Kopie van `Wegwijzer Archieven WO2`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Wegwijzer Archieven WO2
Categorie: Geschiedenis en volkskunde > Archieven
Datum & Land: 29/05/2013, NL
Woorden: 11


Archief
Een doorgaans samenhangend geheel van archiefstukken (documenten) die zijn ontvangen of opgesteld door een persoon, groep personen of een organisatie.

Archiefinstelling
Heet ook wel archiefbewaarplaats en bestaat uit archiefdepot(s) die zijn ingericht voor blijvende bewaring van archieven en is vrij toegankelijk voor publiek dat openbare archieven ter plekke kan inzien.

Archiefstuk
Document, ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten onder de persoon, groep of organisatie die het heeft ontvangen of opgesteld uit hoofde van zijn of haar activiteiten, zijn of haar taken of ter handhaving van zijn of haar rechten.

Archiefvormer
Organisatie, persoon of groep personen (bijvoorbeeld een familie) die één archief of verzameling heeft aangelegd.

Inventaris
Een doorgaans systematisch ingedeeld overzicht van de inhoud van een archief met daarin meestal de geschiedenis van de archiefvormer en-of van het archief en een specificatie van de verschillende onderdelen (inventarisnummers).

Inventarisnummer
een uniek nummer dat binnen een archief aan een archiefstuk wordt gegeven.

Openbaarheid
Geeft aan in hoeverre een archief vrij is in te zien. Soms zijn er beperkende maatregelen vastgesteld, zoals van stukken waar persoonsgegevens in voorkomen. In dat geval dient u vaak toestemming te vragen om het archiefstuk in te zien.

Plaatsingslijst
Is net als de inventaris een overzicht van de inhoud van een archief, maar veel beknopter en doorgaans zonder inleiding waarin informatie te vinden is over de archiefvormer of de geschiedenis van het archief.

Regionaal Historisch Centrum
Een archiefinstelling die de archieven beheert van een hele regio en doorgaans ook andere diensten aanbiedt, zoals een bibliotheek, een documentatiecentrum, etc. Meestal zijn de oude rijksarchiefdiensten in de regionaal historische centra opgegaan, wat betekent dat hier ook provinciale archieven te vinden zijn.

Streekarchief
Een archiefinstelling die de archieven van meerdere gemeenten in een streek beheert.

Streekarchivariaat
Een samenwerkingsverband tussen meerdere gemeenten in een streek. Veelal zijn de archieven bij de afzonderlijke gemeenten in te zien.