Kopie van `Architectenweb - Archipedia`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Architectenweb - Archipedia
Categorie: Bouw en Constructie > Architectuur
Datum & Land: 16/10/2008, NL
Woorden: 1806


Chicago School
[ architectuurstromingen]

Chicago window
[ architectonische termen] Het Chicago window of Chicago-raam is een driedelig venster, bestaande uit een grote ruit met aan weerszijden twee smallere ruiten. Chicago Window in warenhuis Carson Pirie Scott van Louis Sullivan (1899)

Chichén Itzá
[ beroemde gebouwen] Chichén Itzá is een Maya-stad in de provincie Yucatan in Mexico. Het complex, dat pas in 1850 ontdekt werd door archeologen, vormt een van de best bewaarde voorbeelden van Maya-Tolteekse architectuur.

Chimaera
[ architectonische termen] Een chimaera is een mythisch fabeldier dat haar oorsprong in de klassieke oudheid vindt. beschrijvingenChimaera aan de Notre Dame, Parijs

Chiswick Villa
[ beroemde gebouwen] De Chiswick Villa (1726-1729) is gebouwd door Lord Burlington en een schoolvoorbeeld van het Engelse Palladianisme, dat geïnspireerd was op Andrea Palladio.

Chris Wilkinson
[ invloedrijke architecten]

Christo
[ invloedrijke architecten] De in Bulgarije geboren Amerikaan Christo, van geboorte Christo Vladimirov Javacheff geheten, is een kunstenaar die vooral bekend is geworden doordat hij bestaande gebouwen letterlijk voorzag van een nieuw jasje. Hij werkt tot vandaag de...

Christopher Wren
[ invloedrijke architecten]

Christusbeeld Rio de Janeiro
[ beroemde gebouwen] Op een hoge rotspunt boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro staat het 38 meter hoge Christusbeeld. Het monumentale beeld van Christus de Verlosser, die zijn armen spreidt, symboliseert voor christenen de belofte van verlossing en tegelijk de openheid van R...

Chrysler Building
[ beroemde gebouwen] Het Chrysler Building is een wolkenkrabber in het centrum van New York. Het bouwwerk werd in 1928 ontworpen door de Amerikaanse architect William van Alen in opdracht van projectontwikkelaar William Reynolds. Walter Chrysler van de Chrysler Corporation financ...

Church of Light
[ beroemde gebouwen]

Cineac bioscoop
[ beroemde gebouwen]

Citroëngarage
[ beroemde gebouwen] De twee Citroëngebouwen op het Stadionplein in Amsterdam vormen een onderdeel van het door Jan Wils bebouwde terrein rond het eveneens door hem ontworpen Olympisch Stadion. Het eerste gebouw, dat deels als kantoor en deels als garage dienst deed, verrees tuss...

City Theater
[ beroemde gebouwen] Het City Theater in Amsterdam (1934-1935) van Jan Wils was bij oplevering de grootste bioscoop van Nederland. Momenteel wordt het gebouw verbouwd, de voorgevel wordt gerestaureerd. de herstelde gevel van het City Theater

Civiele Techniek TU Delft
[ beroemde gebouwen] Het gebouw van Civiele techniek van de Technische Universiteit Delft is ontworpen door de architecten Van den Broek en Bakema en tussen 1957 en 1975 gebouwd. Aan de kopzijde bevindt zich de uitbreiding van Jeanne Dekkers.

Claude Perrault
[ invloedrijke architecten] De Fransman Claude Perrault was medicus, auteur, anatomist en architect. Hij vergaarde veel roem met zijn ontwerp voor de oostelijke façade van het Louvre, beter bekend als 'de Collonade'. Zijn broer Charles schreef onder meer de sprookjes van Mo...

Claude-Nicolas Ledoux
[ invloedrijke architecten]

Claudio Silvestrin
[ invloedrijke architecten] Claudio Silvestrin (1954) is een Italiaanse architect die wordt gerekend tot het minimalisme. biografie Silvestrin is opgeleid in Milaan door A.G. Fronzoni en heeft daarna filosofie gestudeerd in Bologna en architectuur in Londen. Na een samenw...

