Kopie van `Navex Elektro`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Navex Elektro
Categorie: Elektrotechniek en Elektronica > Begrippenlijst
Datum & Land: 01/11/2012, BE
Woorden: 16


Ampère
(Amp, A)De eenheid van de elektronenstroom die door een circuit loopt. We kunnen de stroom berekenen door de spanning te delen door de weerstand van 6 ohm loopt bij 12 Volt een stroom van 2 Ampère.

Ampère uur
(Ampuur, Amphr, Ahr)De eenheid voor de elektrische capaciteit van een accu, die wordt bepaald door stroom (Ampère) te vermenigvuldigen met de tijd van ontlading in uren. Voorbeeld: als een accu gedurende 20 uur een stroom van 5 Ampère levert, dan is dat 20 x 5 = 100 Ah. Hierbij mag de spanning overigens niet onder de 10.5 Volt zakken.

DNV keur
Det Norske Veritas is een Noors classificatie bureau voor de beroepsvaart en offshore. Strenge keur waarbij gekeken wordt naar veiligheid en functionaliteit. Dit keurmerk wordt ook geëist door verzekeringsmaatschappijen die het schip verzekeren. De meeste Mastervolt apparatuur voldoet ruimschoots aan de strenge normen van DNV.

E-marking
Normering en keur die aangeeft dat de betreffende apparatuur toegepast mag worden op voertuigen zoals ambulances, brandweerauto's, etc. Om in aanmerking te komen voor een E-markering moet de apparatuur aan strenge eisen voldoen met betrekking op veiligheid EMC en toepasbaarheid.

EMC
Afkorting van Elektromagnetische compatibiliteit. EMC is vastgelegd in een norm die aangeeft of en hoeveel elektromagnetische storing een apparaat mag veroorzaken en of het gevoelig is voor elektromagnetische storing van buitenaf. Een voorbeeld is een acculader en een microgolf. De microgolf mag niet meer storing veroorzaken als in de norm is vastgelegd. De acculader mag niet ontregeld worden door de storing die de microgolf veroorzaakt. Andersom is dit natuurlijk ook zo, de acculader mag de microgolf niet ontregelen. De eisen die aan EMC worden gesteld zijn vastgelegd in de CE-normering. Uiteraard voldoet alle Mastervolt apparatuur ruimschoots aan deze strenge eisen.

Kilowatt (kW)
1.000 Watt, aanduiding voor elektrisch vermogen. Tien 100 Watt gloeilampen is samen één kilowatt.

Kilowatt uur (kWh)
een kW aan elektriciteit dat in een uur gebruikt is. De meest gebruikte maatstaf van stroomverbruik. Energiebedrijven rekenen de kW-uren af met de gebruiker.

Lloyd's keur
Lloyd's ook wel Lloyd's Register of Shipping (LROS) genoemd. Lloyd's is een Engels classificatie bureau voor zowel jachten, beroepsvaart en boorplatformen, etc. Veel verzekeringsmaatschappijen voor grote schepen eisen dat een schip gekeurd is door Lloyd's. Dit betekend dat het schip, en ook de apparatuur aan boord, moeten voldoen aan zeer strenge eisen. De meeste Mastervolt apparatuur voldoet ruimschoots aan de strenge normen van Lloyd's.

Nullast
Is het verbruik van een omvormer als er niets op de uitgang is aangesloten. Bij de moderne Mastervolt omvormers en combi's is dit een paar Watt. Hoe lager de nullast hoe minder stroom de omvormer gebruikt.

Ohm
Is de eenheid van elektrische weerstand. Wordt aangegeven met het symbool O

Ohm (de wet van)
Deze wet geeft de relatie aan tussen spanning (U), stroom (I) en de weerstand (R). De wet in formulevorm luidt als volgt: U= I x R. Als twee van de drie waarde bekend zijn, kan de derde uitgerekend worden.OmschakelsysteemVaak een automatisch systeem om om te schakelen tussen meerdere spanningsbronnen, zoals de wal-, generator- en omvormerspanning.

Omvormer
Maakt van een accuspanning van 12 of 24 Volt een wisselspanning van 230 Volt 50Hz (of 117 Volt 60Hz). Hierdoor kunnen apparaten zoals computer, microgolf, televisie, etc. gevoed worden zonder dat er een walaansluiting of generator voor handen is.

Overbelasting
Een begrip in relatie tot beveiliging van een omvormer, generator of walaansluiting. Voorbeeld: een zekering is een overbelastingsbeveiliging. Alle Mastervolt omvormers hebben een elektronische beveiligign tegen overbelastingP

P30-vermogen
Dit is het vermogen wat een omvormer kan leveren gedurende 30 minuten. Blijft de belasting langer op de omvormer aangesloten dan schakelt deze op overtemperatuur uit. In de praktijk komt dit weinig voor omdat er aan boord weinig grote belastingen zijn die langdurig gebruikt worden.

RMS Voltmeter
Meetinstrument dat nodig is om de juiste spanning van een ouderwetse goedkope trapezium omvormer te meten (RMS = Root Mean Square). Een gewone digitale meter geeft bij een trapezium omvormer altijd een onjuiste waarde aan. De uitgansspanning van sinus omvormers kan wel met een normale digitale meter gemeten worden.

UL-keur
Underwriters Laboratories. Amerikaanse keur dat te vergelijken is met de Europese CE-keur. UL-keur is vooral gericht op veiligheid.