teintes Duits: Farbenvorlage

kleurproef
Voorlopige afbeelding van een kaart in meer kleuren, vervaardigd door middel van een kopieerprocédé. Opm: Een kleurproef kan ook via het drukprocédé worden vervaardigd*, maar dit is thans minder gebruikelijk. Syn: kopieproef; kleurkopie. Engels: colour proof Frans: copie combinée polychrome Duits: Mehrfarbenkopie

kleurproef
Drukproef in kleur, gemaakt van de voor produktie bestemde eindoriginelen*, ter controle van de volledigheid, de kleuren* en het passen* van het kaartbeeld. Opm: In de kartografie worden kleurproeven thans vrijwel uitsluitend via een kopieerprocédé* gemaakt. Engels: colour proof Frans: épreuve d'essai en couleurs Duits: Farbandruck

kleurseparatie
Resultaat van de fotografische kleurscheiding*. Opm: Kleurseparaties worden aangeduid naar de corresponderende drukkleur. Ze worden gemaakt in de vorm van kleurdeelnegatieven of -positieven. De deelpositieven duidt men ook wel aan als (1) litho's. Engels: colour separation Frans: sélection photographique Duits: Farbauszugkleurstandaardisatie
Vastlegging van een kleurenschaal* of van afzonderlijke kleuren ten behoeve van de weergave van specifieke objecten of verschijnselen. Syn: kleurnormalisatie. Engels: colour standardisation Frans: normalisation des couleurs Duits: kartographische Farbnormung

kleursysteem
Bepaalde wijze van rangschikking van kleuren, bijv. in een kleurencirkel*, op grond van drie kenmerken: tint*, grijswaarde* en verzadiging*. Opm: Bekend zijn o.m. de kleursystemen van Munsell en van Ostwald. Engels: colour system Frans: système de couleurs Duits: Farben-system

kleurtint
(a) De zintuiglijke indruk die licht van een bepaalde golflengte wekt, bijv. rood, oranje, geel. Opm: In deze betekenis is kleurtint één van de kleureigenschappen*. Men gebruikt hiervoor ook de term kleur(soort). (b) De lichtere en donkere schakeringen van één bepaalde kleursoort, bijv. weideen bostint op de topografische kaart; grijstinten in een ...

kleurvlak
Een aaneengesloten vlak op de kaart dat met één kleur of tint is bedekt. Engels: coloured area Frans: plage de teinte Duits: Farbfläche

kleurvulling
Opvulling met kleur van een puntof lijnsymbool, bijv. de rode vulling tussen de contouren van een weg. Engels: filling Frans: encrage Duits: Farbfüllung

kleurzone
Gebied tussen twee opeenvolgende isolijnen dat met een homogene tint is opgevuld. Engels: layer Frans: couche colorée Duits: Schicht

niet-zelfstandige kaart
Kaart die deel uitmaakt van een publicatie en daarom niet als bibliografische eenheid in een kaartencatalogus verschijnt, bijv. tekstkaart*; losse kaartbijlage*; ingebonden kaartbijlage*; buitentekstkaart*. Engels: – Frans: – Duits: unselbständige Karte

nieuwe druk
Het opnieuw drukken van een kaart(blad) of atlas na bijwerking van de inhoud. Engels: new printing Frans: réédition Duits: Neudruck

nieuwe uitgave
Uitgave van een kaart of atlas met een geheel of gedeeltelijk vernieuwde vormgeving en/of inhoud. Engels: new edition Frans: nouvelle édition Duits: Kartenneuausgabe

niveauvlak
Gebogen vlak dat in alle punten loodrecht staat op de richting van de zwaartekracht. Opm: Voor het vastleggen van hoogten wordt een bepaald niveauvlak als referentievlak* aangenomen. In Nederland is dit het N.A.P.-vlak, vastgelegd door middel van een ondergrondse bout in Amsterdam. Een bijzonder niveauvlak is de (1) geoïde, het niveauvlak op gemidd...

