Kopie van `Neologismen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Neologismen
Categorie: Taal en literatuur > Neologismen
Datum & Land: 04/10/2005, NL
Woorden: 84


actief schuim
schuim van een afwasmiddel dat zelf een reinigende werking heeft (bron: reclame)

autoluwe binnenstad
binnenstad waar door de gemeente zoveel mogelijk gepoogd is auto's te mijden en autobestuurders te frustreren teneinde het autogebruik terug te dringen (bron: gemeente Utrecht)

beurtbalkje
staafje voor het scheiden van koopartikelen op een kassaband (2003, bron: Patty)

belkabouter
klein telecombedrijf dat probeert op te boksen tegen telecomreuzen (bron: Volkskrant)

behangmuziek
nietszeggende, onopvallende achtergrondmuziek, te horen in bijvoorbeeld lifts en restaurants (NB. gebaseerd op "muzikaal behang", dat sinds de jaren 70 wordt gebruikt.) (2004, bron: e-mail)

belbios
instantie waarbij je telefonisch bioskoopkaartjes kunt reserveren

biomechatronica
combinatie van biologie, mechanica en electronica; bedrijven die zich bezighouden met biomechatronica maken bijvoorbeeld controlesystemen voor mesthuishouding (bron: RTL5 Journaal)

blikke tatteraar
mobiele telefoon (bron: Antwerpse studententaal)

broodje Mario
alternatieve naam voor een Italiaanse bol - Mario zelf verkoopt deze bollen in de binnenstad van Utrecht

busbaan
stuk van de openbare weg dat enkel toegankelijk is voor bussen en taxi's

bumperrijden
met een (dure) auto, bijvoorbeeld een BMW of Mercedes, vlak achter je voorganger rijden met het doel die voorganger te frustreren of weg te jagen

carpoolen
het delen van de auto met mensen die dezelfde bestemming hebben - bedacht om de files te verkorten (bron: reclamespeelgoed)

chippen
betalen met een chipkaart (Chipper of Chipknip)

conferentiemoeheid
oorzaak van het falen van belangrijke conferenties (zoals de wereldvoedselconferentie in 1996) (bron: Volkskrant)

collegetrein
trein, speciaal ingericht om college aan studenten in te geven (bron: NRC)

digibeet
iemand die niet kan omgaan met moderne, digitale apparatuur (vgl. analfabeet)

duomoeder
homoseksuele vrouw die één of meer kinderen heeft samen met een vrouwelijke levenspartner (bron: Journaal)

ecostroom
milieuvriendelijke stroom, zoals stroom opgewekt door de zon of de wind (bron: Journaal)

elfseptemberexcuus
een excuus voor tegenvallende resultaten of niet waargemaakte verwachtingen, waarbij een ramp of ander onheil wordt aangedragen als oorzaak (inmiddels niet alleen meer gebruikt voor de aanslagen van 11 september) (bron: o.a. PCM, krant)

euthanaseren
euthanasie plegen, de euthanasie bedrijven (Koot en Bie) (bron: Journaal)

fikken
gebruikt in plaats van 'branden' met name in de volgende gevallen: - een CD fikken: een (eigen) CD maken, een CD branden - niet vooruit te fikken: niet vooruit te branden

flikkerbosje
groene ontmoetingsplaats voor homoseksuelen (bron: Volkskrant)

fluisterasfalt
asfalt dat door zijn constructie (twee lagen ZOAB) minder geluidsoverlast door auto's genereert

flappentap
geldautomaat - wordt gebruikt om te pinnen

flatfeest
studentenfeest waarbij de totale flat wordt gebruikt om feest te vieren (bron: studenten)

fokken
(iemand fokken) iemand voor gek zetten, iemand belachelijk maken, iemand in de zeik nemen

fred-reiziger
nieuw soort spitsreiziger die met een goed uitgerust pendelbusje naar zijn werk gaat; FRED staat voor Flexibel Reizen en Dienstverlening (bron: Telegraaf)

functievakje
alternatieve benaming voor een knop of 'button' in een GUI (andere in het oog springende neologismen zijn: keuzerondje, keuzewybertje, bladerbalk en splitsblokje) (bron: rapport van een bank)

