Kopie van `Aalberq`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Aalberq
Categorie: Juridisch > Advocatuur
Datum & Land: 03/06/2013, NL
Woorden: 9


Ambtshalve toevoeging
Toewijzing door de rechter van een advocaat

Appèl
Hoger beroep; de mogelijkheid om, als men het niet eens is met een rechterlijke uitspraak, een nieuwe uitspraak van een hogere rechter te vragen. Als een zaak bij de rechtbank heeft gediend en hoger beroep wordt ingesteld, dan wordt de zaak behandeld door het gerechtshof. In beroep gaan bij de Hoge Raad heet geen 'appèl' maar 'cassatie'.

Cumulatie
In burgerlijk procesrecht: samenvoeging van meerdere rechtsvorderingen.

Cumulatieve telastelegging
Dagvaarding waarin aan de verdachte meerdere feiten worden verweten.

Curator
1. Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld). 2. In faillissementen is de curator degene die het vermogen van degene die failliet is gegaan te gelde maakt en verdeelt over de schuldeisers.

Dwangmiddelen
- 1. Middelen die bij een strafrechtelijk onderzoek kunnen worden gebruikt tegen de wil van de verdachte

Eenvoudig - enkelvoudig delict
Lichtste vorm van een delict

Eerste instantie
(eerste aanleg) - Gerecht waar iemand begint met een procedure. Meestal is dat de rechtbank

Officier van justitie
Vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie