Kopie van `Toekomstinvestering`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Toekomstinvestering
Categorie: Milieu > Duurzaamheid
Datum & Land: 15/11/2010, NL
Woorden: 10


Aardwarmtekorf
Een nieuwe techniek om ondiepe aardwarmte te winnen zonder dat er een groot oppervlak voor een buizenstelsel nodig is, en zonder diep te hoeven graven of boren is de aardwarmtekorf, die op een diepte van 1 tot 5 meter wordt ingegraven.

CO2-Prestatieladder
Als onderdeel van het CO2-reductieprogramma wil ProRail ook haar leveranciers stimuleren om duurzame producten te leveren en een duurzame bedrijfsvoering te voeren. In dit kader heeft ProRail de CO2-prestatieladder ontwikkeld.

Duurzaam
Duurzaam (tijdsduur) - van lange duur; van een product: dat lang meegaat. Duurzaam (ontwikkeling) - van een proces: dat permanent kan worden toegepast omdat het de aarde niet uitput; van een product: dat gemaakt wordt met een productiemethode die in deze zin duurzaam is.

Duurzaamheidsfabriek
Een innovatief en technologisch centrum waar vernieuwende en intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs op het gebied van duurzame ontwikkeling vorm krijgt.

Ecofabulous
Bewust in de context van duurzaam.

Eco-terrorisme
Een verschijnsel waarbij milieuvriendelijke en duurzame woorden worden gebruikt om de wet te kunnen overtreden en daarmee letterlijk alles te vergiftigen omwille van de winst voor enkelen.

Geothermie
Aardwarmte of geothermie is energie die kan ontstaan door het temperatuurverschil tussen de aardoppervlakte en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs.

Greenwaching
Het groener of maatschappelijk verantwoorder voordoen van een bedrijf of organisatie dan dat deze daadwerkelijk is.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
MVO, duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet).

People Planet Profit
De drie P's. Het staat voor de drie elementen, people (mensen), planet (planeet-milieu) en profit (opbrengst-winst), die in een harmonieuze wijze gecombineerd dienen te worden.