Kopie van `NUON`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


NUON
Categorie: Milieu > Energie - tarievenjargon
Datum & Land: 15/05/2013, NL
Woorden: 72


Actieftarief (avond en nacht)
Een tariefsoort voor elektriciteit waarbij u in de avond en nacht een lager tarief per kilowattuur (kWh) betaalt dan overdag. Standaard is het Continutarief, waarbij u 24 uur per dag hetzelfde tarief per kilowattuur betaalt. U betaalt wel een iets hogere vergoeding voor vastrecht. Maar als u uw verbruik naar de kleine uurtjes verlegt, dan kan het r...

Ampère
De eenheid voor elektrische stroom (een hoeveelheid elektriciteit die zich verplaatst, bijvoorbeeld door een kabel).

Automatische incasso
Opdracht aan de bank om een bedrag automatisch over te schrijven op een vaste datum. Klanten van Nuon gebruiken het voor het betalen van het termijnbedrag en de jaarafrekening. Als u automatisch betaalt, houdt u altijd grip op uw betalingen. Mocht u het met een afschrijving niet eens zijn, dan kunt u deze altijd laten terugboeken naar uw rekening.

Avondtarief
Een tariefsoort voor elektriciteit waarbij u in de avond en nacht een lager tarief per kilowattuur (kWh) betaalt. (zie: actieftarief).

Beneficiair aanvaarden
Wanneer iemand komt te overlijden kunt u een nalatenschap ontvangen. U kunt de nalatenschap Beneficiair aanvaarden. Bij het afmelden van een leveringsadres geeft u ook aan of u de nalatenschap Beneficiair aanvaardt. De gegevens van het Beneficiair aanvaarden van de nalatenschap heeft Nuon ook nodig. Wanneer er sprake is van een tegoed of...

Biomassa
Een duurzame vorm van energie. Het gaat vaak om resten van planten of bomen, waarmee energie wordt opgewekt. Nuon gebruikt biomassa om elektriciteit op te wekken in een aantal energiecentrales. Door de Europese Unie wordt biomassa gedefinieerd als: ‘De biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (inclusi...

Boiler
Een apparaat om leidingwater te verwarmen. Een boiler is een voorraadvat voor water, aangesloten op een leidingsysteem, waarbij het water kan worden verwarmd met behulp van gas of elektriciteit. Er zijn grote boilers om uw hele huis van warm water te voorzien, maar ook kleine keukenboilertjes.

Browsertype
Een browser (ook webverkenner of bladerprogramma genoemd) is een computerprogramma om webpagina's te kunnen bekijken. Populaire browsers zijn Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox en Safari. U kunt in de balk aan de bovenkant van het venster zien welke browser u gebruikt.

BudgetEnergie
Een voordelig energiecontract bij Nuon. Met Nuon BudgetEnergie neemt u minimaal twee jaar stroom en gas bij ons af. U betaalt via automatische incasso en u regelt zelf al uw energiezaken via internet. Zo neemt u ons werk uit handen en kunnen wij u een speciale korting geven

Continutarief
Een tariefsoort voor elektriciteit waarbij u 24 uur per dag hetzelfde tarief per kilowattuur betaalt.

CO2
Kooldioxide. Eén van de ‘broeikasgassen’ in de atmosfeer, waarvan de hoeveelheid toeneemt door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool. Nuon CO2 OK Stroom is 100% CO2-vrij in Nederland opgewekt, met behulp van wind, water en zon. De CO2-uitstoot van uw gasverbruik kunt u compenseren met het Nuon CO2 OK Gas.

CW-waarde
CW-waarde is Comfort Warmwater, een keurmerk voor toestellen met een warmwatervoorziening, ingedeeld in verschillende klassen (CW 3 tot CW 6).

Directie Toezicht Energie (DTe)
Directie Toezicht Energie (DTe) heet per 1 juni 2008 Energiekamer (EK). De Energiekamer is onderdeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Deze ziet er dagelijks op toe dat de levering van energie aan bedrijven en huishoudens gegarandeerd is en bewaakt de regels voor prijsvorming en concurrentie.

Doorlaatwaarde
Het elektrische vermogen (watt) of stroomsterkte (ampére) dat-die maximaal afgenomen-doorgelaten kan worden. Voor een consument is dat minder dan 3 x 80 ampére.

