Kopie van `Math4all`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Math4all
Categorie: Wiskunde > Wiskunde definities
Datum & Land: 03/06/2013, NL
Woorden: 28


Bissectrice (deellijn)
De bissectrice (deellijn) van een hoek is de halve lijn die de hoek middendoor deelt. (definitie bissectrice)

bissectricepaar
De verzameling van alle punten die dezelfde afstand hebben tot twee elkaar snijdende lijnen, is het bissectricepaar (deellijnenpaar) van die twee lijnen. (stelling bissectricepaar)

bissectrices driehoek
De bissectrices (deellijnen) van (de hoeken van) een driehoek snijden elkaar in één punt. (stelling bissectrices driehoek)

buitenhoek driehoek
Een buitenhoek van een driehoek is gelijk aan de som van de twee niet-aanliggende binnenhoeken. (stelling buitenhoek driehoek)

Cirkel
Een cirkel met middelpunt M en straal r is de verzameling van alle punten die afstand r tot het punt M hebben. (definitie cirkel)

gelijkbenige rechthoekige driehoek
Van een gelijkbenige rechthoekige driehoek zijn beide scherpe hoeken 45°. (stelling gelijkbenige rechthoekige driehoek) De zijden van een gelijkbenige rechthoekige driehoek verhouden zich als 1 : 1 :

Gelijkzijdige driehoek
Een gelijkzijdige driehoek is een driehoek met drie even lange zijden. (definitie gelijkzijdige driehoek)

Gelijkbenige driehoek
Een gelijkbenige driehoek is een driehoek met (minstens) twee even lange zijden. (definitie gelijkbenige driehoek)

Hoeken
Een gestrekte hoek is een hoek waarvan de benen in het verlengde van elkaar liggen. (definitie gestrekte hoek)

hoogtelijn driehoek
Een hoogtelijn van een driehoek is de lijn door een hoekpunt van de driehoek die de lijn door de tegenoverliggende zijde loodrecht snijdt. (definitie hoogtelijn driehoek)

Hoekensom
De som van de hoeken van een vierhoek is 360°. (stelling hoekensom vierhoek)

Koorde
Een koorde van een cirkel is een lijnstuk waarvan de eindpunten op de cirkel liggen. (definitie koorde)

koordenvierhoek
Een koordenvierhoek is een vierhoek waarbij een cirkel bestaat die door de hoekpunten van de vierhoek gaat. (definitie koordenvierhoek)

middelloodlijn
De middelloodlijn van een lijnstuk is de lijn die het lijnstuk loodrecht middendoor snijdt. (definitie middelloodlijn)

Middenparallel
De middenparallel van twee evenwijdige lijnen is de lijn die evenwijdig aan de twee lijnen is en midden tussen deze lijnen ligt. (definitie middenparallel)

middelloodlijnen driehoek
De middelloodlijnen van de (zijden van) een driehoek snijden elkaar in één punt. (stelling middelloodlijnen driehoek)

Middellijn en rechte hoek
Een middellijn van een cirkel is een koorde die door het middelpunt gaat. (definitie middellijn)

middelpuntshoek
Een middelpuntshoek van een cirkel is een hoek waarvan het hoekpunt het middelpunt van de cirkel is. (definitie middelpuntshoek)

omtrekshoek
Een omtrekshoek van een cirkel is een hoek waarvan het hoekpunt op de cirkel ligt en de benen de cirkel snijden. (definitie omtrekshoek)

Parallellogram
Een parallellogram is een vierhoek met twee paren evenwijdige zijden. (definitie parallellogram) In een parallellogram zijn de overstaande zijden even lang. (stelling parallellogram)

Parabool
Een parabool met brandpunt F en richtlijn l (F niet op l) is de verzameling van alle punten die gelijke afstanden hebben tot punt F en lijn l. (definitie parabool)

raaklijn
Een raaklijn aan een cirkel is een lijn die één punt met de cirkel gemeen heeft. (definitie raaklijn)

Rechthoekige driehoek
Een rechthoekige driehoek is een driehoek met een rechte hoek. (definitie rechthoekige driehoek)

rechthoek
Een rechthoek is een vierhoek met vier rechte hoeken. (definitie rechthoek)

Ruit
Een ruit is een vierhoek met vier even lange zijden. (definitie ruit)

stelling van Pythagoras
In een rechthoekige driehoek is de som van de kwadraten van de omliggende zijden van de rechte hoek gelijk aan het kwadraat van de zijden tegenover de rechte hoek. (stelling van Pythagoras)

Vierkant
Een vierkant is een ruit die tevens rechthoek is. (definitie vierkant)

zwaartelijn driehoek
Een zwaartelijn van een driehoek is de lijn door een hoekpunt van de driehoek die door het midden van de tegenoverliggende zijde gaat. (definitie zwaartelijn driehoek)