Kopie van `Hanzejargon`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Hanzejargon
Categorie: Onderwijs > Studentenjargon
Datum & Land: 31/05/2013, NL
Woorden: 89


ABC
zie 'Academie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele Techniek'.

Academie Minerva
Academie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele Techniek

Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving
Deze school behelst Academie Minerva en de Academie voor Popcultuur. (bron: jaarverslag)

Academie voor Popcultuur
(link): Ook wel Popacademie genoemd. Enige onderdeel van de Hanzehogeschool dat in Leeuwarden is gevestigd. Biedt de opleidingen Muziek en Popvormgeving (bachelor). (bron: jaarverslag)

AD
Zie 'Associate Degree'.

ALO
Tegenwoordig heet deze opleiding officieel 'Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding', terwijl ALO staat voor 'Academie voor Lichamelijke Opvoeding' (niet te verwarren met één van onze schools). Op de website wordt overigens hoofdzakelijk nog gesproken over 'ALO' of Sportontwikkeling. Deze nieuwe naam zegt mee...

AM
Zie 'Academie Minerva'. AM staat daarnaast ook voor Accountmanager. Elke school heeft op het stafbureau Marketing & Communicatie een contactpersoon die adviseert over marketing & communicatie.

Associate degree
(Ad) : Een wettelijk erkende tweejarige hbo deelgraad. (bron)

BAMA
Bachelor Master stelsel.

BK
Beeldende Kunst.

Blackboard
(link): Digitale leeromgeving ter ondersteuning van het onderwijs. Studenten kunnen via een pc met internetverbinding bijvoorbeeld collegeroosters bekijken, nieuwsberichten lezen, discussiëren en opdrachten inleveren. bron (Universiteit van Leiden)

Brede Bachelor
Verbreding van het hoger onderwijs door invoering van de major-minor structuur. (…)

BSA
Bindend Studie Advies. Als studenten onvoldoende presteren moeten ze hun studie staken. Dit is een gangbare afspraak binnen het hbo die de universiteiten nu willen overnemen.

B&S
Bestuur & Stafbureaus. Bestaat uit het College van Bestuur en de ondersteundende diensten Financieel Economische Zaken, Marketing & Communicatie, Personeel & Organisatie en Onderwijszaken.

CASO
Salarisadministratiesysteem

Credit
Verbastering van 'European Credit'; de internationale eenheid waarmee de studiebelasting in het in het hoger onderwijs gemeten wordt (European Credit Transfer System). (bron)

CSBR
De Hanzehogeschool Groningen stelt budget voor projecten beschikbaar via de centrale strategische beleidsruimte (CSBR). Hieruit kunnen schools, stafbureaus en bedrijven projecten aanvragen die een relatie hebben met strategisch beleid. Deze projecten worden voor de helft gefinancierd vanuit CSBR-gelden.

CSMO
Communicatie Systemen Multimedia en Ontwikkeling

CSMV
Communicatie Systemen Multimedia en Vormgeving

de CAST
Culturele Activiteiten voor en door STudenten van de Hanzehogeschool, www.hanzecast.nl

DNN
Dansacademie Noord-Nederland.

DOP
Digitale Onderwijs Planner. Overzicht van het beschikbare keuzeonderwijs t.b.v. studenten. Naast de minors vind je hier ook de keuzemodules, de keuzeblokken en de specialisaties. Met dit systeem krijgen studenten niet alleen zicht op het onderwijsaanbod van hun eigen opleiding, ze kunnen zich ook oriënteren op al het onderwijs van andere Han...

DVO
Dienstverleningsovereenkomst.

EC
European Credits. Op Europees niveau gemaakte afspraak voor de bepaling van studielast en studiepunten. Één EC is (voor een gemiddelde student) 28 uur studielast. In één jaar zitten 60 EC en 1680 uur studielast.

ECA
Expertisecentrum Allochtonen.

