Kopie van `Vaarbewijzen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Vaarbewijzen
Categorie: Transport en verkeer > Vaarbewijzen
Datum & Land: 06/03/2011, NL
Woorden: 10


AIS
AIS is de afkorting van Automatic Identification System ofwel automatisch identificatiesysteem. Het systeem is gebaseerd op transpondertechnologie. Hiermee wordt de veiligheid van scheepvaart op zeeën en binnenwateren verhoogd. Een AIS-zender op een schip zendt, met regelmatige tussenpozen, de positie, de koers, de snelheid en de MMSI (het unieke maritieme identificatienummer) uit.

ATIS
ATIS staat voor Automatic Transmitter Identification System. Het systeem zorgt voor automatische identificatie van radiozenders op schepen in de kust- en binnenvaart. Marifoons en portofoons die op de binnenwateren worden gebruikt, moeten voorzien zijn van een ATIS-code.

Examen Basiscertificaat Marifonie
Met het Basiscertificaat Marifonie mag je een goedgekeurde marifoon bedienen die is afgestemd op de binnenvaart. Je kunt in een dag de opleiding en het examen doen. Voor het basiscertificaat heb je geen praktijkexamen nodig. De minister heeft een aantal examinerende instellingen aangewezen die het Basiscertificaat Marifonie mogen afnemen.

GMDSS
(Marcom B) GMDSS staat voor Global Maritime Distress and Safety System, ofwel Wereldwijd Maritiem Nood- en Veiligheidssysteem. Als je op zee vaart of plannen daartoe hebt en je wilt een marifoon gaan gebruiken in de zogeheten zeevaartuitvoering, dan kun je bij een marifoon deze speciale apparatuur aan boord hebben. Denk bijvoorbeeld aan DSC-marifoon GMDSS-portofoon, MF-HF, EPIRB en SATCOM.

Groot vaarbewijs
Zoals zoveel dingen veranderen, is er sinds 1 juli 2009 ook een verschil tussen een Groot Vaarbewijs en een Beperkt Groot Vaarbewijs . Laatstgenoemd vaarbewijs geldt vrijwel altijd voor plezierschepen die groter zijn dan 25 meter en beroepsschepen met een lengte tussen de 20 en 40 meter. Het Groot Vaarbewijs geldt bijna altijd voor beroepsschepen die groter zijn dan 40 meter en voor passagiersschepen.

Klein vaarbewijs
Als je bedrijfsmatig vaart, heb je doorgaans het groot vaarbewijs nodig. In de pleziervaart is meestal het klein vaarbewijs voldoende.

marifoon
Ooit wel eens over nagedacht waar het woord marifoon vandaan komt? 't Is eigenlijk heel simpel een samentrekking van de woorden maritieme telefoon. De marifoon is een belangrijk veiligheidsmiddel aan boord. Vooral op de doorgaande vaarwegen, waar beroeps- en pleziervaart elkaar kruisen, is de marifoon het communicatiemiddel bij uitstek

Marcom B
(Marcom B) GMDSS staat voor Global Maritime Distress and Safety System, ofwel Wereldwijd Maritiem Nood- en Veiligheidssysteem. Als je op zee vaart of plannen daartoe hebt en je wilt een marifoon gaan gebruiken in de zogeheten zeevaartuitvoering, dan kun je bij een marifoon deze speciale apparatuur aan boord hebben. Denk bijvoorbeeld aan DSC-marifoon GMDSS-portofoon, MF-HF, EPIRB en SATCOM.

portofoon
Een maritieme VHF-portofoon (Very High Frequency) mag je, voor de veiligheid, in de pleziervaart gebruiken in plaats van een marifoon. Het gebruik van de portofoon geldt uitsluitend voor de Nederlandse wateren. In andere landen kunnen weer andere regels gelden. Realiseer je wel dat het bereik en de kwaliteit van de verbinding met een portofoon slechter is dan die van een marifoon.

Radar
Radar staat namelijk voor 'Radio Detection And Ranging' en dat betekent 'radio-opsporing en plaatsbepaling'. Weet je meteen waar het ongeveer om gaat. De radar is een systeem waarmee je de aanwezigheid, de afstand en de richting van voorwerpen vaststelt. Dat doe je met behulp van elektromagnetische golven. In de scheepvaart wordt de radar veelvuldig gebruikt.