Kopie van `Definities en synoniemen ISO 9126`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Definities en synoniemen ISO 9126
Categorie: Management
Datum & Land: 28/08/2012, NL
Woorden: 8


analyseerbaarheid
Gemak waarmee de oorzaak van fouten opgespoord kan worden en waarmee te wijzigen onderdelen kunnen worden gevonden Synoniem: Fouttraceerbaarheid

efficientie
Mate waarin het systeem met beschikbaar gestelde middelen presteert Synoniem:

foutbestendigheid
Mate waarin het systeem bestendig is tegen bedoeld of onbedoeld onjuist gebruik en tegen fouten in aanpalende systemen Synoniem: Robuustheid, Bestendigheid Fouttolerantie

functionaliteit
Mate waarin het informatiesysteem functioneel correct is Synoniem: Effectiviteit

functionele standaardisatie
Mate waarin de functionaliteit en de gebruikersinterface zich conformeren aan standaarden die extern worden opgelegd (bedrijfsstandaarden, wetgeving, systeemgerelateerde afspraken) Synoniem: Standaardisatie, Inschikkelijkheid

overzichtelijkheid
Gemak waarmee de gebruiker het concept en de mogelijkheden van het systeem kan overzien en vinden Synoniem: Begrijpelijkheid, Begrijpbaarheid, Duidelijkheid, Toegankelijkheid

overzetbaarheid
Mate waarin het systeem ook goed werkt op andere hardware/platformen Synoniem:

volwassenheid
Mate waarin fouten en kinderziektes verholpen zijn en het systeem vrij blijft van storingen Synoniem: Bedrijfszekerheid, Stabiliteit, Stabiliteit bij veranderingen