EVC
Eerder Verworven Competentie.

FB
Facilitair Bedrijf, ondersteunend aan de schoolactiviteiten. De afdelingen ICT, Vastgoed,

FEM
Instituut voor Financieel Economisch Management.

FEZ
Stafbureau Financieel Economische Zaken.

FM
Instituut voor Facility Management. Wordt ook IFM genoemd.

FMI
Frank Mohr Instituut. Instituut voor Voortgezet Hoger Kunstonderwijs, Onderzoek en Nieuwe Media van Academie Minerva.

FMS
financieel management syteem

Focus 2010
(link: pdf): Het strategisch beleidsplan van de Hanzehogeschool Groningen. Wordt ook wel 'Focus' genoemd, dus zonder de toevoeging '2010'. Ook de schoolshebben hun eigen beleidsplannen. Deze zijn gebundeld in Focus 2010 deel 2 (pdf).

GSC
Grafisch Support Centrum: Interne DTP-Vormgeving dienst

Hannie Schaftprijs
wordt één keer per twee jaar uitgereikt (even jaren) en is voor een bijzonder werkstuk van een student waaruit maatschappelijke betrokkenheid spreekt en dat gericht is op verbetering van het menselijk welzijn in de breedste zin van het woord. De prijs bestaat uit een replica van het Hannie Schaftmonument in Haarlem en een geldbedrag...

Hanze
Afkorting van Hanzehogeschool; spreektaal.

HanzeConnect
(link): De zakelijke dienstverlener van de Hanzehogeschool. Met (post-) HBO opleidingen, cursussen, Organisatieadvies en Marktonderzoek ondersteunt HanzeConnect professionals en organisaties bij hun ontwikkeling en het behalen van hun resultaten. HanzeConnect: Kennis die werkt!

HanzeMag
HanzeMag is de naam van de hogeschool'krant' van de Hanzehogeschool. Voordat het een magazine was was dit een krant en heette het De Hanze.

HanzeSelect
Samenwerkingverband tussen de Hanzehogeschool Groningen en Uitzendbureau Randstad. HanzeSelect is gevestigd in het Economie gebouw, Zernikeplein 7. Link: (eerst hier inloggen op Blackboard, daarna hier heen.

Hbo
Hoger Beroepsonderwijs. In lopende tekst wordt 'hbo' trouwens met kleine letters geschreven.

HC
HanzeConnect

HCA
Hanze Centrum Aansluiting

HELO
Hanze Electronische LeerOmgeving. De Helo bestaat o.a. uit Blackboard, Progress, Outlook Web Access (OWA) en DOP.

HG
Hanzehogeschool Groningen.

HIAS
Hogeschool Informatiesysteem.

HIC
Zie Hanze Informatie Centrum.

HIS
Hanze Instituut voor Sportstudies. Tegenwoordig zonder de toevoeging 'Hanze', dus alleen 'Instituut voor Sportstudies'.

Hoofdfase
De studiefase die volgt op de propedeuse en die wordt afgerond met het diploma.

HPA
Hogeschool Personeelsadministratie

HSA
Hogeschool Studenten Administratie

IBIS
Integratie van bedrijfs- en informatiesystemen(programma gericht op modernisering, vervanging en integratie van de belangrijkste administratieve systemen van de Hanzehogeschool (o.a. HIAS).

IBS
International Business School.

ICT
ICT afdeling van hetFacilitair Bedrijf

ICT
Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie.

Initieel onderwijs
Het normale vierjarige hoger onderwijs, ter onderscheiding van nascholing en-of post-hbo-onderwijs. (bron)

ISO
International Students Office.

Jaarverslag
Verantwoording door de Hanzehogeschool Groningen over ‘de gang van zaken’ van een kalenderjaar (bronjaarverslag 2005). Archief jaarverslagen: 2004, 2005, 2006, 2007

Kenniscentrum
Instelling of bedrijfsonderdeel waar het onderzoek naar een verschijnsel of de ontwikkeling van nieuwe technologie geconcentreerd is. (bron)

LAC
Loopbaan Advies Centrum (onderdeel van P&O).

