Kopie van `Pharez`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Pharez
Categorie: Automatisering > Computer
Datum & Land: 29/05/2013, NL
Woorden: 49


Animatie
Techniek om beweging weer te geven door een reeks plaatjes snel achter elkaar te tonen. Het verschil met video vervaagt. Meestal gaat het bij animaties om getekende plaatjes.

Asynchroon
Niet-gelijktijdig. In de ICT-wereld spreekt men van asynchrone communicatie indien de deelnemers niet gelijktijdig deelnemen. E-mail en de nieuwsgroepen zijn vormen van asynchrone communicatie. Zie ook: conferencing en real-time of synchroon.

Bureaublad
De 'achtergrond' waartegen het besturingssysteem vensters presenteert. Ook treft u er pictogrammen aan, en in Windows 95 bovendien de taakbalk.

Bureausoftware
Algemene programma's die u kunt zien als een algemeen verlengstuk van uw bureau, zoals de tekstverwerker en het spreadsheetprogramma.

Button
Afbeelding op een webpagina waarmee een actie in gang gezet wordt, zoals het oproepen van een webpagina of een afbeelding. Zie ook knop

CD-ROM
Letterlijk: Compact disk - Read-only memory. Schijfje waarop digitale gegevens vastgelegd zijn in een formaat dat voor een computer direct leesbaar is. Vanwege de grote gegevencapaciteit wordt de CD-ROM veel gebruikt voor multimedia, en steeds meer voor het besturingssysteem en bureausoftware.

Client
programma, dat voor zijn werking afhankelijk is van informatie van een server.

CU-SeeMe
See you see me; Maakt het mogelijk om d.m.v. camera's andere gebruikers op het Internet te zien.

E-mailadres
Het adres waarmee een persoon of organisatie per e-mail bereikbaar is.

E-mail
Elektronische post: berichten ( mailtjes) die van de ene computer via een netwerk (zoals Internet) naar de andere verstuurd worden, volgens gestandaardiseerde protocollen.

Emoticon
Reeksje van tekens waarmee in oplatte tekst een emotie wordt aangeduid. Het bekendste voorbeeld is ;-) voor een knipoog. U leest emoticons door uw linkeroor op uw schouder te leggen (het haakje is de mond, het streepje de neus, de puntkomma zijn de ogen). Emoticons (emotion-icons) zijn waardevol in het vermijden van misverstanden in de vaak vluchti...

Formulier
Constructie op www om u in staat te stellen om gegevens door te geven naar de server. Formulieren zijn eenvoudig in te vullen, omdat alle toelichting direct bij de invoerveiden staat. Uw gegevens gaan pas weg als u op een knop 'verzenden' (of 'submit' of 'OK') klikt. In het algemeen voert de server direct een aantal controles uit, en krijgt u een b...

FTP
Het Internet- protocol gebruikt om bestanden te versturen over het netwerk. Zie verder: hulp: Bestanden ophalen. FTP

GIF
Formaat voor het gecomprimeerd opslaan en transporteren van plaatjes, met name van tekeningen, schema's en dergelijke. Zie ook: bestandstype,

Gopher
Zoekprogramma waarmee informatie menugestuurd op het Internet opgezocht kan worden.

HTML
De taal waarin bestanden op www worden opgemaakt. Hierin is ook de manier beschreven waarin men hyperlinks moet opnemen. Zie ook http.

http
Het Internet- protocol waarwww gebruik van maakt. De gebruikte opmaaktaal is HTML.

Hypertekst
Een tekst die u niet van boven naar onder leest, maar waarin u zelf kiest wat u lezen wilt door de hyperlinks te volgen. Op www kunt u de hyperlinks volgen door er met de muis op te klikken.

ICT
Verzamelnaam voor de technologie rond computers en computernetwerken. Dit omvat derhalve zowel internetgebruik alsook multimedia en Computer Ondersteund Onderwijs.

IP-Adres
IP=Internet Protocol; Een uniek getal dat de bezitter ervan identificeert op het Internet. Het IP-adres zorgt ervoor dat voor u bestemde data ook daadwerkelijk bij u aankomt.

IRC
Methode om via tekstschermen te communiceren met andere gebruikers op het Internet.

ISDN
Standaard voor datacommunicatie waarbij u (in de minimumconfiguratie) beschikt over twee lijnen van elk 64 kilobits per seconde. Deze lijnen kunt u gebruiken voor telefoongesprekken, maar ook voor transmissie van digitale data. U heeft geen modem nodig, maar wel een speciale kaart in uw computer.

Nieuws
Op internet is 'news' de verwarrende aanduiding voor het, doorgaans openbaar, wisselen van gedachten in de nieuwsgroepen. Het deel van Internet waar dit gebeurt wordt ook wel usenet genoemd.

Nieuwsgroep
Verzameling algemene berichten op het Internet. De berichten zijn bedoeld voor iedereen en zijn onderverdeeld naar onderwerp

Object
'Ding' in een computerprogramma of in een tekst of tekening. Vrijwel altijd betreft het als zodanig zichtbare objecten, bijvoorbeeld een knop of een ovenster of een pictogram.Off-line
Toestand waarin een computer of programma draait, zonder verbinding met een server. De meeste e-mail-programma's stellen u in staat om off-line te werken en in ??n keer de nieuwe uitgaande mail te verzenden en binnenkomende op te halen.