Claus en Kaan Architecten
[ invloedrijke architecten] Felix Claus

Clemens Holzmeister
[ invloedrijke architecten]

CN Tower
[ beroemde gebouwen] De CN Tower in het centrum van Toronto (Canada) was met zijn hoogte van 553,3 meter jarenlang het hoogste vrijstaande bouwwerk ter wereld. Deze toren is onlosmakelijke verbonden met de stad en uitgegroeid tot toeristische attractie voor jaarlijks twee mi...

Co Brandes
[ invloedrijke architecten] De in Den Haag geboren Co Brandes (1884-1955) was de belangrijkste architect van de Nieuwe Haagse School, een stijl die begon in de jaren twintig van de vorige eeuw en ongeveer duurde tot de jaren vijftig. Het hoogtepunt van deze stijl was ro...

Cobra Museum
[ beroemde gebouwen] Het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen herbergt de collectie van Cobrakunstenaars als Karel Appel, Constant Nieuwenhuys en Corneille en organiseert daarnaast jaarlijks verschillende tentoonstellingen over moderne kunst.

Colonnade
[ architectonische termen] Een rij zuilen die een hoofdgestel draagt. De term colonnade komt van het latijnse columna, dat zuil betekent. Colonnades werden onder ander toegepast voor of rondom antieke tempels. In de renaissance werden colonnades opnieuw toegepast.Het begrip colon...

Colonnet
[ architectonische termen] Een colonnet is een kleine zuil of kolom.De term wordt vooral toegepast wanneer het kleine zuilen of kolommen betreft in de Romaanse en gotische architectuur. Deze zijn niet vormgegeven volgens de klassieke zuilenorde en kunnen zowel een ronde, peervorm...Colorium
[ beroemde gebouwen] Langs de Rijn in het havengebied van de Duitse stad Düsseldorf staat een kleurrijk kantoorgebouw: het Colorium (2001). Het door Will Alsop ontworpen gebouw maakt deel uit van de metamorfose die het vervallen stadsdeel in de Medienhafen ondergaat. Aan deze met...

Colosseum
[ beroemde gebouwen] Het Colosseum is het oudste en het bekendste amfitheater van Rome, gebouwd in de periode 75-80 na Chr. onder keizer Vespasianus. De oorspronkelijke naam was Amphitheatrum Flavium, maar de gigant staat sinds de Middeleeuwen bekend als het Colosseum. Die naam h...

Complex
[ architectonische termen] Een complex is een samenstelling van meerdere onderdelen en wordt in de architectuur vaak gebruikt voor een groep gebouwen met een gemeenschappelijke functie, bijvoorbeeld een appartementen-, kantoren-, gevangenis- of kloostercomplex. voorb...

Composiete orde
[ architectonische termen] De Romeinse bouwers hadden het gebruik van Dorische, Ionische en Corinthische orden overgenomen van de Grieken en vulden de bestaande klassieke zuilenorden aan met een vierde: de Composiete orde. Deze orde wordt ook wel de Romeinse orde genoemd.kenmerke...

Concaaf
[ architectonische termen] Concaaf betekent letterlijk 'hol'. Het wordt vaak gebruikt als tegenovergestelde term voor convex (bol). In de architectuur wordt met convex-concave ritmes vaak de afwisseling van bolle en holle vormen aangeduid.

Concentrisch
[ bouwkundige termen] Een concentrische ordening is een ordening rond één middelpunt. Naast concentrische lijnen (cirkels rond dit middelpunt) kent deze ordening vaak radialen (lijnen door het middelpunt, haaks op de concentrische lijnen). De concentrische ordening staat in tegen...

Concertgebouw Amsterdam
[ beroemde gebouwen] Het Concertgebouw is een drie zalen tellend concertgebouw in de hoofdstad Amsterdam. Samen met de Symphony Hall in Boston en de Musikvereinsaal in Wenen wordt het, door de uitzonderlijk goede akoestiek, tot één van de beste drie zalen ter wereld voor symfonis...

Consistentiegebied
[ bouwkundige termen] Met een consistentiegebied wordt de plasticiteit van betonspecie aangegeven. Het is daarmee een maat voor de vervormbaarheid en verwerkbaarheid van betonspecie.In totaal zijn er acht consistentiegebieden, waarvan de laatste drie pas sinds kort zijn toegevoeg...

