Kopie van `Aquariumgids`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Aquariumgids
Categorie: Planten en dieren > Aquarium Woordenlijst
Datum & Land: 18/04/2012, BE
Woorden: 241


Ionen
Is het positief geladen spreekt men van een kation, is het negatief geladen spreekt men van een anion Stoffen die in water oplosbaar zijn, vormen daar vaak ionen, en wel in paren: een positief geladen (metaal-) ion en een negatief geladen zuurrest-ion

Ippon hi
Een koi waarbij het rood van voor naar achtere doorloopt (ééntonig patroon) en waarbij de rugvin geheel wit is

Iromono
Dus de algemene benaming voor alle metallic kleurige koi

Isobetadine zalf
Isobetadine (merknaam) zalf wordt gebruikt voor de ontsmetting van wonden bij onder andere koi

Jumbo koi
Een prachtige grote koi, van minstens 70 cm groot een soms een hangende buik

Kado
Een omschrijving van een tekening in het koi patroon dat aan de rand of kant van de schub bedoeld wordt

Kado gin
In Kado-Gin heeft enkel de punt van de schub een glinstering, terwijl bij SUDARE-GIN de schittering uitstraalt over de schub

Kage
Dit betekent letterlijk schaduw (of fantoom), verwijzend naar koi met een nevelachtig, netvormig patroon over de witte en-of rode aftekeningen

Kage Hi Utsuri
Bij deze Utsuri ligt er een wazige zwarte schaduw over de rode zones

Kage Shiro Utsuri
Een koi met een zwart-witte Utsuri-tekening waarbij er een Kage-tekening over het wit ligt

Kage Showa
Dit type koi moet de karakteristieke eigenschappen bezitten van de Showa Sanshoku met toevoeging van schaduwen over de witte ondergrond

Kaldness
Dit biologisch filtermedia bestaande uit kunststof die 6 tot 8 mm groot zijn

Kaliumpermangaat
(KP) Wordt ook potassium permangaat genoemd

Kanoko
Kanoko betekent letterlijk 'reebruin', verwijzend naar koi met een gevlekt rood patroon

Kanoko Kohaku
De Hi vlekken van deze Kanoko Kohaku moeten gespikkeld zijn over heel het lichaam met uitzondering de kop

Kanoko Sanke
Een Sanke met een gevlekt rood patroon

Kanoko Showa
een Showa met gespikkeld rood

Karashi
Een benaming voor een soort geel

Karasu
Deze koi is over het hele lichaam veel donkerder dan de WILDE KARPER en geeft de indruk in zwarte lak te zijn gedompeld

Karasugoi
De naam Karasu (raaf) komt van de gelijkenis met de glanzend zwarte veren van raven, maar met dit verschil dat het een zwarte koi met een witte of oranje buik is

Kasane Sumi
Dit is de zwarte vlek op rood, let op niet op wit, bij een Taisho Sanke

Kata moyo
troon dat zich maar één zijde van de koi bevindt noemt men Kata Moyo

Kation
Een ion is een atoom of molecuul dat elektrisch geladen is door een gebrek aan, of overschot van, een of meer elektronen

Kawarimono
Kawarimono behelst ook koi die voortvloeien uit een kruising van twee van de twaalf variëteiten die we reeds beschreven hebben en welke beslist niet kunnen ingedeeld worden in de groep van één der beide ouders

Keukenzout
Bij kamertemperatuur een witte kristallijne stof met een kubische kristalvorm, die goed oplosbaar is in water, dat als het opgelost in water we Na(+) en Cl(-)krijgenKH
Dit is dus de afkorting van carbonaathardheid

Ki
Japans of synoniem voor geel

Ki Bekko
Een koi met zwarte tekeningen op een volledig geel lichaam wordt Ki Bekko genoemd

Ki Goi
Is een koi met een helder gele kleur over het hele lichaam

Ki Matsuba
Een gele koi met een zwarte 'dennenappelvormige' Matsuba-tekening in de schubben

Ki Shusui
Deze gele Shusui met een blauwe ondergrond op de rug (ofgroenachtige rug??) is heden ten dagen zelden te zien

