Kopie van `Energievergelijken - woordenboek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Energievergelijken - woordenboek
Categorie: Elektrotechniek en Elektronica
Datum & Land: 10/01/2011, NL
Woorden: 17


Avondtarief
Huishoudens met een dubbele energiemeter betalen in de daluren minder voor de energie. Een dubbele energiemeter meet het verbruik tijdens piek en de daluren. Het gebruik van energie in de daluren wordt hiermee gestimuleerd. Om energie te besparen kan een energiecentrale 's nachts niet worden uitgezet. Energie die 's nachts geproduceerd wordt kan oo...

Biomassa
Biomassa is organisch materiaal dat door verbranding, vergassing of vergassing omgezet kan worden in energie. Dit organische materiaal is in twee soorten onderverdeeld namelijk droge en natte biomassa. Droge biomassa bestaat uit afvalhout en GFT afval. Droge biomassa wordt meestal verbrand. Natte biomassa bestaat uit mest, GFT afval en slib. Dit ma...

Duurzame energie
Duurzame energie is energie die is opgewekt uit onuitputtelijke bronnen. Voorbeelden hiervan zijn windenergie, waterkracht energie, zonne energie en biomassa. Bij het opwekken van duurzame energie komt aanzienlijk minder CO2 vrij. De voorraden fossiele brandstoffen zullen opraken. Door de stijgende olieprijs staat duurzame energie steeds vaker in d...

Eindafrekening
De eindafrekening krijgt u van uw huidige energieleverancier als u overstapt op een andere leverancier. In de eindafrekening wordt het voorschot verrekend met het werkelijke verbruik. Het verbruik wordt gebaseerd op de meterstand. De meterstand zult u bij een overstap tijdig telefonisch of via internet doorgeven aan de nieuwe leverancier. Indien u ...

Energiecontract
Het energiecontract is een overeenkomst tussen een klant en het energiebedrijf. In dit contract staat beschreven onder welke voorwaarden de energie geleverd wordt. De verschillende energiecontracten zijn globaal in te delen in onderstaande categorieën: Vast contract voor een bepaalde tijd met een vaste prijs Vast contract voor een bepaalde ti...

Energieverbruik
Het energieverbruik is de elektriciteit en gas die daadwerkelijk verbruikt is. Het verbruik wordt gemeten met een energiemeter die in de meterkast zit. Als u gebruik maakt van gas en elektriciteit dan gaat de energiemeter draaien. In onderstaand overzicht vind u het gemiddelde verbruik van gezinsamenstellingen. Indicatie verbruik per huishouden: ...

Jaarafrekening
Een keer per jaar krijgt u van uw energieleverancier een jaarafrekening. Hierop staat vermeld hoeveel energie u daadwerkelijk verbruikt hebt. De afrekening is gebaseerd op de meterstand die aan de leverancier doorgegeven is. Het voorschot wordt met de jaarafrekening verrekend.

Joule
Joule (symbool J) is een eenheid van energie. Een joule is gelijk aan 1 watt gedurende 1 seconde. Op uw energierekening wordt de energie in KWh vermeld. Een KWh staat gelijk aan 3.600.000 joule. De natuurkundige definitie van Joule is de verrichte arbeid die nodig is om 1 newton 1 meter te verplaatsen. De term joule is vernoemd door de uitvinder Ja...

Meetbedrijf
Het meetbedrijf doet de verhuur en het onderhoud van de elektriciteit en gasmeters. Ook de registratie van de meterstanden wordt door het meetbedrijf gedaan. Het meetbedrijf is de eigenaar van deze meters. De meterstanden worden door het meetbedrijf doorgegeven aan de netbeheerder. Alleen gecertificeerde meetbedrijven mogen de meterstanden opnemen ...

Meterstand
De energie die u verbruikt wordt gemeten via een energiemeter in de meterkast. Deze meter registreerd het energieverbruik. De meterstand geeft aan hoeveel energie u werkelijk gebruikt hebt. Een keer per jaar geeft u de meterstand door aan uw energieleverancier. Aan de hand van de meterstand wordt uw voorschot met het werkelijke verbruik verrekend.

Netbeheerder
De netbeheerder is een onafhankelijke organisatie die verantwoordelijk is voor het energienetwerk waarover gas en elektriciteit geleverd wordt. Om concurrentie in de energiemarkt mogelijk te maken is dit bedrijfsonderdeel ontstaan. Het is niet mogelijk om over te stappen naar een andere netbeheerder. TenneT is in Nederland de beheerder van het hoog...

Stroomstoring
Een stroomstoring is een onbedoelde onderbreking van de energielevering. Een stroomstoring kan meerdere oorzaken hebben. Veelal zijn de oorzaken kortsluiting, onderbreking in de kabel of uitvallen van de energiebron. Wettelijk is geregeld dat u bij een stroomstoring die langer dan 4 uur duurt recht hebt op een schadevergoeding van 35 euro. Voor ied...

Transportkosten
De energie wordt verplaatsen vanuit de energiebron over het energienetwerk naar uw huis. Voor het gebruik, onderhoud en het aansluiten aan het energienetwerk betaalt u transportkosten. Deze kosten staan vast en is gebaseerd op de capaciteit van uw aansluiting.

Vastrecht
Het vastrecht zijn de kosten voor de aansluiting op de waterleiding en het elektriciteitsnet. Het vastrecht is een vast bedrag. Deze kosten zullen niet stijgen als u meer energie verbruikt. Klanten met een dubbele energiemeter betalen meer voor het vastrecht maar door de korting die gegeven wordt in de energie in de daluren zal dit terugverdiend wo...

Voorschot
Het voorschot is het bedrag dat u maandelijks aan de leverancier betaalt. Deze nota is een schatting van het verbruik. Voor deze schatting wordt het verbruik van het voorgaande jaar als maatstaaf genomen. Aan de hand van de werkelijke meterstand wordt het verschil later verrekend in de jaarafrekening. Indien minder verbruikt wordt dan krijgt u geld...

Wattuur
(Wh) Dit is een eenheid waarin energie gemeten wordt. De eenheid wordt aangegeven met de afkorting Wh. Als u een lamp van 40watt voor 1uur gebruikt dan is dit 40 Wh. Een kWh is 1000 wattuur. Een kWh energie kost tussen de 4 en 8 cent.

Windenergie
Windenergie is energie die opgewekt wordt door een windturbine. De wind gaat langs de wieken waardoor de wieken gaan draaien. Deze beweging wordt omgezet in elektriciteit. Het voordeel van windenergie is dat geen fossiele brandstoffen nodig zijn. Op plekken waar geen distributienetwerk aanwezig is kan toch op kleine schaal elektriciteit opgewekt wo...