Kopie van `Zorgcontext - woordenboek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Zorgcontext - woordenboek
Categorie: Medisch > Verpleging en Verzorging
Datum & Land: 26/05/2012, NL
Woorden: 265


amnesie
geheugenverlies

ambulant
zonder dat de patiënt in een ziekenhuis of andere instelling wordt opgenomen

amfetamine
stimulerend middel

AML
acute myeloïde leukemie

amnesie
gedeeltelijk of volledig geheugenverlies

amnestisch syndroom
psycho-organische stoornis met verminderd leervermogen en geheugenverlies voor zaken uit het nabije verleden; voorbeeld is het korsakoffsyndroom

ampulla
kruikje

APD
aminohydroxypropylideendifosfonzuur

apex
top

apoplexie
hersenbloeding

appendix
wormvormig aanhangsel

APZ
algemeen psychiatrisch ziekenhuis

ascensus
het opstijgen

ascites
buikwaterzucht; vocht in de vrije buikholte

asdrukpijn
pijn wanneer in het verloop van de as op een bot wordt gedrukt

ASE-model
theoretisch model voor (beredeneerd, bewust) gedrag van mensen. Het model beschrijft de factoren die van invloed zijn op het totstandkomen van gedrag (gedragsdeterminanten). attitude (a), sociale invloed (s) en eigen effectiviteit (e) bepalen de intentie tot gedragsverandering

asepsis
het voorkomen van besmetting door bacteriën

assertiviteitstraining
vaardigheidstraining (gedragstherapie) om mensen te leren beter voor zichzelf op te komen

assortimentsgroep
groep levensmiddelen die bij elkaar horen, bijvoorbeeld alle soorten brood

AST
antistreptolysinetiter

asthenisch
lange en magere lichaamsbouw

ataxie
stoornis in de coördinatie bij bewegen (dronkenmansgang)

atopie
allergie op erfelijke basis

atopie
vorm van allergie met sterk erfelijk karakter

atresie
blind eindigendatrium
voorhof, boezem

atrofie
afname in volume van weefsel

attitude
houding, denkbeelden en opvattingen ten aanzien van een bepaald onderwerp

attributie
de oorzaak aan iets toeschrijven. Bijvoorbeeld de oorzaak van een ziekte, van succes of van falen toeschrijven aan... (factoren van buiten, toeval, eigen kracht of zwakte)

aversietherapie
vorm van gedragstherapie, waarbij prikkels die een ongewenste gewoonte oproepen worden gekoppeld aan iets onplezierigs

AV-knoop
atrioventriculaire knoop

avulsiefractuur
afscheuringsfractuur

axilla
okselholte

axis
as

AZT
Retrovir® = middel tegen aids

azygos
ongepaard

BCG-vaccin
vaccin tegen tuberculose

BMR-vaccin
vaccin tegen bof, mazelen en rodehond

BMT
beenmergtransplantatie

BSE
bezinkingssnelheid erytrocyten

bypass
omleiding

CCU
coronary care unit

CFK
chloorfluorkoolwaterstof

CGG
centrum voor geestelijke gezondheidszorg (België)

clavicula
sleutelbeen

clavis
sleutel

CLL
chronische lymfatische leukemie

CML
chronische myeloïde leukemie

CPK
creatininefosfokinase

CPR
cardiopulmonale resuscitatie

CSII
continue subcutane insuline infusie

CT-scanning
computertomografische scanning

curatief
genezend

curettage
het afschrapen van weefsel met een curette

cutis
huid

CVA
cerebrovasculair accident

CZS
centraal zenuwstelsel

DDAVP
1-desamoni-8-d-arginine-vasopressine, vaak afgekort als desmopressine

DKTP-vaccin
vaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus en poliomyelitis

DVI
digital vascular imaging

dwangmatige persoonlijkheidsstoornis
persoonlijkheidsstoornis met perfectionisme en extreme behoefte aan controle; synoniem = obsessionele persoonlijkheidsstoornis

dwangstoornis
het herhaald en storend optreden van ongewilde gedachten (dwanggedachten of obsessies) en-of het verrichten van ongewilde handelingen (dwanghandelingen of compulsies); er treedt sterke angst of spanning op als men deze gedachten of handelingen probeert te onderdrukken; synoniem = obsessieve-compulsieve stoornis

dysartrie
gestoorde spraak

dysfagie
slikstoornis; het niet willen †˜zakken†™ van voedsel

dysmorfofobie
lichaamsbeeldstoornis

dyspareunie
seksuele pijnstoornis

dyspneu, dyspnoe
gestoorde ademhaling

dyssomnie
slaapstoornis met verstoring van de hoeveelheid, kwaliteit of timing van de slaap; onderscheiden worden: insomnie, hypersomnie, slaapapnoe en stoornissen van het slaap-waakritme

dysthymie
stemmingsstoornis met een mildere, meer chronische vorm van depressie

dysurie
gestoorde mictie, vaak pijnlijke mictie

e
(waarbij restverschijnselen overheersen) s s

EEG
elektro-encefalografie = hersenfunctieonderzoek

eetstoornis
stoornis met een afwijkend eetpatroon en ontevredenheid over uiterlijk en gewicht; onderscheiden worden: anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetverslaving

eetverslaving
eetstoornis met vreetbuien en gewichtsstijging; synoniem: vreetbuistoornis

effectevaluatie
verzamelen van gegevens of de resultaten van het project, het programma of de activiteit

efferens
wegvoerend

efficiënt
doelmatig

EGC
early gastric carcinome = vroeg maagcarcinoom

ejaculare
uitwerpen

ejaculatie
zaadlozing

ejectie
uitstoting

embolus
losgeraakt stolsel in de bloedbaan

emesis
braken (zelfstandig naamwoord)

EMG
elektromyografie = spieronderzoek

empyeem
natuurlijke holte gevuld met pus

epidemie
het plotseling voorkomen van een ziekte bij veel personen in een bepaald gebied

epidemiologie
studie naar het vóórkomen van psychiatrische aandoeningen onder (delen van) de bevolking

epilepsie
neurologische aandoening met tijdelijke daling van het bewustzijn of optreden van toevallen vanwege ongecontroleerde elektrische ontlading in de hersenen

epifyse
groeischijf

EPT
endoscopische papillotomie

ERCP
endoscopische retrogarde cholangiopancreaticografie

erectiestoornis
seksuele disfunctie; niet of slechts kortstondig voldoende stijfheid in de penis kunnen opwekken bij seksueel contact

ergonomie
aanpassing van werk en omstandigheden aan de mens zodat het werk gezond en prettig wordt

ergotherapie
behandelvorm die gebruik maakt van handarbeid en-of creatieve bezigheden

erotische-betrekkingswaan, erotomanie
waan met de overtuiging dat iemand verliefd is op betrokkene

ERV
expiratoir reservevolume

erydipelas
wondinfectie (streptokok)

erytheem
roodheid van de huid

ESWL
extracorporal shockwave lithotripsie = niersteenvergruizing

etiologie
leer van de ziekteoorzaken