Kopie van `Definities en synoniemen ISO 9126`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Definities en synoniemen ISO 9126
Categorie: Management
Datum & Land: 28/08/2012, NL
Woorden: 39


aantrekkelijkheid
Mate waarin het systeem door uiterlijk, gedrag en service, tegemoetkomt aan vaak onuitgesproken gebruikersverwachtingen, ook voor esthetiek, mode, etc. Synoniem: Uitrustingsniveau, Look en feel

aanpasbaarheid
Gemak waarmee het systeem overgezet kan worden naar een ander hardware-software-platform of naar een nieuwe versie daarvan Synoniem: Overdraagbaarheid

analyseerbaarheid
Gemak waarmee de oorzaak van fouten opgespoord kan worden en waarmee te wijzigen onderdelen kunnen worden gevonden Synoniem: Fouttraceerbaarheid

beveiligbaarheid
Mate waarin opzettelijk of abusievelijk ongeoorloofde toegang wordt voorkomen Synoniem: Beveiliging

betrouwbaarheid
Mate waarin het systeem blijft functioneren, ook tijdens storingen Synoniem:

beschikbaarheid
Mate waarin het systeem op de gewenste tijden beschikbaar is voor de gebruiker Synoniem:

bedienbaarheid
Snelheid en gebruiksgemak voor (ervaren) gebruikers Synoniem: Werkbaarheid, Gebruiksgemak, Gebruikersgemak

behulpzaamheid
Mate waarin helpfuncties beschikbaar zijn Synoniem:

beheerbaarheid
Gemak waarmee het systeem in operationele staat gebracht en gehouden kan worden. Synoniem: Supportability, Exploiteerbaarheid

bruikbaarheid
Mate waarin het systeem geschikt is voor gebruik Synoniem:

degradeerbaarheid
Mate waarin de essentiële functies van het systeem blijven functioneren tijdens en na storingen Synoniem: Zelfherstellend vermogen, Veerkracht

duidelijkheid
Mate waarin het systeem inzicht verschaft in de verwerkingsstatus (zandlopers, statusbar, †¦) Synoniem: Inzichtelijkheid

efficientie
Mate waarin het systeem met beschikbaar gestelde middelen presteert Synoniem:

foutbestendigheid
Mate waarin het systeem bestendig is tegen bedoeld of onbedoeld onjuist gebruik en tegen fouten in aanpalende systemen Synoniem: Robuustheid, Bestendigheid Fouttolerantie

functionaliteit
Mate waarin het informatiesysteem functioneel correct is Synoniem: Effectiviteit

functionele standaardisatie
Mate waarin de functionaliteit en de gebruikersinterface zich conformeren aan standaarden die extern worden opgelegd (bedrijfsstandaarden, wetgeving, systeemgerelateerde afspraken) Synoniem: Standaardisatie, Inschikkelijkheid

geschiktheid
Mate waarin de gewenste functies aanwezig zijn en geschikt om gespecificeerde taken uit te voeren Synoniem: Functionaliteit, Passendheid, Volledigheid, Compleetheid

gebruikersvriendelijkheid
Mate waarin het product is afgestemd op de kennis en ervaring van gebruikers Synoniem:

herstelbaarheid
Gemak waarmee het systeem na uitval weer operationeel te maken is, zonder gegevensverlies Synoniem:

herbruikbaarheid
Mate waarin (delen van) het systeem herbruikbaar zijn in andere systemen Synoniem:

instelbaarheid
Mate waarin het systeem kan worden ingesteld op wensen van de gebruiker of de afdeling (voorkeursinstellingen, etc.) Synoniem: Configureerbaarheid, Flexibiliteit, Aanpasbaarheid

installeerbaarheid
Snelheid en gemak waarmee het systeem ge(de)installeerd kan worden Synoniem:

inpasbaarheid
a. Het gemak waarmee het systeem een bestaand systeem kan vervangen. b. Mate waarin het systeem aansluit bij de bedrijfsprocessen en (handmatige) procedures Synoniem: Vervangbaarheid

juistheid
Juistheid van de uitvoer van het systeem, overeenkomstig de invoer en de gespecificeerde bewerkingen. Synoniem: Nauwkeurigheid, Plausibiliteit, Datakwaliteit

koppelbaarheid
Gemak waarmee het systeem gegevens kan uitwisselen met andere systemen Synoniem: Connectiviteit

leerbaarheid
Snelheid waarmee een gebruiker de functies van het systeem kan leren gebruiken Synoniem:

localiseerbaarheid
Gemak waarmee het systeem op locale omstandigheden (taal, karakterset, symbolen, wetgeving) aangepast kan worden. Synoniem: Inrichtbaarheid

middelenbeslag
Hoeveelheid benodigde resources (netwerkcapaciteit, schijfruimte, geheugen; in- en extern) Synoniem: Zuinigheid

onderhoudbaarheid
Maat voor het gemak waarmee het systeem onderhouden kan worden Synoniem:

overzichtelijkheid
Gemak waarmee de gebruiker het concept en de mogelijkheden van het systeem kan overzien en vinden Synoniem: Begrijpelijkheid, Begrijpbaarheid, Duidelijkheid, Toegankelijkheid

overzetbaarheid
Mate waarin het systeem ook goed werkt op andere hardware-platformen Synoniem:

schaalbaarheid
Gemak waarmee het systeem uitgebreid kan worden bij een toenemend aantal gebruikers en behoefte aan meer snelheid, verwerkings- en opslagcapaciteit Synoniem: Scalability, Uitbreidbaarheid, Extensibility

stabiliteit
Mate waarin onbedoelde effecten uitblijven na wijzigingen aan het systeem Synoniem:

technische standaardisatie
Mate waarin het systeem zich houdt aan technische standaarden en afspraken, mede ten behoeve van de portabiliteit Synoniem: Inschikkelijkheid, Naleving

testbaarheid
Gemak waarmee de juiste werking getest en gevalideerd kan worden Synoniem:

tijdsbeslag
Responstijd, transactiesnelheid, snelheid batchverwerking Synoniem: Performance, Tijdgedrag Responsiesnelheid

traceerbaarheid
Mate waarin herkomst en correcte verwerking van data door het systeem op verschillende momenten in de verwerking gecontroleerd kan worden Synoniem: Herleidbaarheid, Controleerbaarheid

volwassenheid
Mate waarin fouten en kinderziektes verholpen zijn en het systeem vrij blijft van storingen Synoniem: Bedrijfszekerheid, Stabiliteit, Stabiliteit bij veranderingen

wijzigbaarheid
Gemak waarmee het systeem gecorrigeerd, gewijzigd en verbeterd kan worden. Synoniem: Corrigeerbaarheid, Veranderbaarheid