EAN-code
EAN staat voor European Article Numbering. Het is een code die in heel Europa gebruikt en erkend wordt. De streepjescode op artikelen is een EAN-code. Uw aansluiting voor gas of elektriciteit heeft ook een EAN-code, een uniek nummer dat uw netbeheerder aan uw aansluiting koppelt. Met deze code wordt informatie tussen netbeheerder en leverancier uit...

Eindafrekening
De afrekening die u ontvangt na opzeggen van het contract met Nuon (bijvoorbeeld als u verhuist).

Elektriciteitsmeter
De meetinrichting (in de meterkast van uw woning) die meet hoeveel kilowattuur (kWh) elektriciteit u gebruikt. Eenmaal per jaar worden de standen opgenomen, of neemt u zelf de standen op. Op basis van die meterstand wordt de jaarafrekening opgemaakt. Er zijn meters met twee of drie telwerken; deze zijn geschikt voor mensen die een Avond- of Nacht-a...

Energiebelasting
Als u stroom of gas afneemt, betaalt u ook belasting. Dat vindt u terug op uw termijnnota en jaarafrekening. U betaalt btw en energiebelasting. Deze worden vastgesteld door de overheid. De hoogte van de energiebelasting staat vermeld bij de prijzen van elk product op deze website.

EnergieHulp
Eerste Hulp bij energieproblemen. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar bellen met een probleem of storing aan uw gas- of elektriciteitsleidingen. Jaarlijks één reparatie tot € 200,-.

Energiekamer
De Energiekamer is onderdeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Deze ziet er dagelijks op toe dat de levering van energie aan bedrijven en huishoudens gegarandeerd is en bewaakt de regels voor prijsvorming en concurrentie.

Energie Prestatie Advies
Heet tegenwoordig Nuon EnergieAdvies. U kunt een energieadviseur laten komen om rapport op te laten maken van besparingsmaatregelen in uw woning. Isolatie bijvoorbeeld, of een energiezuinige HR ketel. Zo kunt u tot 25% kunt besparen op uw stookkosten.

Fossiele brandstoffen
Olie, gas, steenkool, bruinkool en turf zijn fossiele brandstoffen. Ze zijn afkomstig uit diepe aardlagen en ontstaan uit vergane resten van biologisch materiaal. Fossiele brandstoffen vallen niet onder de duurzame energie omdat ze niet onuitputtelijk zijn. Verbranden van fossiele brandstoffen zorgt voor de uitstoot van broeikasgassen, zoals kooldi...

Gasregio
Een administratieve indeling van Nederland in een aantal regio’s. Dit is gedaan om de gasregio-toeslag te bepalen, een toeslag die consumenten betalen op het transport van gas.

Gasprofiel
Er bestaan twee gasprofielen G1 en G2. De G staat voor het type meter (de capaciteit van uw aansluiting) G1: 0 - 5.000 m³ per jaar en gasmeter kleiner dan G6 G2: 5.000 - 170.000 m³ per jaar of gasmeter groter dan G6.

Gasmeter
De meetinrichting (in de meterkast van uw woning) die meet hoeveel kubieke meter (m³) gas u gebruikt. Eenmaal per jaar worden de standen opgenomen, of neemt u zelf de standen op. Op basis van die meterstand wordt de jaarafrekening opgemaakt.

Gas
Het gas dat Nuon aan huishoudens levert is aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof die in de aardkorst aanwezig is, en door boringen uit de grond wordt gehaald. Al vijftig jaar lang wordt in Nederland gewonnen aardgas als energiebron gebruikt. Om op te koken, voor warm water of verwarming en nog veel meer. Nuon koopt gas op grote schaal in. Daar...

Geiser
Een apparaat op tapwater te verwarmen. De meeste geisers zijn gasgeisers. Ze worden veelal in keukens toegepast, als alternatief voor een boiler. Het is een open gastoestel, dus kan om veiligheidsredenen alleen in goed geventileerde ruimtes worden gebruikt.

Grijze stroom
Grijze stroom is alle stroom die met behulp van fossiele brandstoffen zoals gas en kolen wordt opgewekt. Bij het opwekken van stroom met behulp van fossiele brandstoffen komen gassen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. Ze bevorderen het broeikaseffect (met name door kooldioxide) en de verzuring (met name door zwaveldioxide). Het alternatief v...

