Kopie van `Aegon - ABC van beleggen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Aegon - ABC van beleggen
Categorie: Economie en financiën > Beleggen
Datum & Land: 03/12/2008, NL
Woorden: 44


As, if and when issued
De handel in nog niet uitgegeven effecten.

Asset mix
Verdeling van het vermogen over aandelen, obligaties, onroerend goed en liquide middelen.

Asset stripper
Iemand die door aankoop van aandelen voor een ongewenste overname van een bedrijf zorgt.

Assignment
Verplichting om de onderliggende waarde te leveren (call) dan wel af te nemen (put) tegen de uitoefenprijs.

At-the-money
Optie waarvan de uitoefenprijs (ongeveer) gelijk is aan de beurskoers van de onderliggende waarde.

Attribute-analyse
Geeft aan in welke mate bepaalde factoren hebben bijgedragen aan de excesperformance van een portefeuille of fonds ten opzichte van een benchmark. Deze factoren zijn bijvoorbeeld het allocatie-, selectie- en interactie-effect.

AVA
Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

CF-stukken
Effecten die qua vorm verschillen van de normaal in omloop zijnde stukken en die niet aan cliënten worden overhandigd. Het Centrum voor fondsenadministratie en de banken die de effecten beheren, keren het dividend aan de houder uit.

Claim
Voorkeursrecht van koop voor bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming. De claim zelf vertegenwoordigt ook een waarde die op de beurs kan worden verhandeld

Closed-end-fund
Type beleggingsfonds waarvan het aantal aandelen vaststaat. Bij groot aanbod op de beurs koopt het fonds geen eigen aandelen. Koersen kunnen daardoor heftig fluctueren.

Cum
Aandeel waar stock, claim, warrant, bonus of dividend nog aanzit.

Curb
Bijnaam voor de American Stock Exchange (Engels: stoeprand).

Custody
Engelse term voor bewaring van de effecten.

Earnings yield-ratio
De earning's yield-ratio geeft een verhouding weer tussen de rente en de koers-winstverhouding.

Easdaq
Europese elektronische schermenbeurs voor kleine groei-ondernemingen. Nasdaq is de (veel grotere) Amerikaanse tegenhanger.

Effecten
Verzamelnaam voor verhandelbare waardepapieren, zoals aandelen, obligaties, opties, futures en warrants.

Effectenkrediet
Krediet voor de financiering van de aankoop van effecten, waarbij de effecten als onderpand dienen.

Effectenportefeuille
Effectenbezit van een belegger.

Emerging markets
Regio's die tot nu toe achtergebleven zijn in hun economische ontwikkeling maar waarvan de vooruitzichten goed zijn.

Emissie
Uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties.

EMS
Europees Monetair Stelsel, een systeem van wisselkoersverhoudingen binnen de Europese Unie.

FTA
Financiële Termijnmarkt Amsterdam. Hier worden futures verhandeld.

FTSE-100
Ook wel Footsie genoemd. Index van de Londense beurs die 100 Engelse beursfondsen telt.

Fundamentele analyse
Beoordelingsmethode die laat zien of een aandeel voor belegging in aanmerking komt. Gekeken wordt onder andere naar de financiële situatie, de balansverhouding, de ontwikkelingen in de belangrijkste markten, de conjunctuur en de kwaliteit van het management. Hier tegenover staat de technische analyse waarbij op basis van koersontwikkelingen uit he...

Future
Termijncontract. Contract waarin de toekomstige aankoop en verkoop van vooral financiële waarden zijn vastgelegd.High-yield bonus
Obligaties van bedrijven met een relatief lage kredietclassificatie (rating) Vroeger werden deze obligaties 'junk bonds' genoemd.

IBEX 35
Spaanse beursgraadmeter.

IPO
Initial Public Offering. Beursintroductie.

K-stukken
Obligaties met een coupon- of dividendblad.

MBI
Management Buy-In. Investeerders beleggen geld in een jonge onderneming en laten op deze wijze blijken dat ze vertrouwen hebben in het huidige management.

MBO
Management Buy-Out. Uitkoop van de aandeelhouders door het management.

MSCI
Morgan Stanley Capital International. Onafhankelijk Amerikaans beleggingsinstituut dat van alle belangrijke beleggingsgebieden in de wereld een index berekent.

Obligatie
Schuldbrief van een bedrijf of een overheidsinstelling die wordt verhandeld op de beurs.

Obligatiefonds
Beleggingsinstelling die het geld van deelnemers in obligaties belegt.

Offshore-fund
Beleggingsinstelling die officieel in een ander land is gevestigd dan het land waarin de beheerder en de participanten zijn gevestigd. De keuze voor het land van vestiging wordt over het algemeen bepaald door het belastingregime aldaar.

OTC
Over The Counter. Markt voor effecten die niet worden verhandeld via een beurs.

Overwegen
Meer beleggen in een aandeel, sector of land dan volgens de index of benchmark normaal zou zijn.

PPI
Producer Price Index. Amerikaanse index voor grondstoffenprijzen. Belangrijke indicator voor de inflatie.

S&P 500
Standard & Poor-indexbeurs. Graadmeter van de 500 hoofdfondsen in de Verenigde Staten.

Small caps
Aandelen van wat betreft marktkapitalisatie kleinere bedrijven.

T-bills
Treasury bills. Amerikaanse schatkistbiljetten met een middellange of korte looptijd.

Upgraden
Verbeteren, vernieuwen; naar boven bijstellen van een beleggingsadvies.

Yield-gap
Renteverschil tussen staatsobligaties en gewone obligaties.

Yield-ratio
Verhouding tussen het dividendrendement (dividend gedeeld door beurskoers) op aandelen en het rendement op de kapitaalmarkt.