Kopie van `IVF centrum Düsseldorf `

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


IVF centrum Düsseldorf
Categorie: Medisch > Gyneacologie
Datum & Land: 31/05/2013, DE
Woorden: 32


Amenorrhoe
Uitblijven van de menstruatie.

Amniocentese
vruchtwaterpunctie (amniocentese) is een onderzoek waarbij een beetje vruchtwater van een zwangere vrouw wordt afgenomen voor onderzoek. Een vruchtwaterunctie kan vanaf 15 weken zwangerschap tot aan de uitgerekende datum. Bij het onderzoek wordt met een holle naald door de buikwand, onder echoscopische geleide, de vruchtzak aangeprikt en vruchtwater opgezogen. Dit kan gebeuren onder al dan niet onder lokale verdoving. Complicaties welke kunnen optreden zijn

Aspermie
Orgasme zonder zaadlozing (ejakulaat).

Asthenozoospermie
Geringe beweeglijkheid van de zaadcellen.

Azoospermie
geen zaadcellen in het ejaculaat.

Clomiphen
Medicament gebruikt voor lichte ovariumstimulatie

Ejaculatie
zaadlozing. Het ejaculaat bevat onder andere de zaadcellen alsmede de secretie vloeistoffen uit de prostaat.

Embryotransfer
het terugplaatsen in de baarmoeder van de door IVF ontstane embryos.

Estradiol
estrogeen, vrouwelijk hormoon.

GnRH-Antagonisten
een stof dat de omgekeerde werking heeft als GnRH. Wordt gebruikt in de IVF behandeling voor de downregulatie.

Gynaecologie
vrouwengeneeskunde.

Hirsutisme ( ICD-10 L68.0)
mannelijke overbeharing bij een vrouw en kan op het gehele lichaam als zowel in het gelaat voorkomen. De belangrijkste oorzaken van Hirsutisme zijn hormonale factoren, medicamenten en erfelijkheid. Bij hormonaal hirsutisme worden de androgene steroïden als oorzaak gezien. Overproductie van deze hormonen kan plaats vinden in de bijnierschors en het ovarium. De eerste symptomen beginnen in de puberteit.

hMG
humaan menopauzaal gonadotropine dat wordt gebruikt voor de stimulatie van de eierstokken.

Hysteroscopie
inspectie van de baarmoederholte met behulp van een speciaal daarvoor ontwikkelde endoscoop. Dit kan diagnostisch danwel therapeutisch van opzet zijn.De hysterocoop is aangesloten op een videosysteem, een lichtbundel, een wateraanvoer- en afvoersysteem, en eventueel een speciaal kanaal voor het inbrengen van instrumentarium (schaartjes of tangetjes). De hysteroscoop wordt via de schede en baarmoedermond de baarmoederholte ingebracht. Omdat de wanden van de baarmoederholte normaliter tegen elkaar aanliggen, moet er vloeistof in de holte gebracht worden om de holte te inspecteren.

Hypothalamus
een onderdeel van de hersenen dat de hypofyse reguleert.

Hysterosalpingographie
Dit onderzoek wordt vaak toegepast in het kader van onvruchtbaarheidsonderzoeken om de baarmoeder en eileiders nader te bekijken. Een hysterosalpingogram (HSG) is een röntgenfoto die de baarmoeder (hystero) en de eileiders (salpingo) zichtbaar kan maken. Door de combinatie van röntgentechnologie met een röntgen contrast vloeistof die in de vrouwelijke voortplantingsorganen wordt ingespoten, biedt HSG een optimaal waarnemingsveld.

Hyperstimulatiesyndroom
een complex syndroom dat ontstaat na het stimuleren van de eierstokken. Zie LINK

Hypophyse
De hypofyse, oftewel hersenaanhangsel, is een klier midden in het hoofd, onder de hersenen, die vele hormonen afscheidt. De hypofyse vervult een belangrijke rol bij de regulering van een groot aantal hormonen. De klier is ongeveer zo groot als een doperwt (doorsnede circa één centimeter).

ICSI
Intra-Cytoplasmatische Sperma Injectie. Het injecteren van 1 spermacel in de eicel.

Idiopathische steriliteit
onverklaarbare steriliteit.

Implantatie
het innestelen van het embryo in het baarmoederslijmvlies (endometrium).

Kiemcellen
Gameten - Eicellen en zaadcellen.

LH
Het luteïniserend hormoon (LH) is een geslachtshormoon dat bij de vrouw de eirijping en de eisprong (ovulatie) stimuleert. Na de eisprong stimuleert het de verdere ontwikkeling van het Graafse follikel tot het gele lichaam (corpus luteum). Het gele lichaam ontwikkelt zich tot een hormoonklier, dat vrouwelijke hormonen gaat produceren. Deze hormonen zijn progesteron en de oestrogenen (oestradiol en oestron).

Oestrogenen
een groep steroidhormonen die meestal vrouwelijke hormonen genoemd worden, omdat ze een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de vrouwelijke geslachtskenmerken, het reguleren van de menstruele cyclus en bij zwangerschap. Maar oestrogenen komen ook wel in lage concentraties voor in het mannelijk lichaam. De belangrijkste oestrogenen zijn estriol, estradiol en estron.

OHSS
Ovarian Hyperstimulation Syndroom.

Oligomenorrhoe
cyclus die langer dan zes weken duurt.

Oligozoospermie
minder dan normaal aantal zaadcellen per ml in het ejaculaat.

Ovarium
eierstok.

Ovulatie
De ovulatie of eisprong is het vrijkomen van een eicel uit de eierstok. Dit proces vindt bij de vrouw één maal per menstruatiecyclus plaats, in het midden van de cyclus. Daarbij komt er in één van de twee eierstokken een eicel tot rijping. Het moment dat de eicel door de eierstok wordt afgestoten, heet de eisprong. Dit wordt zo genoemd omdat de ovaria niet rechtstreeks aan de eitrechter en dus de eileider (of het oviduct) vastzitten, maar met een vlies onder de trechter 'hangen'. Het rijpe eicelletje moet dus bij de ovulatie een kleine 'sprong' maken om in de eileider terecht te komen. De eicel wordt via de eileider naar de baarmoeder (of de uterus) getransporteerd. Na de ovulatie moet de eicel binnen enkele uren bevrucht worden door een zaadcel om tot de ontwikkeling van een embryo te komen. Omdat zaadcellen in het lichaam van de vrouw meerdere dagen kunnen blijven leven, is het niet noodzakelijk op de dag van de ovulatie geslachtsgemeenschap te hebben om een bevruchting te laten plaatsvinden.

Uterus
baarmoeder.

WHO
World Health Organization.

Zygote
bevruchte eicel.