Kopie van `BNG Vermogensbeheer`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


BNG Vermogensbeheer
Categorie: Economie en financiën > Vermogen
Datum & Land: 21/05/2013, NL
Woorden: 1


Wft
De Wet op het financieel toezicht. De Wft is op 1 januari 2007 in werking getreden. Deze wet stelt eisen aan de soliditeit en het gedrag van financiële ondernemingen en regelt het toezicht op de financiële sector in Nederland.