Kopie van `Architectenweb - Archipedia`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Architectenweb - Archipedia
Categorie: Bouw en Constructie > Architectuur
Datum & Land: 16/10/2008, NL
Woorden: 1806


Bob van Reeth
[ invloedrijke architecten]

Boeiboord
[ bouwkundige termen] Een boeiboord, ook wel boeideel, boeiplank of boeiing genoemd, is de opstaande kant van een dakgoot. Vaak wordt hiermee de buitenste plank of plaat van de houten lijst van de dakgoot bedoeld. Soms wordt het onderscheid gemaakt tussen binnenboei en buitenboei...

Boerderij
[ gebouwtypologieën] Een boerderij is een gebouw of complex waarin een woonfunctie en een boerenbedrijf zijn gecombineerd. Met het begrip boerderij wordt meestal niet alleen de woon- en bedrijfsruimte bedoelt, maar het hele complex inclusief de stallen, de schuren en de omliggend...

Boerenvlecht
[ bouwkundige termen] Een boerenvlecht is een type metselwerk dat wordt gekenmerkt door een wigvormig patroon en dat een topgevel afdekt. Andere bijzondere metselconstructies die kunnen worden gevonden zijn muizentanden en ezelsruggen.

Boheems gewelf
[ architectonische termen] Een Boheems gewelf is een bolvormig gewelf, waarbij de bolcirkel over de hoeken van het vierkant of veelhoek valt.

Bolwoning
[ gebouwtypologieën] Bolwoningen zijn woningen die er uitzien als bollen, geplaatst op een paal op de grond of in het water. Een bolwoning is, net als een kubuswoning, een voorbeeld van een paalwoning. De meest bekende bolwoningen zijn de bolwoningen in Den Bosch.

Bolwoningen Den Bosch
[ beroemde gebouwen] In de Bossche woonwijk Maaspoort staan vijftig bolwoningen. Deze werden eind jaren '70 ontworpen door de architect Dries Kreijkamp en in 1984 gebouwd.

Bonairepier
[ beroemde gebouwen]

Boog
[ architectonische termen] Een boog is een gebogen constructie ter overspanning van ruimte tussen twee steunpunten. geschiedenis De boog is ontwikkeld door de Romeinen, aanvankelijk voornamelijk toegepast in civiele bouwwerken, zoals bij de bruggen- en aquaductenbouw (zie...

Boog van Constantijn
[ beroemde gebouwen]

Boogbrug
[ gebouwtypologieën] Een boogbrug is een brug waarin de constructieve werking van een boog gebruikt wordt om krachten af te dragen. Door de boogvorm hoeft de constructie geen trek-, maar alleen drukkrachten op te nemen. Dit maakt boogbruggen een logische vorm voor materiale...

Boogfries
[ architectonische termen] Een boogfries is een fries die bestaat uit een rij bogen die zijn uitgemetseld en rusten op draag- of kraagstenen. Meestal wordt de boogfries ter decoratie onder de bekroning van een gevel of boven een spaarveld geplaatst. Andere vormen van de boogfries...

Booglijn
[ bouwkundige termen] Een booglijn is een lijn die een boog begrenst. Als deze 'lijn' een zekere dikte krijgt, zoals bij een vensterboog, is er sprake van een zogenaamde binnenbooglijn en een buitenbooglijn. Deze twee hoeven niet parallel te lopen en kunnen dus afwijkend van vorm...

Boogveld
[ architectonische termen] Het boogveld is het vlak dat ingeklemd is in de ronding van een boog. Het veld kan eventueel opgevuld worden door een boogtrommel of timpaan, een decoratief vlak (bijvoorbeeld een reliëf). Deze versierde boogvelden komen bijvoorbeeld voor in de kruin va...

Boom
[ bouwkundige termen] Boom, ook wel trapboom, is de naam voor de zijkant van een trap waar de treden op steunen. Wanneer de treden volledig binnen de boom steunen wordt gesproken van een besloten boom. Wanneer de treden in een inkeping in de boom rusten heet dit een keepboom. Ook...