gabber
speciaal soort liefhebber van house, meestal kaal, met oorbel en trainingspak; gabbers zijn mannen, de vrouwelijke variant wordt soms neerbuigend rave-teef genoemd

hermeandering
het herstellen van oorspronkelijke kronkelingen in (veelal kleine) rivieren, om het effect van kanalizering ongedaan te maken (bron: borden in Drenthe)

herlaarzen
het herstarten van de computer; afgeleid en 'letterlijke' vertaling van het Engelse 'reboot' (bron: dagelijks taalgebruik)

huisjunk
junk die de bergplaats van een studentenhuis mag gebruik; in ruil hiervoor moet hij af en toe iets jatten, bijvoorbeeld een fiets (bron: studenten)

intermercial
commerciële boodschap die getoond wordt tijdens het wachten op een WWW-verbinding (bron: WWW)

jokerteken
alternatieve benaming voor een 'wildcard'; zoeken naar 'ster-punt-doc' wordt dan zoeken naar 'jokerteken-punt-doc' (bron: rapport van een bank)

kijkersfile
file die ontstaat doordat automobilisten kijken naar een ongeluk op de andere rijbaan

kleven
andere benaming van bumperrijden; ook in combinatie 'bumperkleven' genoemd (bron: poster Veilig Verkeer Nederland)

kruispuntterrorist
iemand die structureel mensen ongewenst aanhoudt om zijn zaken (enquête, producten) aan de man te brengen, bij voorkeur op een kruising van winkelstraten (bron: e-mail)

kulbruller
iemand die spreekt in 'holle frasen' of gebakken-luchttaal - ook wel iemand die groepen mensen vermaakt met peptalk, zoals Emile Ratelband (bron: e-mail)

Max Havelaar-banaan
boervriendelijke banaan op de markt gebracht in navolging van Max Havelaar-koffie

metenswaardigheden
wetenswaardigheden over het doen van metingen (bron: reclamespeelgoed)

meetlatman
man die geïnterviewd is in Opzij en een plaats op de mannenmeetlat heeft verworven (bron: Volkskrant-Opzij)

mediwiet
op recept verkrijgbare marihuana

millenniumbestendig
gezegd van een (electronisch) informatie-systeem dat geacht wordt het Jaar-2000 probleem te kunnen doorstaan (bron: IT-wereld)

milieubaan
geluidsarme en milieuvriendelijke landingsbaan - het is de bedoeling dat Schiphol met een dergelijke baan wordt uitgebreid (bron: politiek)

microribbels
kleine ribbels van een rubberachtig materiaal op scheermesjes (bron: reclame voor scheermesjes)

muisarm
blessure aan de arm door het veelvuldig gebruik maken van de muis vanuit dezelfde houding; deze betekenis is frequenter dan 'gebrek aan een muis' (bron: NOS Journaal)

nachtrand
begin of eind van de nacht (bron: politiek)

netwerken
verrichten van arbeid via een netwerk (bron: automatisering)

onthanen
minder 'hanig' gedrag oftewel machogedrag vertonen (bron: Vlaamse politica)

opleuken
leuker maken dan het is, opvrolijken (bron: Jiskefet)

oppeperen
(in nieuwe betekenis:) teksten scherpen maken ('een tekst oppeperen') (bron: e-mail, website)

opzouten
(in nieuwe betekenis:) teksten krachtiger maken ('een tekst opzouten') (bron: e-mail, website)

opfaxen
(contaminatie) mix van faxen en opsturen - het is niet terecht te zeggen dat een nieuwe contaminatie een neologisme is... totdat het in een woordenboek verschijnt (bron: radio)

paddo
paddestoel met een hallucinerende werking; volgens sommigen kan het gebruik ervan geen kwaad want "het is puur natuur"

photoshoppen
het bewerken van een foto op de computer teneinde deze op te leuken (2004, bron: e-mail)

pixelen
op het kleinste niveau bewerken van een grafische voorstelling - bijvoorbeeld een bitmap of een Quake-level

plonspot
alternatieve naam voor een diepspoeler (toilet) (bron: jargon, internet)

plork
acronym voor 'prachtig lichaam ongelooflijke rotkop' (bron: chattaal, MSN)

