Kopie van `M4N - Begrippenlijst affiliate marketing`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


M4N - Begrippenlijst affiliate marketing
Categorie: Management > affiliate marketing
Datum & Land: 23/05/2011, NL
Woorden: 53


Adverteerder
Online aanbieder van producten en diensten die zich bij M4N heeft aangesloten en advertenties aanbiedt aan de affiliate Deze advertenties kunnen door de aangesloten affiliates op een website of in een nieuwsbrief worden geplaatst.

Advertentie
banner Verzamelnaam voor advertenties als tekstlinks, banners, advertorials, animated gifs, berekeningsmodules etc Advertenties worden door exploitanten op hun websites geplaatst in daarvoor bestemde zones De advertentie kan door middel van verschillende typen code op een website worden geplaatst

Advertorial
tekstblok, textad, infomercial Vorm van advertentie waarbij een stuk tekst eventueel wordt gecombineerd met een plaatje Advertorials hebben een objectief karakter en daarom over het algemeen een hoge clickthrough. Voorbeeld van een advertorial: Kerstkado's Koop voor 12 december uw kerstkado's online. Bij Otto

Affiliateprogramma
partnerprogramma, online marketing Een affiliate programma is een verzameling vergoedingsmodellen en advertenties waarmee een adverteerder affiliates beloont voor bijvoorbeeld geleverde bezoekers of verkopen

Affiliate
exploitant, webmaster, publisher Een beheerder van een website of nieuwsbrief die zich aansluit bij een affiliate programma om via een advertentie op de eigen site een vergoeding voor doorgestuurde bezoekers te ontvangen

Banner
Traditionele vorm van advertentie, waarbij grafische vormgeving centraal staat Een banner kan worden opgemaakt in verschillende formaten en verschillende vormen, en kan zowel een statische illustratie als een bewegend beeld zijn Een button is een verkleinde vorm van de banner.

Bedrijf
Elke (rechts)persoon die BTW-plichtig is en een BTW-nummer heeft, wordt in M4N aangeduid als bedrijf en is daarmee verplicht het bedrijfsprofiel in te vullen

Blokkeren
Het door een adverteerder uitsluiten van affiliates van toegang tot advertentiemateriaal

Bureau
mediabureau Een (media)bureau beheert affiliate- en partnerprogramma's van adverteerders

Cashback
Cashback-sites zijn sites met links naar verschillende online aanbieders Wanneer een bezoeker via een van deze links iets koopt bij een webwinkel, wordt een gedeelte van het aankoopbedrag als "cashback"-korting op de Cashback-site opgeslagen Wanneer dit opgeslagen bedrag een bepaald minimum heeft bereikt, wordt het uitgekeerd aan de bezoeker in...

Click
klik, bezoeker Een click is een door M4N geregistreerde klikactie van een bezoeker op een link op de pagina van een affiliate die leidt naar een pagina van een adverteerder

Clickthrough
Doorklik, CTR Men spreekt van clickthrough of 'doorklik' als een bezoeker op een banner (of ander soort advertentie) klikt en daarmee de achterliggende pagina opvraagt Deze pagina kan productinformatie bevatten, maar ook bijvoorbeeld een enquête Het aantal maal dat advertenties zijn aangeklikt door bezoekers als percentage van het totaal aan...

Cookie
Een klein bestand dat soms wordt meegezonden bij het tonen van een webpagina Vaak zijn cookies bedoeld om gebruikers te identificeren

Conversie
Conversie is het overgaan van een bezoeker tot een bepaalde actie, bijvoorbeeld het invullen van een formulier of het kopen van een product Een hoge conversie betekent dat veel bezoekers overgaan tot een aankoop

Code
Code is de taal die de exploitant gebruikt om een advertentie op zijn of haar site te plaatsen In het netwerk van M4N kan de exploitant verschillende typen code gebruiken. Zie de FAQ-pagina Welke code moet ik op mijn site plaatsen?

CPC
Inkomsten of uitgaven per click of bezoeker. Cost Per Click

CPA
Inkomsten of uitgaven per Actie. Cost Per Action

CPM
Inkomsten of uitgaven per 1000 views Cost Per Mille (mille = Latijn voor duizend) impressions

CPL
Inkomsten of uitgaven per lead. Cost Per Lead

CPO
CPS Inkomsten of uitgaven per order of sale. Cost per Order or Sale

CR
Conversieratio Het percentage van het aantal clicks dat tot een daadwerkelijk resultaat leidt, zoals het kopen van een artikel, het invullen van een formulier of het achterlaten van een e-mailadres

Datafeed
datafile, databestand, productbestand, productfeed Datafeeds zijn bestanden waarin de gehele of gedeeltelijke inventaris van een webwinkel is opgenomen Affiliates kunnen Datafeeds gebruiken om vanuit hun pagina's te verwijzen naar alle producten die in het databestand zijn opgenomen. Vanwege de bestandsgrootte en de omvang van het dataverkeer...