Console
[ bouwkundige termen] Een console is een uitkragend bouwdeel, waar een balk, kroonlijst, boog et cetera op rust. Een console is vaak sculpturaal vormgegeven en heeft sinds de renaissance en barok meestal een voluut- of S-vorm. Een kraagsteen wordt in zijn renaissance- en b...

Constructivisme
[ architectuurstromingen] Vlak voor het uitbreken van de Russische Revolutie in 1917 kwam de stroming van het constructivisme op. Deze stroming verzette zich tegen subjectiviteit en expressionistische uitspattingen. Na het uitbreken van de revolutie kwam de stroming in een versne...

Contactgeluid
[ bouwkundige termen] Contactgeluid is het geluid dat via bouwdelen - vloeren, buizen, muren et cetera - verspreid wordt. Contactgeluid ontstaat door contact tussen mens en materiaal of tussen materialen onderling; de trillingen vermenigvuldigen zich vervolgens in het materiaal. ...

Context
[ architectonische termen] In de architectuur (-geschiedenis) wordt met 'context' de samenhang bedoeld waarin een bouwwerk zich voordoet. In de smalle betekenis van het woord doelt men met 'context' op de gebouwde of natuurlijke omgeving van het bouwwerk, in brede ...

Contrefort
[ architectonische termen] Het Franse woord voor steunbeer

Convex
[ architectonische termen] Convex betekent letterlijk 'bol'. Het wordt vaak gebruikt als tegenovergestelde term voor concaaf (hol). In de architectuur wordt met convex-concave ritmes vaak de afwisseling van bolle en holle vormen aangeduid

Coop Himmelb(l)au
[ invloedrijke architecten] Coop Himmelb(l)au - de haakjes werden pas in de jaren negentig toegevoegd - is een Oostenrijkse architectencoöperatie, opgericht in 1968 in Wenen door de architecten Wolf D. Prix, Helmut Swiczinsky en Michael Holzer. Laatstgenoemde stap...

Corinthische orde
[ architectonische termen] De derde van de vijf klassieke zuilenorden is de Corinthische orde. Deze van oorsprong Griekse zuilenorde is een voortzetting van de Ionische orde. Het kenmerk is de versiering van het kapiteel met twee kransen van acanthusbladeren. De Romeinen namen d...

Cornelis Jouke Blaauw
[ invloedrijke architecten] Cornelis Jouke Blaauw (1885-1947) was een Nederlandse architect en verbonden aan de Amsterdamse School. Blaauw wordt wel gerekend tot een van de belangrijkste architecten van de Amsterdamse School. Hij volgde een 3-jarige opleiding aan de HBS te A...

Cornelis Lely
[ invloedrijke architecten]

Cornelis Peters
[ invloedrijke architecten] Cornelis Hendrik Peters werd in 1847 in Groningen geboren en speelde als Nederlands-hervormd architect en rijksbouwmeester een bijzondere rol in de negentiende eeuwse architectuur in Nederland. opleiding Peters ging in 1863 in de leer bij architect A...

Cornelis van Eesteren
[ invloedrijke architecten]

Creek Vean
[ beroemde gebouwen] Het Creek Vean-huis (1963 en 1967), ook wel als Brumwell-huis aangeduid, is een rustieke villa nabij Feock, gelegen in de heuvels Cornwall, langs een kreek, met uitzicht op zee. Het was het eerste project van Team 4, het bureau dat Yale-alumni Richard Rogers ...

Croisée
[ architectonische termen] De croisée is een raamvorm die veel in Frankrijk toegepast wordt. Het is een hoog rechthoekig raam waarin één kalf en één naald elkaar kruisen, waardoor een kruisvorm ontstaat. Aan deze kruisvorm ontleent de croisée, dat in het Frans kruis betekent, haa...

Cromlech
[ bouwkundige termen] De term cromlech (letterlijk 'gebogen steen') wordt gebruikt als benaming voor een laatneolithische steencirkel, bestaande uit grote rechtopstaande megalieten, die al dan niet om een nog grotere steen geplaatst zijn. Stonehenge in Salisbury, Groot-Brittannië...