nulmeridiaan
Meridiaan die als uitgangspunt is gekozen voor de bepaling van de geografische lengte. Engels: prime meridian Frans: méridien origine Duits: Nullmeridian

nulpunt
Het punt in een rechthoekig coördinatensysteem* waarvan de rechthoekige coördinaten nul zijn. Opm: Wanneer het nulpunt niet samenvalt met de oorsprong* spreekt men van verschoven nulpunt*. Engels: true origin Frans: origine Duits: Gitternull

numerieke schaal
Kaartschaal* weergegeven door middel van getallen, meestal in de vorm van een breuk of een verhoudingsgetal, bijv: 1/10 000 of 1:10 000. Engels: representative fraction Frans: échelle numérique Duits: numerischer Massstab

object
Geografische eenheid bestaande uit een of meer elementen met specifieke kenmerken. Engels: object Frans: objet Duits: Objekt

objectcode
Alfanumerieke code die aan een (in een bestand) geregistreerd element of object is toegevoegd ter identificatie en/of aanduiding van het betreffende element of object. Bijv. brug nr. 203. Engels: object code Frans: code d'objet Duits: Objektkode

objectlijn
Lijnsymbool waarmee aan een lijnvormig object of verschijnsel dat te smal is om schaalgetrouw te worden afgebeeld, een plaats in de kaart wordt toegekend. Engels: linear symbol Frans: symbole linéaire Duits: Objektlinie

objectpunt
Puntsymbool* waarmee aan een object of verschijnsel dat te klein is om schaalgetrouw te worden afgebeeld, een plaats in de kaart wordt toegekend. Engels: – Frans: symbole ponctuel Duits: Objektpunkt

oceanografische atlas
Atlas bestaande uit oceanografische kaarten*. Syn: zee-atlas. Engels: oceanographic atlas Frans: atlas océanographique Duits: Meeresatlas

oceanografische kaart
Thematische kaart waarop verschijnselen van het mariene milieu zijn weergegeven. bijv. kaart van het zoutgehalte. Engels: oceanographic map Frans: carte océanographique Duits: Meereskarte

oeverlijn
Lijn die bij zeearmen en binnenwater (rivieren, kanalen, meren) de grens tussen land en water aangeeft, bij een gemiddelde waterstand of een waterstand op een bepaald ogenblik. Engels: shore line Frans: – Duits: Uferlinie

officiële kaart
Kaart of kaartserie, vervaardigd en uitgegeven door de overheid of een daarmee verbonden instantie. Engels: official map Frans: carte officielle Duits: amtliche Karte

officiële kaartserie
Kaartserie vervaardigd en uitgegeven door een overheidsinstelling. Engels: official map series Frans: carte nationale Duits: amtliches Kartenwerk

officiële spelling
Schijfwijze van aardrijkskundige namen zoals van overheidswege is vastgesteld. Syn: officiële schrijfwijze. Engels: official spelling Frans: graphie officielle Duits: amtliche Schreibweise

offsetdruk
Vlakdruktechniek* waarbij het te drukken beeld indirect, via een rubberdoekcilinder*, wordt overgezet op het papier. Opm: Men onderscheidt o.m. (1) kleinoffset, (2) vellenoffset en (3) rollenof rotatie-offset. Deze druktechniek, met name in de vorm van vellenoffset, is de meest gebruikelijke techniek voor het drukken van kaarten in grote oplagen. ...

offsetpapier
Speciaal voor offsetdruk* ontwikkeld papier, gekenmerkt door goede lijming, maatvastheid, plukvast oppervlak en looprichting*. Engels: offset paper Frans: papier offset Duits: Offsetpapier

offsetpers
Vlakdrukpers* bestemd voor het drukken in grote oplagen volgens het offsetprocédé*. Opm: Kaarten worden vrijwel uitsluitend vermenigvuldigd via de offsetpers, uitgevoerd als éénof meerkleurenpers. Naast de voor dit doel gebruikelijke (1) (offset) vellenpers, kent men de (2) (offset)rotatiepers voor het drukken van zeer grote oplagen (bijv. kranten)...

