Kopie van `Pharez`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Pharez
Categorie: Automatisering > Computer
Datum & Land: 29/05/2013, NL
Woorden: 25


Asynchroon
Niet-gelijktijdig. In de ICT-wereld spreekt men van asynchrone communicatie indien de deelnemers niet gelijktijdig deelnemen. E-mail en de nieuwsgroepen zijn vormen van asynchrone communicatie. Zie ook: conferencing en real-time of synchroon.

CD-ROM
Letterlijk: Compact disk - Read-only memory. Schijfje waarop digitale gegevens vastgelegd zijn in een formaat dat voor een computer direct leesbaar is. Vanwege de grote gegevencapaciteit wordt de CD-ROM veel gebruikt voor multimedia, en steeds meer voor het besturingssysteem en bureausoftware.

Client
programma, dat voor zijn werking afhankelijk is van informatie van een server.

CU-SeeMe
See you see me; Maakt het mogelijk om d.m.v. camera's andere gebruikers op het Internet te zien.

E-mailadres
Het adres waarmee een persoon of organisatie per e-mail bereikbaar is.

E-mail
Elektronische post: berichten ( mailtjes) die van de ene computer via een netwerk (zoals Internet) naar de andere verstuurd worden, volgens gestandaardiseerde protocollen.

Emoticon
Reeksje van tekens waarmee in oplatte tekst een emotie wordt aangeduid. Het bekendste voorbeeld is ;-) voor een knipoog. U leest emoticons door uw linkeroor op uw schouder te leggen (het haakje is de mond, het streepje de neus, de puntkomma zijn de ogen). Emoticons (emotion-icons) zijn waardevol in het vermijden van misverstanden in de vaak vluchti...

FTP
Het Internet- protocol gebruikt om bestanden te versturen over het netwerk. Zie verder: hulp: Bestanden ophalen. FTP

HTML
De taal waarin bestanden op www worden opgemaakt. Hierin is ook de manier beschreven waarin men hyperlinks moet opnemen. Zie ook http.

http
Het Internet- protocol waarwww gebruik van maakt. De gebruikte opmaaktaal is HTML.

Hypertekst
Een tekst die u niet van boven naar onder leest, maar waarin u zelf kiest wat u lezen wilt door de hyperlinks te volgen. Op www kunt u de hyperlinks volgen door er met de muis op te klikken.

ICT
Verzamelnaam voor de technologie rond computers en computernetwerken. Dit omvat derhalve zowel internetgebruik alsook multimedia en Computer Ondersteund Onderwijs.

IP-Adres
IP=Internet Protocol; Een uniek getal dat de bezitter ervan identificeert op het Internet. Het IP-adres zorgt ervoor dat voor u bestemde data ook daadwerkelijk bij u aankomt.

IRC
Methode om via tekstschermen te communiceren met andere gebruikers op het Internet.

ISDN
Standaard voor datacommunicatie waarbij u (in de minimumconfiguratie) beschikt over twee lijnen van elk 64 kilobits per seconde. Deze lijnen kunt u gebruiken voor telefoongesprekken, maar ook voor transmissie van digitale data. U heeft geen modem nodig, maar wel een speciale kaart in uw computer.

MPEG
video- compressiestandaard die ervoor zorgt dat een 'gewone' computer digitale videobeelden op uw beeldscherm kan laten zien met ongeveer VHS- kwaliteit (MPEG-1) of veel beter (MPEG-2).

Object
'Ding' in een computerprogramma of in een tekst of tekening. Vrijwel altijd betreft het als zodanig zichtbare objecten, bijvoorbeeld een knop of een ovenster of een pictogram.

Off-line
Toestand waarin een computer of programma draait, zonder verbinding met een server. De meeste e-mail-programma's stellen u in staat om off-line te werken en in ??n keer de nieuwe uitgaande mail te verzenden en binnenkomende op te halen.

SMTP
Het Internet- protocol waarmee mail verstuurd wordt. Zie ook pop.

TCP/IP
Algemene naam voor de protocollen waar het Internet gebruik van maakt. In werkelijkheid worden veel meer protocollen gebruikt dan enkel TCP en IP.

Upload
Het plaatsen van bestanden vanaf uw computer op een server, die u daarvoor toelaat. De termen upload en download zijn te onthouden als het u lukt om de server als iets hogers dan u voor te stellen.

URL
Gestandaardiseerd adresformaat op internet.; internetadres, locatie van een Webpagina (bijvoorbeeld http://www.tmfweb.nl/).

WWW-pagina
Eigenlijk een bestand op een server dat u met uw computer via world wide web kunt bekijken. www-pagina's doen zich voor alsof ze een bladzij uit een boek zijn, waarbij de www-site dan voor boek speelt. Meer en meer worden interactiemogelijkheden ingebouwd, zoals het invullen van formulieren.

WWW-site
Een geheel van www-pagina's dat door ??n bedrijf of instelling op een server in het world wide web is geplaatst. Elke site heeft een eigen www-adres, dat verwijst naar de home page. Vaak betreft het meer dan alleen www, en is de term Internet-site correcter.

X.500
Internetstandaard voor het opzetten, ordenen en toegankelijk maken van persoonsgegevens; vergelijkbaar met een telefoonboek.