Boostergemaal Zuid
[ beroemde gebouwen] Het Boostergemaal Zuid (2006) bergt een industrieel proces in een huid die aan een futuristisch ruimteschip doet denken. Dit industriële gebouwtje in Amsterdam is ontworpen door Maarten van Bremen (1966) van architectenbureau GROUP A. wat-waar De bouw...

Borobudur
[ beroemde gebouwen] De Borobudur tempel geldt als één van de belangrijkste bouwwerken van Indonesië en is een voorbeeld van de Hindoe-Boeddhistische architectuur. De tempel staat op een heuvel in een vallei op het eiland Java. geschiedenisDe Indonesische cultuur werd sterk ...

Bossage
[ architectonische termen] Bossage is de bewerking van blokken natuursteen, waarbij de voorkant ruw gehakt wordt, vaak bedoeld om een gevel of zuil een rustiek en stoer aanzien te geven. Deze bewerking werd vaak gebruikt tijdens de Italiaanse renaissance.

Boterhuis
[ beroemde gebouwen] Aan de Aalmarkt in Leiden ligt, achter het Waaggebouw, het zogeheten Boterhuis of Boterhal. Een boterhuis was een plek waar gedurende het hele jaar de handel in boter plaatsvond. Met de bouw hiervan werd in 1657 begonnen door Pieter Post. Hij ontwierp een voo...

Boucharderen
[ bouwkundige termen] Het met een bouchardhamer vlak maken van natuursteen, nadat het eerst is bewerkt met een puntijzer en moker. Het oppervlak bestaat na het boucharderen uit regelmatig verspreide puntjes

Bouchardhamer
[ bouwkundige termen] Hamer met een lange steel en vierkante kop. De kop is bezet met piramidevormige punten. Een bouchardhamer wordt gebruikt voor het boucharderen

Bouwbesluit
[ bouwkundige termen] Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zoals bedoeld in artikel 1 van de Woningwet, waarin de minimale eisen en technische voorschriften voor het bouwen (zowel voor nieuwbouw en verbouw als voor de staat van bestaande bouwwerken) zijn vastgelegd.De voorsc...

Bouwhaak
[ bouwkundige termen] Een bouwhaak is een driehoekige vorm die gebruikt wordt om hoeken van negentig graden uit te zetten. Het wordt ook wel de 3-4-5 steek genoemd, naar de verhouding van de zijden.

Bouwlaag
[ bouwkundige termen] Een bouwlaag is het gedeelte van een bouwwerk tussen twee vloeren in, met uitzondering van het souterrain en de zolder. Bij het bouwen is de bouwlaag de verdieping waarmee een bouwwerk wordt verhoogd

Bouwloods
[ gebouwtypologieën] De term bouwloods stamt al uit de Middeleeuwen, waarin de bouwloods de werkplaats bij de kerk die diende als de plek waarvandaan de bouw, de verbouwing, de restauratie en het onderhoud van een kerkgebouw werden georganiseerd. Er werkten steenhouwers, beeldhou...Bouwmuur
[ bouwkundige termen] Een bouwmuur is een binnenmuur die deel uitmaakt van de hoofddraagconstructie. Veelal draagt een bouwmuur balken.

Bouwvergunning
[ overig] Een schriftelijke toestemming die wordt uitgereikt als het bouwwerk voldoet aan de gemeentelijke voorschriften voor het bouwen en het bestemmingsplan. De bouwvergunning wordt verleend door Burgemeester en wethouders. Er zijn verschillende soorten bouwvergunningen. Voor ...

Bovendorpel
[ bouwkundige termen] De horizontale rand van een kozijn aan de bovenkant van een deur of raam. De bovendorpel rust op de stijlen van het kozijn. Bij een deur zit de bovendorpel meestal niet direct boven de deur, daar zit het kalf

Bovenlicht
[ architectonische termen] Oorspronkelijk werd met een bovenlicht een hooggeplaatst venster aangeduid. Deze bovenlichten kwamen met name voor in de lichtbeuk van een basilicale kerk.Ook wordt het raam boven de voordeur van een huis, veelal versierd met snijwerk (17e en 18e eeuw) ...

