Kopie van `Bos en Kuil`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Bos en Kuil
Categorie: Planten en dieren > Plantenlijst
Datum & Land: 11/04/2012, NL
Woorden: 434


Aardpeer
Wetenschappelijke naam: Helianthus tuberosus.

Aalbes
Wetenschappelijke naam: Primula rubrum.Ribesfamilie.

Akkerkool
Wetenschappelijke naam: Lapsana communis.

Akkermelkdistel
Wetenschappelijke naam: Sonchus arvensis.

Akkerklokje
Wetenschappelijke naam: Campanula rapunculoides.

Akkerdistel
Wetenschappelijke naam: Cirsium arvense.

Akkerandoorn
Wetenschappelijke naam: Stachys arvensis.

Akkermunt
Wetenschappelijke naam: Mentha arvensis.

Akkerkers
Wetenschappelijke naam: Rorippa sylvestris.

Akkerwinde
Wetenschappelijke naam: Convolvulus arvensis.

Akkervergeet-mij-nietje
Wetenschappelijke naam: Myosotis arvensis.

Akkerviooltje
Wetenschappelijke naam: Viola arvensis.Viooltjesfamilie.

Akkerhoornbloem
Wetenschappelijke naam: Cerastium arvense.

Amerikaanse vogelkers
Wetenschappelijke naam: Prunus serotina.

Amerikaans krenteboompje
Wetenschappelijke naam: Amelanchier lamarckii.

Amerikaanse eik
Wetenschappelijke naam: Quercus rubra.

Amandelwilg
Wetenschappelijke naam: Salix triandra.Wilgenfamilie.

Appel
Wetenschappelijke naam: Malus sylvestris.

Avondkoekoeksbloem
Wetenschappelijke naam: Silene latifolia.

Basterdklaver
Wetenschappelijke naam: Trifolium hybridum.

Beemdlangbloem
Wetenschappelijke naam: Festuca pratensis.

Beklierde kogeldistel
Wetenschappelijke naam: Echinops sphaerocephalus.

Bezemkruiskruid
Wetenschappelijke naam: Senecio inaequidens.

Beemdkroon
Wetenschappelijke naam: Knautia arvensis.

Bernagie
Wetenschappelijke naam: Bernagie officinalis.

Beemdooievaarsbek
Wetenschappelijke naam: Geranium pratense.

Bermooievaarsbek
Wetenschappelijke naam: Geranium pyrenaicum.

Beklierde duizendknoop
Wetenschappelijke naam: Persicaria lapathifolia.

Beuk
Wetenschappelijke naam: Fagus sylvatica.

Bitterzoet
Wetenschappelijke naam: Solanum dulcamare.

Biezeknoppen
Wetenschappelijke naam: Juncus conglomeratus.

Bijvoet
Wetenschappelijke naam: Artemisia vulgare.

Blauwe druifjes
Wetenschappelijke naam: Muscari botryoides.

Blauw glidkruid
Wetenschappelijke naam: Scutellaria galericulata.

Bleke Klaproos
Wetenschappelijke naam: Papaver dubium.Papaverfamilie.

Bonte crocus
Wetenschappelijke naam: Crocus vernus.

Bochtige smele
Wetenschappelijke naam: Deschampsia flexusoa.

Borstelgras
Wetenschappelijke naam: Nardus stricta.Grassenfamilie.

Borstelbies
Wetenschappelijke naam: Isolepis setacea.Cypergrassenfamilie.

Boskruiskruid
Wetenschappelijke naam: Senecio sylvaticus.

Bochtig havikskruid
Wetenschappelijke naam: Hieracium maculatum.

Boerenwormkruid
Wetenschappelijke naam: Tanacetum vulgare.

Bosandoorn
Wetenschappelijke naam: Stachys sylvatica.

Bont kroonkruid
Wetenschappelijke naam: Securigera varia.

Bonte gele dovenetel
Wetenschappelijke naam: Lamiastrum galeobdolon.

Bonte wikke
Wetenschappelijke naam: Vicia villosa.

Boswilg
Wetenschappelijke naam: Salix caprea.

Bosrank
Wetenschappelijke naam: Clematis vitable.Ranonkelfamilie.

Brem
Wetenschappelijke naam: Cystus scoparius.Vlinderbloemenfamilie.

