Kopie van `Vlaams Brabant`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Vlaams Brabant
Categorie: Medisch > genees- en verpleegkundige termen
Datum & Land: 27/05/2013, BE
Woorden: 87


ambulance
ziekenwagen

ambulancier
off. hulpverlener-ambulancier

amplitude
golfhoogte

amputatie
afzetting van een lichaamsdeel

aorta
grote lichaamsslagader

appendicitis
ontsteking van de blindedarm

appendix
blindedarm

aspireren
opzuigen

asystolie
afwezigheid van elektrische hartactiviteit

atrium
voorkamer van het hart

avulsie
afrukking

axilla
oksel

BD
afk. bloeddruk

clavicula
sleutelbeen

CPR
afk. CardioPulmonaire Reanimatie

CVA
afk. Cerebraal Vasculair Accident

DGH
afk. Dringende Geneeskundige Hulpverlening

DMH
afk. Dringende Medische Hulpverlening

dyspnoe
kortademigheid

EHBO
afk. Eerste Hulp Bij Ongevallen

EKG
afk. elektrocardiogram, d.i. de geregistreerde elektrische activiteit van het hart

emfyseem
luchtopstapeling

embolie
afsluiting van een (slag)ader door een klonter of luchtbel

epidermis
opperhuid

epiduraal
gelegen tussen de hersenvliezen en de schedelepiglottis
strotklepje

epiglottitis
ontsteking van het strotklepje

epilepsie
ziekte met herhaalde stuipaanvallen

erytheem
roodheid

erytrocyt
rode bloedcel

fysiologie
studie van de werking van de organen

fysiek
lichamelijk

fysisch
natuurkundig

Guedel
oropharyngeale canule

gynaecologisch
m.b.t. vrouwenziekten

HIV
afk. Human Immunodeficiency Virus, dat AIDS veroorzaakt

hyperventilatie
te snelle ademhaling

hypnotisch
slaapverwekkend

hypoderm
onderhuid

hyperthermie
te hoge lichaamstemperatuur

hypersensitief
overgevoelig

hypertensie
te hoge bloeddruk

hyperextensie
overstrekking

hyperglycemie
te hoog suikergehalte in het bloed

hyper-
sam. te veel

hydro-
sam. m.b.t. water

hypoglycemie
te laag suikergehalte in het bloed

hypotensie
te lage bloeddruk

hypothermie
te lage lichaamstemperatuur

hypoventilatie
onvoldoende ademhaling

hypoxie
tekort aan zuurstof in de organen en weefsels

immuunstelsel
afweerstelsel

implantatie
inplanting

iris
regenboogvlies van het oog

iritis
ontsteking van de iris

ischemie
bloedtekort in de weefsels

isocorie
gelijke grootte van de pupillen

kinetiek
bewegingsleer

kinetisch
m.b.t. energie opgewekt door beweging

N.K.O.
afk. neus- keel en oorziekten

obstructie
verstopping, belemmering

occlusie
afsluiting

oedeem
vochtopstapeling

oedemateus
m.b.t. oedeem

oesophagus
slokdarm

oesophagaal
m.b.t. tot slokdarm

os
been

osteo-
sam. m.b.t. beenderstelsel

ovarium
eierstok

pneumonie
longontsteking

pneumothorax
ophopen van lucht in de borstholte

RX
afk. radiografie

skelet
beenderstelsel

ulceratie
zweer

ulna
ellepijp

ulnair
m.b.t. de ellepijp

umbilicaal
m.b.t. de navel

urethra
urineweg van de blaas naar de buitenwereld

ureter
urineleider van de nier naar de blaas

urgentie
dringendheid

urinaal
fles om in te wateren

uterus
baarmoeder

VMP
afk. vooruitgeschoven medische post

whiplash
zweepslag, nekletsel bij een acceleratie-deceleratie trauma

xyphoïd
zwaardvormig aanhangsel

Yankauer
afzuigsonde met bolvormige top

zygoma
jukbeen