Kopie van `Navex Elektro`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Navex Elektro
Categorie: Elektrotechniek en Elektronica > Begrippenlijst
Datum & Land: 01/11/2012, BE
Woorden: 32


Absorption fase
Tweede fase in een moderne drietraps Plus laadproces. Bij deze fase worden de accu's van ongeveer 80% tot 100% geladen. De spanning is iets onder de gasspanning van de accu (nl. 2,4 Volt per cel oftewel 14,4 Volt voor een 12 Volt accu en 28,8 Volt voor een 24 Volt accu). De absorption fase volgt op de bulk fase. Na absorption fase komt de float fase.

AGM accu
Accu waarbij het elektrolyt (mengsel van water en zwavelzuur) grotendeels geabsorbeerd is in glasfiber. Deze accu's zijn zijn geheel onderhoudsvrij en gassen onder normale omstandigheden niet. Kunnen dus overal in het schip gemonteerd worden en afzuiging is over het algemeen niet nodig. Deze accu's kunnen door hun constructie zeer snel ontladen worden met zeer hoge stromen en zijn dus uitermate geschikt voor systemen waarbij hoge stromen nodig zijn (zoals boegschroeven, lieren, starten van motoren, etc.) Levensduur is bij normaal gebruik 6 tot 7 jaar.

Ampère
(Amp, A)De eenheid van de elektronenstroom die door een circuit loopt. We kunnen de stroom berekenen door de spanning te delen door de weerstand van 6 ohm loopt bij 12 Volt een stroom van 2 Ampère.

Ampère uur
(Ampuur, Amphr, Ahr)De eenheid voor de elektrische capaciteit van een accu, die wordt bepaald door stroom (Ampère) te vermenigvuldigen met de tijd van ontlading in uren. Voorbeeld: als een accu gedurende 20 uur een stroom van 5 Ampère levert, dan is dat 20 x 5 = 100 Ah. Hierbij mag de spanning overigens niet onder de 10.5 Volt zakken.

Bulk fase
De eerste fase in een modern drietraps Plus© laadsysteem. De uitgangsstroom van de acculader is tijdens deze fase 100%. De spanning is afhankelijk van de ladingsgraad van de accu. Na de bulk fase volgt de absorption fase.

Bureau Veritas Keur
Frans classificatiebureau voor beroepsvaart, passagiersschepen en soms grote jachten. Strenge keur waarbij gekeken wordt naar veiligheid en functionaliteit. Deze keur wordt ook geëist door verzekeringsmaatsschappijen die het schip verzekeren. De meeste Mastervolt apparatuur voldoet ruimschoots aan de strenge normen van BV.

CE
Met CE-markering op een product laat de fabrikant of importeur zien dat de essentiële eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu in acht zijn genomen. Deze eisen zijn vastgelegd in europese productierichtlijnen, die de lidstaten van de Europese Gemeenschap in hun nationale wetgeving hebben overgenomen. De CE-markering is dus een wet en geen vrijblijvend advies. Het CE-teken moet op de buitenkant van het apparaat zichtbaar zijn en in de gebruiksaanwijzing moet een verklaring van de leverancier bevinden waar instaat aan welke eisen van de CEnormering de apparatuur voldoet. Uiteraard voldoen alle Mastervolt apparatuur ruimschoots aan deze strenge eisen.

DNV keur
Det Norske Veritas is een Noors classificatie bureau voor de beroepsvaart en offshore. Strenge keur waarbij gekeken wordt naar veiligheid en functionaliteit. Dit keurmerk wordt ook geëist door verzekeringsmaatschappijen die het schip verzekeren. De meeste Mastervolt apparatuur voldoet ruimschoots aan de strenge normen van DNV.

E-marking
Normering en keur die aangeeft dat de betreffende apparatuur toegepast mag worden op voertuigen zoals ambulances, brandweerauto's, etc. Om in aanmerking te komen voor een E-markering moet de apparatuur aan strenge eisen voldoen met betrekking op veiligheid EMC en toepasbaarheid.

