Kopie van `Staatvanbeleg - Beleggers ABC`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Staatvanbeleg - Beleggers ABC
Categorie: Economie en financiën > Beleggen
Datum & Land: 18/01/2010, NL
Woorden: 117


Agiobonus
Bonus die wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders vanuit de agioreserve.

Agioreserve
Bedijfskapitaal afkomstig uit de agio inkomsten van een onderneming.

Agiostock
Stockdividend dat kostenloos wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders vanuit de agioreserve.

Agio
De premie die een onderneming vraagt voor een aandeel bovenop de nominale waarde. Deze premie kan worden gebruikt als extra kapitaal van de onderneming.

AIW
Afkorting van As If and When issued, de zogenaamde 'spookhandel' in niet genoteerde aandelen. Dit wil niet zeggen dat de handel frauduleus is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij snelgroeiende ondernemingen welke nog niet geheel beursconform zijn. Effecten van nieuwe of niet officieel genoteerde ondernemingen waari...

AIG
American International Group. Eén van de grootste verzekeringsmaatschappijen ter wereld. Het bedrijf is in 2008 en 2009 veelvuldig in het nieuws geweest door de plotselingen waardedaling van het bedrijf bij het aantreden van de kredietcrisis. AIG is vanaf dat moment het boegbeeld geworden van 'hoe-het-niet-moet ' be...

Animateur
Brengt vraag en aanbod van (minder verhandelde) fondsen bij elkaar. Ook wel aangeduid als hoekman.

Analyse
Wanneer er binnen de beleggingswereld over analyse wordt gesproken, doelt men meestal op technische analyse. Dit is het herkennen van patronen en trends in koersontwikkeling om zo een hogere winst te behalen. Buiten technische analyse staat het iedereen natuurlijk vrij zijn eigen analyse te maken.

Analist
Iemand die ontwikkelingen op de beurs analyseert en hier eventueel conclusies aan verbindt, door het afgeven van adviezen aan beleggers.

ASX
Afkorting voor Australian Securities Exchange

Assignment
Aanwijzen of benoemen van een eigenaar van put-opties of call-opties om de onderliggende waarde te kopen of verkopen tegen de uitoefenprijs. Een goede Engelstalige uitleg en oefening vindt u hier.

As If and When
Zie AIW

As, if and when issued
Zie AIW

At-the-money
Wanneer de uitoefenprijs van een optie dichtbij de actuele waarde van een effect ligt.

AvA
Zie Algemene vergadering van Aandeelhouders.

Avondhandel
Niet officiële handel na sluitingstijd van de beurs.

Buy
Aanbeveling op een effect te kopen. Deze aanbevelingen worden gedaan door beleggingsadviseurs. Superlatief is 'strong buy'. Het tegenovergestelde advies is sell

Bulletlening
Lening welke aan het eind van de looptijd in één keer moet worden afgelost.

Bull-markt
Markt welke een opgaande trend laat zien door de heersende positieve houding van handelaren.

Certificaat
Aandeel in een onderneming waarbij geen recht op stemrecht geldt.

CF-stuk
Een effect in fysieke vorm welke afwijkt van de norm van een standaard klassiek stuk. Additionele stukken zijn hieruit weggelaten om het verhandelen hiervan te vergemakkelijken.

CIT Group
CIT Group was een investeringsmaatschappij welke kredieten verstrekte aan particulieren en commerciële bedrijven. (cit.com) Op 1 november 2009 werd door het bedrijf protectie door de Amerikaanse overheid aangevraagd, teneinde een faillisement te voorkomen. Het bedrijf kwam in de problemen door niet terugbetaalde ...

Closing sell
Het kopen van een optie positie. De positie wordt hiermee vergroot of geopend.

Clearing house
Verzorgt de financiële afhandeling en registratie van het handelsverkeer. Hierbij worden grootheden en verplichtingen vastgelegd en wordt gezorgd dat alles volgens regel verloopt.

Clearing code
Code die voor fondsen wordt gebruikt door zogenaamde clearing housesClaim
Het recht van aandeelhouders om nieuwe aandelen te kopen bij nieuwe uitgifte van aandelen door een onderneming waar zij al aandelen hebben.

Closing buy
Het verkopen van een optie positie. De positie wordt hiermee verkleint of gesloten.

