Kopie van `Zorgcontext - woordenboek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Zorgcontext - woordenboek
Categorie: Medisch > Verpleging en Verzorging
Datum & Land: 26/05/2012, NL
Woorden: 1288


aanpassingsstoornis
ontregeling van het functioneren door onverwachte, sterke of aanhoudende stress

aanleunwoning
woning in de directe buurt van een verzorgingshuis met de mogelijkheid tot gebruik van voorzieningen van dat tehuis

aanhoesten
het overbrengen van ziekteverwekkers via hoesten

aandachtstekortstoornis
onvermogen de aandacht voor een bepaalde tijd te richten; vaak gecombineerd met impulsiviteit en hyperactiviteit

aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
(ADHD)

AA
anonieme alcoholisten; zelfhulpgroep voor alcoholisten

absence
kortdurende bewustzijnsdaling (epilepsie)

abortus
miskraam; te vroeg baren van een onontwikkelde vrucht

abductie
beweging van de middellijn af

ablatie
verwijderen van een gezwel

abces
niet-natuurlijke holte gevuld met pus

abdomen
buik

acuut
plotseling en kortstondig optredend

ACTH
adrenocorticotroop hormoon = bijnierschorshormoon

acute stress-stoornis
angststoornis die lijkt op de posttraumatische stress-stoornis, maar die korter dan een maand duurt

acra
lichaamsuiteinden

acne vulgaris
jeugdpuistjes

acidum
zuur

acidose
verzuring

ACE-remmers
acetylcholine-esteraseremmers

acetabulum
(L., azijnnapje) heupkom

accessorius
bijkomend

accommodare
naar iets schikken

acceptor
ontvanger

achtervolgingswaan
paranoïde waan

adaptie
aanpassing

additieven
hulpstoffen in een product, bijvoorbeeld geur- en smaakstoffen of bederfwerende stoffen

adduceren
naar zich toe trekken

aden
klier

adenoom
goedaardig gezwel uitgaande van klierweefsel

ADH
antidiuretisch hormoon

ADHD
attention deficit hyperactivity disorder; zie aandachtstekortstoornis

adipeus
vet, zwaarlijvig

adipositas
obesitas

ADL
algemene dagelijkse levensverrichtingen

adnexa
bijbehorende

adolescent
jongvolwassene van 18 tot 21 jaar

adren
bijnier

adrenocorticotroop hormoon
bijnierschorshormoon

aero
lucht

afasie
gestoord taalgebruik en taalbegrip

affectief
het gevoelsleven of de stemming betreffend

affectieve stoornis
stemmingsstoornis

afferens
aanvoerend

afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
persoonlijkheidsstoornis met sterke afhankelijkheid van anderen

afhankelijkheid van alcohol of drugs
onbedwingbare drang tot het innemen van psychoactieve stoffen, waarmee men niet meer zonder moeite kan stoppen; onderscheiden worden lichamelijke en psychische afhankelijkheid; synoniem = verslaving

agenesie
niet aangelegd

agglutinatie
samenklontering

agorafobie
angststoornis met angst voor plaatsen of situaties waaruit ontsnappen lastig is en waar, bij een paniekaanval, moeilijk hulp is te krijgen

aids
acquired immunodeficiency syndrome

AIHA
auto-immune hemolytische anemie

airconditioning
apparatuur die de lucht in huis behandelt, kan verwarmen én koelen en de luchtvochtigheid beïnvloeden

albicans
witachtig

albus
wit

alcoholisme
afhankelijkheid van alcohol

alcoholonthoudingsdelier
delirium tremens

alcoholvergiftiging
vergiftiging door alcoholmisbruik, die tot uiting komt in cognitieve en motorische problemen; ook wel dronkenschap genoemd

alkalisch
basisch; met een pH-waarde van 8 of meer

ALL
acute lymfatische leukemie

allergeen
stof die een overgevoeligheidsreactie kan veroorzaken

allergie
reactie van het lichaam op een bepaalde stof, bijvoorbeeld huiduitslag nadat een schoonmaakmiddel op de huid is gekomen

allotransplantatie
transplantatie van weefsel van het ene individu naar een ander individu van dezelfde soort

alter
†˜deelpersoonlijkheid†™ bij de dissociatieve identiteitsstoornis

alveolus
blaasje

Alzheimer
(ziekte van) meest frequente vorm van dementie, die soms al vóór het 65ste levensjaar optreedt en waarvoor geen duidelijke oorzaak is aan te geven

amnesie
geheugenverlies

ambulant
zonder dat de patiënt in een ziekenhuis of andere instelling wordt opgenomen

amfetamine
stimulerend middel

AML
acute myeloïde leukemie

amnesie
gedeeltelijk of volledig geheugenverlies

amnestisch syndroom
psycho-organische stoornis met verminderd leervermogen en geheugenverlies voor zaken uit het nabije verleden; voorbeeld is het korsakoffsyndroom

ampulla
kruikje

anxiolytica
angstdempende medicijnen; zie tranquillizers

anus praeternutaralis
kunstmatige uitgang

antrum
holte

anurie
afwezige urineproductie

antislipmateriaal
materiaal dat het wegglijden van bijvoorbeeld een mat kan voorkomen

antistatisch maken
textiel zodanig behandelen dat het niet elektrisch geladen wordt en geen vuil aantrekt

anorexia nervosa
eetstoornis met een overheersend verlangen naar extra slankheid, die leidt tot verminderde voedselinname en-of zelfopgewekt braken en-of misbruik van laxeermiddelen, waardoor vermagering optreedt

anticipatieangst
verwachtingsangst; angst lang vóórdat de gevreesde situatie zich voordoet

animaal
dierlijk

annulus
ringetje

anorexie
gebrek aan eetlust

anorganisch vuil
vuil dat niet afkomstig is van dieren of planten

anticoagulantia
geneesmiddelen die de bloedstolling remmen

antidepressiva
groep medicijnen tegen depressie

antigeen
stof die prikkelt tot antilichaamvorming

antilichaam
stof in het lichaam die antigenen aanvalt

antipsychotica
medicijnen tegen psychosen; synoniem = neuroleptica

antipyreticum
koortsdempend geneesmiddel

antisepsis
het verhinderen van bacteriegroei, bijv. door medicijnen

antisociale gedragsstoornis
stoornis bij kinderen die sociale regels overtreden door agressiviteit en gedrag ten koste van anderen

antisociale persoonlijkheidsstoornis
persoonlijkheidsstoornis met onmaatschappelijk, impulsief en misleiden gedrag ten koste van anderen

angststoornis
stoornis met extreme angst als centraal kenmerk; onderscheiden worden: paniekstoornis, agorafobie, fobie, sociale fobie, acute en posttraumatische stress-stoornis, en veralgemeende angststoornis

angio
vat

angina
met gevoel van verstikking gepaard gaande pijn

anabool
opbouwend

analgeticum
pijnstillend geneesmiddel

anamnese
het verzamelen van gegevens over de voorgeschiedenis van patiënten

anastomose
verbinding van bloedvaten, zenuwen of darmen