Kopie van `Vlaams Brabant`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Vlaams Brabant
Categorie: Medisch > genees- en verpleegkundige termen
Datum & Land: 27/05/2013, BE
Woorden: 151


abces
etterverzameling

abdominaal
m.b.t. de buik

abortus
vruchtafdrijving

absorptie
opname, opslorping

abrasio
schaafwonde

agitatie
verwardheid

AIDS
afk. Acquired Immuno Deficiency Syndrome: een virale ziekte die het

airway
ademweg (A - B - C)

ambulance
ziekenwagen

ambulancier
off. hulpverlener-ambulancier

amplitude
golfhoogte

amputatie
afzetting van een lichaamsdeel

anafylaxis
(shock) uitgesproken allergische reactie

anatomie
wetenschap die de (op)bouw van het lichaam bestudeert

anatomische
houding houding waarbij de patiënt rechtop staat

angor
pijn of zwaartegevoel in de hartstreek door zuurstoftekort van het hart

anisocorie
ongelijke pupillen

anterieur
m.b.t. de voorzijde

antigenen
stoffen die het afweerstelsel aanzetten tot de vorming van antilichamen

anus
aars

aorta
grote lichaamsslagader

appendicitis
ontsteking van de blindedarm

appendix
blindedarm

aspireren
opzuigen

asystolie
afwezigheid van elektrische hartactiviteitatrium
voorkamer van het hart

avulsie
afrukking

axilla
oksel

BD
afk. bloeddruk

centralist
off. aangestelde van het hulpcentrum 100

cerebellum
kleine hersenen

cerebraal
m.b.t. de hersenen

cerebrospinaal
m.b.t. de hersenen en het ruggemerg

cervicaal
m.b.t. de nek

circulatoir
m.b.t. het hart- en bloedvatenstelsel

civiel
burgerlijk

clavicula
sleutelbeen

CPR
afk. CardioPulmonaire Reanimatie

CVA
afk. Cerebraal Vasculair Accident

DGH
afk. Dringende Geneeskundige Hulpverlening

DMH
afk. Dringende Medische Hulpverlening

dyspnoe
kortademigheid

EHBO
afk. Eerste Hulp Bij Ongevallen

EKG
afk. elektrocardiogram, d.i. de geregistreerde elektrische activiteit van het hart

elektrocardiograaf
toestel dat de elektrische activiteit van het hart optekent

emfyseem
luchtopstapeling

embolie
afsluiting van een (slag)ader door een klonter of luchtbel

epidermis
opperhuid

epiduraal
gelegen tussen de hersenvliezen en de schedel

epiglottis
strotklepje

epiglottitis
ontsteking van het strotklepje

epilepsie
ziekte met herhaalde stuipaanvallen

erytheem
roodheid

erytrocyt
rode bloedcel

evacuatie
ontruiming

evaluatie
beoordeling

evaporatie
verdamping

febriel
koortsig

femoraal
m.b.t. het dijbeen

femur
dijbeen

foetaal
m.b.t. een foetus

foetus
groeiende vrucht in de baarmoeder

fysiologie
studie van de werking van de organen

fysiek
lichamelijk

fysisch
natuurkundig

Guedel
oropharyngeale canule

gynaecologisch
m.b.t. vrouwenziekten

HIV
afk. Human Immunodeficiency Virus, dat AIDS veroorzaakt

hyperventilatie
te snelle ademhaling

hypnotisch
slaapverwekkend

hypoderm
onderhuid

hyperthermie
te hoge lichaamstemperatuur

hypersensitief
overgevoelig

hypertensie
te hoge bloeddruk

hyperextensie
overstrekking

hyperglycemie
te hoog suikergehalte in het bloed

hyper-
sam. te veel

hydro-
sam. m.b.t. water

hypoglycemie
te laag suikergehalte in het bloed

hypotensie
te lage bloeddruk

hypothermie
te lage lichaamstemperatuur

hypoventilatie
onvoldoende ademhaling

hypoxie
tekort aan zuurstof in de organen en weefsels

immuunstelsel
afweerstelsel

implantatie
inplanting

iris
regenboogvlies van het oog

iritis
ontsteking van de iris

ischemie
bloedtekort in de weefsels

isocorie
gelijke grootte van de pupillen

Joule
eenheid van hoeveelheid elektrische energie (bijv. van een defibrillator)

kinetiek
bewegingsleer

kinetisch
m.b.t. energie opgewekt door beweging

klinisch
m.b.t. klachten en ziektetekenen

N.K.O.
afk. neus- keel en oorziekten

obstructie
verstopping, belemmering

occlusie
afsluiting

oedeem
vochtopstapeling

oedemateus
m.b.t. oedeem

oesophagus
slokdarm

oesophagaal
m.b.t. tot slokdarm