pompsuper
combinatie van een supermarkt en een pompstation (bron: Utrechts Nieuwsblad, Amersfoortse Courant)

prikpunt
plaats waar mensen een injectie (tegen een ziekte) kunnen halen (bron: Radio 1)

relirellen
rellen met een religieus karakter (bron: Utrechts Nieuwsblad)

rolschaatsagent
politieagent die zich verplaatst met behulp van rolschaatsen (roller skates) (bron: radiojournaal, initiatief Amsterdam)

schaambrokje
het laatste hapje op een bord dat niemand durft te nemen omdat dat als onbeleefd zou kunnen worden bestempeld (bron: Vlaanderen)

slagingsgarantie
bepaalde garantie dat een examenkandidaat slaagt; gebruikt in de wereld van autorijscholen en rijexamens (bron: een rijschool)

spitsstrook
stuk snelweg dat in de spits beschikbaar is voor het verkeer; vaak de vluchtstrook (bron: Verkeer en Waterstaat)

strijdstaat
Amerikaanse staat die doorslaggevend is voor de uitslag van de presidentsverkiezingen (bijvoorbeeld Ohio) (bron: krant 2004)

strak staan
onder invloed zijn van drugs - meestal gebruikt in de gabber-cultuur

technolease
wazige financiële constructie waarbij een bedrijf zijn technologische kennis verkoopt aan een bank en vervolgens deze kennis weer "huurt" (bron: o.a. Fokker+Rabobank)

timmerlul
(modern scheldwoord) (bron: de Klaagbox van Jack Spijkerman)

twippen
rijden op een twip, een electrisch karretje dat een kruising is tussen en step en een scooter; het is de bedoeling dat deze karretjes gratis beschikbaar zijn in de binnenstad van Groningen om het autogebruik terug te dringen (bron: gemeente Groningen)

vermarkten
Het geschikt maken van producten voor commerciële doeleinden. "Het product voetbal vermarkten." (bron: diversen)

verklikkerbig
Varkenspestvrije big die als eerste na een besmetting (en ruiming) van een varkenshouderij en de daaropvolgende voorgeschreven periode van leegstand, in de stallen van het bedrijf wordt geplaatst. Wanneer het beestje na enige tijd het varkenspestvirus blijkt te dragen, is het bedrijf nog steeds een besmettingsbron (bron: Agrarisch Dagblad)

veelpleger
een crimineel die, ondanks veelvuldig te zijn opgepakt, op het slechte pad blijft (bron: media)

vliegvaartmaatschappij
maatschappij die vliegtuigreizen aanbiedt (bron: Volkskrant)

vlakspoeler
toilet met een horizontaal plateau - een van die zaken die we eigenlijk niet aan buitenlanders kunnen (en willen) uitleggen (bron: NRC)

vrijetijdsbaron
een oudere man die veelvuldig op televisie en in boekwinkels verschijnt en die een belangrijke invloed heeft op het gedrag van consumenten, vooral in de sectoren huis, tuin, keuken en huisdieren - bekende voorbeelden zijn, o.a., Joop Braakhekke, Jan de Bouvrie en Martin Gaus (bron: Volkskrant)

wallenmanager
persoon aangesteld om een oogje in het zeil te houden op 'de wallen', de rosse buurt (bron: Journaal)

warmdoucher
een week iemand (iemand die altijd met warm water doucht) (bron: e-mail)

wetensweerdigheden
wetenswaardigheden over het weer (bron: Dagblad van het Noorden)

websurfen
je virtueel bewegen over het World Wide Web op zoek naar interessante pagina's

webzine
een magazine dat verspreid wordt via het World Wide Web; ook bekend onder de naam digizine. (bron: WWW)

woppen
een kortstondige relatie hebben van een avond en nacht (woppen komt van 'wippen, ontbijt en pleite') (bron: jongerentaal)

zippen
een electronisch bestand comprimeren in een speciaal bestandsformaat (het ZIP-formaat) (bron: dagelijks taalgebruik)

zwelrok
een rok bedoeld voor zwangere vrouwen en die kan 'meegroeien' met de vrucht (bron: e-mail)