Ki Utsuri
De Ki Utsuri heeft reeds lang geleden de kop opgestoken in de koi-geschiedenis

Kin
Dit is glinsterend metallic goud bij koi, zelfs meestal op hi (rood) tekeningen

Klei
Eén van de hoofdbestanddelen van grond, bestaande uit zeer fijne deeltjes van minerale oorsprong die opzwellen en plakkerig worden als ze water opnemen

Knol
Een bolachtig orgaan dat gewoonlijk ondergronds groeit, maar de schubben (gewijzigde bladeren) van een bol mist; een knol is in wezen een verdikte stengel waarin voedsel is opgeslagen

Koolstofdioxide
Koolstofdioxide is een molecuul en heeft de molecuulformule CO CO 2

Koolzuurgas
Lees het deel dat we bespreken bij CO 2 uit de woordenlijst

Kopersulfaat
Wordt aangewend ter bestrijding van bacteriële infecties, schimmels en parasieten

Korte-bad behandeling
De vis wordt dan meestal apart, in een hospitaaltank of vat

Kristal
Zuivere stoffen zijn meestal in staat tot het vormen van kristallen

Kristalstructuur
De struktuureenheden vormen een drie-dimensionaal rooster

Kruisbloemigen
Kruisbloemigen hebben 4 bloemblaadjes, die in kruisvorm staan

Leguminosen/Leguminosae
De familie der vlinderbloemigen (Leguminosae) bestaan uit planten met bloemen die twee zijdelingse en twee onderstandige vleugels hebben, die samen een kiel vormen

Malachietgroen
Malachietgroenoxalaat (zinkvrij) is een donkergroen poeder dat goed werkzaam is tegen eencellige parasieten en schimmels

Mannelijk
Een plant die geen functionerende vrouwelijke organen heeft en dus geen zaad kan produceren

Metaal-immobilisatie
nt>Letterlijk het immobiliseren van (zware) metalen

Methyleenblauw
Methyleenblauw werd vroeger vaak gebruikt tegen parasieten, maar de laatste jaren steeds minder

Moerasbedfilter
Lees de uitleg over helofytenfilter of moerasplantenfilter

Moerasfilter
Het moerasfilter wordt best zo'n 40 cm diep uitgegraven

Moerasplant
Dit zijn waterplanten die altijd met hun voeten in het water staan

Moerasplantenfilter
Het word zegt al voldoende, dit een type filter dat met waterplanten werkt om het vijverwater te zuiveren

Molecuul
Het bestaat uit atomen die in een vaste rangschikking van chemische bindingen aan elkaar verbonden zijn

Monocotylen
Eén van de klassen van bloeiende planten

Monogetisch
Een parasiet is monogetisch als hij geen tussengastheer nodig heeft om tot het volwassen stadium te komen

Mossen
Niet-bloeiende planten met bladeren van één cel dik en stengels, die wortelhaartjes dragen maar waar geen voedingsvaten in zitten

Moving bed
Movin wil in het Engels bewegen zeggen, van daar naam overname

NaCl
Een synoniem en afkorting voor keukenzout

Natrium
Natrium is een chemisch element met symbool Na en atoomnummer 11

Nerf
Naam voor de vaatbundels die zichtbaar zijn door het oppervlak van een blad of kroonblad

Neutraal
Dit is dus een aanduiding voor water dat zuur of noch basisch is

NH3
Dit is de afkorting van ammoniak

NH4
Dit is de synoniem van ammoniak

Niervormig
Bladvorm

Nitraat
Nitraat is de laatste fase in de stikstofkringloop

Nitriet
Het ontstaan door de omzetting van ammoniak door de nitrosomonas bacteriën

Nitrificatie
De nitrificatie is een biologisch proces waarin nitrificerende bacteriën giftige ammoniak in minder schadelijk nitraat omzet

Nitrificering
Dit is het omzettingsproces dat gebeurt door de aërobe bacteriën van ammonium in nitraten