Brandcompartiment
[ bouwkundige termen] Een brandcompartiment is een besloten gedeelte van een gebouw, bestemd als maximaal uitbreidingsgebied voor brand. Het doel van compartimentering is het creëren van veilige vluchtroutes.Volgens het Bouwbesluit moet een brandcompartiment altijd zijn opgedeeld...

Branddoorslag
[ bouwkundige termen] Branddoorslag is een van de manieren waarop brand zich in een gebouw kan verbreiden. Bij branddoorslag slaat de brand door muur, wand, vloer of plafond door naar een andere ruimte. Een andere manier van verbreiding van brand ontstaat door brandoverslag.

Brandevoort
[ beroemde gebouwen] De laatste jaren is het traditionalisme in Nederland sterk in opkomst. Een uitgesproken voorbeeld hiervan is de wijk Brandevoort, gelegen tussen Helmond, Mierlo, Geldrop en Nuenen. Vanwege de unieke stedenbouw en architectuur is Brandevoort uitgegroeid tot ee...

Brandoverslag
[ bouwkundige termen] Bij brandoverslag verbreid een brand zich van het ene naar het andere gebouw. Ook wanneer brand zich via buiten van de ene naar de andere ruimte binnen eenzelfde gebouw verspreid, wordt gesproken van brandoverslag. Een andere manier van verbreiding van brand...

Branimir Medic
[ invloedrijke architecten] Branimir Medic is een in Nederland werkzame Kroatische architect. Hij is sinds 1998 één van de vier partners van het bureau Architekten Cie., samen met Pi de Bruijn, Frits van Dongen en Medic' landgenoot Pero Puljiz. carrière Medi...

Brasilia
[ beroemde gebouwen] Brasilia is de hoofdstad van Brazilië, gebouwd tussen 1956 en 1961 volgens de 20e eeuwse principes van het urbanisme. Het stedenbouwkundig ontwerp is gemaakt door Lucio Costa, de hoofdarchitect was Oscar Niemeyer en Robert Burle Marx was aangetrokk...

Breedplaatvloer
[ bouwkundige termen] Een vrijdragende systeemvloer, bestaande uit geprefabriceerde vloerelementen van gewapende beton, met uitstekende wapening in de vorm van tralieliggers. Door hierop in het werk beton te storten wordt het geheel verbonden tot één werkende gewapende betonlaag....

Brinkman en Van der Vlugt
[ invloedrijke architecten]

British Museum
[ beroemde gebouwen] Het British Museum in Londen is een van de meest vooraanstaande musea van Europa. De museumcollectie herbergt een grote veelzijdigheid aan culturen uit alle continenten. Vooral de Egyptische, Aziatische, Grieks en Romeinse collectie is beroemd. De constante v...

Broekbakema
[ invloedrijke architecten] Architectenbureau Broekbakema, voorheen Van den Broek en Bakema, is een Rotterdams bureau dat zijn naam ontleent aan de architecten Jo van den Broek (Rotterdam, 1898 - Wassenaar, 1978) en Jaap Bakema (Groningen, 1914 - Rotterdam, 1981). geschied...

Brooklyn Bridge
[ beroemde gebouwen]

Brug
[ gebouwtypologieën] Een brug is een permanente verbinding tussen twee punten aan weerszijden van een diepte, bijvoorbeeld een kanaal of een bergdal, die voor de mens vanaf de andere kant (zonder hulpmiddelen) niet of moeilijk bereikbaar zijn. Een verbinding over een andere weg o...

Brug Millau
[ beroemde gebouwen] Het Viaduc de Millau (brug van Millau) is een megaproject in Zuid-Frankrijk. De brug heeft de hoogste pijlers, de hoogste pyloon en het hoogste autobrugdek ter wereld. Alleen het brugdek van de Royal Gorge Bridge in de Verenigde Staten is hoger, maar die...

Brugijzer
[ bouwkundige termen] Een brugijzer is een horizontale ijzeren staaf, die de ruitjes van een glas-in-lood raam ondersteunt. Later werden brugijzers in een roestvrij materiaal uitgevoerd. Sindsdien spreekt men van brugstaaf.

