Kopie van `Universitair Ziekenhuis Gent`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Universitair Ziekenhuis Gent
Categorie: Medisch > Oncologie
Datum & Land: 27/05/2013, BE
Woorden: 18


chemotherapie
therapie met een geneesmiddel met een celremmende werking

digestieve
betrekking hebbend op de spijsvertering (hieronder vallen de maag, pancreas, darmen en lever)

endocrinologie
leer van de klieren met inwendige afscheiding

gynaecologie
wetenschap die zich bezighoudt met de vrouwenziekten

hematologie
wetenschap die zich bezighoudt met het bloed en de bloedziekten

melanoom
pigmentkanker, komt voor in de huid en het vaatvlies van het oog

multidisciplinair
betrekking hebbend op een aantal disciplines

neurologie
wetenschap die zich bezighoudt met de zenuwen en de organische zenuwziekten

oncologie
wetenschap van de (kwaadaardige) gezwellen

pediatrie
kindergeneeskunde

pelviene
betrekking hebbend op het bekken

primaire tumor
ontstaan uit een getransformeerde cel

radiotherapie
bestralingstherapie

sarcoom
kwaadaardig gezwel, uit bindweefselcellen ontstaan

secundaire tumor
ontstaan na uitzaaiing

thoracaal
betrekking hebbend op de borstkas (hieronder vallen ook de longen)

tumor
gezwel

urologie
wetenschap die zich bezighoudt met de nieren, de urine, de urinewegen en de ziekten daarvan