Server
Computer die de verzoeken van uw computer (de cli?nt) inwilligt. U heeft vooral te maken met inbel-servers en Internet-servers.

Signatuur
Een vast stukje tekst dat onder mailtjes en nieuwsgroepberichten wordt geplaatst. Het bevat tenminste de naam en het mail-adres van de schrijver.

Site
'Plek' op Internet, waar doorgaans een combinatie van informatie- en communicatiediensten wordt aangeboden. Zie Internetsite.

Slash
Schuine streep van rechtsboven naar linksonder: /Niet te verwarren met de backslash: De slash wordt op Internet gebruikt voor het scheiden van de hi?rarchische niveaus in subdirectories.

Slepen
Het verplaatsen van objecten op het beeldscherm met behulp van de muis. U drukt een muisknop in, houdt deze ingedrukt, en verplaatst het object naar waar u het hebben wilt, en dan laat u de muisknop weer los. Als u tijdens het dubbelklikken de muis beweegt, denkt Windows dat u probeert te slepen, met alle misverstanden van dien.

SLIP
Serial Line Internet Protocol; Een (ouder) protocol dat het mogelijk maakt de TCP/IP technologie te gebruiken via de seri?le lijn. Zie ook PPP.

SMTP
Het Internet- protocol waarmee mail verstuurd wordt. Zie ook pop.

Spreadsheet
Een zichzelf doorrekenende tabel. Veel mensen gebruiken een spreadsheetprogramma voor boekhoudkundige taken. Het spreadsheetprogramma is na de tekstverwerker de meest voorkomende vorm van bureausoftware.

Subdirectory
bestanden worden op de harde schijf, de cd-rom en soms ook op diskette geordend opgeslagen in een hi?rarchische structuur van subdirectoires, met eventueel daarin weer subdirectorties, et cetera. Deze worden grafisch weergegeven als archiefhangmappen. In tekst worden ze weergegeven met de backslash.

Surfen
Internetterm voor het (recreatief) grasduinen door informatie op het world wide web. Meestal gebeurt dit door met behulp van uw browser in www-pagina's op hotwords te klikken.

Synchroon
Gelijktijdig. De modieuze term is real-time. In de ICT-wereld spreekt men van synchrone communicatie indien de deelnemers gelijktijdig deelnemen. Vormen van real-time communicatie via Internet zijn Audiographics, video conferencing, Chat, en Internet-telefonie. Zie ook: asynchroon en conferencing.

TCP/IP
Algemene naam voor de protocollen waar het Internet gebruik van maakt. In werkelijkheid worden veel meer protocollen gebruikt dan enkel TCP en IP.

Thumbnail
Plaatje op een www-pagina dat een verkleinde weergave is van het echte plaatje (in GIF of in JPEG). Op thumbnails kunt u klikken om het echte plaatje te zien. Met de terug-knop van uw komt u weer terug in de tekst waar de thumbnail staat.

Upload
Het plaatsen van bestanden vanaf uw computer op een server, die u daarvoor toelaat. De termen upload en download zijn te onthouden als het u lukt om de server als iets hogers dan u voor te stellen.

URL
Gestandaardiseerd adresformaat op internet.; internetadres, locatie van een Webpagina (bijvoorbeeld http://www.tmfweb.nl/).

Web
Term voor een min of meer samenhangend geheel van www-pagina's, die onderling via hyperlinks verbonden zijn. Een goed web heeft evenveel structuur als een spinnenweb, in een slecht web raakt u verstrikt. Zie ook site.

Webpagina
Pagina in een website. Ook wel Internetpagina genoemd.

Werkgeheugen
Zie RAM en geheugen.

WWW-pagina
Eigenlijk een bestand op een server dat u met uw computer via world wide web kunt bekijken. www-pagina's doen zich voor alsof ze een bladzij uit een boek zijn, waarbij de www-site dan voor boek speelt. Meer en meer worden interactiemogelijkheden ingebouwd, zoals het invullen van formulieren.

WWW-site
Een geheel van www-pagina's dat door ??n bedrijf of instelling op een server in het world wide web is geplaatst. Elke site heeft een eigen www-adres, dat verwijst naar de home page. Vaak betreft het meer dan alleen www, en is de term Internet-site correcter.

X.500
Internetstandaard voor het opzetten, ordenen en toegankelijk maken van persoonsgegevens; vergelijkbaar met een telefoonboek.

Zippen
Methode om willekeurige bestanden of combinaties van bestanden te comprimeren. Het resultaat is een zip-bestand, dat bij unzippen weer exact de originele bestanden oplevert. Zip-bestanden hebben de extensie .zip U heeft een unzip-programma nodig om ze te kunnen inzien of uitpakken. Zie verder: hulp: Ophalen: bestandstype Zip en de Muisoefenin...

Zoekrobot
Op het Internet (maar ook op afzonderlijke www-sites) zijn netwerkprocedures actief die voortdurend bijhouden wat waar staat. U kunt zo'n robot vragen waar een door u opgegeven string (woord, begrip) voorkomt.