Kopie van `IvPP - Zelfvertrouwen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


IvPP - Zelfvertrouwen
Categorie: Mens en samenleving > Zelfvertrouwen
Datum & Land: 17/02/2011, NL
Woorden: 10


Acceptatie
acceptatie ligt vaak ten grondslag aan het gevoel van waardigheid dat centraal staat in onze benadering van zelfvertrouwen. Acceptatie wordt vaak verward met berusting. Acceptatie betekent echter niet dat je passief het leven ondergaat. Het betekent slechts dat je onderkent hoe de situatie nu is. Daaruit kan wel voortkomen dat je in de toekomst gaat proberen om de situatie te veranderen. Voordat je dat kunt doen moet je echter wel aan jezelf kunnen toegeven hoe de huidige situatie is. En dat is precies wat acceptatie is.

Assertiviteit
opkomen voor jezelf en je eigen mening durven te geven, hangt sterk samen met zelfvertrouwen. Wie zijn assertiviteit wil vergroten doet er verstandig aan om met het assertieve gedrag te oefenen. Daarnaast is het vergroten van het zelfvertrouwen van groot belang. In onze assertiviteitstrainingen richten we ons op het vergroten van beide aspecten.

Eigenwaarde
als je een hoge eigenwaarde hebt, ben je er van overtuigd dat je waardevol bent. Dat is niet arrogant of zelfingenomen. Het komt voort uit de overtuiging dat ieder mens iets waard is en jij dus ook. In onze benadering staat eigenwaarde gelijk aan waardigheid. Dit is een van de twee pijlers van zelfvertrouwen.

Minderwaardigheidsgevoel
Dit is het tegenovergesteld van een hoge eigenwaarde. Mensen met een minderwaardigheidsgevoel gaan er vanuit dat ze minder waard zijn dan andere mensen. Een minderwaardigheidscomplex is een wat ouderwetse term die tegenwoordig niet meer zo vaak gebruikt wordt. Het staat voor hetzelfde als een minderwaardigheidsgevoel. Beide termen wijzen op een laag zelfvertrouwen.

Minderwaardigheidscomplex
Dit is het tegenovergesteld van een hoge eigenwaarde. Mensen met een minderwaardigheidsgevoel gaan er vanuit dat ze minder waard zijn dan andere mensen. Een minderwaardigheidscomplex is een wat ouderwetse term die tegenwoordig niet meer zo vaak gebruikt wordt. Het staat voor hetzelfde als een minderwaardigheidsgevoel. Beide termen wijzen op een laag zelfvertrouwen.

Narcisme
een doorgeslagen gevoel van eigenwaarde. Narcistische mensen zijn er van overtuigd dat ze enorm belangrijk zijn en zijn constant op zoek naar bevestiging van dat gevoel. Het lijkt vaak alsof ze een hoog zelfvertrouwen hebben, maar vaak is dat zelfvertrouwen bijzonder kwetsbaar. Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis en wijst dus op hardnekkig gedrag dat moeilijk te veranderen is. In het onderzoek naar onze training Optimaal Zelfvertrouwen hebben we gecontroleerd voor narcisme en het blijkt dat mensen niet narcistischer worden van onze training.

Optimaal Zelfvertrouwen
Onder Optimaal Zelfvertrouwen verstaan we de combinatie van een hoge waardigheid met een hoge vaardigheid. Dus zowel vertrouwen op je vaardigheid als op je waardigheid als persoon. Deze combinatie zorgt voor een stabiel hoog zelfvertrouwen.

Perfectionisme
mensen die last hebben van perfectionisme stellen vaak onhaalbaar hoge eisen aan zichzelf. Vaak komt dit voort uit onzekerheid. Ze hebben het idee dat ze pas iets voorstellen als ze al hun tijd nuttig besteden. Perfectionisme zorgt er voor dat je niet kunt genieten van je prestaties en dat je altijd op zoek bent naar meer en beter. Zorgt vaak ook voor een opgejaagd en onrustig gevoel. Bovendien resulteert het in een laag zelfvertrouwen

Zelfrespect
de overtuiging dat je eigen mening en je eigen gevoelens waarde hebben. Veel mensen met een laag zelfvertrouwen gaan er vanuit dat hun meningen minder belangrijk zijn dan die van anderen. Een hoog zelfvertrouwen houdt niet in dat je jouw meningen belangrijker vindt dat andermans meningen. Eerder is het zo dat je zowel je eigen als de mening van de ander respecteert.

Zelfverzekerdheid
in tegenstelling tot het begrip “eigenwaard”, heeft deze term meer met Vaardigheid van doen. Zelfverzekerde mensen gaan er vanuit dat ze hun taken tot een goed einde kunnen brengen. Hun zelfvertrouwen komt vaak voort uit een combinatie van ervaring en kennis.