Brede wespenorchis
Wetenschappelijke naam: Epipactis helleborine.Orchideeënfamilie.

Canadese fijnstraal
Wetenschappelijke naam: Conyza canadensis.

Canadese guldenroede
Wetenschappelijke naam: Solidago canadensis.Composietenfamilie.

Canadese populier
Wetenschappelijke naam: Populus x canadensis.

Citroengele honingklaver
Wetenschappelijke naam: Melilotus officinalis.

Dagkoekoeksbloem
Wetenschappelijke naam: Silene dioica.

Dauwbraam
Wetenschappelijke naam: Rubus fructicosus.

Deens lepelblad
Wetenschappelijke naam: Cochlearia danica.

Doornappel
Wetenschappelijke naam: Datura stramonium.

Dolle kervel
Wetenschappelijke naam: Chaerophyllum temulum.Schermbloemenfamilie.

Drijvend fonteinkruid
Wetenschappelijke naam: Potamogeton natans.

Draadereprijs
Wetenschappelijke naam: Veronica filiformis.

Drienerfmuur
Wetenschappelijke naam: Moehringia trinerva.

Driekleurig viooltje
Wetenschappelijke naam: Viola tricolor.

Dwergviltkruid
Wetenschappelijke naam: Filago minima.

Echte valeriaan
Wetenschappelijke naam: Valeriana officinalis.

Echt bitterkruid
Wetenschappelijke naam: Piecris hieracioides.

Echte kamille
Wetenschappelijke naam: Matricaria recutita.

Echte kervel
Wetenschappelijke naam: Anthriscus cerefolium.

Eenjarige hardbloem
Wetenschappelijke naam: Scleranthus annuus.

Egelboterbloem
Wetenschappelijke naam: Ranunculus flammula.

Egelantier
Wetenschappelijke naam: Roas rubriginosa.

Engels raaigras
Wetenschappelijke naam: Lolium perenne.

Fioringras
Wetenschappelijke naam: Agrostis stolonifera.

Fluitekruid
Wetenschappelijke naam: Anthriscus sylvestris.

Framboos
Wetenschappelijke naam: Rubus idaeus.

Gewone vogelmelk
Wetenschappelijke naam: Ornithogalum umbellatum.

Geknikte vossestaart
Wetenschappelijke naam: Alopecurus geniculatus.

Gewoon reukgras
Wetenschappelijke naam: Anthoxanthum odoratum.

Gewoon struisgras
Wetenschappelijke naam: Agrostis capillaris.

Getreepte witbol
Wetenschappelijke naam: Holcus lanatus.

Gewoon langbaardgras
Wetenschappelijke naam: Vulpia myuros.

Gewone bermzegge
Wetenschappelijke naam: Carex spicata.

Gewone waterbies
Wetenschappelijke naam: Eleocharis palustris.

Gewone veldbies
Wetenschappelijke naam: Luzula campestris.

Gewone paardebloem
Wetenschappelijke naam: Taraxacum officinale.

Gekroesde melkdistel
Wetenschappelijke naam: Sonchus asper.

Gele morgenster
Wetenschappelijke naam: Tragopogon pratensis.

Gewone melkdistel
Wetenschappelijke naam: Sonchus oleraceus.

Gewoon biggenkruid
Wetenschappelijke naam: Hypochaeris radicata.

Gewone margriet
Wetenschappelijke naam: Leucanthemum vulgare.

Gewoon duizendblad
Wetenschappelijke naam: Achillea millefolium.

Gewone veldsla
Wetenschappelijke naam: Valerianella locusta.Valeriaanfamilie.

Gewone vlier
Wetenschappelijke naam: Sambucus nigra.Kamperfoeliefamilie.

Gewone ereprijs
Wetenschappelijke naam: Veronics chamaedrys.

Geel walstro
Wetenschappelijke naam: Galium verum.

Gewoon vingerhoedskruid
Wetenschappelijke naam: Digitalis purpurea.

Gewone liguster
Wetenschappelijke naam: Ligustrum vulgare.

Gewone sering
Wetenschappelijke naam: Syringa vulgaris.

Gewone es
Wetenschappelijke naam: Fraxinus exelsior.Olijffamilie.

Gewoon sterrenkroos
Wetenschappelijke naam: Callitriche platycarpa.Sterrenkroosfamilie.