Kopie van `Uitgeverij Van In `

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Uitgeverij Van In
Categorie: Onderwijs > begrippenlijst Economie
Datum & Land: 05/04/2012, BE
Woorden: 15


Ambachtsman
Iemand die arbeidsprestaties verricht, waarbij geen of slechts uitzonderlijk goederen geleverd worden. Deze persoon werkt voor eigen rekening.

Btw
Belasting over de toegevoegde waarde. Dit is een indirecte belasting die de consument betaald boven op de aankoop van goederen en diensten.

Evenwichtsprijs
Dit is de prijs die vragers en aanbieders overeenkomen en waartegen evenveel wordt gevraagd als aangeboden. Hier zijn de aangeboden hoeveelheid en gevraagde hoeveelheid gelijk.

Evenwichtshoeveelheid
Dit is de hoeveelheid die de aanbieders aanbieden en vragers vragen bij de evenwichtsprijs.

Sector
Ondernemingen kunnen ingedeeld worden in verschillende sectoren, afhankelijk van de aard van de activiteiten.

Secundaire sector
In de secundaire sector vind je de bedrijven die halfafgewerkte of afgewerkte producten voortbrengen.

Shareholder
aandeelhouder.

Spilindex
Wanneer de prijzen stijgen en inflatie optreedt, gaat men na of een vooraf bepaalde spilindex overschreden wordt. Wordt deze overschreden, dan worden de lonen, wedden, uitkeringen verhoogd.

Substitutiegoed
Een substitutiegoed is een goed dat een ander goed kan vervangen zoals margarine en boter.

Vrij beroep
Iemand die zijn job enkel mag uitoefenen op basis van gevolgde studies en een aantal wettelijke re-gels, die de toegang tot het beroep bepalen. Deze persoon werkt voor eigen rekening.

Vraagoverschot
Er ontstaat een vraagoverschot wanneer de prijs lager ligt dan de evenwichtsprijs. In dit geval wordt er meer gevraagd dan aangeboden.

Vrager
Dit zijn de consumenten die het goed of de dienst vragen.

Werknemer
Iemand die onder gezag van een werkgever en tegen loon arbeid verricht.

Welvaart
Welvaart is de mate waarin de schaarste wordt verminderd, aangezien er meerdere goederen en diensten beschikbaar zijn voor de consument.

Zelfstandige
Iemand die voor eigen rekening werkt en niet onder een baas staat.