Brugstaaf
[ bouwkundige termen] Een brugstaaf is een horizontale metalen staaf, die de ruitjes van een glas-in-lood raam ondersteunt. roest De eerste brugstaven werden toegepast in gotische kathedralen waren van ijzer en werden brugijzers genoemd. Latere brugstaven werden meestal u...

Bruno Schmitz
[ invloedrijke architecten]

Bruno Taut
[ invloedrijke architecten]

Buckingham Palace
[ beroemde gebouwen] De geschiedenis van Buckingham Palace gaat terug tot het begin van de 18e eeuw. In 1702 liet de hertog van Buckingham het Buckingham House bouwen. Bijna zestig jaar later kocht koning George III het huis als woonverblijf voor zijn famil...

Buitenbooglijn
[ bouwkundige termen] De buitenbooglijn is een booglijn die de buitenste begrenzing van een boog weergeeft. De binnenste begrenzing wordt weergegeven door de binnenbooglijn.

Buitenzonwering
[ bouwkundige termen] Buitenzonwering is een vorm van zonwering welke aan de buitenzijde van een gebouw wordt aangebracht. Verschillende vormen van buitenzonwering zijn zonneschermen, luiken, rolluiken, screens en uitvalschermen. Over het algemeen is buitenzonwering efficiënte...

Bundelpijler
[ architectonische termen] Een bundelpijler is een pijler die versierd is met halfzuilen, colonetten of schalken. Deze gekantonneerde pijler krijgt hierdoor een bloemvormige horizontale doorsnede. Door de vele lobben kregen deze pijlers het uiterlijk van een bundel. vroege gotiek...

Bungalow
[ gebouwtypologieën] Een bungalow is van oorsprong een Indiaas landhuis van één verdieping hoog en omgeven door veranda's. Tegenwoordig is een bungalow een vrijstaand woonhuis met een plat of gering hellend dak. Ook de huidige bungalow bestaat één verdieping waar alle vertrekken ...

Bungehuis
[ beroemde gebouwen] Het Bungehuis is een van de gebouwen van de Universiteit van Amsterdam, waarin verschillende functies van de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn ondergebracht. Het pand aan de Spuistraat dateert uit 1934. geschiedenis van het gebouw Het gebouw werd...

Burcht Leiden
[ beroemde gebouwen] In de elfde eeuw werd in Leiden een mottekasteel gebouwd door de regionale heer, waarschijnlijk de bisschop van Utrecht. De bisschop wilde met dit kasteel, dat werd gebouwd op de plaats waar Oude en de Nieuwe Rijn samenkwamen, zijn territorium aangeven.

Burgerweeshuis
[ beroemde gebouwen] In 1960 werd het nieuwe Burgerweeshuis geopend in Amsterdam. Aldo van Eyck ontwierp het en in zijn ontwerp heeft hij willen voldoen aan de behoeften van de mens. Dit deed hij in de lijn van het blad Forum dat zich verzette tegen het functionalisme van de oude...

Burj al Arab
[ beroemde gebouwen]

Burj Dubai
[ beroemde gebouwen] Burj Dubai, mei 2008

Byker Wall
[ beroemde gebouwen]

Cachering
[ architectonische termen] Een cachering is een dunne laag materiaal, waarmee een ander materiaal wordt bedekt. Het materiaal van de chacheerlaag is afhankelijk van het onderliggende materiaal. Cacheren is dan ook een ander woord voor bedekken. soorten chacheringen Cacheri...

Café de Unie
[ beroemde gebouwen] Het oorspronkelijke Café de Unie was een gebouw aan de Coolsingel in Rotterdam, ontworpen door architect J.J.P. Oud en vormgegeven naar de ideeën van De Stijl. In de Tweede Wereldoorlog is het café verwoest, maar de gevel is in 1986 door Care...

Caisson (architectonisch)
[ architectonische termen] Een caisson wordt ook wel een cassette genoemd en toegepast in vloeren en plafonds. Het is een verdiept paneel, dat wordt aangebracht als opvulling van de vakken tussen de elkaar kruisende balken. In het plafond is het paneel vaak beschilderd of voorzie...