Deeplink
dieplinken, deeplink Een deeplink is een link die vanaf de pagina van de affiliate direct naar achterliggende (product)pagina's van een adverteerder voert

eCPM
(effective Cost Per Mille) Op basis van de views, clicks en-of leads gegenereerde omzet terugberekend naar kosten (adverteerder) danwel opbrengsten (affiliate) per 1.000 views. Uitgebreide uitleg is te vinden op de eCPC pagina

eCPL
(effective Cost Per Lead) De opbrengst of uitgave per lead, een bepaalde geregistreerde actie van een bezoeker (bijvoorbeeld het invullen van een formulier) Dit getal wordt terugberekend door de totale inkomst of uitgave van de leads te delen door het aantal leads. Zie ook de pagina overeCPC.

eCPC
(effective Cost Per Click) De gemiddelde opbrengst of uitgave per geleverde of ontvangen bezoeker Dit bedrag kan per affiliate behoorlijk verschillen De eCPC wordt bepaald aan de hand van de in M4N betaalde vergoedingen Vergoedingen kunnen worden gegeven per view, click, lead en-of commissie over de verkoop sale

Exploitant
affiliate, webmaster Een exploitant is een eigenaar van één of meer websites die zich heeft aangesloten by M4N om advertenties op zijn of haar site(s) te plaatsen

Fingerprint Tracking
Tracking Fingerprint Tracking is een methode om leads te kunnen meten ondanks dat het cookie dat is verstuurd op het moment dat de bezoeker op de site van de affiliate op een advertentie heeft geklikt, verwijderd is Als er geen cookie meer is, worden het IP-adres en de user agent van de klant vergeleken met die van clicks in de database van M4N...

Functioneel script
script, java-script Vorm van advertentie, waarbij een activiteit van de gebruiker centraal staat Denk hierbij aan een inschrijfformulier, zoekmachine of berekeningsformulier Bij deze vorm wordt in de HTML-code altijd een "form action" opgenomen

Get Paid To
opt-in Get Paid To read, click of search (GPT), is het betaald krijgen voor het lezen van mails, of klikken op advertenties Door middel van deze optie, ook wel opt-in genoemd, kiest de ontvanger ervoor om te worden beloond voor het lezen van reclame

HTML code
Taal die vaak gebruikt wordt om internetpagina's te schrijven en op te maken Voor advertenties wordt HTML code met name gebruikt in sites met een eigen bannermanagementsysteem, of in nieuwsbrieven In andere websites kan ook gebruik worden gemaakt van javascript Voorbeeld van een HTML (statische link) code is: http://clicks.m4n.nl/_r?affidse...

Javascript code
Javascript, Dynamische code Javascript is een taal die de HTML-code van een website bij elk bezoek dynamisch opbouwt Als javascript wordt gebruikt voor het plaatsen van een advertentie, wordt de advertentie elke keer opnieuw opgehaald en dus ververst. Door te kiezen voor het gebruik van zones kan de affiliate de advertentie wijzigen in het s...

Keuren
Leads keuren Het door een adverteerder beoordelen van een lead die in het M4N-netwerk heeft plaatsgevonden De adverteerder kan alle leads afzonderlijk goedkeuren, afkeuren of laten staan voor een latere beoordeling

Lead
leads Een lead is bij M4N een bepaalde vastgestelde actie op de website van een adverteerder, waarvoor een bepaalde vergoeding kan worden gegeven Deze lead kan een aankoop zijn bij de adverteerder, maar ook bijvoorbeeld het aanvragen van een gratis brochure Een adverteerder kan voor een lead een procentuele vergoeding of een vaste vergoeding ...

Leadprogramma
Een leadprogramma is een vergoedingsmodel voor een bepaalde actie van bezoekers die door een affiliate zijn doorgestuurd Wanneer deze actie wordt voltooid, wordt nagegaan door welke affiliate de bezoeker is doorgestuurd, en krijgt deze affiliate betaald Het leadprogramma heeft een omschrijving en een vergoeding (percentage of vast bedrag) met e...

