Kopie van `bouwvoorlichting - Bouwwoordenboek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


bouwvoorlichting - Bouwwoordenboek
Categorie: Bouw en Constructie > Bouw
Datum & Land: 24/04/2009, NL
Woorden: 12


Amoveren
Slopen.

Amsterdamse fundering
Paalfundering waarbij twee houten palen naast elkaar worden verbonden door een kesp. Daarop is het dikke vloerhout bevestigd, waarop gemetseld wordt.

Espagnolet
Deur- of raamvergrendeling in de vorm van stangen.

Ezelsrug
Metselconstructie toegepast als afwaterende beëindiging van gevelvlakken, tuin- en erfmuren en /> beren in waterlopen. De stenen zijn staand verwerkt, meestal onder een hoek van 45 graden, vanaf beide zijden van de muur waarbij beide vlakken elkaar ontmoeten in een scherpe hoek boven de muur. Als variant ook mogelijk met een platte steen al...

Fundering
Ondergrondse of althans verlaagd gelegen ondersteuning van een gebouw, waarop het fundament wordt opgetrokken. In hoofdzaak drieërlei: - fundering op staal, dat wil zeggen onmiddellijk op de voldoende harde bodem of op een hiervoor gespreide betonlaag. - roosterfundering, waarbij op de ongeroerde grond een roosterwerk van houten ribben en plat...

IFD
Afkorting van: Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen.

Kiellaag
Laag metselwerk van verlopende dikte om fout te corrigeren, varken.

Kiezel
Grind, brokjes kwarts, door slijtage en afschuring in het diluvium ontstaan, gewoonlijk met grof zand vermengd te vinden op heidevelden en in rivierbeddingen. Gebruikt voor de verharding van wegen, het aanmaken van beton of het vormen van een onderlaag onder funderingen.

Kilkeper
De inwendige hoek tussen twee dakschilden.

Kipkar
Klein karretje voor het vervoeren van materialen als zand en steen over een smal spoor op de bouwplaats. De kar heeft een bak die gekanteld kan worden.

Overstek
Het overstekende deel van een dak of gootconstructie.

Skelet
Stijf samenstel van verticale stijlen en horizontale balken of liggers in een gebouw dat het geheel draagt. Daartussen of overheen zijn vloeren en wanden aangebracht. Een skelet kan van hout, gewapend beton of staal zijn.