Kopie van `Meli`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Meli
Categorie: Planten en dieren > Bijen
Datum & Land: 27/05/2013, BE
Woorden: 26


angel
Bevindt zich op het uiteinde van het achterlijf. Enkel bij de koningin en de werksters.

antennen
Zeer bewegelijke voelsprieten waarmee de bijen kunnnen voelen, ruiken en zelfs smaken.

beroker
Toestel waarmee de imker rook maakt, om de bijen te kalmeren.

bijendans
Taal van de bijen waarmee ze elkaar informeren waar voedsel te vinden is.

bijenstand
Een droge plaats waar een aantal korven staan, beschut tegen heersende winden.

bijenvolk
Een geheel met een koningin, werksters, darren en broed die samen 1 bijenkast uitmaken. Wordt ook “kolonie” genoemd.

Broed
Het totaal van de eitjes, larven en de ontwikkellende jonge bijen

cel
zeskantige ruimte in de raat

cellen
Zeskantig qua vorm, door de bijen in was gebouwd. In deze cellen legt de koningin haar eieren en bewaren de bijen het stuifmeel en de honing.

facetogen
Deze ogen staan aan weerszijden van de bijenkop. Ze bestaan uit 4 000 facetten, waardoor ze een gezichtsveld heeft van 360 graden.

haalbij
Werkster die er op uit vliegt om nectar, stuifmeel, water of propolis te halen.

honingmaag
Een kleine maag die zich juist voor de eigenlijke maag van de bijen bevindt. Hier wordt de nectar tijdens de terugvlucht bewaard.

honingzolder of honingkamer
Bovenste gedeelte van de kast waarin enkel de werksters komen om honing in de raten te stoppen. Een kast kan 1 of meerdere honingzolders hebben.

kwispeldans
Acht-vormige dans, door een werkster uitgevoerd die een voedselbron heeft ontdekt op meer dan 100 meter van de kast.

nectar
Waterachtige zoete substantie die door bloeiend bloemen wordt afgescheiden.

propolis
Harsachtige stof die de bijen verzamelen op de knoppen af de schors van bomen. Zij gebruiken de propolis om alle gaten en kieren in hun kast te dichten. Propolis heeft verder een ontsmettende werking

raat
Zeskantige cellen in was, door de bijen gemaakt. In deze cellen legt de koningin haar eieren en bewaren de bijen stuifmeel en honing.

rondedans
Cirkelvormige dans, door een werkster uitgevoerd die een voedselbron heeft ontdekt op minder dan 100 meter van de kast.

stamper
Vrouwelijk onderdeel van de bloem. Bestaat uit de stempel, een stijl en het vruchtbeginsel.

stuifmeel
Mannelijke kiemcellen van de bloem, in de vorm van fijn poeder. Bijen kauwen het stuifmeel tot korrels.

tong
Eigenlijk een sterk ontwikkelde buisvormige onderlip. Wordt onder meer gebruikt om de nectar uit de bloemen te zuigen.

vliegplank
Plank aan de ingang van de kast, waarop de bijen landen.

was
Afscheiding uit de segmenten aan de onderkant van het achterlijf van werksters en waarmee raten worden gebouwd.

was zweten
Uit de 4 laatste segmenten van het achterlijf der werksters worden wasplaatjes uitgezweet. De werkster brengt ze naar haar mond om te kauwen en te kneden. Daarna gebruikt ze deze was om raten te bouwen.

zwerm
Deel van het bijenvolk dat zich met een koningin heeft afgescheurd van de rest van de kast en de natuur is ingetrokken om een nieuw volk te stichten.

zwerm scheppen
Het recupereren door de imker van de zwerm in een lege kast. Aldus ontstaat een nieuw bijenvolk.