Close end fund
Investeringsmodel waarbij het aantal aandeelhouders en aandelen vooraf vastgesteld is. De investering heeft vaak een vooraf vastgestelde looptijd.

Clickfonds
fonds 'Fonds waarbij de waarde door de fondsverstrekker op vaste momenten wordt 'vastgeklikt' op een bepaalde koers. Zo heeft een eventuele koersdaling geen effect op de waarde van het fonds voor de belegger. Nadeel van dit soort fondsen is dat de kosten vrij hoog zijn.

Clearing
De centrale afhandeling van het effectenverkeer. Hierbij komt het aanbod van aan- en verkopende effecten samen.

Claimverhouding
De verhouding tussen het aantal uitstaande en nieuw uit te geven aandelen van een onderneming.

CP
Zie commercial paper.

Cum
Effect waar bepaalde bonusrechten (dividend, bonus uitkering ) aan gerelateerd zijn.

Cumulatief preferent aandeel
aandeel waar het recht van dividenduitkering van voorgaande jaren op van toepassing is.

DNB
Afkorting. Zie De Nederlandsche Bank

DSB Bank
In Nederland is de afkorting DSB vooral bekend als "Dirk ScheringaBeheer Bank". In Suriname bestaat ook een DSB Bank (De Surinaamsche Bank). Deze heeft echter geen enkele relatie met de Nederlandse DSB Bank. De DSB Bank ging op 19 oktober 2009 failliet door verslechterde omstandigheden op het gebied van kredie...

Edelmetaal
De scheikundige definitie van een edelmetaal is die van een niet oxiderend metaal. Door deze eigenschap heeft een edelmetaal een vaste kwalitatieve massa. Om die reden zijn edelmetalen uitstekend verhandelbaar. Edelmetaal wordt vaak als onderliggende waarde gebruikt voor het geld dat in omloop is. Aan dit principe w...

Effectieve waarde
De waarde die wordt toegekend aan een fonds, gebaseerd op de huidige beurswaarde.

Effectisering
Het bundelen van waardepapieren (bijv. hypotheken/leningen) binnen een vennootschap. Deze waardepapieren worden vervolgens uitgegeven als obligatie. Deze constructie heeft tijdens de kredietcrisis voor veel problemen gezorgd, omdat de onderliggende waarde niet kredietwaardig bleek te zijn.

Effectenprovisie
Vergoeding voor de het uitvoerend laten handelen in effecten door een broker.

Effecten
Verzamelnaam voor waardepapieren welke een onderneming vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld een aandeel of obligatie. afgeleide producten worden derivaten genoemd.

Effectenkrediet
Lening waarbij effecten als onderpand dienen.

Effectendepot
Effecten in bewaring.

EMU
Zie economische en monetaire unie

Emissieprospectus
Zie prospectus

Emissie
Uitgifte van effecten

Equity
Aandeel in een onderneming. Meestal gebruikt in de term 'private equity'

Europese Centrale Bank
De Europese Centrale Bank (ECB) beheert en bewaakt het financiële systeem van Europese Unie. Website

Euro
Officiële munteenheid van de EMU.

Eurobond
Een obligatie in een bepaalde valuta die uitgegeven wordt vanuit een land met een andere valuta. Voordeel van deze constructie is dat degene die de obligatie afneemt een land naar gelang kan kiezen, t.b.v. het in aanmerking komen voor lokale regulaties.

Euribor
Euro Interbank Offered Rate. Het rentetarief waartegen de grotere banken binnen de EU elkaar leningen gunnen. De het rentetarief wordt vastgesteld a.d.v. de dan geldende economische situatie. De rentetarieven hebben invloed op de producten die door deze banken onderling en aan de consument worden verstrekt (bij...

Fear index
Andere benaming voor Vix index

Fonds
Een fonds is een groepering van bijvoorbeeld aandelen of obligaties van verschillende ondernemingen. Wanneer in een fonds belegd wordt, is de inleg feitelijk verspreid over al deze ondernemingen. Er zijn verschillende soorten fondsen, welke in principe uit aandelen of andere obligaties kunnen bestaan. Ook combinatie...

Fondscode
Unieke code welke een fonds defineert. Het gaat hierbij vrij verhandelbare fondsen om zogenaamde ISIN nummers, welke met een algoritme te controleren zijn op validiteit.