Caisson (bouwtechnisch)
[ beroemde gebouwen] Behalve een architectonische betekenis heeft het woord caisson ook een bouwtechnische betekenis.zinkbak Caisson is de benaming voor een betonnen zinkbak die naar de bodem wordt afgezonken en wordt gebruikt als fundering voor een brug, voor de constructie van ...

Callicrates
[ invloedrijke architecten] Callicrates (?a??????t??) was een architect in Athene tijdens de regering van Pericles, tot 440 v. Chr. Ook al reikte zijn faam tot buiten de stad, toch was hij vooral werkzaam binnen Athene.

Camillo Sitte
[ invloedrijke architecten]

Carel Weeber
[ invloedrijke architecten]

Carlo Aymonino
[ invloedrijke architecten]

Carlo Maderno
[ invloedrijke architecten] Carlo Maderno, ook wel Carlo Maderna genoemd, was een Zwitsers-Italiaanse architect en een van de grondleggers van de barokke architectuur. Zijn bekendste werken zijn de façade van de Santa Susanna en de façades en uitbreidingen van de Sint-P...

Carlos Ott
[ invloedrijke architecten] Carlos A. Ott werd op 16 oktober 1946 te Montevideo, Uruguay, geboren. Op 23-jarige leeftijd studeerde hij af aan de universiteit van Uruguay. Vervolgens verkreeg hij een Fulbright beurs waarmee hij in de Verenigde Staten kon studeren. Zo slaagde hij i...

Caroline Bos
[ invloedrijke architecten]

Casa de Blas
[ beroemde gebouwen] Casa de Blas is een riante villa in Sevilla la Nueva bij Madrid, naar ontwerp van de Spaanse architect Alberto Campo Baeza. De villa ontleent haar naam aan de opdrachtgever Francisco de Blas.

Casa del Fascio
[ beroemde gebouwen] Casa del Fascio, oftewel 'Huis van het Fascisme', staat tegenwoordig bekend als Casa del Popolo. Het is gelegen in Como en in de periode 1932-1936 gebouwd naar een ontwerp van Giuseppe Terragni. Het gebouw geldt als het hoogtepunt va...

Casa do Baile
[ beroemde gebouwen]

Casa Gilardi
[ beroemde gebouwen]

Casa Milá
[ beroemde gebouwen] De Casa Milà (1906-1910) is één van de bekendste werken van de Spaanse architect Antoni Gaudí. Zijn werk valt onder het modernismo, de Spaanse variant van de Art Nouveau en Jugendstil.

Casa Vicens
[ beroemde gebouwen] Casa Vicens in Barcelona geldt als het eerste belangrijke gebouw van Anton Gaudí. Gaudí maakte dit vakantiehuis in opdracht van de tegelfabrikant Manuel Vicens. Het huis werd tegen een klooster aangebouwd en keek uit op ommuurde tuin met daarin onder andere e...

Cassettevloer
[ bouwkundige termen] Een cassettevloer is een betonnen vloer die bestaat uit een dunne betonnen plaat, die in twee richtingen door ribben ondersteund wordt. Wanneer de cassettevloer als verdiepingsvloer gebruikt wordt en de ribstructuur zichtbaar blijft vanaf onder wordt gesprok...

Castalia
[ beroemde gebouwen]

Catshuis
[ beroemde gebouwen] Het Catshuis is gelegen op de weg van Den Haag naar Scheveningen. Dichter en politicus Jacob Cats (1577-1660) gaf in 1644 opdracht tot het bouwen van het huis, door hem Huis Sorghvliet genoemd. In 1652 werd het huis, gebouwd op de plaats waar voorh...

Cavea
[ architectonische termen] De cavea is de ruimte in een klassiek theater waar de toeschouwers zitten. In een Romeins theater was dit doorgaans een afgesloten ronde, holle ruimte, zoals in het theater van Marcellus te Rome; in een Grieks theater liep de cavea verder door en werd h...

