Kopie van `Stoma Club Oostende`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Stoma Club Oostende
Categorie: Medisch > Stoma Woordenlijst
Datum & Land: 28/05/2013, BE
Woorden: 36


Anus praeter naturalis
een chirurgisch aangelegde uitgang, een kunstmatig aangelegde anus op de buikwand

Appendix vermiformis
wormvormig aanhangsel

Carcinoom
kankergezwel

Caecostomie
stoma op het caecum

Caecum
deel van de dikke darm tussen ileum en colon ascendens

Colitis ulcerosa
chronische ontsteking van de dikke darm die met zweervorming samengaat

Colon
dikke darm

Colon ascendens
opstijgend gedeelte van de dikke darm

Colon descendens
neerdalend gedeelte van de dikke darm

Colon transversum
dwars over de buik lopend gedeelte van de dikke darm

Colostoma
kunstmatige uitgang van het colon op de buikwand

Diarree
buikloop

Divertikel
uitstulping van de darm wand

Diverticulose
ziekte met massaal optreden van divertikels

Diverticulitis
ontsteking van één of meer divertikels

Duodenum
eerste deel van de dunne darm, net na de maag (kort)

Enteritis
ontsteking van de darmen, meestal de dunne darm

Fistel
niet natuurlijke verbinding tussen twee holle organen of tussen een hol orgaan en de buitenwereld

Flatus
wind, scheet

Ileoitis terminalis
ontsteking van het einde van de dunne darm

Ileostoma
kunstmatige uitgang van de dunne darm

Ileum
laatste deel van de dunne darm

Intraveneus
langs de ader

Jejenum
tweede deel van de dunne darm

Mucosa
slijmvlies

Multidisciplinair
van verschillende disciplines (met verschillende opleidingen en vaardigheden)

Obstipatie
verstopping

Pathologisch
op ziekte wijzend, ziekelijk

Peritonitis
ontsteking van het buikvlies

Poliep
gesteeld gezwelletje binnen op de darmwand

Prolaps van de stoma
uitstulping van de stoma

Rectum
endeldarm

Sigmoïd
S-vormig gedeelte van de dikke darm tussen colon descendens en rectum

Stenose van de stoma
vernauwing van de stoma

Stoma
uitgang van de darm aan de huid

Ulceratie van de darmwand
zweer in de wand van de darm