Kopie van `Grand Café Groeneveld `

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Grand Café Groeneveld
Categorie: Landbouw, voedsel en voedselverwerking > Grand Café en Restaurant
Datum & Land: 03/04/2012, NL
Woorden: 35


Ambachtelijk
Men noemt een product ambachtelijk als het op de originele of traditionele manier gemaakt is

Ambitieus
ijverig

Biologisch
is een verzamelnaam voor landbouwmethoden en voedingsmiddelen die voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van milieu, natuur en landschap, het welzijn van dieren en productiemethoden.

Biologisch dynamisch
een productiemethode waarin bodemvruchtbaarheid en versterking van de natuurlijke groei centraal staan

Biologische landbouw en voeding
is een verzamelnaam voor landbouwmethoden en voedingsmiddelen die voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van milieu, natuur en landschap, het welzijn van dieren en productiemethoden

Boer
een algemene aanduiding voor iemand die in zijn levensonderhoud (en dat van zijn gezin) voorziet door het houden van vee en-of het bebouwen van land

Buffet
een manier om aan gasten eten aan te bieden. Er staat een tafel met allemaal verschillende hapjes. Iedereen loopt met een bord langs de tafels en schept het eten op.

Diervriendelijk
denkend aan de situatie van een dier

Duurzaam ondernemen - is op te splitsen in drie dimensies: de normen en waarden waar een bedrijf voor staat, de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf, de maatschappelijke betrokkenheid van een bedrijf


Gastvrij
gul in het onthalen of herbergen van gasten

Grand Café
een uitgaansgelegenheid waar men een maaltijd of drankje kan nuttigen

Keuken
een ruimte waarin mensen hun voedsel bereiden

Kwaliteit
een synoniem voor eigenschap, maar wordt vaak gebruikt om aan te duiden of iets of iemand aan zijn doel beantwoordt

Landbouw
het geheel van economische activiteiten waarbij het natuurlijke milieu wordt aangepast ten behoeve van de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik

Landelijk
bij het platteland horend of passend

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) - zie duurzaam ondernemen


Menu
een 'script' voor het verloop van de gangen in een restaurant. Het menu geeft aan welke gang op welk moment komt

Milieu
het gedeelte van onze fysieke omgeving (levende en niet levende natuur) waarin het menselijk leven en het menselijk bestaan mogelijk is en plaatsvindt

Particulier
persoon die voor eigen gebruik koopt, verkoopt, huurt, enzovoort.

People
De manier van werken en omgaan met elkaar en de maatschappij in ruimere zin. Thema's die hier spelen zijn: armoede, diversiteit en discriminatie, mensenrechten, omkoping en fraude, kinderarbeid en man-vrouw verhoudingen

Planet
Geïnspireerd door de natuur. Van oorspronkelijke, seizoensgebonden, biologische producten tot de prestaties gerekend op het gebied van milieu in de ruime zin: belasting van het milieu, de natuur en het landschap, milieuzorg, ketenbeheer, eco-efficiency, schoner produceren, duurzame technologieontwikkeling

Pleasure
Plezier is het fundament waarop ons bedrijf draait. Plezier van de gasten, personeelstevredenheid en plezier van onze stakeholders om met ons samen te werken. En natuurlijk het plezier dat onze medewerkers eraan beleven om ieder dag weer een perfect product te leveren.

Profit
Een duurzame financiële basis om winstgevende groei te realiseren. Maar ook economische zaken spelen hier een rol zoals werkgelegenheid, investeringen in infrastructuur, locatiebeleid, politieke betrokkenheid, uitbesteding en de economische effecten van de diensten en producten

Restaurant
een uitgaansgelegenheid waar mensen tegen betaling kunnen eten.

Seizoensproducten
voedingsmiddelen die in een bepaald seizoen verkrijgbaar zijn

Streekproducten
voedingsmiddelen die in een bepaalde streek gemaakt worden

Uitgaansgelegenheid
een plek buitenshuis waar men zich kan ophouden om er te ontspannen

Vergaderaccommodatie
een plek waar mensen rustig kunnen vergaderen

Vergaderen
meerdere mensen (meestal van een zelfde organisatie) die met elkaar spreken en-of afspraken maken over de gemeenschappelijke toekomst

Verrassing
iets wat onverwacht komt

Vis
in het water levend, gewerveld dier

Vlees
het spierweefsel van gewervelde dieren dat opgegeten kan worden. In een bredere betekenis omvat het alle dierlijke (met uitzondering van vis) en soms menselijke weefsels inclusief de organen (lever, nieren, enz.)

Voeding
voedsel voor de mens

Voedingsmiddelen
elk soort voeding dat een organisme tot zich neemt. Een voedingsmiddel hoeft geen eenduidige samenstelling te hebben en kan dus bestaan uit meerdere voedingsstoffen.

Zakelijk
betrekking hebbend op een zaak of zaken