Kopie van `Woordenlijst genees- en verpleegkunde`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Woordenlijst genees- en verpleegkunde
Categorie: Medisch > genees- en verpleegkunde
Datum & Land: 25/07/2011, BE
Woorden: 442


abces
etterverzameling

abdominaal
m.b.t. de buik

abortus
vruchtafdrijving

absorptie
opname, opslorping

abrasio
schaafwonde acceleratieversnelling

ACLS
afk. Advanced Cardiac Life Support

acuut
plots opkomend

agitatie
verwardheid

AIDS
afk. Acquired Immuno Deficiency Syndrome: een virale ziekte die het afweerstelsel ondermijnt

airway
ademweg

ALS
afk. Advanced Life Support

alveool
luchtblaasje, eindvertakking van de luchtwegen

ambulance
ziekenwagen

ambulancier
(officiële term) hulpverlener-ambulancier

amplitude
golfhoogte

amputatie
afzetting van een lichaamsdeel

anafylaxis (shock)
uitgesproken allergische reactie

anatomie
wetenschap die de (op)bouw van het lichaam bestudeert

anatomische houding
houding waarbij de patiënt rechtop staat

angor
pijn of zwaartegevoel in de hartstreek door zuurstoftekort van het hart

anisocorie
ongelijke pupillen

anterieur
m.b.t. de voorzijde

antigenen
stoffen die het afweerstelsel aanzetten tot de vorming van antilichamen

antilichamen
eiwitten die door het afweerstelsel aangemaakt worden om antigenen onschadelijk te maken

anus
aars

aorta
grote lichaamsslagader

appendicitis
ontsteking van de blindedarm

appendix
blindedarm

arteriole
kleine slagader

arterie
slagader

articulair
m.b.t. een gewricht

arythmie
onregelmatig ritme

aspireren
opzuigen

asystolie
afwezigheid van elektrische hartactiviteit

atrium
voorkamer van het hart

auditief
m.b.t. het gehoor

auscultatie
onderzoeken door te beluisteren

autonoom
niet gecontroleerd door het bewustzijn

avulsie
afrukking

axilla
oksel

BABI
afk. Belgian Association of Burn Injuries

bacterie
microbe

BD
afk. bloeddruk

BESEDIM
afk. Belgian Society of Emergency and Disaster Medicine

bilateraal
beiderzijds

biologisch
m.b.t. de levende wezens

blast
schokgolf

BLS
afk. Basic Life Support

brachiaal
m.b.t. de arm

brady-
(gebruikt in samenstelling met een ander woord) traag

bradycardie
trage hartslag

bradypnoe
trage ademhaling

breathing
ademen

bronchitis
ontsteking van de luchtwegen

bronchus
luchtweg

bw
afk. brandweer

canule
pijpje, buisje

capillair
haarvat

cardiaal
m.b.t. het hart

cardiopulmonair
m.b.t. hart en longen

cardiovasculair
m.b.t. het hart- en bloedvatenstelsel

CARA
afk. Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoening

carotis (arteria)
slagader in de hals

caudaal
naar het onderste deel (voeten) van het lichaam toe

centraal zenuwstelsel
hersenen en ruggemerg

centrale 100
(officiële term) hulpcentrum 100

centralist
(officiële term) aangestelde van het hulpcentrum 100

cerebellum
kleine hersenen

cerebraal
m.b.t. de hersenen

cerebrospinaal
m.b.t. de hersenen en het ruggemerg

cervicaal
m.b.t. de nek

chemisch
scheikundig

chronisch
langdurend

circulatoir
m.b.t. het hart- en bloedvatenstelsel

civiel
burgerlijk

clavicula
sleutelbeen

CO
afk. voor koolstofmonoxide

CO2
afk. voor koolzuurgas

coccyx
staartbeen

colon
dikke darm

coma
toestand van bewusteloosheid

complicatie
verwikkeling

concussie
(hersen)schudding

conductie
geleiding

conjunctiva
slijmvlies van het oog

contusie
kneuzing

convulsie
stuipaanval

cornea
hoornvlies van het oog

coronair
m.b.t. de kransslagader

costaal
m.b.t. een rib

CPR
afk. CardioPulmonaire Reanimatie

craniaal
m.b.t. de schedel

cranium
schedel

CVA
afk. Cerebraal Vasculair Accident

cyanose
blauwverkleuring

deceleratie
vertraging

decubitus
neerliggen in ventrale, dorsale of laterale houding

defibrillatie
het onderbreken van een fibrillatie

delirium (tremens)
(dronkemans)waanzin

dentaal
m.b.t. de tanden