Kopie van `Leon Boog`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Leon Boog
Categorie: Planten en dieren > Vogellijst
Datum & Land: 23/03/2012, NL
Woorden: 168


Aalscholver
Latijnse naam: Phalacrocorax carbo, Engelse naam: Great Cormorant, Familie: Aalscholvers

Baardman
Latijnse naam: Panurus biarmicus, Engelse naam: Bearded Parrotbill, Familie: Mezen

Bergeend
Latijnse naam: Tadorna tadorna, Engelse naam: Common Shelduck, Familie: eendachtige

Blauwe kiekendief
Latijnse naam: Circus cyaneus, Engelse naam: Northern Harrier, Familie: Roofvogels

Blauwe reiger
Latijnse naam: Ardea cinerea, Engelse naam: Grey Heron, Familie: Reigers

Blauwborst
Latijnse naam: Luscinia svecica, Engelse naam: Bluethroat, Familie: Lijsters

Bonte strandloper
Latijnse naam: Calidris alpina, Engelse naam: Dunlin, Familie: Strandlopers-snippen

Bontbekplevier
Latijnse naam: Charadrius hiaticula, Engelse naam: Common Ringed Plover, Familie: Plevieren

Boomvalk
Latijnse naam: Falco subbuteo, Engelse naam: Eurasian Hobby, Familie: Roofvogels

Bonte kraai
Latijnse naam: Corvus albus, Engelse naam: Pied Crow, Familie: Kraaien

Boomklever
Latijnse naam: Sitta europaea, Engelse naam: Wood Nuthatch, Familie: Boomklevers

Boomkruiper
Latijnse naam: Certhia brachydactyla, Engelse naam: Short-toed Tree-Creeper, Familie: Boomkruipers

Boerenzwaluw
Latijnse naam: Hirundo rustica, Engelse naam: Barn Swallow, Familie: Zwaluwen

boompieper
Latijnse naam: Anthus caffer, Engelse naam: Bush Pipit, Familie: Piepers

Brandgans
Latijnse naam: Branta leucopsis, Engelse naam: Barnacle Goose, Familie: eendachtige

Brilduiker
Latijnse naam: Bucephala clangula, Engelse naam: Common Goldeneye, Familie: eendachtige

Bruine kiekendief
Latijnse naam: Circus aeruginosus, Engelse naam: Western Marsh-Harrier, Familie: Roofvogels

Buizard
Latijnse naam: Buteo buteo, Engelse naam: Common Buzzard, Familie: Roofvogels

Casarca
Latijnse naam: Tadorna ferruginea, Engelse naam: Ruddy Shelduck, Familie: eendachtige

Dodaars
Latijnse naam: Tachybaptus ruficollis, Engelse naam: Little Grebe, Familie: Futen

Drieteenstrandloper
Latijnse naam: Calidris alba, Engelse naam: Sanderling, Familie: Strandlopers-snippen

Dwergmeeuw
Latijnse naam: Larus minutus, Engelse naam: Little Gull, Familie: Meeuwen

Dwergstern
Latijnse naam: Sterna albifrons, Engelse naam: Little Tern, Familie: Sternen

Eider
Latijnse naam: Somateria mollissima, Engelse naam: Common Eider, Familie: eendachtige

Ekster
Latijnse naam: Pica pica, Engelse naam: Black-billed Magpie, Familie: Kraaien

Europese Flamingo
Latijnse naam: Phoenicopterus roseus, Engelse naam: Greater Flamingo, Familie: Flamingo's

Fazant
Latijnse naam: Phasianus colchicus, Engelse naam: Common Pheasant, Familie: Phasiannidae

Fitis
Latijnse naam: Phylloscopus trochilus, Engelse naam: Willow Warbler, Familie: Zangers

Fuut
Latijnse naam: Podiceps cristatus, Engelse naam: Great Crested Grebe, Familie: Futen

Geoorde Fuut
Latijnse naam: Podiceps nigricollis, Engelse naam: Black-necked Grebe, Familie: Futen

Gele kwikstaart
Latijnse naam: Motacilla flava, Engelse naam: Yellow Wagtail, Familie: Kwikstaarten

Geelgors
Latijnse naam: Emberiza citrinella, Engelse naam: Yellowhammer, Familie: Gorzen

gierzwalum
Latijnse naam: Apus apus, Engelse naam: Common Swift, Familie: Gierzwaluwen