omboordapparaat
Machine waarmee met omboordband een tekening of kaart kan worden omboord. Engels: edge-binding machine Frans: machine à border Duits: Rändelmaschine

omboorden
Het aanbrengen van een verstevigingsrand om een tekening of kaart. Engels: edging Frans: bordage Duits: Rändeln

omgevingskaart
Kaart van een bepaalde plaats, een stad of een attractiepunt, en de onmiddellijke omgeving daarvan. Opm: De schaal van dergelijke kaarten is meestal groter dan 1:50 000. Engels: – Frans: carte des environs Duits: Umgebungskarte

omkeerfilm
Fotografische film die van een positief origineel direct, zonder tussenschakel, een positief duplicaat levert (of van een negatief origineel direct een negatief duplicaat). Syn: autopositieffilm. Engels: reversal film Frans: film autopositif Duits: Umkehrfilm

omkeerkopie
Positiefkopie welke dient voor het omkeren van een afbeelding van rechtlezend naar spiegelbeeldig (of omgekeerd). Engels: – Frans: copie avec retournement Duits: Umkehrkopie

omslagtitel
Kaarttitel op de omslag van een gevouwen kaart. Engels: cover title Frans: – Duits: Kartenumschlagtitel

omtreklijn
Lijn die de buitengrens van de plattegrond van een object in de kaart aangeeft. Engels: planimetric outline Frans: contour Duits: Grundrisslinie

oorsprong
Het snijpunt van de coördinaatassen van een rechthoekig coördinatensysteem*. Opm: Wanneer de coördinaten van de oorsprong nul zijn, is de oorsprong tevens nulpunt*. De oorsprong van het nationale Nederlandse rechthoekig coördinatensysteem valt samen met de projectie van de stang op de O.L.V.-toren in Amersfoort op het projectievlak van de stereogra...

oriëntatiekaart
Grootschalige of middelschalige kaart, vaak aangevuld met extra terreingegevens, bedoeld om de gebruiker in staat te stellen snel zijn positie te bepalen en zich te oriënteren, bijv. stadsplattegrond*; toeristenkaart*. Engels: – Frans: carte d'orientation Duits: Orientierungskarte

oriëntering
(a) Het (bij gebruik in het veld) zodanig draaien van de kaart, dat de richtingen op de kaart samenvallen met de overeenkomstige richtingen in het terrein. (b) Wijze waarop de noordrichting* van het afgebeelde gebied zich verhoudt tot de verticale as van het kaartblad. Opm: Op moderne kaarten is de noordoriëntering het meest gebruikelijk. Hierbij v...

oriënteringskaart
Topografische kaart, aangevuld met extra terreininformatie en/of hoogtegegevens, bestemd voor de oriënteringssport. Opm: Vaak worden bepaalde elementen van de topografie weggelaten om de moeilijkheidsgraad voor de gebruiker te verhogen. Engels: orienteering map Frans: – Duits: –

origineel
(a) Oorspronkelijk stuk of document, dat uitgangspunt is voor te maken duplicaten, kopieën of opnamen. (b) Verkorte vorm van de term kaartorigineel*. Engels: original Frans: original Duits: Original

origineelhouder
Het gedeelte van een reproduktiecamera waarin of waaraan het origineel wordt bevestigd. Opm: Het is van groot belang dat het origineel volkomen vlakliggend kan worden bevestigd. Engels: copy holder Frans: porte-modèle Duits: Originalhalter

orleonpasser
Passer voor het tekenen van cirkels met een kleine straal. Syn: nullenpasser; valpasser. Engels: drop compasses Frans: compas-balustre Duits: Nullenzirkel

orthodroom
Kleinste deel van de grote cirkel tussen twee punten op het aardoppervlak. Opm: Een orthodroom is een geodetische lijn. Iedere rechte lijn op een kaart in de gnomonische projectie is een orthodroom. Engels: orthodrome Frans: orthodromie Duits: Orthodrome

oude kaart
In het verleden vervaardigde kaart die niet langer voldoet aan het doel waarvoor hij werd vervaardigd, maar wel van historische of artistieke waarde kan zijn. Opm: De term moet niet worden verward met de term geschiedeniskaart of historische kaart*. Engels: old map Frans: carte ancienne Duits: alte Karte

overbrengen
Het overnemen van gegevens uit een tekening, een luchtfoto of een bestaande kaart in een model*, in een andere kaart of op een nieuwe tekeningdrager*. Opm: Overbrengen kan dupliceren van het oorspronkelijk document inhouden, of het daaruit overnemen van geselecteerde gegevens. Het kan op dezelfde schaal of op een andere schaal gebeuren, evenzo in d...

