Kopie van `Dentsply`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Dentsply
Categorie: Medisch > Tandheelkunde
Datum & Land: 28/05/2013, NL
Woorden: 49


abces
Etterige ophoping of inkapseling, meestal veroorzaakt door een bacteriële infectie. In de tandheelkunde kan dit een ontsteking van de tandwortel of een tandzakje zijn.

abutment
(opbouw)Verbindingselement tussen het implantaatlichaam, dat ingegroeid is in het bot, en de tandvervanging (bijv. kroon, brug). Abutments zijn er in allerlei vormen en types. Zo kunnen de meest uiteenlopende behandelingen met implantaten optimaal worden gerealiseerd:

afdruk
Procedure ter verkrijging van een precieze negatieve vorm van afzonderlijke gebitselementen of van de volledige kaak. De individuele afdruk geeft de mondsituatie exact weer en dient als model voor verdere verwerking in het tandtechnisch laboratorium. algenmateriaal Mineraal dat gewonnen wordt uit natuurlijke algen (hydroxyapatiet). Het wordt g...

allogeen materiaal
Benaming voor een vervangend materiaal dat van humane oorsprong is; vergelijkbaar met geconserveerd bloed.

alloplastisch materiaal
Benaming voor vervangende materialen die synthesisch zijn vervaardigd uit anorganische stoffen, zoals bijv. PEPGEN P-15 van FRIADENT

alloplastiek
Benaming voor vervangende materialen die synthesisch zijn vervaardigd uit anorganische stoffen, zoals bijv. PEPGEN P-15 van FRIADENT

alveolair bot
(processus alveolaris) Dragend deel van het kaakbeen in boven- en onderkaak waarin de tanden en kiezen verankerd zitten.

alveolaire kam
Deel van het kaakbeen

alveole
alveolus. Benaming voor de tandkas, de holte in het kaakbeen (alveolair bot), waarin de tand of kies verankerd zit. anterieur-anterior Benaming voor de ligging en richting van de gebitselementen in de kaak: de voorste tanden of rijen tanden bevinden zich anterior. Het tegenovergestelde van anterior is posterior. applicatie Toediening van medicijnen of medisc...

apicaal
Bepaling van plaats of richting op de tand. Apicaal betekent: naar de wortelpunt toe.

atrofie van de alveolaire kam
Slinken van het kaakbeen (alveolaire kam)Na verlies van een tand of kies gaan de spieren en het bot slinken, omdat ze niet meer worden belast. augmentatie Plastisch-chirurgische procedure om weefsel- of botstructuren op te bouwen of te herstellen. Bij de opbouw van botstructuren wordt bijvoorbeeld ondersteunend materiaal of weefselmateriaal in ...

boorsjabloon
Of boormal.Hulpmiddel dat in de implantologie wordt gebruikt om de optimale positie en uitlijning van het implantaat te bepalen. De transparante sjablonen van kunststof zijn nauwkeurig passend vervaardigd op een model. Ze worden bevestigd aan de gebitselementen of het kaakbeen en geven zo de juiste boorpositie aan. botombouw Verandering van de morfologie van...

brug
Vastzittende tandvervanging die meerdere, naast elkaar liggende gebitselementen vervangt. De brug wordt op de aangrenzende gebitsementen bevestigd. Deze worden doorgaans geprepareerd en voorzien van een kroon. Ook implantaten kunnen worden gebruikt als zogenaamde brugpijler. Het implantaat zit vast verankerd in de kaak en de brug wordt hierop g...

cantilever brug
Soort brug die een ontbrekend gebitselement vervangt en slechts aan één zijde verankerd is door een pijler (brug)

enossaal
Positiebepaling van het implantaat in het bot. Enossaal is de normale toestand: het implantaat bevindt zich binnen in het bot.

enostaal
Positiebepaling van het implantaat in het bot. Enossaal is de normale toestand: het implantaat bevindt zich binnen in het bot.