Goudplevier
Latijnse naam: Pluvialis apricaria, Engelse naam: Eurasian - European Golden-Plover, Familie: Plevieren

Goudhaan
Latijnse naam: Regulus regulus, Engelse naam: Goldcrest, Familie: Zangers

Grauwe Gans
Latijnse naam: Anser anser, Engelse naam: Greylag Goose, Familie: eendachtige

Grote Canadese Gans
Latijnse naam: Branta canadensis, Engelse naam: Canada Goose, Familie: eendachtige

Grote Zaagbek
Latijnse naam: Mergus merganser, Engelse naam: Common Merganser, Familie: eendachtige

Grote Bonte Specht
Latijnse naam: Dendrocopos major, Engelse naam: Great Spotted Woodpecker, Familie: Spechten

Groene specht
Latijnse naam: Picus viridis, Engelse naam: Eurasian Green Woodpecker, Familie: Spechten

Grutto
Latijnse naam: Limosa limosa, Engelse naam: Black-tailed Godwit, Familie: Strandlopers-snippen

Groenpootruiter
Latijnse naam: Tringa nebularia, Engelse naam: Common Greenshank, Familie: Strandlopers-snippen

Grote Mantelmeeuw
Latijnse naam: Larus marinus, Engelse naam: Great Black-backed Gull, Familie: Meeuwen

Grote Stern
Latijnse naam: Sterna sandvicensis, Engelse naam: Sandwich Tern, Familie: Sternen

Grote zilverreiger
Latijnse naam: Ardea alba, Engelse naam: Great Egret, Familie: Reigers

Grote Lijster
Latijnse naam: Turdus viscivorus, Engelse naam: Mistle Thrush, Familie: Lijsters

Grasmus
Latijnse naam: Sylvia communis, Engelse naam: Common Whitethroat, Familie: Zangers

Grote gele kwikstaart
Latijnse naam: Motacilla cinerea, Engelse naam: Grey Wagtail, Familie: Kwikstaarten

Graspieper
Latijnse naam: Anthus pratensis, Engelse naam: Meadow Pipit, Familie: Piepers

Groenling
Latijnse naam: Carduelis chloris, Engelse naam: European Greenfinch, Familie: Vinken

Halsbandparkiet
Latijnse naam: Psittacula krameri, Engelse naam: Rose-ringed Parakeet, Familie: Papagaaien

Havik
Latijnse naam: Accipiter gentilis, Engelse naam: Northern Goshawk, Familie: Roofvogels

Heggenmus
Latijnse naam: Prunella modularis, Engelse naam: Hedge Accentor, Familie: Heggenmussen

Holenduif
Latijnse naam: Columba oenas, Engelse naam: Stock Pigeon, Familie: Duiven

Houtduif
Latijnse naam: Columba palumbus, Engelse naam: Common Wood-Pigeon, Familie: Duiven

Huiszwaluw
Latijnse naam: Delichon urbica, Engelse naam: Northern House-Martin, Familie: Zwaluwen

Huismus
Latijnse naam: Passer domesticus, Engelse naam: House Sparrow, Familie: Mussen

IJseend
Latijnse naam: Clangula hyemalis, Engelse naam: Long-tailed Duck, Familie: eendachtige

Ijsvogel
Latijnse naam: Alcedo atthis, Engelse naam: Common Kingfisher, Familie: Ijsvogels

IJsduiker
Latijnse naam: Gavia immer, Engelse naam: Common Loon, Familie: Duikers

Indische Gans
Latijnse naam: Anser indicus, Engelse naam: Bar-headed Goose, Familie: eendachtige

Kanoet
Latijnse naam: Calidris tenuirostris, Engelse naam: Great Knot, Familie: Strandlopers-snippen

Kauw
Latijnse naam: Corvus monedula, Engelse naam: Eurasian Jackdaw, Familie: Kraaien

Kemphaan
Latijnse naam: Philomachus pugnax, Engelse naam: Ruff, Familie: Strandlopers-snippen

Keep
Latijnse naam: Fringilla montifringilla, Engelse naam: Brambling, Familie: Vinken

Kievit
Latijnse naam: Vanellus vanellus, Engelse naam: Northern Lapwing, Familie: Plevieren