Groene stroom
Nuon GroenStroom is opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals wind en biomassa. Toch betaalt u niet meer dan voor gewone stroom > Lees meer over Nuon GroenStroom

G1
G1: 0 - 5.000 m³ per jaar en gasmeter kleiner dan G6. De G staat voor het type meter (de capaciteit van uw aansluiting).

G2
G2: 5.000 - 170.000 m³ per jaar of gasmeter groter dan G6. De G staat voor het type meter (de capaciteit van uw aansluiting).

HIER klimaatcampagne
Duurzame energie van Nuon heeft het keurmerk klimaatcampagne HIER. In HIER zitten meer dan 40 maatschappelijke organisaties. Van Wereld Natuur Fonds tot Unicef, van Rode Kruis tot Greenpeace. Al deze organisaties de maken zich zorgen om het klimaat. Ze doen er wat aan met allerlei projecten. Dit zijn projecten in Nederland en in het buitenland. Ook...

HR ketel
De hr ketel is een type cv ketel. Een hr ketel verbruikt minder gas dan een gewone (conventionele) ketel. Dit maakt een hr ketel zuinig en milieuvriendelijk.

IKOB-BKB
Instituut voor Keuring en Onderzoek van Bouwmaterialen (IKOB) en BV Kwaliteitsverklaringen Bouw (BKB).

Incassodatum
De datum waarop het bedrag van een automatische incasso wordt afgeschreven van uw rekening

Kilowattuur (kWh)
U betaalt voor uw elektriciteitsverbruik per kilowattuur (kWh). Dit is het equivalent van een uur lang 1.000 Watt. Een kilowattuur staat gelijk aan tien lampen van 100 watt die een uur branden.

Komo-toeslag
Komo-toeslag is een bedrag dat u betaalt voor het KOMO-keurmerk, dit is een kwaliteitskeurmerk. Voor spouwmuurisolatie is de komo-toeslag €0,31 per m2 excl. BTW. Voor vloerisolatie is de komo-toeslag €0,35 per m2 excl. BTW.

Kyoto-protocol
Dit protocol is in 1997 getekend. Het is een overeenkomst tussen belangrijke industrielanden. Hierin staat dat de uitstoot van broeikasgassen in 2012 met tenminste 5% verminderd moet zijn. CO2 credits voldoen aan de criteria van het Kyoto Protocol.

Leveringskosten
Leverinsgskosten betaalt u per kilowattuur (kWh) voor stroom. Voor gas betaalt u per kubieke meter (m3). Hiermee betaalt u voor twee dingen: 1. De productie van stroom en gas. 2. Het leveren van stroom en gas bij u thuis. Naast de leveringskosten betaalt u vastrecht. Dit is een vast bedrag. Hierin zit bijvoorbeeld de huur van uw elektriciteitsmeter...

Meetbedrijf
Een bedrijf dat zich bezig houdt met het meten van energieverbruik. Grootzakelijke klanten (grote bedrijven) moeten zelf een meetbedrijf inhuren om te meten hoeveel energie ze verbruiken. Het meetbedrijf van Nuon heet Nuon Monitoring.

MEP-heffing
Ieder bedrijf of huishouden met een elektriciteitsaansluiting betaalt deze heffing voor Milieukwaliteit Elektriciteits Productie. Met de opbrengst geeft de overheid subsidies aan producenten van duurzame energie. De MEP-heffing is per augustus 2006 afgeschaft.

Meterstanden
De standen van de stroom- en gasmeter in uw woning. De stroom- en gasmeter houden bij hoeveel u verbruikt. De standen worden jaarlijks opgenomen.

m3
U betaalt voor uw gasverbruik per kubieke meter (m3), oftewel 1.000 liter gas. Het gasverbruik in een tussenwoning per jaar is gemiddeld 1.469 m3.

Nachttarief
Een tariefsoort voor elektriciteit waarbij u in de avond en nacht een lager tarief per kilowattuur (kWh) betaalt. (zie: actieftarief)

NCP certificatie
NCP is het certificatie-instituut in Nederland voor inbraakpreventie en brandveiligheid. Bedrijven kunnen zich door NCP laten beoordelen op het voldoen aan kwaliteitsregelingen. De kwaliteitsregelingen zijn opgesteld door partijen als verzekeraars, fabrikanten, de overheid (politie, brandweer, diverse ministeries).

