Kopie van `Home Recording Magazine`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Home Recording Magazine
Categorie: Kunst, muziek & cultuur > Muziek
Datum & Land: 29/05/2013, NL
Woorden: 57


Akoestiek
Een aanduiding voor de gedragingen van het geluid binnen een bepaalde ruimte.

Attack
Het begin van een geluid, zoals de aanslag van een gitaar. Op compressors regel je met de ?attack?-knop hoe snel de compressor reageert op een binnenkomend signaal.

Automatisering
Het via een vooraf ingestelde curve laten verlopen van verschillende parameters als volume, hoeveelheid effect, etc.

Boost
Het harder zetten van een (onderdeel van een) signaal.

Bus
Een route waar meerdere kanalen naar toe geleid kunnen worden waardoor deze allemaal te be?nvloeden en met een enkele fader te bedienen zijn.

Compressie
Het dusdanig bewerken van een signaal dat deze boven een bepaald niveau minder hard of zelfs volledig ?afgekapt? wordt (limiting).

Condensatormicrofoon
Een type microfoon gebaseerd op de werking van een condensator (membraam dicht op een harde achterplaat gemonteerd), aangedreven door fantoomspanning van meestal 48 volt.

Convolutie-reverb
Een vorm van galm die gebruik maakt van impulsresponsen: nauwkeurige metingen van de gedragingen van een geluid in een bepaalde ruimte. Hiermee is het mogelijk zeer natuurgetrouw simulaties te maken van een performance in bijvoorbeeld een bepaalde studio, concertzaal of kerk.

Cut
Het zachter zetten van een (onderdeel van een) signaal.

DAW
Digital Audio Workstation, een verzamelnaam voor software(systemen) waarmee je audio kunt opnemen, afspelen en bewerken.

Decay
De uitsterftijd van galm, een zeer belangrijke parameter om wederom ?verzuipen? te voorkomen.

Decibel
Een meetkundige aanduiding voor geluidsdruk, oftewel het volume.

Delay
Met tape of op een digitale manier opgewekte vertraging van het oorspronkelijke signaal. Een bekende variant is de slapback-echo met een aantal zeer snelle delay?s, bekend geworden door onder anderen Elvis.

Direct Disc Protocol - DDP
Een digitaal formaat voor premaster-images, inclusief metadata en controlesommen.

Dynamische microfoon
Een type microfoon gebaseerd op een spoel met een magneetje, dat door een membraam in werking wordt gezet en zo een stroompje opwekt.

Envelope
Een van tevoren ingesteld verloop van een parameter van je geluid, zoals het volume of de frequentie.

Equalizing
De praktijk van het ?gelijkmaken? of anderszins modificeren van een geluid door bepaalde frequenties harder of zachter te zetten.

Exciter
Een apparaat of plug-in die een aantal boven- en ondertonen aan een signaal toevoegt om het zo directer of helderder te laten klinken.

Fase
De term waarmee wordt aangegeven hoe de golfvormen van twee soortgelijke geluidsbronnen op elkaar reageren. Als iets ?uit fase? is, betekent dat dat de golfvormen elkaar ?cancellen?: zodra de ene omhoog gaat, gaat de andere omlaag, wat resulteert in een dun geluid.

Filter
Een manier waarop een equalizer het bronmateriaal verandert. Te onderscheiden zijn low- en high-filters, cut- of pass-filters, bandpass-filters en shelving-filters.

FM-synthese
Frequency Modulation-synthese, waarbij de frequentie en golfvorm van een klankbron (oscillator) de toonhoogte van een andere klankbron bepaalt (moduleert).

Geluidsisolatie
Het naar binnen en buiten toe dempen van ongewenste geluiden.

Headroom
De ?ruimte? die er dynamisch (qua volume) nog over is tussen de hardste pieken en het maximaal mogelijke volume (0 dB).

