Kopie van `Bloggen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Bloggen
Categorie: Algemeen of niet ingedeeld > Sociologie
Datum & Land: 03/06/2013, BE
Woorden: 17


Biologisch determinisme
Mannen en vrouwen zijn niet gelijk, het verschil zit in de hersenstructuur.

Definitie van situatie
De interpretatie door een groep mensen van de sociale situatie waarin zij zich bevinden, bepaald door hun eigen ervaringen.

Free rider spelen
Het aan anderen over te laten de gewenste veranderingen voor elkaar krijgen

Institutie
Samenhangend geheel van sociale handelingen. Het verschaft ons procedures waardoor het menselijk gedrag een bepaald duurzaam handelingspatroon krijgt opgelegd. Vorm van inprenten door de samenleving.

Relatieve deprivatie
De situatie van een groep die zich in verhouding tot andere groepen met welke zij zich vergelijken, benadeeld voelt.

Referentiekader
Mensen zien, horen, handelen en reageren afhankelijk van hun voorgaande (groeps-)ervaringen (zie Solomon Asch) = à sociale bril, culturele lens

Self-fulfilling prophecy
Een onjuiste mening wordt werkelijk omdat men er zijn handelingen op richt (Merton)

Self-destroying prophecy
Een juiste mening wordt onwerkelijk omdat men er zijn handelingen niet op richt

Simpson paradox
Het samenvoegen van 2 basistabellen tot 1 algemene tabel kan vertekende resultaten opleveren.

Sociaal fatalisme
Door biologisch verschil worden sociale factoren verklaard.

Sociaal dilemma
Situatie waarbij mensen kunnen kiezen tussen hun eigen belang en het gemeenschappelijk belang. Er bestaat een strijdigheid tussen de 2. Er is steeds wederzijdse afhankelijkheid tussen de betrokkenen.

Sociologische verbeelding
Het vermogen om brede maatschappelijke ontwikkelingen in verband te brengen met de individuele ervarings- en belevingswereld. (W. Mills)

Sociologie
Bestudeert de sociale werkelijkheid op wetenschappelijke wijze (systematisch, objectief en diepgaand). Het doel is verklaringen van sociaal gedrag ontwikkelen die ons toelaten de patronen van het sociale leven te verstaan en eventueel te voorspellen, en om betrouwbare kennis te verschaffen betreffende oorzaken en gevolgen van een grote verscheidenheid van sociale omstandigheden.

Sociologische perspectieven
De onderwerpen die door sociologen bestudeerd worden. Ze zijn van zeer uiteenlopende aard.

Theorema v Thomas
If men define situations as real, they are real in their consequences.

Validiteit
Meet ik wat ik wil meten? Probleem: we moeten weten wat we willen meten en we moeten kunnen vergelijken

Waardevrijheid
Kunnen onderzoekers (of sociologen) afstand doen van hun eigen overtuigingen om een geheel onpartijdige toeschouwer te zijn?