Kopie van `Het Woordenreservaat`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Het Woordenreservaat
Categorie: Taal en literatuur > Bijzondere woorden
Datum & Land: 24/12/2009, NL
Woorden: 217


aamborstig
(bn) - kortademig, hijg-hijg...

aantal
(o) - een zekere hoeveelheid

abel
(bn) - Het woord is vrijwel synoniem aan de twee meest gebruikte betekenissen van 'knap'. Deze voorbeeldzinnen geven dat aan:...

agaceren
(ww) - ergeren

aleer
(vw) - voordat

allegaartje
(o) - optelling van alles

amant
(m) - liefhebber

antimakassar
(m) - kleedje tegen oud haarvet

apekool
(v) - lariekoek, onzin

aterling
(m) - bedaagd scheldwoord

avegaar
(m) - grote boor

barg
(m) - gesneden beer

baffetoen
(m) - onvruchtbaar geweld

balsturig
(bn) - eigenzinnig, eigengereid

beweegreden
(v) - excuus voor actie

bezwalken
(ww) - bezoedelen in ruime zin

beiden
(ww) - wachten, wachten

bigot
(bn) - kwezelachtig, schijnheilig

blits
(bn) - volgens de laatste mode, althans omstreeks 1965

boterbriefje
(o) - huwelijkscertificaat

bosschage
(o) - bosje, niet verwarren met 'bossage'

boekband
(m) - houdt de pagina's bijeen

boender
(m) - voor de frissigheid

boezeroen
(o) - oud hemd

borstel
(m) - voor het boenen, schuieren, vegen en stoffen

borstrok
(m) - extra hemd voor de kou

bossage
(v) - aangebracht relief, niet verwarren met 'bosschage'

brandschatten
(ww) - afperspraktijk met dreiging van brandstichting

brozem
(m) - stoere jongen onder de 50 cc

castraat
(m) - gesneden man

cajoleren
(ww) - strelen

canapé
(m) - om op te zitten of om op te eten (kan tegelijk)

concubine
(v) - samenwoonster

cool
(bn) - hetzelfde als blits, maar dan 10 jaar later

dazen
(ww) - dom babbelen, zotteklap uitslaan

deerlijk
(bn) - jammerlijk, zielig

deernis
(v) - innig mededogen

deportatie
(v) - beladen woord dat meer dan 'uitzetten' betekent

diender
(m) - vriendelijke oom agent

dodijnen
(ww) - wiegen en laten wiegen

dra
(bw) - binnenkort (maar dan in drie letters in plaats van tien)

driest
(bn) - dapper, vermetel, stoutmoedig (meestal op onbezonnen wijze)

edoch
(vw) - maar (als het deftig mag klinken)

eerdaags
(bw) - binnen enkele dagen

eerlang
(bw) - binnenkort

efemeer
(bn) - kortstondig

embonpoint
(m & o) - bol buikje

epineus
(bn) - lastig

eunuch
(m) - gesneden man

excrement
(o) - uitscheidsel

falie
(v) - regenmantel zonder mouwen

faliekant
(bn) - de verkeerde kant

faribool
(v) - zotte babbel

fiscalist
(m) - rekent zich rijk

fnazelen
(ww) - rafelen

fniezen
(ww) - niezen, hatsjoe!

fnuiken
(ww) - vanaf beperken tot en met verpesten

gestadig
(bn) - gedurig

gevoeg
(o) - stinkend gerief

gewagen
(ww) - melding doen (laat 's wat van je horen)

gezwind
(bn) - vlotweg

gemoed
(o) - gevoel, soms lijfelijk

gekke
(bn) - krompraat van burger

gemeenschap
(v) - samenleving in al zijn varianten

geil
(bn) - zie lubriek

geitenkeutel
(v) - stuk geitenpoep

giegagen
(ww) - hijgend praten met een geluid als het balken van een ezel

gisgetal
(o) - raad eens?

gladakker
(m) - boef

glimmerik
(m) - keurig gepoetste agent

gorre
(v) - oud paard

graveel
(o) - gruis in nieren op het strand

guil
(m) - afgeleefd paard ("vroeg hengst, vroeg guil")

guit
(m) - schalkse schelm

hakkenei
(v) - damespaard met comfortabele gang

hamel
(m) - gesneden ram

hes
(v) - ruim hemd dat kenmerkend was voor de lui uit Hessen

hebbelijk
(bn) - eigen of gepast of erg

hippie
(m) - doet een moord voor een beetje liefde

hit
(m) - kleiner dan ket

horten
(ww) - stoten

ijsco
(v) - koud en oud

immer
(bw) - altoos

interlock
(o) - mooi geweven onderhemd

invectief
(o) - belediging (hi ha hondenlul!)

jajem
(m) - geestrijk vocht

justificeren
(ww) - rechtbreien

juut
(m) - agent (als-ie het niet hoort)

kattebelletje
(o) - boodschap van haastige politici

kamizool
(o) - hemd van allure

kapoen
(m) - haan die hoog kraait

ket
(v) - klein paard

kiel
(m) - een bij carnaval populaire bedekking

kilometervreter
(m) - volhouder op de weg

klabak
(m) - politieman

knapzak
(m) - rugzak aan een stokkie

koddig
(bn) - vermakelijk, boertig

koeterwaals
(o) - onverstaanbaar (wadde?)

konkebijn
(v) - samenwoonster

krieken
(ww) - hoorbaar aanbreken