epitheel
Dekweefsel. Men maakt een onderscheid tussen de verhoornde uitwendige huidlaag van het lichaam en het niet verhoornde slijmvlies. epithese Prothese, die niet alleen gebitselementen vervangt maar ook defecten van de kaak en het gezicht kan bedekken. etsbrug Vastzittende brug waarmee één ontbrekend gebitselement (meestal in de frontregi...

epitheliaal
Dekweefsel. Men maakt een onderscheid tussen de verhoornde uitwendige huidlaag van het lichaam en het niet verhoornde slijmvlies. epithese Prothese, die niet alleen gebitselementen vervangt maar ook defecten van de kaak en het gezicht kan bedekken. etsbrug Vastzittende brug waarmee één ontbrekend gebitselement (meestal in de frontregi...

extensiebrug, vrij-uiteindebrug
Soort brug die een ontbrekend gebitselement vervangt en slechts aan één zijde verankerd is door een pijler (brug)

functionele directe belasting
Functionele belasting van het implantaat en van de tijdelijke of definitieve tandvervanging binnen 48 uur na het inbrengen van het implantaat.

implantaatsucces
Criteria, aan de hand waarvan het succes van een implantaatbehandeling kan worden gemeten. De basis voor de evaluatie kan bijvoorbeeld de tevredenheid van de patiënt, de stabiliteit of de frequentie van infecties zijn. Hoewel er reeds talrijke voorstellen zijn, bestaat er tot dusver nog geen algemeen geldig, uniform evaluatiesysteem.

implantologie
Vakgebied binnen de tandheelkunde dat zich toelegt op de planning, het inzetten en opbouwen van kunsttanden en -gebitten. indexafdruk ‚Vereenvoudigde’ afdruk voor de vervaardiging van een tijdelijke voorziening in het laboratorium. inheling Proces dat begint, nadat het implantaat werd ingebracht. Het behelst de ingroei- en inhelingsfase in het ...

interne schroefdraad
(binnenschroefdraad)Verbinding waarbij de opbouw niet op, maar direct in het implantaat wordt ingeschroefd.

interne zeshoek
(binnenzeskant)Insteekverbinding met zes mogelijke posities, waarmee het implantaat en de opbouw stabiel en rotatieveilig worden samengevoegd.

intraforaminaal, interforaminaal
Plaatsnaam voor een gebied in de kaak: intraforaminaal heeft betrekking op het voorste gedeelte in de onderkaak.

interconnectief
Eigenschap van botopbouwmaterialen die betrekking heeft op de poreuze structuur van het materiaal. Deze is het gevolg van talrijke fijne netwerken. Zo wordt voor de opbouw van het bot een optimale omgeving gecreëerd waarin de cellen zich kunnen vestigen.

interdentale ruimte
Tandeloos deel van de kaak dat aan beide zijden wordt begrensd door natuurlijke gebitselementen.

koralen botvervangend materiaal
Mineraal (hydroxyapatiet) voor de botopbouw, dat gewonnen wordt uit koraal.

kroon
Kunsttand, die geplaatst wordt op een natuurlijk gebitselement of een implantaat en zodoende de functie van het gebitselement completeert. De kroon is het zichtbare gedeelte van de tand of kies. Als er meerdere gebitselemeten naast elkaar worden vervangen, wordt meestal een brug vervaardigd.

occlusie
In de tandheelkunde betekent deze term ieder contact van de gebitselementen van boven- en onderkaak, zoals bijvoorbeeld kauwbewegingen of op elkaar bijten. ontsteking Afweerreactie van het organisme op een uitwendige of inwendige prikkel, met het doel deze uit de weg te ruimen of te repareren. Tekenen van een ontsteking kunnen roodheid, warmte, zwe...

occlusaal contact
In de tandheelkunde betekent deze term ieder contact van de gebitselementen van boven- en onderkaak, zoals bijvoorbeeld kauwbewegingen of op elkaar bijten. ontsteking Afweerreactie van het organisme op een uitwendige of inwendige prikkel, met het doel deze uit de weg te ruimen of te repareren. Tekenen van een ontsteking kunnen roodheid, warmte, zwe...

