Kopie van `Vereniging Theo Belterman`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Vereniging Theo Belterman
Categorie: Planten en dieren > Vogellijst
Datum & Land: 23/03/2012, NL
Woorden: 14


Appelvink
Coccothraustes coccothraustes, Engels: Hawfinch

Dwerggans
Anser erythropus, Engels: Lesser White-fronted Goose

Dwergmeeuw
Larus minutus, Engels: Little Gull

Dwergstern
Sterna albifrons, Engels: Little Tern

Dwerguil
Glaucidium passerinum, Engels: Pygmy Owl

Ekster
Pica pica, Engels: Magpie

Fuut
Podiceps cristatus, Engels: Great Crested Grebe.

Kievit
Vanellus vanellus, Engels: Northern Lapwing

Oeverloper
Actitis hypoleucos, Engels: Common Sandpiper

Oeraluil
Strix uralensis, Engels: Ural Owl

Oeverzwaluw
Riparia riparia, Engels: Sand Martin

Smient
Anas penelope, Engels: Eurasian Wigeon

Tjiftjaf
Phylloscopus collybita, Engels: Chiffchaff

Wulp
Numenius arquata, Engels: Eurasian Curlew