Crown Hall
[ beroemde gebouwen] De Crown Hall bevindt zich op de campus van het Illinois Institute of Technology (ITT) in Chicago. In 1938 emigreerde de Duitse architect Ludwig Mies van der Rohe naar Amerika en werd hier aangesteld als directeur van de School of Architecture van dit in...

Cruz y Ortiz
[ invloedrijke architecten] Antonio Cruz Villalón (1948) en Antonio Ortiz García (1947) vormen samen sinds 1971 het bureau Cruz y Ortiz. Beiden werden geboren in Sevilla en studeerden architectuur in Madrid. Ze doceerden aan verschillende hogescholen en universiteiten, waaronder ...

Crystal Palace
[ beroemde gebouwen]

Cultural Center Jean-Marie Tjibaou
[ beroemde gebouwen] Het Jean-Marie Tjibaou Cultureel Centrum (1998) in Nouméa is een centrum waarin de Kanak-cultuur van het Pacifische Nieuw-Caledonië uitgedragen wordt. Tot het eind van de 18e eeuw heette het land Kanaky en was vernoemd naar de Kanaks, de oorspronkelijke Melan...

Cultureel Centrum Mekelweg 10
[ beroemde gebouwen] Het Cultureel Centrum Mekelweg 10 is gelegen op het univeristeitsterrein van de TU Delft, tegenover de faculteit Bouwkunde. In dit centrum kunnen studenten muziek maken, theateractiviteiten ontplooien, workshops volgen en tentoonstellingen bekijken.

Curtainwall
[ bouwkundige termen] Ander woord voor vliesgevel.

Dak
[ bouwkundige termen] De afdekking van een gebouw of een deel ervan, bestaande uit een kapconstructie met een of meerdere hellende vlakken (dakschild), ook dak of een horizontaal vlak (plat dak)

Dakbeschot
[ bouwkundige termen] Synoniem voor dakbebording. Het dakbeschot is de afsluitende laag van de dakconstructie, waar de dakbedekking op rust.functieHet beschermt de dakverdieping tegen weer en wind. Naast de functie van afsluitende laag heeft het dakbeschot ook een isolerende func...

Dakbreedte
[ bouwkundige termen] De dakbreedte is de maat van het dakvlak, gemeten langs de gevel. Onder de daklengte wordt de maat verstaan die wordt gemeten van de dakvoet tot de nok

Dakhelling
[ bouwkundige termen] De hoek van het dakvlak ten opzichte van de vloer.

Dakkapel
[ bouwkundige termen] Een uitspringend venster als onderbreking in een dakvlak. De functie van een dakkapel is het voorzien van licht en lucht. Tevens kan een dakkapel het gebruiksoppervlak vergroten, omdat de vrije hoogte ter plaatse van een dakkapel groter is dan onder het hell...

Daklengte
[ bouwkundige termen] De lengte tussen de nok en de dakvoet, het ondereind van het dakvlak. De maat van het dakvlak die gemeten wordt langs de gevel wordt dakbreedte genoemd.

Daklijst
[ architectonische termen] Een daklijst is een horizontale lijst, meestal van hout of natuursteen, als bovenste afsluiting van een muur, aan de voet van een dakvlak.toepassingVooral in panden gebouwd in de achttiende-eeuwse Lodewijkstijlen worden daklijsten benadrukt en vaak rijk...

Dakopbouw (bouwkundig)
[ bouwkundige termen] In de bouwtechnische betekenis is dakopbouw synoniem voor de samenstelling van een dak. In het geval van een plat dak wordt de dakopbouw veelal verdeeld in drie typen: een koud dak, een warm dak en een omgekeerd dak. Ter illustratie van deze drie typen is er...

Dakoverstek
[ bouwkundige termen] Het deel van het dakvlak dat uitsteekt boven de gevel.Hierdoor blijft gevelvlak direct onder het dakoverstek droog tijdens regen. Tevens werkt een dakoverstek als permanente zonwering.

