Kopie van `Nederlandse Malacologische Vereniging`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Nederlandse Malacologische Vereniging
Categorie: Planten en dieren > Weekdieren
Datum & Land: 08/06/2013, NL
Woorden: 21


Apertura
Mondopening; opening van het slakkenhuis waar het dier door in en uit kan schuiven.

Apex
Top van een slakkenhuis, dwz het oudste deel. Meestal het hoogste punt, behalve als het huis involuut is.

Apicaal
de apex betreffend

Apophyse
Een tandvormig uitsteeksel:

Appendiculum
plooitje op de umbo bij schelpen van sommige Pisidium-soorten.

As
Columella

Axiaal
min of meer evenwijdig aan de lengte-as van een slakkenhuisje; ook wel radiaal genoemd.

Byssus
een bundel vezels van hoornachtig organisch materiaal, afgescheiden door de voet van bepaalde tweekleppigen, waarmee de dieren zich vasthechten aan een substraat of in de grond (bijv. Mytilidae).

Cuticula
Periostracum

Eelt
Callus

Epidermis
Opperhuid of periostracum

Epiphragma
een schijf van verhard, min of meer verkalkt slijm, waarmee de mondopening van een slakkenhuisje wordt afgesloten als de slak geruime tijd inactief is (bijv. tijdens de winterslaap of gedurende een langdurige droogteperiode); alleen bij soorten zonder operculum.

Hypostracum
de binnenste laag van de schelp. De uit kalk bestaande schelp is opgebouwd uit verschillende lagen met een eigen structuur. De binnenste laag, het hypostracum, bestaat vaak uit parelmoer.

Hypoplax
Eén van de accessorische schelpstukken.

Kiel
carina

Nucleus
de kern waaromheen bijv. een operculum of een protoconch gebouwd is.

Nymph
kalklijst waaraan het ligament is vastgehecht. Zie ook resilium

Omgang
Winding

Ostracum
de harde en dikke laag van de schelp met kristallijne structuur.

Umbilicus
Navel

Umbo
De top van een tweekleppige, het eerst gevormde deel van de schelp