FTA
Financiële termijnmarkt Amsterdam. Hier worden futures verhandeld. De FTA handelt onder de verantwoordelijkheid van NYSE Euronext

Future
Een future (derivaat) is een zogenaamd termijncontract; een overeenkomst tussen handelaren waarin is vastgesteld dat bepaalde financiële producten op een vooraf vastgestelde prijs en tijd verhandeld kunnen worden. De future is gerelateerd aan producten zoals aandelen, indices en valuta maar kan ook uit fysieke zaken...

Fundix
Fundix is een online broker waar in beleggingsfondsen gehandeld kan worden. Het is onderdeel van de ING groep. Meer informatie: website Fundix

Giraal fonds
fonds 'Fonds wat geschikt is voor handel via het giraal effectenverkeer

Giraal effectenverkeer
Geautomatiseerde afhandeling van effectenorders, zonder dat hier de fysieke waardepapieren uitgewisseld worden.

Gouden stier
Jaarlijkse prijs voor beleggingsexperts en bedrijven (meestal fondsenhuis) in de vorm van een gouden stier. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt en is een initiatief van belegger.nl Website: goudenstier.nl

HFRX
HFRX is een hedge funds index, welke wordt aangeboden door Hedge Fund Research.

ICESAVE
ICEsaveis een spaarbank die zichin mei 2008 op de Nederlandse spaarmarkt begaf. Het moederbedrijf van ICEsave is Landsbanki, een IJslandse bank die in oktober 2008 failliet ging. Door dit faillisement ging ook ICEsave failliet. Dit had grote gevolgen voor de Nederlanders die hun spaargeld aan de bank hadden ...

IRIS
Institute for Research and Investment Services. Research bureau van Rabobank en Robeco. De activiteiten van IRIS zijn inmiddels gediscontinueerd.

ISIN
Unieke code welke een fonds defineert. Het gaat bij vrij verhandelbare fondsen om zogenaamde ISIN nummers, welke met een algoritme te controleren zijn op validiteit.

ITM
Zie in-the-money

Joint Venture
Zakelijke samenwerking tussen twee ondernemingen. Veelal opgezet in projectvorm of ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling.

K-stuk
Zie couponblad

Klassiek stuk
Zie couponblad

KvK
Zie kamer van koophandel

Ninja hypotheek
Afkorting voor: No Income No Job or Assets. Veelgebruikte term om een liar's loan aan te duiden.

Niet-royeerbaar certificaat
Een niet voor een aandeel inwisselbaar certificaat.

Nulcouponobligatie
Obligatie waarbij tussentijds geen extra bedragen worden uitgekeerd. Slechts éénmalig, aan het einde van de looptijd wordt een betaling gedaan. Hierbij wordt wel een inflatiecorrectie toegepast. Dit soort obligaties hebben vaak een looptijd van >10 jaar en worden gezien als een veilige belegging en kunnen niet al...

NYSE Euronext
NYSE Euronext is ontstaan uit het samengaan van het Amerikaanse NYSE en het Europese Euronext. De fusie van beide bedrijven heeft geleidt tot een internationale beursmaatschappij. Het hoofdkantoor is gevestigd in New York, overige vestigingen o.a. in Londen, Amsterdam, Parijs. De AEX index wordt ook beheert door NYS...

NYSE
Afkorting voor: New York Stock Exchange. Opgegaan inNYSE Euronext

NYMEX
Afkorting voor: New York Mercantile Exchange. De grootste commodity exchange in de Verenigde Staten.

Obligatie
Bewijs (ook wel schuldbewijs) van een lening die is aangegaan door een onderneming. Voor het afnemen van een obligatie ontvangt een houder een vergoeding. Dit kan een vast of een variabel (rente)percentage zijn, eventueel aangevuld met inflatiecorrectie. obligaties hebben vaak een vaste langere looptijd en word...

Obligaties
Schuldbewijzen. Zie obligatie

Obligatie-optie
Recht om een optie op een obligatie te kopen of verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs op een vastgesteld tijdstip of binnen een bepaalde periode.

Odd lot
Minder dan 100 aandelen van een fonds. Of minder dan 10 aandelen van een weinig verhandeld fonds. Beurshandelaren gebruiken deze aanduiding om een 'kleine' order te benadrukken. Dit heeft voor de koper of verkoper soms financiële consequenties op de commissie van de order.