Cedric Price
[ invloedrijke architecten] Cedric Price (1934-2003) was een Engelse architect en tevens invloedrijk docent en schrijver op architectuurgebied. Price studeerde in de jaren vijftig aan de Cambridge University en in de jaren zestig aan de Architectural Association School of Archite...

Cees Dam
[ invloedrijke architecten]

Celebration
[ beroemde gebouwen] Celebration is een stad met ongeveer twintigduizend inwoners in Florida. Het stadje grenst aan het grote pretpark Disney World en is ook een onderneming van Disney Corporation.

Centraal Station Amsterdam
[ beroemde gebouwen] Het Centraal Station van Amsterdam is een imposant gebouw in de stijl van de Hollandse Renaissance en is gebouwd tussen 1881 en 1889. architecten Het ontwerp is afkomstig van de beroemde architect P.J.H. Cuypers, die ook onder andere het Rijksmuseum i...

Centraal Station Berlijn
[ beroemde gebouwen] In het hart van Berlijn, nabij het Kanzleramt en de Rijksdag, staat het Centraal Station van Berlijn. Het kruissingsstation is ontworpen door de Hamburgse architect Meinhard von Gerkan.

Centre Pompidou
[ beroemde gebouwen] Centre Pompidou - voluit 'Centre National d'Art et de Culture George Pompidou' - is een van de toeristentrekkers van Parijs en geliefd vanwege het expressieve maar constructiegerichte uiterlijk. Het in 1977 voltooide gebouw is het resultaat van een kortstondi...

Cepezed
[ invloedrijke architecten] Cepezed is een architectenbureau opgericht door Michiel Cohen, Jan Pesman en Rob Zee. De naam van het bureau is afgeleid van de achternamen van deze drie architecten. Cepezed houdt zich bezig met architectonische ontwerpen, projectontwikkeling en integ...

Chandigarh
[ beroemde gebouwen] Chandigarh is een geplande stad in India, gebouwd naar een plan van de Frans-Zwitserse architect Le Corbusier. Net als Brasilia, de Braziliaanse hoofdstad die ontworpen is door Corbu's volgelingen Lucio Costa en Oscar Niemeyer, is Chandigarh gebouwd volgens d...

Chaperonepan
[ bouwkundige termen] Een halfgebogen dakpan voor de afdichting van de nok van een lessenaarsdak. Aan het halfronde deel zit een schuin naar beneden vallend vlak deel.

Charles Atwood
[ invloedrijke architecten]

Charles de Wailly
[ invloedrijke architecten] Charles de Wailly werd op 9 november 1730 in Parijs geboren. Hij was student op de École des Beaux-Arts van Jacques François Blondel. Een van zijn studiegenoten was Marie-Joseph Peyre, met wie hij later benoemd zou worden als archit...

Charles Eames
[ invloedrijke architecten]

Charles Follen McKim
[ invloedrijke architecten] Charles Follen McKim was partner van het gerenommeerde classicistisch werkende bureau McKim, Mead & White. Vanwege het succes is hij uitgegroeid tot de beroemdste ex-student van de École des Beaux-Arts in Parijs. Hij heeft vele prijzen ontvangen ti...

Charles Garnier
[ invloedrijke architecten]

Charles Gwathmey
[ invloedrijke architecten]

Charles Rennie Mackintosh
[ invloedrijke architecten]

Charles Willard Moore
[ invloedrijke architecten]

Charter van Athene
[ architectuurstromingen]

Chauffeurswoning
[ beroemde gebouwen]

Chelsea Tower
[ beroemde gebouwen]

Chemosphere
[ beroemde gebouwen] Chemosphere (1960) is een achthoekig woonhuis op een steile helling in Beverly Hills, Los Angeles. Deze 'vliegende schotel' is in opdracht van Leonard Malin ontworpen door John Lautner, een leerling van Frank Lloyd Wright. Het is een voorbeeld van California ...

Chevron
[ bouwkundige termen] Een chevron is een decoratieve strook met reliëf die bestaat uit repeterende zig-zagvormen. Chevrons werden veel toegepast in de romaanse architectuur en latere afgeleiden daarvan. Het woord chevron wordt tegenwoordig ook gebruikt om een zig-zagpatroon in he...