Hertz
Een meetkundige aanduiding voor het aantal trillingen per seconde van een (onderdeel van een) geluid, oftewel de frequentie. Hoe minder Hertz, hoe ?lager? het geluid.

Longitudinale golf
De manier waarop geluid zich voortbeweegt in de lucht; deeltjes botsen tegen elkaar op voor ze weer op hun evenwichtspunt terugkomen en geven zo hun energie door.

Marker
Een notatie die je doorgaans bovenaan je DAW-project vindt en een gedeelte van je song aanduidt.

Microfoonscherm
Als je geen beschikking hebt over een vocal booth of goed klinkende opnameruimte, is een microfoonscherm een te overwegen aankoop: een akoestisch behandeld scherm dat achter de zanger en microfoon geplaatst kan worden. Zo wordt een heel groot deel van de reflecties van de kamer niet opgenomen.

MIDI
Musical Instrument Digital Interface, een digitaal systeem waarmee elektronische instrumenten informatie aan elkaar doorgeven door middel van commando?s. Hiermee kan een controller (bijvoorbeeld een keyboard) een soundmodule (zoals een softsynth) aansturen een specifieke toon af te spelen.

MIDI-commando
De ?taal? waarin MIDI-apparatuur met elkaar ?praat?: nulletjes en eentjes die samen commando?s vormen als ?note on? met als parameter ?centrale C?, waarna de soundmodule een centrale C zal laten horen totdat deze het commande ?note off? ontvangt.

Mixteren
Samentrekking van ?mixen? en ?masteren?, en geen goed idee. Door in het masteringproces terug te gaan naar de multitrack en mixaanpassingen te maken om te compenseren voor de master beland je al snel in een eindeloze ?loop?.

Modelling
De technologie die het mogelijk maakt om zonder daadwerkelijke versterker en microfoon het binnenkomende gitaarsignaal te laten klinken alsof het door een versterker en kabinet gaat, en opgenomen is met een microfoon. Bestaat in zowel software- als hardwarevarianten.

Overhead(s)
De - misschien wel belangrijkste - microfoon(s) boven het drumstel.

Panning
Het be?nvloeden van de relatieve volumes van een opgenomen bron in de linker- of rechterspeaker, waardoor je de plaats van het element in de mix kunt bepalen.

Pitch-correctie
De techniek waarmee de toonhoogte van gezongen of gespeelde noten ?rechtgetrokken? kan worden of zelfs drastisch kan worden aangepast voor creatieve doeleinden. De bekendste plug-in hiervoor is de Antares Auto-Tune, maar ook bijvoorbeeld op polyfonisch materiaal gerichte software als Melodyne is in opkomst.

Plate
Een vorm van galm (of de simulatie hiervan) opgewekt door een grote metalen plaat, zoals vroeger - en nu ook nog, maar veel minder - te vinden was in goed uitgeruste studio?s. Dit soort delay heeft geen pre-delay, dus je hebt geen last van ?dubbele slagen? op sterk percussieve instrumenten.

Polariteits-switch
Door de polariteit van een van de twee elkaar ?cancellende? signalen om te draaien op bijvoorbeeld je mengtafel of in je DAW, zorg je ervoor dat ze weer met elkaar ?in fase? staan.

Pre-delay
De tijd tussen een geluid en de eerste reflecties ervan. Door de pre-delay is het mogelijk om een geluidsbron niet in z?n eigen galm te laten ?verzuipen?, en de luisteraar nog een duidelijk beeld te geven waar in het stereoveld het instrument zich begeeft.

Premaster
De aangeleverde muziek voor de mastering engineer, nog volledig dynamisch (niet gecompresst- gelimit) en met voldoende headroom.

Proximiteitseffect
Het verschijnsel dat naarmate een geluidsbron dichterbij de microfoon komt, de hoeveelheid laag in het opgenomen geluid flink toeneemt. Vooral condensatormicrofoons zijn hier heel gevoelig voor.

