Kopie van `NTR Schooltv`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


NTR Schooltv
Categorie: Medisch > EHBO
Datum & Land: 22/05/2013, NL
Woorden: 24


Ontsmettingsmiddelen
Middelen die ziektekiemen doden en die je gebruikt rond en soms in wonden

Ontsteking
Reactie van het lichaam om ziektekiemen te doden en wondgenezing te bewerkstelligen

Open botbreuk
Botbreuk waarbij botdelen door de huid zijn gegaan en een wond hebben gemaakt

Orgaan
Groep van weefsels met een bepaalde functie

Orgaanstelsel
Groep organen met een vaste functie

Pleister
In de volksmond de naam voor een gaaspleister

Rautekgreep
Noodvervoersgreep, die genoemd is naar de persoon die de greep verzon

Schaafwond
Wond ontstaan door schuiven over een ruw oppervlak

Snelverband
Compleet verband van gaas, watten en zwachtels, dat je met vieze handen toch steriel aan kunt leggen

Snijwond
Wond veroorzaakt door een scherp voorwerp

Stabiele zijligging
Houding waarin je een slachtoffer legt bij bewustzijnsstoornissen

Steekwond
Wond veroorzaakt door het binnendringen van een scherp voorwerp

Steriel
Kiemvrij

Synthetische watten
Watten die veerkrachtig en vochtopnemend zijn

Tetanus
Ziekte veroorzaakt door ziektekiemen die in grond en straatvuil zitten

Vette watten
Watten die veerkrachtig zijn en geen vloeistof opnemen

Welzijn
Je geestelijk en lichamelijk welzijn wordt bepaald door hoe lekker je in je vel zit

Witte watten
Watten die vochtopnemend zijn en gebruikt worden bij dekverbanden

Wond
De verbreking van het normale huidweefsel ergens aan het lichaam

Wondpleister
Andere naam voor gaaspleister

Wondsnelverband
Compleet dekverband met een korte en een lange zwachtel, met daaraan kleefpleister

Zestientje
Gaasje ter grootte van een zestiende vierkante meter

Ziekte
Het onwel zijn van iemand door bijvoorbeeld ziektekiemen en de reactie van het lichaam daarop

Zwachtel
Rol verband om andere verbandmaterialen vast te leggen en wonden af te dekken