Dakruiter
[ architectonische termen] Een dakruiter is de naam van een klein, meestal houten torentje dat op de bovenkant van een dak bevestigd wordt, vergelijkbaar met een ruiter te paard. De plank die, met de breedte van de plank naar boven, op de nok of hoekkeper de nokvorsten draagt (da...

Dakschild
[ bouwkundige termen] Een dakschild is een ander woord voor dakvlak, een hellend vlak in een dak.

Dakstoel
[ bouwkundige termen] Dakstoel is een synoniem voor kapgebint.

Daktrim
[ bouwkundige termen] Een metalen rand of afdekking die als afscherming van de bovenzijde van een boeiboord, bij een dak- of gootrand, wordt aangebracht. Doorgaans toegepast bij de aansluiting met een bitumineuze dakbedekking van een plat dak

Dakvlak
[ bouwkundige termen] Een hellend vlak in een dak. Een ander woord voor dakvlak is dakschild.

Dakvoet
[ bouwkundige termen] De onderste lijn van een dak, daar waar het dakvlak de muurplaat ontmoet.

Dalton Scholengemeenschap
[ beroemde gebouwen] De Dalton Scholengemeenschap aan de Aronskelkweg in Den Haag, ook wel 'De AKW' genoemd, is in de periode 1929-1933 ontworpen door Co Brandes en D.C. van der Zwart. Omdat Van der Zwart voor het schoolgebouw voor de derde keer hetzelfde ontwerp gebruikte, werd ...

Daniël Burnham
[ invloedrijke architecten]

Daniel Libeskind
[ invloedrijke architecten]

Daniël Marot
[ invloedrijke architecten] De Fransman Daniël Marot was een graveur en architect, die als een van de eerste en weinige Nederlandse interieurs in barok ontwierp. Hij ontwierp de interieurs van onder meer Paleis Het Loo, Paleis Huis ten Bosch en de Trèveszaal. Daarnaast was hij ee...

Dankmar Adler
[ invloedrijke architecten]

David Chipperfield
[ invloedrijke architecten]

De 8
[ architectuurstromingen] Architectengroep 'De 8' werd in 1927 in Amsterdam opgericht. Onder dezelfde naam werd een tijdschrift uitgegeven. De naam verwijst naar het veelgegeven commando in het Nederlandse leger 'Acht, geef acht'. aanhangersArchitectengroep De 8 werd geleid ...

De Bazel
[ beroemde gebouwen] De Bazel (1926) is een kantoorgebouw langs de Amsterdamse Vijzelstraat, dat vernoemd is naar de architect: Karel de Bazel (1869-1923). Het geldt als het laatste en belangrijkste ontwerp van deze architect, die nog overleed voordat het gebouw werd voltooid. Oo...

De Chinese Muur
[ beroemde gebouwen] De Chinese Muur of Grote Muur is een 6200 à 6694 kilometer lange muur die door bijna tweederde van China loopt. De muur staat symbool voor de enorme uitgestrektheid van China, de organisatorische en militaire macht van het Chinese Rijk en de vaardigheid en st...

De Cromhouthuizen
[ beroemde gebouwen]

De Dageraad
[ beroemde gebouwen]

De Drie Haringen Deventer
[ beroemde gebouwen] Herbert Dapper liet in 1575 in Deventer een huis bouwen met de naam 'In di drie vergulde herenck'. Dapper was rijk geworden met het verhandelen van haring en lid van het gilde van Schonenvaarders, die voeren op het Zweedse schiereiland Schonen. Het gilde heet...

De Flint
[ beroemde gebouwen] Theater De Flint (1974-1977) van architect Onno Greiner is bij uitstek een structuralistisch bouwwerk. De gedachte dat een gebouw een kleine stad vormt, is hier net zo wezenlijk doorgevoerd als in Van Eycks Burgerweeshuis. speelstadje De Flint, volgens archi...

De Groene Kathedraal
[ beroemde gebouwen] De Groene Kathedraal in Almere is een project van de kunstenaar Marinus Boezem (1934), waarbij de plattegrond van de Kathedraal van Reims tweemaal op ware grootte is nagebootst, eenmaal door aanplanting van Italiaanse populieren en eenmaal door de aanplanting...

