Kopie van `Bos en Kuil`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Bos en Kuil
Categorie: Planten en dieren > Plantenlijst
Datum & Land: 11/04/2012, NL
Woorden: 80


Akkerkool
Wetenschappelijke naam: Lapsana communis.

Akkermelkdistel
Wetenschappelijke naam: Sonchus arvensis.

Akkerklokje
Wetenschappelijke naam: Campanula rapunculoides.

Akkerdistel
Wetenschappelijke naam: Cirsium arvense.

Akkerandoorn
Wetenschappelijke naam: Stachys arvensis.

Akkermunt
Wetenschappelijke naam: Mentha arvensis.

Akkerkers
Wetenschappelijke naam: Rorippa sylvestris.

Akkerwinde
Wetenschappelijke naam: Convolvulus arvensis.

Akkervergeet-mij-nietje
Wetenschappelijke naam: Myosotis arvensis.

Akkerviooltje
Wetenschappelijke naam: Viola arvensis.Viooltjesfamilie.

Akkerhoornbloem
Wetenschappelijke naam: Cerastium arvense.

Amerikaanse vogelkers
Wetenschappelijke naam: Prunus serotina.

Amerikaans krenteboompje
Wetenschappelijke naam: Amelanchier lamarckii.

Amerikaanse eik
Wetenschappelijke naam: Quercus rubra.

Amandelwilg
Wetenschappelijke naam: Salix triandra.Wilgenfamilie.

Appel
Wetenschappelijke naam: Malus sylvestris.

Avondkoekoeksbloem
Wetenschappelijke naam: Silene latifolia.

Citroengele honingklaver
Wetenschappelijke naam: Melilotus officinalis.

Dwergviltkruid
Wetenschappelijke naam: Filago minima.

Eenjarige hardbloem
Wetenschappelijke naam: Scleranthus annuus.

Egelboterbloem
Wetenschappelijke naam: Ranunculus flammula.

Egelantier
Wetenschappelijke naam: Roas rubriginosa.

Goudhaver
Wetenschappelijke naam: Trisetum flavescens.

IJle dravik
Wetenschappelijke naam: Anisantha sterilis.

Klein kroos
Wetenschappelijke naam: Lemna minor.Eendenkroosfamilie.Klein streepzaad
Wetenschappelijke naam: Crepis capillaris.

Klein kruiskruid
Wetenschappelijke naam: Senecio vulgaris.

Kleverig kruiskruid
Wetenschappelijke naam: Senecio viscosus.

Klein hoefblad
Wetenschappelijke naam: Tussilago farfara.

Kleine aster
Wetenschappelijke naam: Aster tradescantii.

Kleefkruid
Wetenschappelijke naam: Galium aparine.

Kleine leeuwebek
Wetenschappelijke naam: Chaenorhinum minus.

Klimopereprijs
Wetenschappelijke naam: Veronica hederifolia.

Kleine maagdepalm
Wetenschappelijke naam: Vinca minor.Maagdepalmfamilie.

Klimop
Wetenschappelijke naam: Hedera helix.Klimopfamilie.

Klein springzaad
Wetenschappelijke naam: Impatiens parviflora.Balsemienfamilie.

Kleine ooievaarsbek
Wetenschappelijke naam: Geranium pusillum.

Klein vogelpootje
Wetenschappelijke naam: Ornithopus perpusillus.

Kleine klaver
Wetenschappelijke naam: Trifolium dubium.

Kleine leeuweklauw
Wetenschappelijke naam: Aphanes inexpectata.

Kleine pimpernel
Wetenschappelijke naam: Sanguisorba minor.

Klein tasjeskruid
Wetenschappelijke naam: Teesdalia nudicaulis.

Kleine varkenskers
Wetenschappelijke naam: Coronopus didymus.

Kleine veldkers
Wetenschappelijke naam: Cardamine hirsuta.

Klein kaasjeskruid
Wetenschappelijke naam: Malva neglecta.

Kluwenhoornbloem
Wetenschappelijke naam: Cerastium glomeratum.

Klein bronkruid
Wetenschappelijke naam: Montia fontana.Posteleinfamilie.

Kleine brandnetel
Wetenschappelijke naam: Urtica urens.

Oranje havikskruid
Wetenschappelijke naam: Hieracium aurantiacum.

Sikkelklaver
Wetenschappelijke naam: Medicago falcata.

Sint-Janskruid
Wetenschappelijke naam: Hypericum perforatum.Hertshooifamilie.

Slofhak
Wetenschappelijke naam: Anthoxantum aristatum.

Sleedoorn
Wetenschappelijke naam: Prunus spinosa.

Slipbladige ooievaarsbek
Wetenschappelijke naam: Geranium dissectum.

Slanke sleutelbloem
Wetenschappelijke naam: Primula elatior.Primulafamilie.

Smalle stekelvaren
Wetenschappelijke naam: Dryopteris carthusiana.

Smalle weegbree
Wetenschappelijke naam: Plantago lanceolata.

Spits fonteinkruid
Wetenschappelijke naam: Potamogeton acutifolius.Fonteinkruidfamilie.

Spaanse aak
Wetenschappelijke naam: Acer campestre.

Speerdistel
Wetenschappelijke naam: Cirsium vulgare.

Speenkruid
Wetenschappelijke naam: Ranunculus ficaria.

Spiesmelde
Wetenschappelijke naam: Atriplex prostrata.

Sporkehout
Wetenschappelijke naam: Rhamnus frangula.Wegedoornfamilie.

Theeboompje
Wetenschappelijke naam: Spiraea salicifolia.Rozenfamilie.

Uitstaande melde
Wetenschappelijke naam: Atriplex patula.

Voederwikke
Wetenschappelijke naam: Vicia sativa.

Vogelkers
Wetenschappelijke naam: Prunus padus.

Vogelwikke
Wetenschappelijke naam: Vicia cracca.

Vogelmuur
Wetenschappelijke naam: Stellaria media.

Vroegeling
Wetenschappelijke naam: Erophila verna.

Vroege haver
Wetenschappelijke naam: Aira preacox.

Wegdistel
Wetenschappelijke naam: Onopordum acanthium.

Zeepkruid
Wetenschappelijke naam: Saponaria officinalis.

Zevenblad
Wetenschappelijke naam: Aegopodium podagraria.

Zegekruid
Wetenschappelijke naam: Nicandra physalodes.Nachtschadefamilie.

Zilverschoon
Wetenschappelijke naam: Potentilla anserina.

Zilverhaver
Wetenschappelijke naam: Aira carophyllea.

Zoete kers
Wetenschappelijke naam: Prunus avum.

Zomprus
Wetenschappelijke naam: Juncus articulatus.

Zomereik
Wetenschappelijke naam: Quercus robur.