Lector
Door contacten met bedrijven en instellingen zorgt de lector (samen met de dean en HanzeConnect) voor voortdurende actualisering van het opleidingenaanbod. bron

Lectoraat
Een lectoraat ontwikkelt het kennisdomein, genereert kennis, laat dit weer terugvloeien naar het werkveld en past dit toe in onderwijsprogramma’s. bron

LST
Instituut voor Life Science & Technology. Wordt ook wel ILST genoemd.

Major-Minor
De major is het hoofddeel van je studie en de minor is een keuzeprogramma van ongeveer een halfjaar. Hierin maak je kennis met een ander vakgebied. Binnen de major is er ook ruimte om je te specialiseren door verschillende keuzevakken te volgen. (bron)

MFA
Master of Fine Arts

Missie
De Hanzehogeschool Groningen leidt ondernemende, maatschappelijk verantwoordelijke en internationaal georiënteerde professionals op en draagt bij aan de kenniscirculatie in Noord-Nederland. bron

MT
Managementteam: bestaat uit de dean (of stafdirecteur) + de teamleiders.

M&C
Stafbureau Marketing & Communicatie.

M&M
Instituut voor Marketing & Management. Wordt ook wel IM&M genoemd.

OZ
Stafbureau Onderwijszaken. In september 2009 omgedoopt tot Stafbureau Onderwijs en Onderzoek (zie O&O).

PA
Pedagogische Academie.

PCC
Prins Claus Conservatorium.

POP
Persoonlijk ontwikkelingsplan. (…)

Propedeuse
Eerste studiejaar.

PSA
Personeels- en Salarisadministratie.

RuG
Rijksuniversiteit Groningen.

SDO
Stafdirecteuren Overleg.

SGG
Studium Generale Groningen. Organiseert lezingen, seminars etc. voor een brede doelgroep. Samenwerking tussen RuG en HG.

SGM
De opleiding Sport, Gezondheid & Management, onderdeel van het Instituut voor Sportstudies.

SIAG
Commissie Seksuele Intimidatie, Agressie en Geweld.

SLB
Studieloopbaanbegeleiding (slb'er: studieloopbaanbegeleider, mentor nieuwe stijl).

Slimmer Werken
Project ter bevordering van de efficiency (doelmatigheid) en effectiviteit (doeltreffendheid), gestart in 2005. bron

SOK
Studieovereenkomst. In deze overeenkomst plannen studenten het onderwijs dat ze het volgend studiejaar willen volgen.

SOSA
Oorspronkelijk Stichting Opleidingen Sociale Arbeid, later Sector Opleidingen Sociale Arbeid van Hogeschool INHOLLAND, deeltijdopleidingen op MBO- en HBO-niveau; de SOSA-locatie Groningen is in 2005 onderdeel geworden van de Hanzehogeschool

SPH
De opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, onderdeel van de Academie voor Sociale Studies.

SPR
Sportvereniging Personeel Rijksuniversiteit-Hanzehogeschool. In samenwerking met het Sportcentrum RuG & HG en de ACLO is het mogelijk om (vrijwel) dagelijks deel te nemen aan een scala van sportactiviteiten.

SSA
De Stichting Studenten Activiteiten (SSA) is de koepelorganisatie voor de studieverenigingen van de Hanzehogeschool Groningen. bron

Studielandschap
Vergelijkbaar met een 'kantoortuin'. Een open ruimte met vaste pc's en inplugpunten waar je alleen of met je groep kunt werken.

Stage
Tijdens je studie doe je praktijkervaring op door bij bedrijven, instellingen of organisaties 'stage te lopen'. In deze periode voer je een stage- of afstudeeropdracht uit.

UAF
Stichting Vluchtelingen Studenten