Kopie van `Erasmus MC`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Erasmus MC
Categorie: Medisch > Kinderoncologie
Datum & Land: 22/05/2013, NL
Woorden: 36


Aferese
Afname van stamcellen (oogsten), meestal voor het verrichten van een beenmergtransplantatie

Anemie
Bloedarmoede

Aplasie
Verminderde aanmaak van alle bloedcellen in het beenmerg

Arts-assistent
Arts in opleiding tot kinderarts, zaalarts

Beenmerg
Waar bloed wordt aangemaakt, zit in de botten

Beenmerg punctie
Prik in het beenmerg (gebeurt meestal onder narcose)

Botbiopt
Stukje botweefsel afnemen voor diagnostiek

Broviac
Toegangsweg (infuus-lijn) tot een groot bloedvat

Chemotherapie
Anti-kanker medicijnen

Cytostatica
Anti-kanker medicijnen

Fellow
Kinderarts in opleiding tot specialist oncoloog-hematoloog

Hematologie
Geneeskunde met betrekking tot bloedziekten

HLA-typering
Bloedgroep bepaling van de witte bloedcellen voor een transplantatie

Informed consent
Uitleg over een onderzoek-behandeling waarvoor u toestemming moet geven

Intrathecaal
Medicijnen geven via een ruggenprik

Intraveneus
Medicijnen toedienen in een bloedvat

Kuur
Een combinatie van anti-kanker medicijnen

Leukemie
Vorm van kanker uitgaande van de cellen die bloed aanmaken

Leukopenie
Gebrek aan witte bloedcellen

Lumbaalpunctie
Ruggenprik

Neutropenie
Gebrek aan een bepaald soort witte bloedcellen

Nurse practitioner
Gespecialiseerde verpleegkundige (in de kinderoncologie)

Oncologie
Geneeskunde met betrekking tot kanker

Oraal
Medicijnen toedienen als tablet of drank

PCP profylaxe
Medicijnen om een Pneumocystis Carinii longontsteking te voorkomen

Port-a-Cath
Onderhuids geplaatste toegang tot de bloedvaten

Punctie
Ergens in prikken om bijvoorbeeld een diagnose te stellen

Radiotherapie
Bestraling

Randomisatie
Loting, bijvoorbeeld tussen 2 behandelingen

SDD
Selectieve daram decontaminatie

SKION
Stichting Kinderoncologie Nederland (www.skion.nl)

Supportive Care
Ondersteunende behandeling

Thrombopenie
Gebrek aan bloedplaatjes

Transplantatie
Het vervangen van een slecht functionerend orgaan door dat van een donor

Venapunctie
Bloed prikken uit een groter bloedvat (bv. elleboog)

Vingerprik
Bloed prikken met een prik aan de zijkant van de vingertop