Netbeheer
De beheerder van het netwerk waarmee elektriciteit en gas getransporteerd wordt. Netbeheerders moeten alle energieleveranciers toelaten op hun netwerk. Deze bedrijven zijn ontstaan uit de regionale energiebedrijven van vroeger. De netbeheerders rekenen daarom een bepaalde regio tot hun verzorgingsgebied.

Omvormer
Een omvormer is de schakel tussen de zonnepanelen en het stopcontact. De omvormer zorgt ervoor dat de door u geproduceerde stroom omgezet wordt naar netstroom.

Radiator
Een radiator van de centrale verwarming is een verwarmingselement dat warmte afgeeft aan de lucht. Een radiator is gevuld met warm water. Doordat er temperatuurverschil is tussen het water en de lucht, wordt de warmte aan de lucht overgedragen via de radiatorwand. Hoe groter het oppervlak van de radiator, hoe groter het vermogen om warmte af te gev...

Regiotoeslag
De leveringsprijs voor gas is afhankelijk van de regio waar het gas wordt geleverd. Per regio wordt een toeslag berekend op de prijs per m3. Naarmate de afstand tussen een regio en Groningen - waar aardgas wordt gewonnen - groter is, wordt de toeslag hoger.

Sleutelhouder
Persoon die gebeld wordt als u zelf niet bereikbaar bent. U bepaalt zelf wie sleutelhouder is.

Stadswarmte
De meeste mensen in Nederland verwarmen hun woning met aardgas dat in een cv-ketel verbrandt. Bij stadswarmte komt de warmte kant-en-klaar de woning binnen. Stadswarmte is meestal afkomstig van een grote installatie in de buurt, bijvoorbeeld een afvalverbrandingsinstallatie, een elektriciteitscentrale of een bedrijf. De warmte die er in het product...

Stroometiket
Net zoals u op de meeste levensmiddelen een etiket vindt met een overzicht van de ingrediënten, is er voor onze stroom een etiket. Daarop staat wat de samenstelling van de stroom is. Een deel is bijvoorbeeld opgewekt met fossiele brandstoffen, een ander deel is groen. Het stroometiket – ook vermeld op deze website- vertelt u precies hoe de stroo...

Tariefsoort
Tariefsoort stroom Continutarief: u betaalt 24 uur per dag hetzelfde tarief per kilowattuur (kWh) Nacht-actieftarief: 's nachts (van 23.00 tot 7.00 uur) en in het weekend betaalt u een lagere prijs per kWh dan overdag en 's avonds. In Amsterdam en Oostzaan is dit in de zomer van 24.00 tot 8.00 uur Avond-actieftarief: ...

Termijnnota
De energierekening die u elke maand ontvangt. Maandelijks betaalt u een voorschot, op basis van uw verwachte verbruik. Eens per jaar ontvangt u een jaarafrekening op basis van de meterstanden. Dan blijkt of uw voorschotten toereikend waren. Het is mogelijk dat u moet bijbetalen, maar ook dat u geld terugkrijgt.

Teruglevertarief
Wie zelf elektriciteit opwekt met behulp van een zonnepaneel of windturbine, kan die energie zelf gebruiken, of terugleveren aan het energienetwerk. De door u opgewekte hoeveelheid energie wordt, via een elektriciteitsmeter, toegevoegd aan het totale ‘reservoir’ van elektriciteit. U ontvangt een vergoeding voor het opwekken van de elektriciteit...

Thermostaat
Een apparaat om de temperatuur in huis te regelen. U stelt de kamertemperatuur in, en geeft zo de ketel opdracht om aan te slaan. Er zijn thermostaten die u kunt programmeren, thermostaten die de brander van de cv-ketel direct kunnen regelen (‘moduleren’) en zelfs thermostaten die rekening houden met de buitentemperatuur.

Uiterste betaaldatum
De uiterste betaaldatum staat op uw factuur. Dit is de dag waarop het bedrag op de rekening van Nuon moet staan.