Psycho-akoestiek
Een verzamelnaam voor alle door het menselijk gehoororgaan be?nvloedde elementen van geluid en akoestiek.

Quantiseren
Het op het grid (rooster, onderverdeeld in evenredige stappen in het tempo van het nummer) rechtzetten van MIDI-noten.

Ratio
In het geval van compressie de mate waarin een boven de treshold uitgekomen signaal wordt bewerkt, met 1:1 als onbewerkt en 8:1 als volledig afgekapt.

Re-amping
De techniek van het n? opname door een versterker halen van een ?droog? gitaarsignaal. Het voordeel is dat de partij dus al opgenomen is en de gitarist niet bij elke versterkeroptie opnieuw hoeft in te spelen.

Redbook Standard
Een gestandaardiseerde indeling van data op een audio-cd bedoeld voor het masteringproces.

Release
In het geval van compressie de lengte van de tijd waarop de compressie van kracht blijft na de initi?le aanslag.

Ribbonmicrofoon
Een type microfoon dat nagenoeg hetzelfde werkt als een dynamische, met als verschil dat een heel dun metalen bandje (de ribbon) de geluidstrillingen opvangt.

Richtingskarakteristiek
De richtingskarakteristiek van een microfoon geeft aan met welk gedeelte deze geluid opvangt en in welke hoek. We onderscheiden zeer veel karakteristieken, waaronder cardio?de (alleen van voren gevoelig), omni (rondomgevoelig) en figure-of-eight (aan beide kanten even gevoelig).

Short Scale
Een aanduiding voor gitaren of basgitaren met een kortere mensuurlengte.

Side chain-compressie
Een manier van compressie waarbij de compressor op een bepaald kanaal slechts in werking wordt gesteld zodra een ander kanaal signaal uitstuurt. Hiermee krijgt het instrument op dit andere kanaal automatisch meer ?ruimte? om te klinken in de mix.

Sound Pressure Level
De Sound Pressure Level (SPL) geeft aan hoeveel geluidsdruk een microfoon aan kan. Een bassdrummicrofoon heeft in principe een veel hogere SPL dan de gemiddelde condensator bedoeld voor vocalen.

Spring reverb
Een vorm van galm (of de simulatie hiervan) opgewekt door een metalen veer waar het geluidssignaal doorheen gehaald wordt. Komt onder meer voor in gitaarversterkers en orgels, en is tevens verantwoordelijk voor het welbekende effect als hier tegenaan gestoten wordt.

Staande golf
Het gevolg van elkaar in een ruimte ?tegenkomende? (gereflecteerde) signalen, en de oorzaak van plekken in deze ruimte waar te veel of juist te weinig lage tonen waarneembaar zijn.

Subkick
In feite een grote speaker die dienst doet als microfoon voor de allerlaagste frequenties, te gebruiken voor een bassdrum of andere instrumenten.

TEMPLATE
Een vooraf ingestelde lege multitracksessie, te gebruiken voor gelijkaardige projecten. Scheelt je enorm veel tijd bij het instellen van de verschillende parameters per spoor.

Threshold
De grens (uitgedrukt in decibelniveau) die bepaalt vanaf welk ingangsvolume - bijvoorbeeld - een compressor in werking treedt.

Vocal booth
Een akoestisch behandelde kleine ruimte met zeer weinig tot geen reflecties, waardoor (meestal) zang zo ?droog? mogelijk opgenomen kan worden. Eventuele galm kan gemakkelijk achteraf worden toegevoegd met bijvoorbeeld plug-ins, zonder dat het karakter van de studio waarin de zang is opgenomen, een te grote rol gaat spelen.

Zwevende vloer
Een vloer die ?los staat? - gescheiden gehouden door slechts heel weinig materiaal - van de basisvloer en daardoor isolerend werkt voor geluid dat naar buiten wil ontsnappen. Een zwevende vloer heeft een bepaalde resonantiefrequentie, die een stuk lager moet liggen dat de frequentie van het laagst te isoleren geluid.