overbrengen door middel van een ruitennet
Het met de hand overbrengen* naar een andere schaal waarbij gebruik wordt gemaakt van gelijkvormige ruitennetten die zijn aangebracht zowel op het origineel als op de nieuwe tekeningdrager. Opm: Graadnetten worden gebruikt voor het overbrengen van gegevens van de ene in een andere kaartprojectie. Engels: – Frans: graticulage Duits: Quadrieren

overdruk
Procédé om een beeld van een gravuresteen over te dragen op een overdruksteen, waarvan de oplage gedrukt kan worden. Opm: Door gebruikmaking van overdrukstenen voorkomt men slijtage van de (zachtere) oorspronkelijke gravuresteen. Engels: transfer Frans: report lithographique Duits: Umdruck

overdruk-uitgave
Uitgave van een oorspronkelijk in kopergravure of steengravure vervaardigde kaart, nadat deze op een (lithografische) steen is overgebracht. Engels: – Frans: édition par report Duits: Umdruckausgabe

overdrukpapier
Speciaal geprepareerd papier, bestemd voor overdruk*. Syn: natgrauw(papier); transferpapier. Engels: transfer paper Frans: papier à report Duits: Umdruckpapier

overheidskartografie
De vervaardiging van kaarten die door de overheid worden uitgegeven. Syn: officiële kartografie. Engels: official cartography Frans: cartographie officielle Duits: amtliche Kartographie

overlap
Gebied dat op twee aangrenzende bladen* gemeenschappelijk wordt afgebeeld. Opm: Men spreekt in dit geval ook van (1) overlappende kaartbladen. Engels: overlap Frans: recouvrement Duits: Blattüberlappung

overlapstrook
Uitbreiding van het kaartbeeld* buiten de binnenkaderlijn* in de vorm van een smalle strook. Opm: De bedoeling hiervan is de aansluiting met aangrenzende bladen* uit de kaartserie te vergemakkelijken. Engels: overedge Frans: bande de raccord Duits: Überlappungsstreifen

overlay
Afbeelding, getekend of gedrukt op doorzichtig materiaal, die dient ter aanvulling van een bestaande kaart van hetzelfde gebied. Opm: Een getekende overlay noemt men ook wel (1) oleaat. Engels: overlay Frans: carte-transparent Duits: Deckblattkarte

overlay
Het afbeelden van een bestand, in combinatie met een ander bestand, op een beeldscherm. Engels: overlay Frans: recouvrement Duits: Overlay

overtekenen
Het met de hand overbrengen* van kaartgegevens op dezelfde schaal. Opm: Het overtekenen op een transparante tekeningdrager* die over het origineel wordt gelegd noemt men (1) overtrekken of calqueren. Het overtekenen van een origineel via carbonpapier heet (2) doordrukken of decalqueren. Engels: tracing Frans: calquage Duits: Durchzeichnen

overzeiler
Zeekaart* bestemd voor het uitzetten van een route over de oceaan en het navigeren volgens die route. Opm: De schaal van een overzeiler is over het algemeen kleiner dan 1:1 000 000. Engels: medium-scale chart Frans: carte marine routière Duits: Übersegler

overzetten
De overdracht van de nog natte inkt van een gedrukt vel op de achterkant van de erbovenop liggende vellen. Engels: set-off of ink Frans: maculage Duits: Abschmieren

overzichtskaart
Kaart die door generalisatie en samenvoeging van een aantal aaneensluitende grootschalige kaartbladen tot stand is gekomen, bedoeld om een overzicht van een groter gebied te geven, bijv. bodemkundige overzichtskaart; topografische overzichtskaart*; overzeiler*. Engels: general map Frans: carte générale Duits: Übersichtskarte

overzichtskaart van een land
Geografische overzichtskaart* waarop het grondgebied van een staat in zijn geheel is afgebeeld. Engels: – Frans: carte d'état Duits: Länderkarte

overzichtskaartserie
Kleinschalige kaartserie die een algemeen overzicht van een groter gebied geeft. Engels: small-scale map series Frans: – Duits: Übersichtskartenwerk

selecteren
Het opzoeken van bepaalde categorieën gegevens uit een kartografisch bestand* met gebruikmaking van de mee-ingevoerde objectcodes*. Engels: selecting Frans: sélectionner Duits: Auswählen