orthopantomogram
OPG,Röntgenopname die de volledige boven- en onderkaak toont met inbegrip van de kaakgewrichten.

orale hygiëne
Verzorging en reiniging van de mond om etensresten en plaque te verwijderen. Daarbij hoort het regelmatige poetsen van de tanden en het reinigen van de ruimtes tussen de tanden. Bij implantaten gebruikt men voor de tussenruimtes zogenaamde interdentaalborsteltjes. orthodontie Deelgebied van de tandheelkunde dat zich bezighoudt met de diagnose en ...

osseo-integratie
Proces dat betrekking heeft op de inheling van het implantaat in het bot. De botcellen groeien daarbij direct aan het implantaat en hechten zich vast aan het implantaatoppervlak. Zo wordt het implantaat duurzaam en stabiel vastgehouden in het bot. Het implantaatoppervlak is voor een optimale osseo-integratie van cruciaal belang. Implantaten van DE...

osteoconductie, osteoconductief
Eigenschap van botopbouwmaterialen die het natuurlijke proces van de nieuwe vorming van bot ondersteunen. Deze materialen zorgen voor structuren waaraan botvormende cellen zich kunnen hechten. osteogenese Medische term die nieuwe vorming of omvorming van botweefsel inhoudt, die zich voordoen na het verwijderen van een tand of kies. osteo-inductie,...

osteoplastiek
Chirurgische ingreep waarbij lichaamseigen of lichaamsvreemd bot naar een botdefect wordt getransplanteerd.

osteoporose
Aandoening van het bot waarbij de botdichtheid vermindert, maar de uiterlijke vorm over het algemeen behouden blijft.

osteotomie
Het scheiden, openen of verwijderen van bot met een boor, zaag, beitel of ultrasoon. overkappingsprothese Speciale soort prothese die wordt gebruikt als er nog slechts heel weinig gebitselementen aanwezig zijn. De overgebleven gebitselementen kunnen dienst doen om de prothese vast te houden of te ondersteunen. In vorm en omvang is deze oplossing ve...

parodontitis
Chronisch-bacteriële ontsteking van het tandvlees en van de ondersteunende weefselstructuren, die vaak leidt tot tandverlies. parodontitis apicalis (Oude term: periodontitis) Medische term voor ontsteking van het wortelvlies. parodontose Benaming voor het niet-inflammatoire slinken van het tandvlees, vaak verkeerdelijk gebruikt als synoniem vo...

tijdelijke directe voorziening/opbouw
Tijdelijke opbouw van een pas ingebracht implantaat door middel van een tijdelijke voorziening, bedoeld om esthetiek en voldoende kauwfunctie tijdens de inhelingsfase tot stand te brengen. tijdelijke incorporatie Een kroon of prothese die tijdelijk wordt geplaatst om eraan te wennen en die ook weer kan worden verwijderd.

titanium
Titanium is een licht metaal dat uiterst corrosiebestendig en biocompatibel is. Op grond van deze eigenschappen wordt het met succes gebruikt in de geneeskunde, bijvoorbeeld voor implantaten.

transdentale fixatie
Procedure voor het stabiliseren van losgekomen tandwortels. Daarvoor wordt een stift van metaal (titanium) of keramiek gefixeerd, die boven de wortelpunt uitsteekt tot in het kaakbeen.

transgingivale inheling
zie (open) inheling

transplantaat
Stuk weefsel of orgaan dat getransplanteerd wordt of reeds getransplanteerd werd.

trauma
Medische uitdrukking voor verwonding, wond of beschadiging van het lichaam.

tumorresectie
Operatieve verwijdering van een tumor.

vrij-eindigende brug
Soort brug die een ontbrekend gebitselement vervangt en slechts aan één zijde verankerd is door een pijler (brug)

vroege implantatie
Implantatie die gebeurt als het zachte weefsel genezen is, maar er nog geen ombouw van het bot heeft plaatsgevonden.

zwevende brug
Soort brug die een ontbrekend gebitselement vervangt en slechts aan één zijde verankerd is door een pijler (brug)