Kopie van `Dentsply`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Dentsply
Categorie: Medisch > Tandheelkunde
Datum & Land: 28/05/2013, NL
Woorden: 14


apicaal
Bepaling van plaats of richting op de tand. Apicaal betekent: naar de wortelpunt toe.

atrofie van de alveolaire kam
Slinken van het kaakbeen (alveolaire kam)Na verlies van een tand of kies gaan de spieren en het bot slinken, omdat ze niet meer worden belast. augmentatie Plastisch-chirurgische procedure om weefsel- of botstructuren op te bouwen of te herstellen. Bij de opbouw van botstructuren wordt bijvoorbeeld ondersteunend materiaal of weefselmateriaal in ...

epitheel
Dekweefsel. Men maakt een onderscheid tussen de verhoornde uitwendige huidlaag van het lichaam en het niet verhoornde slijmvlies. epithese Prothese, die niet alleen gebitselementen vervangt maar ook defecten van de kaak en het gezicht kan bedekken. etsbrug Vastzittende brug waarmee één ontbrekend gebitselement (meestal in de frontregi...

epitheliaal
Dekweefsel. Men maakt een onderscheid tussen de verhoornde uitwendige huidlaag van het lichaam en het niet verhoornde slijmvlies. epithese Prothese, die niet alleen gebitselementen vervangt maar ook defecten van de kaak en het gezicht kan bedekken. etsbrug Vastzittende brug waarmee één ontbrekend gebitselement (meestal in de frontregi...

functionele directe belasting
Functionele belasting van het implantaat en van de tijdelijke of definitieve tandvervanging binnen 48 uur na het inbrengen van het implantaat.

implantaatsucces
Criteria, aan de hand waarvan het succes van een implantaatbehandeling kan worden gemeten. De basis voor de evaluatie kan bijvoorbeeld de tevredenheid van de patiënt, de stabiliteit of de frequentie van infecties zijn. Hoewel er reeds talrijke voorstellen zijn, bestaat er tot dusver nog geen algemeen geldig, uniform evaluatiesysteem.

implantologie
Vakgebied binnen de tandheelkunde dat zich toelegt op de planning, het inzetten en opbouwen van kunsttanden en -gebitten. indexafdruk ‚Vereenvoudigde’ afdruk voor de vervaardiging van een tijdelijke voorziening in het laboratorium. inheling Proces dat begint, nadat het implantaat werd ingebracht. Het behelst de ingroei- en inhelingsfase in het ...

occlusie
In de tandheelkunde betekent deze term ieder contact van de gebitselementen van boven- en onderkaak, zoals bijvoorbeeld kauwbewegingen of op elkaar bijten. ontsteking Afweerreactie van het organisme op een uitwendige of inwendige prikkel, met het doel deze uit de weg te ruimen of te repareren. Tekenen van een ontsteking kunnen roodheid, warmte, zwe...

occlusaal contact
In de tandheelkunde betekent deze term ieder contact van de gebitselementen van boven- en onderkaak, zoals bijvoorbeeld kauwbewegingen of op elkaar bijten. ontsteking Afweerreactie van het organisme op een uitwendige of inwendige prikkel, met het doel deze uit de weg te ruimen of te repareren. Tekenen van een ontsteking kunnen roodheid, warmte, zwe...

osseo-integratie
Proces dat betrekking heeft op de inheling van het implantaat in het bot. De botcellen groeien daarbij direct aan het implantaat en hechten zich vast aan het implantaatoppervlak. Zo wordt het implantaat duurzaam en stabiel vastgehouden in het bot. Het implantaatoppervlak is voor een optimale osseo-integratie van cruciaal belang. Implantaten van DE...

osteoconductie, osteoconductief
Eigenschap van botopbouwmaterialen die het natuurlijke proces van de nieuwe vorming van bot ondersteunen. Deze materialen zorgen voor structuren waaraan botvormende cellen zich kunnen hechten. osteogenese Medische term die nieuwe vorming of omvorming van botweefsel inhoudt, die zich voordoen na het verwijderen van een tand of kies. osteo-inductie,...

osteoplastiek
Chirurgische ingreep waarbij lichaamseigen of lichaamsvreemd bot naar een botdefect wordt getransplanteerd.

osteoporose
Aandoening van het bot waarbij de botdichtheid vermindert, maar de uiterlijke vorm over het algemeen behouden blijft.

osteotomie
Het scheiden, openen of verwijderen van bot met een boor, zaag, beitel of ultrasoon. overkappingsprothese Speciale soort prothese die wordt gebruikt als er nog slechts heel weinig gebitselementen aanwezig zijn. De overgebleven gebitselementen kunnen dienst doen om de prothese vast te houden of te ondersteunen. In vorm en omvang is deze oplossing ve...