sensor
Elk instrument dat stralingsenergie verzamelt, in een signaal omzet en dit in een vorm weergeeft die geschikt is voor verdere verwerking. Opm: Sensoren vormen een belangrijk onderdeel van een scanner* voor teledetectie-doeleinden. Engels: sensor Frans: capteur Duits: Sensor

silhouetsymbool
Kaartteken waarvan de vorm is afgeleid van het zijaanzicht van het weergegeven object. Syn: zijaanzichtsymbool. Engels: profile symbol Frans: – Duits: Aufrisskartenzeichen

situatiekaartje
Meestal kleinschalige kaart, die de ligging van een gebied of een object in hun wijdere omgeving laat zien. Opm: Situatiekaartjes komen vaak voor in de vorm van een bijkaart* of inzet*. Engels: location map Frans: carte de situation Duits: Lagekarte

skelet-genereren
Het terugbrengen van in een rasterformaat gepresenteerde lijnen tot de breedte van één pixel*. Engels: skeletonizing Frans: – Duits: Skelettieren

slecht-dekkende tekening
Tekening die op sommige plekken ten onrechte lichtdoorlatend is en daardoor niet goed gereproduceerd kan worden. Engels: – Frans: – Duits: kranke Zeichnung

slingerapparaat
Apparaat met een sneldraaiende schijf waarmee een dunne, egale (gevoelige) laag op een drager kan worden aangebracht. Engels: whirler Frans: tournette Duits: Schleuder

smoothing
Het middelen van dichtheden of stralingsintensiteitswaarden tussen aangrenzende gebieden om meer geleidelijke overgangen in een beeld te verkrijgen, teneinde ruis te onderdrukken. Engels: smoothing Frans: Lissage Duits: Glätten

spectrale reflectie
De reflectie van elektromagnetische energie in specifieke golflengte intervallen. Engels: spectral reflectance Frans: réflectance spectrale Duits: spektrale Reflexion

spectrale signatuur
Uitkomst van de meting van de intensiteit van de elektromagnetische straling van een object, gemeten in een of meer golflengtebereiken of -intervallen. Syn: spectrale handtekening. Engels: spectral signature Frans: signature spectrale Duits: spektrale Signatur

spelling van aardrijkskundige namen
Schrijfwijze van aardrijkskundige namen op de kaart volgens bepaalde regels. Syn: schrijfwijze van geografische namen. Engels: spelling of geographical names Frans: graphie des noms géographiques Duits: Schreibweise geographischer Namen

spiegelen
Het langs fotografische weg of via kopiëren omzetten van een rechtlezend origineel in een spiegelbeeldige afbeelding (of omgekeerd). Opm: Voor de termen (1) rechtlezend en (2) spiegelbeeldig gebruikt men ook de aanduidingen leesbaar of recht, resp. onleesbaar of verkeerd. Engels: lateral reversal Frans: retournement par contact Duits: Drehen

spline
Een soort interpolatie van krommen die de totale kromming van de resulterende lijn zo gering mogelijk maakt. Opm: Deze interpolatietechniek kan ook gebruikt worden om lijnen te vereenvoudigen. Engels: spline Frans: – Duits: –

spoorwegenkaart
Routekaart* waarop het spoorwegennet, de stations en de verdere infrastructuur van de spoorwegen zijn aangegeven. Engels: railway map Frans: carte des chemins de fer Duits: Eisenbahnkarte

substractieve kleurmenging
Kleurreductie die tot stand komt ten gevolge van absorptie van licht van bepaalde golflengtes door verschillend gekleurde substanties of voorwerpen. Opm: Kleurreductie treedt op wanneer een lichtbundel door een kleurfilter valt of bij het drukken van kleuren over elkaar. Er wordt dan een deel van het licht weggenomen zodat een andere kleur ontstaat...

symbolenmethode
Kartografische weergave van objecten en verschijnselen door middel van symbolen*. Engels: – Frans: méthode des symboles Duits: Kartenzeichenmethode

symboolbibliotheek
Een bestand* dat definities van grafische symbolen en lettertypes bevat voor gebruik in een computer-ondersteund kartografisch systeem ten behoeve van de weergave op het scherm of via een plotter. Engels: symbol dictionary Frans: – Duits: –