Order driven
Prijsvorming gebaseerd op aanwezige orders. Vraag en aanbod van effecten wordt tegenover elkaar afgezet, zodat handelaren hier direct op kunnen reageren. Dit systeem is transparant, maar bij vraag of aanbod geen garantie voor een succesvolle transactie. Een opponent is quote driven.

Outperform
Een (beursgenoteerde) onderneming waarvan verwacht wordt dat het boven de gangbare marktontwikkeling gaat presteren. Gelieerde termen zijn underperform en marketperform.

Out-of-the-money
Wanneer in het geval van een call-optie de waarde van het onderliggende aandeel hoger ligt, wordt winst behaald Wanneer in het geval van een put-optie de waarde van het ondelriggende aandeel lager ligt, wordt winst behaald.

Overlay betaaldiensten
Dienst waarbij een tussenpersoon de afhandeling van betalingen afhandelt voor een persoon of bedrijf. Deze betaaldienst heeft via de verstrekte inloggegevens van een klant, direct toegang tot diens internetbankieren toepassing. Een variant hierop is een zogenaamde budgettering dienst. Deze dienst heeft op eenzel...

RTS Index
Index welke de vijftig grootste russische beursgenoteerde ondernemingen bevat. Gazprom en Aeroflot zijn bekende ondernemingen welke in deze index voorkomen. Gelieerd aan de RTS index zijn nog een aantal kleinere indexen, zoals de RTS-2 index.

Settlement
Afhandeling van een transactie tussen partijen.

Sell
Aanbeveling op een effect te verkopen. Deze aanbevelingen worden gedaan door beleggingsadviseurs. Het tegenovergestelde advies is buy.

SEC
Afkorting voor: Securities and Exchange Commision. Amerikaans instituut wat toezicht houdt op het effectenverkeer. In Nederland is de Autoriteit financiële markten verantwoordelijk voor het toezicht op effectenverkeer. Website: http://www.sec.gov/

Secondary market
Op deze markt wordt vermogen en effecten verhandeld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de publieke kapitaalmarkt (waar de burger gebruik van maakt) en de secundaire kapitaalmarkt, voor grotere ondernemingen. Op de secundaire kapitaalmarkt wordt vermogen verhandeld met een langere looptijd. Het gaat hier dan oo...

Short gaan
Het speculeren op dalende koersen met de intentie tegen een hoge koers te verkopen om deze later tegen een lage prijs weer terug te kopen. Voorbeeld: Annemarie handelt in koffiebonen. Zij weet een container uit Brazilië te claimen bij de leverancier voor 5 euro en verkoopt deze aan een tussenpersoon voor 1...

Shorters
Bijnaam voor beleggers die short gaan.

Short put
Enkelvoudige transactie waarbij één of meerdere put opties geschreven worden.

Short call
Enkelvoudige transactie waarbij één of meerdere call opties geschreven worden.

Slotkoers
Koers waarop een aandeel genoteerd staat bij sluiting van de beurs.

SPV
Zie special purpose vehicle

Spread
Een optie positie welke is opgebouwd uit een combinatie van een long een short positie. Ook Het verschil tussen de vraag en aanbod prijs rondom de intrinsieke waarde van een aandeel. De marge die hiertussen ligt, wordt opslag of afslag genoemd.

Split-up
Het opdelen van aandelen

Special Purpose Vehicle
Vennootschap welke wordt ingericht om een financiële transactie af te schermen van het regulieren bedrijfsproces. Dit kan om verschillende redenen. De constructie wordt vaak gebruikt voor een snelle afhandeling van transacties doordat geen beroep hoeft te worden gedaan op regelgeving die op de eigenlijke onderneming...

Successiekoers
Koers voor het vaststellen van het succesierecht (belasting bij erfenis) op effecten

Sub-prime
Aanduiding voor het type lening (veelal hypotheek) welke verstrekt wordt aan personen welke onder strengere voorwaarden geen hypotheek kunnen krijgen, bijvoorbeeld omdat ze geen vaste aanstelling hebben. De rentepercentages van dit soort leningen zijn aan het begin van de looptijd vrij laag, terwijl ze later vele ma...

Switch
Het overhevelen van vermogen en/of effecten tussen financiële dienstverlener