Kleine Zwaan
Latijnse naam: Cygnus bewickii, Engelse naam: Bewick's Swan, Familie: eendachtige

Kluut
Latijnse naam: Recurvirostra avosetta, Engelse naam: Pied Avocet, Familie: Kluten

Kleine plevier
Latijnse naam: Charadrius dubius, Engelse naam: Little Ringed Plover, Familie: Plevieren

Kleine alk
Latijnse naam: Aethia pusilla, Engelse naam: Least Auklet, Familie: Alken

Kleine zilverreiger
Latijnse naam: Egretta garzetta, Engelse naam: Little Egret, Familie: Reigers

Kleine karekiet
Latijnse naam: Acrocephalus scirpaceus, Engelse naam: Eurasian Reed-Warbler, Familie: Zangers

Kneu
Latijnse naam: Carduelis cannabina, Engelse naam: Eurasian Linnet, Familie: Vinken

Kolgans
Latijnse naam: Anser albifrons, Engelse naam: Greater White-fronted Goose, Familie: eendachtige

Koekoek
Latijnse naam: Cuculus canorus, Engelse naam: Common Cuckoo, Familie: Koekoeken

Kokmeeuw
Latijnse naam: Larus ridibundus, Engelse naam: Black-headed Gull, Familie: Meeuwen

Koperwiek
Latijnse naam: Turdus iliacus, Engelse naam: Redwing, Familie: Lijsters

Koolmees
Latijnse naam: Parus major, Engelse naam: Great Tit, Familie: Mezen

Krakeend
Latijnse naam: Anas strepera, Engelse naam: Common Gadwall, Familie: eendachtige

Krooneend
Latijnse naam: Netta rufina, Engelse naam: Red-crested Pochard, Familie: eendachtige

Kramsvogel
Latijnse naam: Turdus pilaris, Engelse naam: Fieldfare, Familie: Lijsters

Kruisbek
Latijnse naam: Loxia curvirostra, Engelse naam: Red Crossbill, Familie: Vinken

Kuifeend
Latijnse naam: Aythya fuligula, Engelse naam: Tufted Duck, Familie: eendachtige

Kuifmees
Latijnse naam: Lophophanes cristatus, Engelse naam: Crested Tit, Familie: Mezen

Lelkievit
Latijnse naam: Vanellus senegallus, Engelse naam: Wattled Lapwing, Familie: Plevieren

Lepelaar
Latijnse naam: Platalea leucorodia, Engelse naam: Eurasian Spoonbill, Familie: Lepelaars

Matkop
Latijnse naam: Poecile montanus, Engelse naam: Willow Tit, Familie: Mezen

Meerkoet
Latijnse naam: Fulica atra, Engelse naam: Common Coot, Familie: Rallen

Merel
Latijnse naam: Turdus merula, Engelse naam: Eurasian Blackbird, Familie: Lijsters

Middelste Zaagbek
Latijnse naam: Mergus serrator, Engelse naam: Red-breasted Merganser, Familie: eendachtige

Nachtegaal
Latijnse naam: Luscinia megarhynchos, Engelse naam: Common Nightingale, Familie: Lijsters

Nijlgans
Latijnse naam: Alopochen aegyptiacus, Engelse naam: Egyptian Goose, Familie: eendachtige

Nonnetje
Latijnse naam: Mergellus albellus, Engelse naam: Smew, Familie: eendachtige

Oeverloper
Latijnse naam: Actitis hypoleucos, Engelse naam: Common Sandpiper, Familie: Strandlopers-snippen

Oeverzwaluw
Latijnse naam: Riparia riparia, Engelse naam: Sand Martin, Familie: Zwaluwen

Ooievaar
Latijnse naam: Ciconia ciconia, Engelse naam: White Stork, Familie: Ooievaren

Patrijs
Latijnse naam: Perdix perdix, Engelse naam: Grey Partridge, Familie: Phasiannidae

Paap
Latijnse naam: Saxicola rubetra, Engelse naam: Whinchat, Familie: Lijsters

Pijlstaart
Latijnse naam: Anas acuta, Engelse naam: Northern Pintail, Familie: eendachtige

Pimpelmees
Latijnse naam: Cyanistes caeruleus, Engelse naam: Blue Tit, Familie: Mezen