Elektrolyt
De vloeistof in accu's en bestaat uit een mengsel van zwavelzuur en water. Het soortelijk gewicht is bij een geladen accu 1.280 en bij een ontladen accu 1.100.

EMC
Afkorting van Elektromagnetische compatibiliteit. EMC is vastgelegd in een norm die aangeeft of en hoeveel elektromagnetische storing een apparaat mag veroorzaken en of het gevoelig is voor elektromagnetische storing van buitenaf. Een voorbeeld is een acculader en een microgolf. De microgolf mag niet meer storing veroorzaken als in de norm is vastgelegd. De acculader mag niet ontregeld worden door de storing die de microgolf veroorzaakt. Andersom is dit natuurlijk ook zo, de acculader mag de microgolf niet ontregelen. De eisen die aan EMC worden gesteld zijn vastgelegd in de CE-normering. Uiteraard voldoet alle Mastervolt apparatuur ruimschoots aan deze strenge eisen.

Forced inverter
Functie op de Mastervolt systeempaneel 3 of 4. Met één druk op de knop worden de meeste verbruikers aan boord vanuit de accu's via de omvormer gevoed. De acculader blijft echter op de walspanning aangesloten. Via het systeempaneel kan de opgenomen stroom van de acculader geregeld worden. De stroomopname van de acculader wordt zo geregeld dat de maximale stroom van de walzekering niet overschreden wordt. Het voordeel van dit systeem is dat een grote verbruiker (bijv. een haardroger) via de omvormer gevoed wordt en dus niet de walzekering kan overbelasten. Indien een grote verbruiker op de omvormer is aangesloten kan het verbruik uit de accu's meer zijn dan de acculader kan leveren. Dit is geen probleem omdat de gebruiksduur van grote verbruikers niet zo lang is en het verbruik in Ah's gering is. Nadat de verbruiker is uitgeschakeld, worden de accu's automatisch door de acculader weer geladen.

Kilowatt (kW)
1.000 Watt, aanduiding voor elektrisch vermogen. Tien 100 Watt gloeilampen is samen één kilowatt.

Kilowatt uur (kWh)
een kW aan elektriciteit dat in een uur gebruikt is. De meest gebruikte maatstaf van stroomverbruik. Energiebedrijven rekenen de kW-uren af met de gebruiker.

Lloyd's keur
Lloyd's ook wel Lloyd's Register of Shipping (LROS) genoemd. Lloyd's is een Engels classificatie bureau voor zowel jachten, beroepsvaart en boorplatformen, etc. Veel verzekeringsmaatschappijen voor grote schepen eisen dat een schip gekeurd is door Lloyd's. Dit betekend dat het schip, en ook de apparatuur aan boord, moeten voldoen aan zeer strenge eisen. De meeste Mastervolt apparatuur voldoet ruimschoots aan de strenge normen van Lloyd's.

NiCad accu
Accu waarbij gebruik wordt gemaakt van nikkel, cadmium en loog. Zijn door de benodigde hoge laadspanning niet geschikt voor gebruik aan boord van schepen. NiCad accu's worden binnenkort verboden vanwege het cadmium dat zich in de accu bevindt.N.B. Alle accu's worden beschouwd als chemisch afval.

Nullast
Is het verbruik van een omvormer als er niets op de uitgang is aangesloten. Bij de moderne Mastervolt omvormers en combi's is dit een paar Watt. Hoe lager de nullast hoe minder stroom de omvormer gebruikt.

Ohm
Is de eenheid van elektrische weerstand. Wordt aangegeven met het symbool O

Ohm (de wet van)
Deze wet geeft de relatie aan tussen spanning (U), stroom (I) en de weerstand (R). De wet in formulevorm luidt als volgt: U= I x R. Als twee van de drie waarde bekend zijn, kan de derde uitgerekend worden.OmschakelsysteemVaak een automatisch systeem om om te schakelen tussen meerdere spanningsbronnen, zoals de wal-, generator- en omvormerspanning.

