Kopie van `Snox - Woordenlijst pensioenen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Snox - Woordenlijst pensioenen
Categorie: Economie en financiën > pensioenen
Datum & Land: 26/03/2010, NL
Woorden: 4


Beschikbare premie
Methode voor het bepalen van de hoogte van pensioenaanspraken. In dit geval als afgeleide van een premie. (hoogte salaris > hoogte premie > hoogte pensioen)

Eindloon
Methode voor het bepalen van de hoogte van pensioenaanspraken. In dit geval als afgeleide van het salaris en de (volledige) diensttijd. (hoogte salaris > aantal dienstjaren > hoogte pensioen)

Middelloon
Methode voor het bepalen van de hoogte van pensioenaanspraken. In dit geval als afgeleide van het salaris en de (toekomstige) diensttijd. (hoogte salaris > aantal dienstjaren tot pensioendatum > hoogte pensioen)

Waardeoverdracht
Het overdragen van pensioenaanspraken bij wisseling van werkgever.