M4Dart
M4Dart is een product van M4N waarmee extra gegevens kunnen worden gemeten die betrekking hebben op de resultaten van een bepaalde zone Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor eigen gebruik of voor meting van conversie

Partner
partners Een partner is een affiliate die advertenties heeft geplaatst van een adverteerder

Pixel
registratiecode De "pixel" is de code die op de bedankpagina van een adverteerder wordt geplaatst om een lead van een via M4N doorgestuurde bezoeker te registreren Deze code bestaat vaak uit een onzichtbare afbeelding van 1 pixel, waarvan de variabelen het registratiemechanisme in M4N activeren

Pop-up
popup, pop-up, popunder, pop-under Een pop-up is een vorm van advertentie een klein scherm dat automatisch als nieuw venster (in een aparte browserwindow) wordt getoond bij het betreden van een website Sommige pop-ups verdwijnen na een vooraf vastgesteld aantal seconden; andere moeten door de bezoeker zelf worden gesloten Een pop-under vers...

Profiel
Overzicht met de basisgegevens van een aangesloten affiliate of adverteerder Het profiel is alleen door de gebruiker zelf in te zien en te wijzigen

Proxy
Een proxy is een centrale computer die tussen de computers van de bezoekers en het internet zit

Public
De optie public betekend dat de adverteerder voor iedere affiliate zichtbaar is, en dat van deze adverteerder alle advertenties te plaatsen zijn Zie tailormade voor de mogelijkheid om niet automatisch toestemming te geven aan exploitanten om advertenties te plaatsen

Referrer
De referrer is de uit de browser van de gebruiker gelezen URL van de pagina waarop een advertentie of andere promotie-uiting van een adverteerder is vertoond

Sale
Een sale is een lead waarbij een bezoeker via de site van een affiliate een product of dienst heeft aangeschaft op de site van een adverteerder

Score
De score is een aantal statistieken waarmee adverteerders of affiliates met elkaar kunnen worden vergeleken Deze score wordt bepaald op basis van gerealiseerde omzet, clicks en eCPC Daarnaast kunnen gebruikers op elkaar stemmen Deze factoren worden samen gewogen om de score te maken. Op de pagina Score kunt u uw scores bekijken

Snelle code
Snelle code is code die u kunt gebruiken als u geen zones wilt aanmaken en direct advertentielinks wilt plaatsen Snelle code geeft alleen deeplinks; geen codes naar plaatjes In de statistieken staan alle clicks op een snelle code samen weergegeven Er is dus geen onderscheid in de statistieken te maken op welke link er is geklikt Natuurlijk ...

Special deal
In M4N heeft de adverteerder de mogelijkheid met 1 of meerdere affiliates 1-op-1 deals te maken Deze special deals staan los van de overige advertenties die voor alle affiliates beschikbaar zijn Met een special deal kunnen specifieke affiliates (extra) worden vergoed per 1.000 views en-of per click De beloning per lead blijft voor iedereen ge...

Tailormade
Met de optie "tailormade" kan een adverteerder ervoor kiezen advertenties niet voor iedere affiliate beschikbaar te maken De advertenties zijn alleen te plaatsen na aanvraag bij en goedkeuring door de adverteerder Door voor de optie public te kiezen kunnen adverteerders affiliates vrij laten om advertenties te plaatsten

Tekstlink
Een tekstlink is een advertentie in de vorm van een woord of korte zin Deze link verwijst vanaf de site van de affiliate naar de site van de adverteerder Een tekstlink is tussen de tekst van de website van de affiliate te plaatsen, en past daardoor goed in de layout van de site Een adverteerder bij M4N moet 15-20 tekstlinks aanmaken, waarvan ...

User agent
De user agent is een indicatie van de manier die de bezoeker gebruikt om de website te zien Over het algemeen betekent dit de browser die wordt gebruikt

Vergoeding
Door de adverteerder vastgestelde commissie per geregistreerde view, click, lead of sale Deze commissie wordt onderverdeeld in een vergoeding voor de affiliate en een vergoeding voor M4N Deze vergoeding kan variëren per adverteerder, per programma én per advertentie

View
view, impressie Aantal keer dat een advertentie van een adverteerder op de site van een affiliate wordt vertoond aan een bezoeker. Let op Voor statische links kunnen geen views worden gemeten

Zone
advertentiezone, promotieruimte, promotiezone Een zone is een plaats op de site van een affiliate waar ruimte is voor een advertentie Alle zones die de affiliate heeft aangemaakt zijn direct in M4N te bekijken en beheren door op de homepage in het menu aan de linkerkant op Zones te klikken Door gebruik te maken van IFrame- of javascript-code ...