Variabele prijs
Als u geen vasteprijscontract heeft, heeft u een contract voor energie met een variabele prijs. De energieprijzen worden dan periodiek aangepast aan veranderingen in de marktprijs. De prijzen voor de levering van gas en elektriciteit zijn afhankelijk van vraag en aanbod en worden bovendien beïnvloed door de olieprijs. Dit betekent voor u dat u d...

Vaste prijs
Als u kiest voor energie met een vaste prijs, zet u de leveringsprijs van elektriciteit en gas voor één of meer jaar vast. U betaalt gegarandeerd hetzelfde tarief voor gas of elektriciteit gedurende de looptijd van uw contract, zonder onaangename verrassingen zoals een stijging in de energieprijzen of inflatietoeslag. Ook als de prijzen dalen bli...

Vastrecht
Uw energierekening bestaat uit twee delen: 1. U betaalt voor de levering van energie. Hoeveel u betaalt hangt af van uw verbruik. 2. U betaalt vaste kosten zoals vastrecht. Vastrecht betaalt u bv. voor de facturen die u ontvangt en het verwerken van uw betalingen. Deze kosten zijn niet afhankelijk van uw verbruik.

Verbruikskosten
De kosten van levering van energie zijn voor een deel variabel: u betaalt al naar gelang de hoeveelheid die u verbruikt. Dat zijn de verbruikskosten. Het andere deel bestaat uit vastrecht.

VENIN
Vereniging van Erkende Na-isolatiebedrijven in Nederland.

Volt
De eenheid voor elektrische spanning (de drijvende kracht voor de stroom).

Warmtemeter
De warmtemeter meet hoeveel warmte u verbruikt. Deze meetinstallatie wordt door ons geplaatst en onderhouden. U dient er voor te zorgen dat de meter goed bereikbaar en afleesbaar is.

Waterkracht
Energie die afkomstig is uit vallend of stromend water. Ook wel ‘witte steenkool’ genoemd. Dit water brengt een turbine in beweging, die elektriciteit opwekt. Nuon heeft twee waterkrachtcentrales in Nederland.

Wateropbrengst
Warmwateropbrengst bij een ketel is het aantal liters per minuut bij 60 graden Celsius.

Watt
De eenheid die het elektrisch vermogen aangeeft. Het aantal watt geeft aan hoeveel elektrische energie een turbine kan leveren. Ook geeft het aan hoeveel energie elektrische apparaten en lampen nodig hebben.

Windenergie
Energie afkomstig uit wind. De wind laat de schoepen van een turbine draaien, waardoor elektriciteit opgewekt wordt. Van alle groene energie die in Nederland wordt opgewekt is windenergie veruit het belangrijkste. Nederland is echt een windland. Nuon heeft tientallen grote en windparken in Nederland en België.

Windpark
Een verzameling windturbines. Vaak worden turbines bij elkaar geplaatst omdat er op een bepaalde plek een gunstige wind staat, of omdat turbines daar landschappelijk inpasbaar zijn. Bovendien moeten de turbines zijn aangesloten op het hetwerk, en dat is eenvoudiger als ze bij elkaar staan.

Zonneboiler
Een boiler is een voorraadvat voor water, waarin het water verwarmd wordt. Met een boiler kunt u het water voor kraan, bad of douche verwarmen. Dat gebeurt meestal met gas. Een zonneboiler heeft een zonnecollector, die er voor zorgt dat het water direct door zonlicht verwarmd wordt. Is er te weinig zon om het water helemaal te verwarmen, dan wordt ...

Zonnecollector
Een apparaat dat water verwarmt, in cominatie met een zonneboiler bijvoorbeeld. Een zonnecollector is een met glas afgedekte plaat waar buisjes doorheen lopen. Door deze buisjes stroomt water, dat verhit wordt door de zonnestraling

Zonnepaneel
Een apparaat dat elektriciteit opwekt. Een paneel bestaat uit een heleboel zonnecellen die in staat zijn om zonlicht om te vormen in een heel klein spanningsverschil. Dit heeft het ‘Photo-Voltaïsch effect’. Daarom wordt zonne-energie ook wel ‘PV’ genoemd. Omdat er veel zonnecellen in een paneel zitten, kan met een zonnepaneel een bruikbaar...