De Inktpot
[ beroemde gebouwen] Het gebouw 'De Inktpot' is een andere benaming voor het Derde Administratiegebouw van de Nederlandse Spoorwegen in Utrecht. Zie voor meer informatie het artikel Derde Administratiegebouw NS

De Kiefhoek
[ beroemde gebouwen] De woonwijk Kiefhoek te Rotterdam is ontworpen door de architect J.J.P. Oud in opdracht van het gemeentelijk woningbedrijf Rotterdam in 1925. De wijk is tussen 1928 en 1930 gebouwd en de woningen waren bedoeld voor arbeidersgezinnen. woningnoodDoor de industr...

De Koelenberg
[ beroemde gebouwen] De Koelenberg, ook wel Huis Manassen genoemd, is een door Gerrit Rietveld ontworpen villa te Amersfoort. Rietveld leverde het eerste ontwerp in 1961 en voltooide het huis in 1963. eerste ontwerp Voor een kavel naast zijn eigen huis had de hee...

De Krakeling Amsterdam
[ beroemde gebouwen] Stichting Jeugdtheater Amsterdam 'De Krakeling' werd opgericht in 1971 en organiseerde jeugdtheatervoorstellingen in verschillende theaters in Amsterdam. Later ontstond er een behoefte aan een eigen gebouw, waarvoor 'De Turnhallen' werd gekozen. Na een v...

De Kuip
[ beroemde gebouwen]

De Kunstlinie
[ beroemde gebouwen] De Kunstlinie is een centrum voor kunstzinnige vorming en schouwburg, gelegen in het nieuwe stadshart van Almere. Het Japanse bureau SANAA maakte in samenwerking met Onno Greiner Martien van Goor architecten een ontwerp voor de meervoudige opdracht die door d...

De Leeuwenpoort
[ beroemde gebouwen]

De Lijnbaan
[ beroemde gebouwen] De Lijnbaan is een winkelstraat in Rotterdam, tussen 1951 en 1953 gebouwd naar een ontwerp van Architectenbureau Van den Broek en Bakema. geschiedenis

De Nederlanden van 1845 Den Haag
[ beroemde gebouwen] Voor de verzekeringsmaatschappij 'De Nederlanden van 1845' is een aantal gebouwen ontworpen in onder andere Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Aanvankelijk werd de architect H. Wesstra jr. hiervoor aangesteld, maar hij werd later vervangen voor H.P. B...

De Piramides Amsterdam
[ beroemde gebouwen]

De Pont
[ beroemde gebouwen] De Pont is een museum voor hedendaagse kunst in Tilburg. Het gebouw is een voormalige textielfabriek uit de jaren dertig van de twintigste eeuw en door architectenbureau Benthem Crouwel tussen 1989 en 2003 tot een museum gemaakt.

De Resident
[ beroemde gebouwen] De Resident is een bouwproject in het stadshart van Den Haag, als onderdeel van het stedenbouwkundige slagveld Spuikwartier. Het project bedekt het gebied tussen de Fluwelen Burgwal, de Herengracht en de Turfmarkt en grenst aan de hoogste toren van Den&n...

De Schie
[ beroemde gebouwen]

De Stijl
[ architectuurstromingen] Onder De Stijl verstaat men niet zozeer een stroming in de architectuur of een hechte groep bouwmeesters met een duidelijk program, maar een los gezelschap rond het tijdschrift De Stijl (1917-1927) van schilder-dichter-architect Theo van Doesburg (pseudo...

De Struyck
[ beroemde gebouwen]

De Utrecht
[ beroemde gebouwen] De (Groot) Utrecht was een aanzienlijk gebouw aan de Leidseweg (het huidige Smakkelaarsveld) in Utrecht. Het werd in 1902 gebouwd in opdracht van de levensverzerkings-maatschappij 'Utrecht', naar ontwerp van de architect J. Verheul. Het opvallende gebouw in j...

De Volharding
[ beroemde gebouwen] Jan Buijs ontwierp in samenwerking met Joan B. Lürsen het kantoorgebouw 'De Volharding' aan de Grote Markt in Den Haag. Het pand werd in 1928 gebouwd in opdracht van de gelijknamige arbeiderscoöperatie, die op basis van winstdeling en mede...