Nitrobacter
De bacterie zet nitriet om in nitraat

Nitrogenen
Nitrogenen is een verzamelnaam voor moleculen met een stikstofgroep (N) als karakteristieke groep, zoals ammonium (NH4+), ammoniak (NH3), nitriet (NO2) en nitraat (NO3)

Nitrosomonas
Deze bacterie zet ammoniak om in nitriet

NO2
Lees alles bij nitriet

NO3
Lees alles hier over bij Nitraat

Nutriënten
Enkele anorganische verbindingen spelen een belangrijke rol als bouwstof in ecosystemen

Oeverfilter
Deze staat aan de kant van de vijver staat en boven de grond

Ondergedoken waterplanten
Omdat zuurstofplanten meestal onder water staan, noemt men deze ondergedoken waterplanten, waterplaten die altijd onder water moet (en) staan

Ondersoort
Het niveau dat in de plantenclassificatie onder de soort ligt en voornamelijk gebruikt wordt voor wilde populaties: zo kan een soort onderverdeeld worden in twee of meer ondersoorten of subspecies, die meestal een eigen geografisch verspreidingsgeboed hebben, al overlappen de gebieden elkaar soms ook

Opgaand
Bijna rechtop groeiend, steil

Opgericht
Groeiwijze waarbij in elk geval de hoofdtakken min of meer rechtop groeien

Organische stoffen
Een groep stoffen, waarvan het 'molecuulskelet' uit koolstofatomen bestaat

Osmotische waarde
De osmotische waarde geeft aan hoeveel opgeloste stoffen aanwezig zijn in een bepaalde vloeistof

Overblijvende plant
Synoniem voor vaste plant

Pathogeen
Zo zijn dat vb sommige bacteriën als ook bepaalde virussen en schimmels

Penwortel
Een grote wortel, die loodrecht omlaag groeit en is bedoeld om water uit diepere grondlagen te halen

pH
De pH (kleine p, grote H) is de maat voor de zuurgraad van een oplossing en wordt uitgedrukt in de negatieve logaritme van de H+ concentratie in mol-liter

Phenoxetol
Phenoxetol is een olieachtige vloeistof die men veelal gebruikt als verdovingsmiddel en soms als anti-bacterieel middel bij bijvoorbeeld Pseudomonas

Plantenfilter
Planten hebben de mogelijkheid om stoffen uit het water op te nemen

Pluim
Een soort bloeiwijze, technisch gezien een vertakte tros

Polyester
Tuinvijvers uit polyester zijn door hun onderling zorgvuldige afstemming optimale bouwstukken en bekledingen met glasvezelkunststof een sterk bouwelement

Pomp gevoed filter
Deze filter wordt dan via een vijverpomp in de vijver voorzien van het vijverwater

Powerwashed beadfilter
Omdat deze korreltjes drijven zorgen ze voor de mechanische filtratie en vanwege hun grote aanhechtingsoppervlak ook als biologische filtratie

Resistentie
Dit heb je veel bij bacteriële ziektes waar de antibiotica niet meer helpt

Rhizofiltratie
Rhizofilters worden ook wel helofyten filters genoemd

rizoom
Een stengel die over of onder de grond kruipt en ondertussen wortels vormt; meestal zijn ze verdikt en bevatten reservevoedsel

Samengesteldbloemigen
Zie voor meer informatie: Composieten

Scherm
Bloeiwijze waarbij de bloemen op steeltjes staan die uit hetzelfde punt op de stengeltop komen, als de spaken van een paraplu

Schermbloemigen
Een scherm is een bloeiwijze waarbij de bloemen op steeltjes staan, die op de stengel uit één punt komen als de spaken van een paraplu

Schildvormig
Bladvorm

Schutblad
Een blad of bladachtig weefsel dat de zich vormende bloem beschermt en dat voorkomt aan de basis van een bloemsteel of een steel van een bloemtros; ook een deel van het bloemhoofdje van een composiet

Soort
Een groep individuen met grote overeenkomst, die samen vruchtbare nakomelingen (kunnen) krijgen

Spatelvormig
Bladvorm