Kopie van `Bohn Stafleu & Loghum`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Bohn Stafleu & Loghum
Categorie: Medisch > Preventie en Voorlichting
Datum & Land: 29/05/2013, NL
Woorden: 6


klantbejegening
de wijze waarop je de patiënt of cliënt tegemoet treedt

secundaire preventie
opsporing van ziekte of risicofactoren op een tijdstip dat de ziekte of risicofactor al wel aanwezig is, maar nog niet tot ernstige klachten leidt; door vroeg ingrijpen kun je voorkomen dat de ziekte zich verder kan ontwikkelen

therapietrouw
op de juiste wijze adviezen opvolgen en instructies uitvoeren

voorzieningen
materialen en diensten die ingezet worden om ziekten te voorkomen

WGBO
wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst; hierin zijn de rechten en plichten van patiënten en zorgverleners vastgelegd

zender
iemand die een (preventie)boodschap geeft; dat kan een persoon zijn of een organisatie