Omvormer
Maakt van een accuspanning van 12 of 24 Volt een wisselspanning van 230 Volt 50Hz (of 117 Volt 60Hz). Hierdoor kunnen apparaten zoals computer, microgolf, televisie, etc. gevoed worden zonder dat er een walaansluiting of generator voor handen is.

Overbelasting
Een begrip in relatie tot beveiliging van een omvormer, generator of walaansluiting. Voorbeeld: een zekering is een overbelastingsbeveiliging. Alle Mastervolt omvormers hebben een elektronische beveiligign tegen overbelastingP

P30-vermogen
Dit is het vermogen wat een omvormer kan leveren gedurende 30 minuten. Blijft de belasting langer op de omvormer aangesloten dan schakelt deze op overtemperatuur uit. In de praktijk komt dit weinig voor omdat er aan boord weinig grote belastingen zijn die langdurig gebruikt worden.

RMS Voltmeter
Meetinstrument dat nodig is om de juiste spanning van een ouderwetse goedkope trapezium omvormer te meten (RMS = Root Mean Square). Een gewone digitale meter geeft bij een trapezium omvormer altijd een onjuiste waarde aan. De uitgansspanning van sinus omvormers kan wel met een normale digitale meter gemeten worden.

Semi-tractie accu
Accu gebruikt voor verlichtingsdoeleinden. Kan redelijk vaak (ongeveer 300 maal) diep ontladen worden. Is door zijn constructie ook geschikt voor het starten van motoren, al moet de capaciteit dan wel wat groter gekozen worden. De 12Volt gel accu's zijn van het semi-tractie type maar hebben, in vergelijking met een natte accu, meer startvermogen.

Serieschakeling
Bij een serieschakeling is er maar één weg voor de elektrische stroom. Met een serieschakeling van accu's (de plus van één van beide accu's verbonden met de min van de andere) verhoogt met de spanning van de totale accuset.

Sinus
Het wisselen van de spanning kan grafisch worden weergegeven door een sinusvorm. Dit is een golvende lijn die de spanning of stroom representeert en die zich om een horizontale lijn (een tijdsas die tevens aangeeft dat de spanning of stroom daar nul is) beweegt. Nadat de golf éénmaal boven en éénmaal onder de nullijn is geweest en weer terug op nul, spreekt men van een hele sinus. De golf boven de lijn en de golf onder de lijn vormen een halve sinus.

Spanningsrimpel
Een spanningsrimpel is een kleine wisselspanning bovenop een gelijkspanning. De gelijkspanning is dan niet helemaal vlak maar rimpelt iets. Een accu levert een pure belijkspanning zonder rimpel. Bij een acculader is dit niet altijd het geval. Een ouderwetse acculader kan wel een rimpelspanning hebben van 50% van de spanning. Dit is bij een 12 Volt systeem 6 Volt! Een grote spanningsrimpel zorgt voor een korte levensduur van de accu. Een accu moet immers geladen worden met een gelijkspanning en niet met een wisselspanning. Verder kan een spanningsrimpel storing veroorzaken in de audio-, navigatie- en communicatiesystemen aan boord. De Mastervolt acculaders leveren een vlakke gelijkspanning met niet of nauwelijks rimpelspanning. De rimpelspanning bij de Mastervolt acculaders bedraagt minder dan 0,5%.

Switch-mode techniek
Engelse uitdrukking voor hoog frequent schakeltechniek.

UL-keur
Underwriters Laboratories. Amerikaanse keur dat te vergelijken is met de Europese CE-keur. UL-keur is vooral gericht op veiligheid.

Volt
De eenheid van het elektrische potentiaal (spanning). Het symbool is V.

Volt Ampère (VA)
Eenheid van elektrisch vermogen.

Zelfontlading
Afname in capaciteit bij een accu zonder dat er belasting op aangesloten is. Bij een natte accu is dit ongeveer 15% per maand, bij een AGM accu 3% en bij een gel accu 2% per maand. Hoe hoger de temperatuur hoe meer zelfontlading. Ook kruipstromen, door een sterke vervuiling of vocht tussen de polen, kunnen zorgen voor een hogere zelfontlading. Houdt de bovenkant van de accu dus schoon en droog.